242 Gunnild Susana Lund

Gunnild Susanna kom til verden i Våler i Østfold senvinters 1747 og ble døpt[i] 9 mars det året. Fadrene hennes var Sal. Hr. Cap: Bechs Frue Clara Bing; Jomfrue Maria Marsenius; Johanna Sejer Brun; Lieut. ved det 1ste Smaalenske Drag. Regimente, Sr Lauritz Hvidt; [NN] Handelsmand … for Vaaler og … Sr Oluf Engebretsen;  … i Hølen.

Gunille Susanna var datter av Hans Jacobsen Lund[ii] og dennes første kone, Aarsille Cathrine Strøm.

Hans Jacobsen Lund ble født 14 februar 1719 og var sønn av Jacob Nilsen Lund som var sognepresten i Aukra 1729 -1754[iii]. Det er ikke umulig at Hans Jacobsen da var sogneprest der – flere nettsteder sier så men det er ikke lykkes å finne primærkildebelegg[iv]. I forbindelse med Norsk Prestehistorie refereres det til utnevnelsen av Hr Hans Lund 3 august 1742[v] – han ble der til 1763 da han ble forflyttet, ser det ut til.

Aarsille Cathrine Strøm og Hans Jacobsen Lund skal[vi] ha giftet seg 27 februar 1744.

Hans’ og Aarsilles første barn var Peder Strøm. Han ble døpt[vii] 15 januar 1745 i nærvær av fadrene madame Berthe Tønder, Hr Sal: Søfren Hagerups Enche til Aas; Madame Cathrina Herlov, Hr Sal Dithlef Mowats Enche til Waaler; Capitain Ole Bech og Capitain Johan Frideric Schatz [?] – begge ved det første Smaalenske Regimentes; og Hr Jens Rejner, forig. Capitain til Waaler.

Året efter fikk de datteren Maren. Hun ble døpt[viii] 23 februar 1746. Fadrene var Provsten Hr Peder Debes, [NN] [NN] Prosti og Sognepræst til Onsøe; Sorenskriver Niels Hagensen [NN]; Hans Wingreen, Sognepræsten til Rygge; Hr Wendelboes Hustrue, Madame Hendricha Sachmand [?]; og Jomfrue Maren Malena Giessing.

Aarsille døde i slutten av november og ble begravet[ix] i Våler 4 desember 1748.

Hans Lund giftet seg nokså snart igjen. Denne gangen med enken Margrethe Cathrine Hansdatter von Hirsch.

Margrethe Cathrine hadde visstnok[x] vært gift med en offiser – Christian Eimhaus[xi] som var enkemann da de giftet seg. Hun var fra Wennergaard i Ås, født i 1720 og døpt 24 februar det året. Foreldrene var obl. Hans Christoph von Hirsch og Margrethe Elisabeth Rummelhoff.

Margrethe Cathrines første mann døde 15 april 1745 på Haga i Krogstad. Fem år senere giftet hun seg på nytt.          

Det er ikke funnet noe dokumentarisk belegg for det i kirkebøkene, men Ovenstad opplyser at vielsen fant sted 15 januar 1750. 

Først av Hans’ og Margrethe Cathrines barn var Ursulla Cathrina. Hun ble født høsten 1750 og ble døpt[xii] Våler kirke 21 oktober det året. Fadrene hennes var Hr General Major Michel Sundt; Hr Jonas Wessel[xiii], Sognepræst til Westbye; Hr Capitain Johan Rummelhoff; Hr Lieut. Jacob Schultz; og Frøken Anna Cathrine von Hirsch. 

Dernest fulgte Hans Christopher Lund. Gutten ble døpt[xiv] i Våler kirke 5 juli 1752. Denne gangen var fadrene Frue Obriste Hirsches Enche; Margretha Elisabeth Rummelhof; Frøken Else Maria Hirsch;Hr Justits Raad og Amtmand Balthasar Seehmann Fleischer; Hr Michael Diurhuus, Sognepræst til Haabel; Hr Lieut. og Christian Winther ved Hr Obr. Lützows Drag. Regimente.  

Et par år senere kom Margrethe Elisabeth til verden. Hun ble døpt[xv] av Biskop Dorph – som også var en av hennes fadre – 20 august 1754. De andre fadrene var Hr Morten Windelboe, Sognepræst til Rygge og Moss; Jacob Zach. Hammer, Cornet ved Hr Obriste Lützows Drag. Regimente; Niels Wasberg, [NN] paa Moss; Maren Malena Gielsing [?], Hustrue av Hr Lieut. Gielsing; og Frøken Wilhelmina Margrethe Hirsch.

Margrethe Elisabeth døde som ganske liten. Hun ble begravet[xvi] 5 juni 1755.

Så fulgte Anna Hendricha – ble døpt[xvii] i Våler Kirke: «Onsdagen d. 17de November døbt min Lille Datter kaldet Anna Hendricha» står det mot slutten av 1756. Fadrene var [NN] Margrethe Cortidsdatter; Torborg Olsdatter Syverød; Maren Torborg Hansdatter Mosserød; Corporal Hans Brynildsen; [NN] Niels Christiansen Wydt; og Hans Christensen Solhuus.

Efter henne, Johanne Marie. Hun ble døpt[xviii] 22 mars 1758. For henne valgte foreldrene, som fadre, Hr Capitain Poul Arctanders Frue Aletha Kirstina Tavlow; Jomfrue Warborg [NN] på Moss; Barbara Warberg; Hr Capitain Peter Jacob Wilster; og Premier Lieutenant Frantz Folcheson Schiøtt.

Året efter fikk Magrethe Elisabeth en lillebror, Hendrich Nicolay. Da han ble døpt[xix] 20 mai 1759 var fadrene Hr Oberste David von Eimhaus [?]; Hr Major von Schlarffenberg; Hr [NN] Hanstholm, Kiøbmand på Moss; [NN] Kirstina von Eimhaus [?]; og Maria Magdalena Schultz.

Lillesøsteren Ingeborg Ludvica ble døpt[xx] et par år senere, 29 januar 1761. Hennes fadre var Frue Oberst Lieutenant fra Aas Sogn; Jomfru Anna Munch fra Bredtvedt [?] Sogn; Mons Michael Bang, Borger og Kiøbmand i Hølen; samt [NN] Præstens [NN] Mons: Peder Lund og Mons Christian Emkauf.

Andreas Wilhelm ble født senvinteren 1762 og døpt[xxi] 19 mars det året. Denne gutten fikk fadrene Sigri Larsdatter Estnes; Anne Johannesdatter Norbye; Gisle Pedersen Onum; Brunild Hermandsen Sebye; og Anders Halvorsen Norbye.

Andreas Wilhelm døde som svært liten. Han ble begravet[xxii] 19 juni 1762, bare 13 uker gammel.

Så ble altså Gunnilds far sogneprest i Aker og slottsprest på Akershus, men det ble ikke langvarig – han døde 46 åt gammel og ble begravet[xxiii] i Garnisonskirken 29 januar 1763. Anne Henriette var syv år gammel.

Gunnild og familien ble i Christiania efter farens død; det var i Garnisonskirken hun ble konfirmert[xxiv] i Slottskirken 6 oktober 1770. Hun er ført opp som den andre av fire piker i dette kullet, rett foran søsteren Anna Henrica.

Gunnild Susana Lund, 49 år gammel, var i 1801[xxv] gift med Hans Tveten[xxvi], «organist og klokker på stædet», som med sine 34 år var 15 år yngre enn konen. Paret bodde i hus nummer 13 i Væstre Gade i Sandefjord sammen med Gunnilds yngre, ugifte søster, Margrethe Elisabeth og en «tienestepige», Johanne Maria Andersdatter.

Ekteskapet ble inngått i Eiker[xxvii] i 1789; Jomf Gunille Susanna Lund og organisten Hans Tveten ble viet[xxviii] der straks før 18 søndag efter trefoldighet.

For en ung organist var det sikkert ikke dumt å gifte seg med en prestedatter. Det ikke ser ut til at de to noensinne fikk barn sammen. Hans Tveten levet i mange år efter århundre-skiftet; det er ikke lykkes å fastslå når Gunille gikk bort[xxix].


[i] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 179
[ii] Opplysningene i dette avsnittet er hentet fra Erik Berntsens slektssider, se http://vestråt.net/
[v] Bastian Svendsen/Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 2-11, p 63; tilgjengelig gjennom http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_2_11/index.html
[vii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 170
[viii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 175
[ix] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 187
[x] Ovenstad, Olai: Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814;
[xi] «Emahus (Eimhaus, Eimahuus, Einhaus, Emhausen, Emahusen), Christian”.
[xii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 193
[xiv] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 202
[xv] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 212
[xvi] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 216
[xvii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 225
[xviii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 233
[xix] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 240
[xx] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 250
[xxi] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 256
[xxii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 257
[xxiii] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1757-1776, s. 163
[xxiv] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1757-1776, s. 106
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107020103  
[xxv] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002644
[xxvi] Se 241 Hans Tveten
[xxvii] Her ble sporet funnet i www.familysearch.org 
[xxviii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Eiker, Ministerialbok nr. I 9 (1789-1806), Kronologisk liste 1789, side 17-18. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8488&idx_id=8488&uid=ny&idx_side=-10
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061220620180.jpg
[xxix] Vestfold-slekts database fra 1833 synes ikke å ha henne; en gjennomgang av kirkebøkene for Sandar 1814-1834 ga ikke noe resultat. Man mistenker at hun er avlidt en gang i den uleselige epoken 1801-1814.