222 Gunnild Halvorsdatter

Gunnilds opphav er ukjent: det er ikke sannsynlig at hun var fra Sandeherred. I 1801[i] var hun 51, ugift og tjenestepike hos Ole Christiansen Reinert og Oline Rejersdatter i hus nummer 7 i Vestre Gate der også de to barna deres – Ole Christian (5) og Berthe Maria (1) bodde, sammen med en leieboer, den 50-årige enken Marthe Jacobsdatter og en annen tjenestepike: den 13-årige Anne Hendricksdatter Lerck.

Oline[ii] var muligvis opprinnelig fra Hedrum og det kan vel tenkes at Gunnild var kommet i huset som et resultat av en forbindelse med hjemstedet: en pike med passende navn og alder ble født i Hedrum og døpt[iii] der 21.nov 1751; faren var Halvor fra Ø Reppesgaard, og fadrene var Gunild Sørensd Aasildrød, Elen Nielsd; Thor Sørensen; Niels Thorsen – alle fra Ø Reppesgaard – og Anders Midt-Jone. Om dette er rette Gunnild er det fremdeles for tidlig å si.

Efter 1801 ser man ikke mer til henne, hun giftet seg visst ikke og fikk ikke noen barn – hun vr vel i tjeneste hele tiden, selv om hun efter hvert ble eldre.

I 1825[iv] finner man henne som «Pige» i huset – nummer 50 – hos Oline Rejersdatter Rejnert, en 64 år gammel enke. Selv er Gunnhild oppgitt å være 79. Husets «overhode» er Olines sønn Hendrik Rejnert, som er gift med Birthe Maria Olsdatter – men foreløpig ikke har noen barn. I huset finner man også Hendriks bror Ole Christian: de er begge styrmenn. Ved siden av Gunnild er der også en leieboer, den 12 år gamle Inger D Nielsdatter: hun var vel en hjelper i huset, hun og.

Det er svært usikkert, men innenfor de muliges rammer, at det var Gunnild Halvorsdatter som døde som legdslem i Sandefjord 3 og ble begravet[v] 7 mars 1829.


[ii] Se 219 Oline Rejersdatter
[iii] Kristian Hunskår: Døpte i Hedrum 1751-1777, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=20&filnamn=heddp751&gardpostnr=68&merk=68#ovre
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 124