I 1801[i], da det ble holdt folketelling, var Olea Bolette 10 år – egentlig i sitt tiende år, ifølge tidens skikk – og neste yngst blandt farens, Wilhelm Olsen Goen, barn av tredje ekteskap: Wilhelm giftet seg mye.

Hun bodde i huset hos faren – nummer 14 i Vestre Gate – og farens fjerde kone, Anne Cathrine Hvidt. I huset fant man også Wilhelms sønn av annet ekteskap, Torger, som var 16 og ” Krøbling og sængeliggende i faderens huus”; Oleas helsøsken Cathrine Maria (11) og Cicilia Petronelle (3); samt Wilhelms og Anne Cathrines datter Kirsten Pernille, som var seks på denne tiden.

Gitt at han var «Handelsmand og skibsreder» hadde Wilhelm råd til å styrke husholdet med innleiet hjelp: der var en huslærer, «Studiosus og informator»,  Jens Pedersen Bøeg (22); der var fire tjenestefolk: Ole Andersen (23) som var ”Gaardskarl og soldat ved 2det aggerhuusiske inf. ret.”; Berthe Larsdatter (35); Anne Josephsdater (31) og Anne Pedersdater (41). Man har inntrykk av et modent og stabilt hushold, på tross av de mange ekteskapene.

Olea ble født 25 februar og døpt[ii] 6 mars 1792 og fik fadrene Sr Engvold Pedersens Hustrue; Elen Maria […] Olsen; Sr Bendt Lindberg; Sr Erick Grøn; og Ole Christian Grøn Grøn – alle fra Sandefjord.

Foreldrene – Wilhelm Olsen Goen og Kirsten Hvidt – hadde giftet[iii] seg torsdag 4de September 1788, efter kongelig bevilling, og bosatte seg i Sandefjord. Der de fikk ihvertfall tre barn sammen: Cathrine Maria; Olea Bolette; og Cicilia Petronelle.

Cathrine Maria ble født 8 desember 1790 og døpt[iv] 30 samme måned. Hun fikk fadrene madame Hvidt; Jfr Johanne Kielman; Hr Isaach Waale; Hr Berthel Hansen; og Sr Amund Landt.

Dernest Olea Bolette, og til sist Sicilia Petronelle, født 24 april 1793 og døpt[v]. Denne gangen ble fadrene mad: Susanna Hiorth; Jfr Anne Cathrine Hvidt; Hr Lieutn Friderich Grønvold; Sr Abraham Bøchman; og Sr Johannes Nielsen Grøn.

Wilhelms tredje kone, Kirsten Pernille, døde litt over 29 år gammel, tidlig i mai 1793, dager efter at Cicilia Petronelle ble født[vi], og det er vel rimelig å anta at det var en sammenheng.

Da Olea Bolettes mor var død giftet faren seg nokså snart på ny; denne gangen med Kirsten Pernilles søster, det skjedde 6 mars 1794. Og året efter fikk de Oleas halvsøster Kirsten Pernille.

Dette var farens fjerde ekteskap. Av disse ble det første inngått i Stokke, der han ble viet til Christine Maria Henricsdatter fra Storevahr den 29 oktober 1770 – «Copulerede i Huset uden foregaaende Trolovelse eller Lysning efter dertil erholdte Kongelige Tilladelse[vii]»: muligvis fordi bruden var nokså ung: hun ble konfirmert Maria Besøgelses Dag[viii] i 1768 i en alder av 15 å[ix] og var døpt 4 August 1753[x], så da hun giftet seg var hun nettopp fylt 17.

Første barn var en datter som kom til verden sensommeren året efter og ble døpt[xi] på Tjøme – foreldrene bodde antagelig på Goen – 18 august 1771. Da fikk hun navnet Boel Maria og fadrene Eli Olsdatter Kiære; Kari Jacobsdatter [NN]; Berte Olsdatter Goen; Amund Ditmandsen Goen; og Ole Lille Vahr.

Året efter ble det en gutt som fikk navnet Ole. Han ble hjemmedøpt. Dåpen[xii] ble bekreftet i kirken 20 september 1772 og da fikk han fadrene Barbro Olsdatter Kiære; Berte Goen; Hovel Halvorsen Store-Vahr; Hans Bensen Store-Vahr; og Bent Østjorden [?].

Helvig Maria, tredje barn, ble døpt[xiii] 22 august 1773 og fikk fadrene Marte Østjorden[?]; Maren Goen; Karen Mathisdatter Kiære; Even Kiære; og Oval Store Vahr.

Allerede året efter ble det anda en pike. Berthe Hellene ble døpt[xiv] 18 september 1774 og fikk fadrene Maren Abrahamsdatter; Karen Henrichsdatter Store Hvar[xv] i Stokke Sogn; Karen Hendrichsdatter Kruge; Anund Nielsen Kruge; og Michel Hendrichsen St. Hvar. Ved denne dåpen er det notert at foreldrene bodde på Ødegaarden.

Det skulle gå fire år før Anne så dagens lys, hun ble hjemmedøpt, Dåpen ble stadfestet i kirken 26 juli 1778 og fadrene ble Anne Larsdatter V Rød; Aase Larsdatter Vaal i Stokke; Karen Mathisdatter N Kiære; Hans Nielsen Goen; og Jørgen Jacobsen Goen.

Og så, attpåklatten, Christian Magnus. Han meldte sin ankomst senvinteren 1784 og ble hjemmedøpt. Faren kalles nå Wilhelm Olsen Goen og da dåpen ble bekreftet i kirken 25 mars ble fadrene Aase Maria Andersdatter Store Hvar av Stokke Sogn; Karen Sørensdatter Goen; Jacob Pedersen Lindgaard på Ejene; Christopher Skøyen i Bogen av Stokke Sogn; og hans Nielsen Goen.

Da var barnets mor allerede død: da «Paa Barselseng strax efter en levende Søns Fødsel hendød[xvi]»”. Hun ble begravet samme dag som Christian Magnus ble døpt[xvii], 25 mars 1784.

«Enkemanden, Skipper og Borger» Wilhelm Olsen, bosatt på Goen, giftet seg med sin annen kone, Anne Maria Torgersdatter Sandø samme år. 25 november 1785 ble de «Efter Kongl. Allernaadigste Tilladelse af 4de Nov. d. A. Hjeme i Huuset paa Sandøe samenviede[xviii]» – noe som synes å være blitt en vane.

Sammen fikk paret en sønn, Torger. Han kom til verden høsten 1785 og ble døpt 18. Fadrene var Maria Andersdatter Rød v. Brossøe; Barbara Olsdatter Vest [?] Kiære; Sr Jacob Pedersen Lindgaard på Ejene; Christopher Hansen Rød på Brossøe; og Henric Torgersen Sandøe.

Datteren Christine Maria ble døpt[xix] 30 september 1787 og fikk fadrene Anne Pernille Jacobsdatter Ejene; Barbara Olsdatter N Kiære; Olene [?] Matthisdatter Goen; Anders Olsen Ejene; og Thor Pedersen Østjorden.

Anne Marie, moren, døde Anne Marie i barselseng i 1787 og ble begravet[xx] 6 november det året bare 22 år gammel.

Olea Bolette Wilhelmsdatter Goen ble konfirmert[xxi], 16 ½ år gammel, 16 søndag efter trefoldighet – 2 oktober – 1808; hun er nummer én på listen over 32 piker; guttene var ikke flere enn 21 i dette kullet.

Fem år senere giftet Olea Bolette seg – bare Bolette Olsen, i denne sammenhengen – med Kof: Kaptein Kristian Waale. Som kausjonister hadde de Jens Chr. Grønvold og Wiegh – uten fornavn: «Undertegnede kaverer i alle henseender for dette ægteskabs Fuldbyrdelse». Vielsen[xxii] fant sted – uten forutgående trolovelse – 21 desember 1813.

Sønnen Isaak, første barn, kom til verden som sønn av Capt Christian Waale og Ole Bolette Olsen den 4 september 1814, og døpt[xxiii] den 19 mai 1815. Fadrene ble Mad:Olsen; Kirsten Pernille Olsen; Isaak Waale; C Hvidt; Lieutn Wiegh;  M: Nielsen; og Thomas Schlytter [?] Maiholt.

Syvende september 1818 fikk de en datter som de kalte Wilhelmine Catrina, hun ble døpt[xxiv] sjette januar 1819

I 1819 ble en sønn til født, han ble kalt Christian – efter farfaren – da han ble døpt[xxv] 4 desember 1819 – to måneder efter at han ble født 2 september samme år. Denne gutten døde bare et halvt år gammel den 12 mars 1820 og ble begravet[xxvi] 17 mars.

Wilhelm Anthon kom til verden 7 november 1820 og ble døpt[xxvii] 28 juni 1821. Denne gangen var fadrene Madame Hauff; Amalia Klavnes; O: Melsom; Hr Wilhelm Hvidt; og Sørn Christian Klavnes.

En «ny» Christian så dagens lys 6 januar 1822 og ble døpt[xxviii] 29 mars samme aar. Fadrene var Mad: Melsom; Jomfru Lovise waale; Anth. Grøn; Christian Giertsen; Henrik Reiner; og Hr Charlier fra Dynkirken.

Christian Waale døde[xxix] 13 oktober 1824 under en reise til Frankrike: skuten kom i havnsnød ved Texel i Holland. Sammen med ham døde sønnen Isak, bare ti år gammel.

Det er usikkert hva Bolette så gjorde.

Èn mulighet er at der henne som opptrer som mor til et dåpsbarn som så dagens lys i Larvik  sensommeren 1828 og ble døpt[xxx] 7 september. Da var fadrene Susanna Dahl; Randine Gulbrandsdatter; Peder Mikkelsen; Nils Andersen; og Garver Guldbrand Waal.

Barnets far er Farver Andreas Tostensen, men noen vielse for disse to er ikke funnet – og den eneste Andreas Torstensen i folketellingen for Larvik i 1825 er en 23 år gammel tjenestedreng – kanskje ikke den mest overbevisende kandidaten.

Og dermed er det vel kanskje like godt avslutte med den dødsannonsen Bolette rykket inn i Morgenbladet[xxxi] noen uker efter at mann og sønn ble borte:

«Dødsfald.

            Dybt nedbøiet under min tunge Skjæbne bekjendtgjøres herved for fraværende Familie og Venner, at det behagede Gud sidstafvigte 13de October at henkalde min elskede Mand Skibs-Capitain Christian Waale, i sit 37te og min ældste Søn, Isak Waale, i sit 10de Aars Alder, paa en Søreise til Frankrige. Efter 11 Aars lykkeligt Ægteskab maatte han i sit lovlige Kald ende sine Dage i de grusomme Bølger i Nærheden af Texel. Hvo, som kjendte denne virksomme Mand, vil med mig og mine 2 smaae Børn deeltage i vor billige Sorg. Fed med de Hensovede. Habet om Gjenforeningen i Guds Rige kan alene give mig mit beklemte Hjerte nogen Trøst i mit uoprettelige Tab.

            Sandefjord, den 8de November 1824.
                                                            Olea Bolette Waale,
                                                                  født Olsen».

[i] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002652
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1792, side 23.  Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-25
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650724.jpg
[iii] Se Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1788, side 179. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-183
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650589.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1791, Ekteviede 1790, side 14. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-16
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650715.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1793, side 33. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-35
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650734.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1793, Trolovede 1793, side 37. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-39
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650738.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Ekteviede 1770, side 167.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-171
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426610444.jpg
[viii] 2 Juli, «Opkaldt efter den dag, hvor jomfru Maria besøgte Johannes døberens mor Elisabeth.» iflg http://www.gourmethaven.dk/solopned/solindex.php?m=7&d=2
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1753, side 91. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-94
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426610367.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1771, side 145. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-148
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630104.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1772, side 149. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-152
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630108.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1773, side 153. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-156
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630112.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1774, side 158. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-161
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630117.jpg
[xv] Sic. Siden forrige barn er håndskriften i kirkeboken endret, så det er vel kommet en ny prest.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Døde og begravede 1784, side 328. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-338
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630295.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Ekteviede 1784, side 338. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-348
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630305.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1787, side 208. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-212
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630169.jpg
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Døde og begravede 1787, side 333. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-343
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630300.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1807-1810, side 244.  Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-229
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610189.jpg
[xxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 215
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1815, side 7.
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 41. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-44  
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 51. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-55  
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1820, side 104. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-109  
[xxvii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 67
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 76. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-80  
[xxix] Jørgen Gløersen: Dødsfall i Norge 1763-1825; side 419/510; se http://old.genealogi.no/litteratur/gloersen_1/index.html
[xxx] Ministerialbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1825-1847 (0707P), https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011078031