270 Andrea Kristine Norr

Andrea Kirstine Norr, Smed Reinerts[i] kone, er notert å være 29 år i 1801, med eldste barn allerede 10 – noe som gjør henne til en nokså ung brud. Det er ikke notert i kirkeboken der vielsen er registret[ii] hvor hun kom fra, men i kirkeboken for Gjerpen finner man innført ”Andrea Christine Noordt dpt. 21/3-1765 g.m. Andreas Rejned i Sandefjord.”[iii] Denne kombinasjonen av navn kan vanskelig antas å være en tilfeldighet, spesielt når den eneste vanskeligheten med en slik konklusjon er at Andrea blir 6-7 år eldre enn folketellingen sier. Og at å øke en kvinnes alder er uoppdragent – men efter 210 år kan det kanskje tilgis for én gangs skyld.

I den grad identifikasjonen er riktig var Andrea datter av en Henrik Jørgen Noord, og dennes ektefelle Inger Engebretsdatter, bosatt i Kleiva 9 i Bratsberg. Hun var ett av 10 barn – 4 gutter og 6 piker. Faren var «Sersjant og führherre», og døde i 1795[iv].

Det er ikke kjent når, eller under hvilke omstendigheter, Andrea kom til Sandefjord, men hun ble gift i 1791 i Sandar Kirke[v]. Hun blir, i kirkeboken, nevnt som «fra Sandefjord» som kan tyde på at hun kom dit før hun var gift – kanskje var hun i tjeneste.

I 1801 var hun husmor for et nokså stort hushold sett med dagens øyne: En mann som drev både som smed og vertshusholder; fire barn i alderen to til ti, og tre ugifte smedsvenner; nok a holde styr på selv med hjelp av de to «tjenestepiigene» hun hadde hos seg. Og hvor vellykket det var å ha svigermor boende hos seg, permanent, kan noen av enhver gjøre seg tanker om[vi].

Der vel ikke utenkelig at man også på denne tiden hadde «kjønnsdifferensiert arbeidsdeling i hjemmet» – slik man gjerne sier det idag – og at Andrea, sammen med svigermoren og tjenestepikene så til vertshus-virksomheten mens Jeremias brukte mye av tiden til tungt metall.

Omgangskretsen, sirkelen av venner, kan kanskje måles ved å se på hvem som var fadre for de fire barna.

Den eldste, Andreas Norr, er ennå ikke funnet i kirkebøkene, men den nest eldste, Hendrick Jørgen, ble døpt 24 Januar 1795, og hadde fadrene Madame Schmidt, Jomfru Anne Cathrine Schrøder; Anders Laschen, Peder Møller og Peder Bilovsen[vii].

Sønnen Abraham ble døpt 26 Juni 1796[viii] – bivånet av Madame Himberg, Jomfru Thue, Sr. Peder Møller, Sr Anders Laschen og Hans Johannesen Grøn.

Maren, den yngste datteren i 1801, ble født 25 September 1799, og da hun ble døpt[ix] var det noen fra Himberg, en som tituleres «Jomfru», og et par fra en annen gård: det er nokså uleselig. Imidlertid: Jeremias og Andrea, sikker en anelse sosialt ambisiøse, var knyttet til et miljø med innslag av det gryende borderskapet og de etablerte selveiende bøndene i distriktet.

Under alle omstendigheter: ved folketellingen 1 februar var Andrea høygravid, hun fikk en datter seks uker senere, den 16 mars, som fikk navnet Inger Kistine da hun ble døpt[x] den 28 samme måned. Ved dåpen hadde hun som fadre Maren Sophie [NN]; Anne Sørensdatter Melsom; Uhrmager Schiøtt; Hans Rasmussen; og Kristen Lorentz Kristensen – alle fra Sandefjord.

Efter Inger Kistine fulgte Thor som ble født 11 februar 1803. Han ble døpt[xi] en måned senere, den 12 mars. Ved den anledningen fikk han fadrene Ellen Marie, Engvold Johansens; Søvrine Bylovsdatter, Sandefjord; Mathias Guttormsen Berg; Peder Bylovsen; og Kristen Nielsen, Sandefjord.

Thor Jeremiasen Rejnert fikk ikke leve opp, han døde knappe to år gammel oppunder jul og ble begravet[xii] 5 desember 1804.

Året efter fikk Andrea og Jeremias de en datter – Johanne Marie – som ble født 26 oktober 1805 og døpt[xiii] 9 november samme år. Hennes fadre ble Oline Rejersdatter; Anne Marie Wijer; Karsten Nielsen; Ole Thommesen; ogBylov Bylovsen – alle fra Sandefjord.

Drøyt to år efter kom nok en pike, hun ble født 15 mars 1808 og døpt[xiv] 2 april samme år og fikk navnet Anne Marie. For henne valgte foreldrene som fadre Madame Maren [NN]; Kristine Pedersdatter, Sandefjord; Jakob Sørensen; Kof. Kapt. Holm; og Hendrik Hauff, Sandefjord.

Andrea ble enke i 1827 da mannen døde 10 mars det året, han ble begravet den 19 samme måned.

Enken Andrea mått naturligvis finne et utkomme i mannens fravær. Hva hun gjorde første årene efter mannens bortgan er ikke kjent, men i forbindelse med at Sandefjords Bad ble opprettet så hun en mulighet for å tjene noen dalere på å ta inn badegjester. Antagelig hadde hun allerede begynt noen slik virksomhet, for i omtalen av dette tilbudet omtales hun som „Klubvertinne”, og samarbeider med sønnen Abraham:

«Reisende kunne tage ind til Klubværten Abraham Reinert og Enken Madame Reinert, hvor de vilde finde Staldrum for Hest og kan Middagsspise ligeledes her erholdes saavel til Afhentning som til at nyde i Huset. De fleste Aviser ville findes i Badehuset, hvis Salon staaer aaben for Enhver[xv]»

I huset hos Madame Reinert foregikk andre ting også – hun konkurrerte kanskje litt med Ole Thommessen Paus – som man kan lese om i en annonse fra 23 februar 1839:

«Advertissements

        Mandagen den 11the Marts førstkommende Kl 11 Formiddag bliver ifølge Reqvisition fra Consul N. J. Hauff paa egne og Medrheder Procurator C. M. Hjorths Vegne offentlig Auction afholdt i Madame Reinerts Huus i Sandefjord over deres eiende Skib Christine Margrethe med Inventarium og øvrige Tilbehør drægtigt 109 Commercelæster, og indlandende i Christiania circa 20,0000 beregnede Bord.

Inventarielisten ligger til Eftersyn hos Procurator Hjorth i Christiania, samt hos Consul Hauff i Sandefjord, og til hvilken sidstnævnte de Liebhabere, der vilde tage Skibet i Øiesyn, have at henvende sig.       

Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.

        Laurvigs Byfoged-Contoir den 16de Februar 1839.
                                                                    Olsen[xvi]»

 

Likevel var det nok restaurantvirksomhet hun satset mest på, slik det går frem av en annonse i Morgenbladet fra 1 mai 1839:

«Restauration i Sandefjord

        Ifølge den tilfredshed de Ærede Badegjæster  i forrige Aar have ytret med min Beværtning, troer jeg at imødekomme det ærede Badesælskabs Ønske, naar jeg anstundende Badetid aabner en table d’hôte, hvor der vil serveres med 3 Retter, og tillige de bedste Vine  og andre Drikkesager skulle erholdes paa Forlangende. Betalingen for 1 Maaned eller 30 Dage erlægges forudfor enekelte Person med 5 Spd. For de, som skulle holde en egen Diæt og behøve særskilte Retter, ligesom for en Portion, som hentes du af Huset betales 6 Spd., hvorimod jeg dog er villig til ogsaa for en kortere Tid indtil mindst 14 Dage at levere Mad efter ovenstaaende Priser. Familier, som opholde sig ved Badet, kunne accordere med mig selv om Betalingen, og skal denne være saa billig som mulig. De, som hente Mad, maae imidlertid selv være forsynede med de nødvendige Madspand m.m.

                                Mad. sal. Abraham Reinert
                                          Klubværtinde[xvii]

 

Og hun hadde et godt rykte, det attesteres i en liten reisebeskrivelse fra sommeren samme år:

«Ialmindelighed er det er som paa Moss og andre Steder, hvor Folk ikke trænge den ubetydelige Indtægt, som Bortleien af Værelser kan give af sig; hvorfor de vel ogsaa blive ubillige i sine Fordringer, naar de endeligen bekvemme sig til at modtage Fremmede. Efter Sigende er dog Alting bedre iaar, og man haaber, at det fremdeles vil vedvare. Et enkelt Værelse med tvende Senge er bleven betalt med indtil 7 Spd. maanedlig, 3 Værelser med Staldrum m. m. indtil 16-20 Spd. Bespiisningen hos Madame Reinert er overmaade god, og det er at ønske, at hun vil vedblive som hun har begynt»

Virksomheten fortsatter, ispedd en lang rekke auksjoner i Mad Reinerts  hus, inttil 13 juli 1850 da Andrea Døde, 85 år gammel[xviii]: hun ble begravet[xix] den 17 samme måned.


[i] Se 269 Jeremias  Andreasen Reiner
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1791, Ekteviede 1791, side 21. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-23
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650722.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1791, Ekteviede 1791, side 21. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-23
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650722.jpg
Navnene er skrevet slik: Jeremias Andersen Reiner tog Andrea Kirstine Henricksdatter Nohr fra Sandefjord
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1795, side 49. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-52
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610012.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1796, side 61. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-64
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610024.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1799, side 89. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-92
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610052.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1801, side 101.  Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-104
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1803, side 113. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-116
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1805, side 195. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-179
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1805, side 127. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-130
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1808, side 140. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-143
[xviii] Denne aldersangivelsen stemmer med mistanken om at alderen i folketellingen i 1801 er for lav.
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede kvinner 1850, side 324. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-317
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040318.jpg