252 Jens Pedersen Bøeg

Den «Conditionerende» Jens Pedersen Bøeg var i 1801[i] 22 år gammel og i huset hos Wilhelm Olsen Goen som «Studiosus og Informateur».

At han var «Studiosus og Informateur» er vel å forstå som at han var huslærer: det var fem barn i huset i alderen 5 til 16 og Wilhelm var blandt de mest velstående i Sandefjord på denne tiden, så han hadde saktens råd til å skaffe barna en god skolegang.

Noe mer er ikke kjent om Jens Pedersen Bøeg.


[i] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002655