241 Hans Tveten

Hans Tveten, «organist og klokker paa stædet», var i 1801[i] 34 år og gift med den 49 år gamle Gunnild Susana Lund. Paret bodde i hus nummer 13 i Væstre Gade sammen med Gunnilds yngre, ugifte söster, Margrethe Elisabeth og en «tienestepige», Johanne Maria Andersdatter.

Ikke så lenge efterpå flyttet Hans og konen til Trollhagen, i det minst forteller Lorens Berg[ii] noe i den retning under omtalen av Prestegården:

«2. Trollhagen. Plassen nævnes allerede 1702 ved en grænseopgang mellem Prestegaarden og Bugaarden. Omkring 1800 kaldte den visst Boston, og da bodde tømmermanden Anders Svendssøn Holtan her, men snart efterpaa fik Klokker Tveten bruksret, og han hadde plassen i en hel mandsalder».

Gitt informasjonen i folketellingen må Hans være født omkring 1767, men i fravær av et patronym er det vanskelig å velge mellom alle Hans’ene som kunne tenkes å være kandidater: det samme er tilfelle med hensyn til konfirmanter.

Ekteskapet med Gunnild ble inngaatt i Eiker[iii] i 1789, Organisten Hans Tveten og Jomf Gunille Susanna Lund ble «copulerede[iv]» der straks før 18 søndag efter trefoldighet.

Det ser ikke ut til at Hans og Gunnhild fikk noen barn sammen.

Hans Tveten hadde i mange år et bierhverv, i det miste kommer det frem i “Norske tollere gjennom 300 år“:

Tveten, Hans, født 1767. Undertollbetjent i Sandefjord 12. mars 1803-30″.

Madame Gunild Susana Tveten døde, 68 år gammel, 4 mars 1815. Hun ble begravet[v] 11 samme måned.

Hans Tveten giftet seg påny allerede samme høst. Denne gangen var den utvalgte Helene Sophie Petersen. Helene var fra Sem, fra Kongseeg Præstegaard, og det var i Sem vielsen[vi] fant sted 2 november 1815.

Paret skulle få barn. Førstemann var en gutt, Morten Smidt, som ble født et knapt år efter foreldrenes bryllup. Morten ble födt 8 september og döpt[vii] 7 november 1816. Foreldrene var « Oranist » Hans Tveten[viii] og Helenen [sic] Sophie föd Petersen fra Sandefjord. Fadrene ble Mad : Anthonet Augusta Petersen fra Slagens Prästegaard ; Mad : Warendorf i Sandefior [sic]; Jomfru Olsen hos General Mayländer; Hr Capit H: Ager; Hr [NN] : Hvidt ; Hr Melsom ; Hr Berg ; og Hr [NN] Schröeter : ikke färre enn aatte stykker!

To år senere ble det en pike, Susanna Mathea. Susanna ble födt 6 september 1818 men ikke döpt[ix] för 13 januar 1819: lang tid for en familie der de ikke fôr til sjös. Fadrene  var Fru Oberstinde Gaarder; Jomfru Andrea Bull; Hr Pastor Petersen fra Jarlsberg; Consul Warendorph; Lieut. A. S. Schröeter; Christ. Waale; og Ludvig Höst, Fuldmägtig – de fleste fra Sandefjord.

Enda en pike fulgte i 1821. Hun ble födt 22 mai og döpt 30 august 1821 og fikk da navnet Anthonnette Augusta efter mormoren og fadrene Hr Grosserer Hvidt; Hr Christ. Waale; Hr Lieut Gaarder; Hr Studio: M. S. Petersen; Hr Studio: W: N: Schröeter; Mad Endresen i Aasgaardstrand; Jomfru I: M: Berg; og Jomfru Hagemann.

Og til slutt: Hanna Helene Strøm. Hun kom til verden i Sandefjord 19 august 1825 som datter av klokker og organist Hans Tveten[x] og konen Helene Sophie Petersdatter[xi] – ved en feiltagelse, kanskje, har Hans klart aa skrive „Malene Sophie” men i forbindelse med de foregående barna er det helt klart at hun het Helene. Man ville kanskje trodd at en mann som var både ektefelle og protokollfører vill fått konens navn riktig, men han var vel så opptatt at han glemte det meste. Eller det hadde vært sherry på prestegarden.

Hans Tveten blir nevnt av Bjørgulv Lien[xii] når denne beskriver den tidlige gjennomføringen av skoleloven av 1827: denne fastsatte at det skulle være fast skole ved alle hovedkirker, Sandar innbefattet. «Det var imidlertid en forutsetning at klokkeren skulle være lærer ved den faste skolen med tittelen kirkesanger. Men klokkeren i Sandeherred, Hans Tveten (1795[xiii] – 1839), var gammel og dugde ikke til lærer. Dessuten var et vanlig at skolen ble holdt i klokkergården, men noen klokkergård fantes ikke i Sandeherred og hadde aldri gjort det[xiv],[xv]”.

En klokker hadde mange plikter, blant annet å annonsere enkelte dødsfall. Et eksempel er denne annonsen[xvi] fra 1829:

«19 august

            «At Enken Anne Henricha Thue døde, født Lund, døde den 12te August i en Alder af 73 Aar har jeg herved den Ære at bekjendtgjøre for fraværende Beslægtede og Venner.

            Sandefjord, den 14de August 1829.       H. Tveten»

Hans Tveten døde i Sandefjord den 13 og ble begravet[xvii] 20 desember 1838, 71 år gammel og fremdeles klokker og organist.

Enken meddelte dette i en annonse i Morgenbladet[xviii]:

«Dødsfald

Nedbøiet af Veemod meddeler jeg herved fraværende Familie og Venner, at min elskede Mand, Klokker og Organist Hans Tveten, efter 4 maaneders Sygdom, Torsdagen den 13de dennes indslumrede til den evige Hvile, i en Alder af 71 ½ Aar og efter 23 Aars lykkeligt Ægteskab. Gud styrke mig og mine 4 Faderløse med et levende Haab under vort bitre Savn.

                        Sandefjord, den 18de December 1838.

                                                                                  Helene Sophie Tveten
                                                                                     født Petersen»

[ii] Lorens Berg, Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918, p 391, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[iii] Her ble sporet funnet i www.familysearch.org 
[iv] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Eiker, Ministerialbok nr. I 9 (1789-1806), Kronologisk liste 1789, side 17-18. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8488&idx_id=8488&uid=ny&idx_side=-10
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061220620180.jpg
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 97
[vi] SAKO, Sem kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1814-1825, s. 384-385
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 20.
[viii] Se 249 Hans Tveten
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 42.
[x] Se 241 Hans Tveten
[xi] Se 1816-14 Helene Sophie Petersen
[xii] Lien, Bjørgulv , Sande skole – 150 år : 1842-1992, Sande : Skolen , 1992, http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=922110468&kid=biblio
[xiii] Dette er vel gjerne aaret han fikk stillingen
[xiv] Bjørgulv Lien, pp 17-18
[xv] Klokkeren Anders Amundsen hadde faatt dette notert i 1701-mantallet for Larvik Grevskap; det var et gammelt og saart punkt, ser det ut til! Se Ketil Firing Hanssen: 1701-manntalet frå Larvik grevskap,  Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=12&filnamn=mt07071701&gardpostnr=225&personpostnr=892&merk=892#ovre
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1839, side 716-717. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-305
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051138.jpg