226 Ølegaard Boye

I 1801[i] var Ølegaard Boye 73 år gammel og bodde, sammen med mannen Jonas Christian Rosevold – «Afskeediget fra land etaten som capitain med 175 rds. pension» – i Væstre Gade No. 8 i Sandefjord. Ved siden av de to bestod husstanden av Rosenvolds søster Maren Sophie som var 56 og «Har 20rds pension af krigs hospitalets casse og ellers sit ophold af broderen» samt den 28 år gamle tjenestepiken Anne Cathrine Fossberg.     

I skiftet[ii] efter mannen, Jonas Christian Rosenvold[iii], finner man en hel del slektninger av Ølegaard Bøye, som gir en antydning av hvor hun opprinnelig kom fra: Hennes brorsønn, sønn av Erick Bøye, er plassert i Bremerøe i Erholm pr Assens. Erick Bøye, selv, plasseres in Bogense (men er allerede død). En annen sønn av Erick, Hans, er ikke stedfestet men en sønn av ham – Hendrick Bøye – er i «Welstrup Sogn pr Colding»; dennes bror Carl er i «Schierbeck i Thoulen Sogn pr Colding» – der er også en tredje bror, Lars Bøye. En søster av Erick Bøye, enke efter skoleholder Rasmussen «bodde hos svigersønnen Cronberg» og er plassert i «Sjælsted pr Assens Fyhn».

Med andre ord, det er vel nokså sannsynlig at Øllegaard var av dansk opprinnelse, men det er ikke lykkes å finne flere opplysninger om det.

I en ikke efterprøvbar kilde på internett[iv] giftet Jonas Rosenvold og Ølegaard Boye seg i 1769. Han ble kapteinløytnant i 1787 og gikk av med pensjon i 1788.

Mannen hennes er bedre dokumentert, Olai Ovenstad[v] har en mer utfyldig beskrivelse av den militære siden ved livet hans:

«Rosenvold, Jonas Christian. – F. ca. 1732/33 I Norge. Sønn av kpt. Christen (Christian) Rosenvold og 2. hustru Margaretha With. – Korp. 1747. – Sersj. 1755. – Fenr. ref. ved 1. Vesterl. nasj. inf.regt. 29/11 1758. – Sek.lnt. ref. 14/5 1760. Virk. sek.lnt. ved samme regt.s Arendalske landv.komp. 16/2 1763. – Landv.ets organisasjon blev imidlertid sløifet 5/7 1764, og R. blev i 1765 satt på vartpenger. – Ved kgl. res. 13/11 1765 blev han utn. til prl.lnt. ved 2. Smål. nasj. inf.regt. fra 1/1 1766 og blev der plasert ved V. jarlsbergske komp. – De to Vesterlensregt.er blev slått sammen til ett «Vesterlenske inf.-regt.» fra 1/7 1767, og fra denne dato blev R. fortsatt til dette som pr.lnt. ved Ø. Nedenesske komp. – Ved den nye hærordn. fra 1/5 1768 blev det atter opsatt to Vesterlensregt.er, og R. blev da ansatt ved 1. Vesterl. nasj. inf.regt. som pr.lnt. ved 3. Telem. komp. – Fortsatt til 2. Smål. nasj. inf.regt. som pr.lnt ved Ø. Laurvigske komp. 29/2 1772. Kpt.lnt. ved dette regt.s N. Laurvigske livkomp. 4/3 1773. – Kpt.s kar. 17/9 1783. – Virk. Kpt. Ved samme regt. Og chef for Ø. Jarlsbegske komp. 9/2 1787. Avskjed 25/1 1788 med 175 rdl. Årl. Pens.  – Hadde slagtifelle. – Gift: fik i febr. 1769 til ekteskap med Ohelgaard (Øllegaard) Bøye, f. 1724, død 6/4 1810».

Øllegaard Boye døde i Sandefjord i 1810 og ble begravet[vi] der 16 april – langt fra Fyn.


[i] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002623
[iii] Se 225 Jonas Christian Rosenvold
[iv]Se  http://www.ruffen.no/hegeslekt/p29.htm; de same opplysningene fines flere steder og stort sett bygget paa referanser til «En slektstråd i Kvadraturen», online http://www.berentsen.name/index.html” men disse siden ser ut til å være fjernet fra nettet. Kirkebøkene for Kristiansand begynner efter hans fødsel / dåp.
[v] Olai Ovenstad, Militærbiografier   – Den norske hærs officerer 1628-1814 (Bind II I-Ø samt Tillegg A-Ø), p 323/626, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[vi]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1811, side 203. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-187