243 Magrethe Elisabeth Lund

Magrethe Elisabeth ble døpt[i] 12 september 1755: navnet hadde hun efter en søster som døde svært liten, tre måneder tidligere. Fadrene Madame Diurhuus på Haabel; Helvig Rasch; Jomfrue Catharina Magrethe Wendtland; Lieutenant Hendrich Wendtland; og Monsr Christen [NN], [NN] i Soon; «NB Major Rummelhof var inviteret, men …  syg som blev …»

Det ikke usannsynlig at foreldrene var Hans Jacobsen Lund og dennes første kone, Aarsille Cathrine Strøm. Hans Lund var sogneprest i Våler i Østfold[ii] 1742 – 1763, og ble så utnevnt til sogneprest i Aker og slottsprest på Akershus.

Hans Jacobsen Lund ble født 14 februar 1719 og var sønn av Jacob Nilsen Lund som var sognepresten i Aukra 1729 -1754[iii].

Aarsille Cathrine Strøm og Hans Jacobsen Lund skal[iv] ha giftet seg 27 februar 1744.

Hans’ og Aarsilles første barn var Peder Strøm. Han ble døpt[v] 15 januar 1745 i nærvær av fadrene madame Berthe Tønder, Hr Sal: Søfren Hagerups Enche til Aas; Madame Cathrina Herlov, Hr Sal Dithlef Mowats Enche til Waaler; Capitain Ole Bech og Capitain Johan Frideric Schatz [?] – begge ved det første Smaalenske Regimentes; og Hr Jens Rejner, forig. Capitain til Waaler.

Året efter fikk de datteren Maren. Hun ble døpt[vi] 23 februar 1746. Fadrene var Provsten Hr Peder Debes, [NN] [NN] Prosti og Sognepræst til Onsøe; Sorenskriver Niels Hagensen [NN]; Hans Wingreen, Sognepræsten til Rygge; Hr Wendelboes Hustrue, Madame Hendricha Sachmand [?]; og Jomfrue Maren Malena Giessing.

Aarsille døde i slutten av november og ble begravet[vii] i Våler 4 desember 1748.

Hans Lund giftet seg nokså snart igjen. Denne gangen med enken Margrethe Cathrine Hansdatter von Hirsch.

Margrethe Cathrine hadde visstnok[viii] vært gift med en offiser – Christian Eimhaus[ix] som var enkemann da de giftet seg. Hun var fra Wennergaard i Ås, født i 1720 og døpt 24 februar det året. Foreldrene var obl. Hans Christoph von Hirsch og Margrethe Elisabeth Rummelhoff.

Margrethe Cathrines første mann døde 15 april 1745 på Haga i Krogstad. Fem år senere giftet hun seg på nytt.          

Det er ikke funnet noe dokumentarisk belegg for det i kirkebøkene, men Ovenstad opplyser at vielsen fant sted 15 januar 1750. 

Først av Hans’ og Margrethe Cathrines barn var Ursulla Cathrina. Hun ble født høsten 1750 og ble døpt[x] Våler kirke 21 oktober det året. Fadrene hennes var Hr General Major Michel Sundt; Hr Jonas Wessel[xi], Sognepræst til Westbye; Hr Capitain Johan Rummelhoff; Hr Lieut. Jacob Schultz; og Frøken Anna Cathrine von Hirsch.  

Dernest fulgte Hans Christopher Lund. Gutten ble døpt[xii] i Våler kirke 5 juli 1752. Denne gangen var fadrene Frue Obriste Hirsches Enche; Margretha Elisabeth Rummelhof; Frøken Else Maria Hirsch;Hr Justits Raad og Amtmand Balthasar Seehmann Fleischer; Hr Michael Diurhuus, Sognepræst til Haabel; Hr Lieut. og Christian Winther ved Hr Obr. Lützows Drag. Regimente.  

Et par år senere kom Margrethe Elisabeth til verden. Hun ble døpt[xiii] av Biskop Dorph – som også var en av hennes fadre – 20 august 1754. De andre fadrene var Hr Morten Windelboe, Sognepræst til Rygge og Moss; Jacob Zach. Hammer, Cornet ved Hr Obriste Lützows Drag. Regimente; Niels Wasberg, [NN] paa Moss; Maren Malena Gielsing [?], Hustrue av Hr Lieut. Gielsing; og Frøken Wilhelmina Margrethe Hirsch.

Margrethe Elisabeth døde som ganske liten. Hun ble begravet[xiv] 5 juni 1755.

Så fulgte Anna Hendricha – ble døpt[xv] i Våler Kirke: «Onsdagen d. 17de November døbt min Lille Datter kaldet Anna Hendricha» står det mot slutten av 1756. Fadrene var [NN] Margrethe Cortidsdatter; Torborg Olsdatter Syverød; Maren Torborg Hansdatter Mosserød; Corporal Hans Brynildsen; [NN] Niels Christiansen Wydt; og Hans Christensen Solhuus.

Efter henne, Johanne Marie. Hun ble døpt[xvi] 22 mars 1758. For henne valgte foreldrene, som fadre, Hr Capitain Poul Arctanders Frue Aletha Kirstina Tavlow; Jomfrue Warborg [NN] på Moss; Barbara Warberg; Hr Capitain Peter Jacob Wilster; og Premier Lieutenant Frantz Folcheson Schiøtt.

Året efter fikk Magrethe Elisabeth en lillebror, Hendrich Nicolay. Da han ble døpt[xvii] 20 mai 1759 var fadrene Hr Oberste David von Eimhaus [?]; Hr Major von Schlarffenberg; Hr [NN] Hanstholm, Kiøbmand på Moss; [NN] Kirstina von Eimhaus [?]; og Maria Magdalena Schultz.

Lillesøsteren Ingeborg Ludvica ble døpt[xviii] et par år senere, 29 januar 1761. Hennes fadre var Frue Oberst Lieutenant fra Aas Sogn; Jomfru Anna Munch fra Bredtvedt [?] Sogn; Mons Michael Bang, Borger og Kiøbmand i Hølen; samt [NN] Præstens [NN] Mons: Peder Lund og Mons Christian Emkauf.

Andreas Wilhelm ble født senvinteren 1762 og døpt[xix] 19 mars det året. Denne gutten fikk fadrene Sigri Larsdatter Estnes; Anne Johannesdatter Norbye; Gisle Pedersen Onum; Brunild Hermandsen Sebye; og Anders Halvorsen Norbye.

Andreas Wilhelm døde som svært liten. Han ble begravet[xx] 19 juni 1762, bare 13 uker gammel.

Så ble altså Magrethe Elisabeths far sogneprest i Aker og slottsprest på Akershus, men det ble ikke langvarig – han døde 46 åt gammel og ble begravet[xxi] i Garnisonskirken 29 januar 1763. Anne Henriette var syv år gammel.

Magrethe Elisabeth og familien ble i Christiania efter farens død; det var i Garnisonskirken hun ble konfirmert[xxii] i Slottskirken 6 oktober 1770. Hun er ført opp som den andre av fire piker i dette kullet, rett foran søsteren Anna Henrica.

Margrethe Elisabeth var noe yngre enn Gunille som giftet seg med klokker i Sandherreds menighet, Hans Tveten. De ble viet[xxiii] i Eiker straks før 18 søndag efter trefoldighet og slo seg ned i Sandefjord. Tre år senere fikk de selskap av en tredje søster, Anne Henriette, som giftet seg med enkemannen Christopher Thue der i byen, vielsen[xxiv]  fant sted i Sandherred 14 november 1792 – da var hun straks over tredve.

Siden faren var prest, ovenikjøpet slottsprest, er det rimelig å anta at Magrete Elisabeth kunne lese og skrive og sikkert tilhørte de bedre utdannede i Sandefjord, men det er ikke noe som gir indikasjoner på hva hun kan ha brukt tiden til: som svigerinne av klokkeren gikk hun sikkert til hånde med virksomheten både i hjemme og i menigheten og har også sikkert hatt nær kontakt med prestegården.

Når søsteren Gunild Susana døde er usikkert, men hun ble overlevet av mannen, så selv om Gunild hadde gått bort tidligere, kunne sikkert Magrethe Elisabeth leve videre hos organisten inntil hun selv døde i Sandefjord, 53 år gammel, og ble begravet[xxv] 20 Mai 1812. Hun giftet seg aldri.


[i] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 217
[ii] Svendsen, Bastian / Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 326/343; http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[v] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 170
[vi] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 175
[vii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 187
[viii] Ovenstad, Olai: Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814;
[ix] «Emahus (Eimhaus, Eimahuus, Einhaus, Emhausen, Emahusen), Christian”.
[x] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 193
[xii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 202
[xiii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 212
[xiv] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 216
[xv] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 225
[xvi] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 233
[xvii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 240
[xviii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 250
[xix] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 256
[xx] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 257
[xxi] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1757-1776, s. 163
[xxii] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1757-1776, s. 106
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107020103  
[xxiii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Eiker, Ministerialbok nr. I 9 (1789-1806), Kronologisk liste 1789, side 17-18. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8488&idx_id=8488&uid=ny&idx_side=-10
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061220620180.jpg
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1792, Ekteviede 1792, side 29. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-31
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650730.jpg
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1812, side 204. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-188
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610148.jpg