195 Jens Mathiesen

Hvis man er ”Premier lieutenant ved 2det aggerhuuske nat. inf. reg.”, 37 og ugift kan man ha det verre enn aa väre forlagt i hus nummer 2 i Væstre Gade i Sandefjord i 1801[i]: ved siden av en smie drev man  der ”Værtshuus”.

Husholdet var interessant: det ble ledet av den 48-aarige enken Maren Sophie Knudsdatter som hadde värt gift to ganger og som naa var ansvarlig for baade ”smeedearbeyde” og servering og overnatting. Selve smedarbeidet ble nok utfört av sönnen Christen Lorentz Sörensen som var 24, ugift og ”Mestersmeed”.

Han hadde to halvbrödre til aa hjelpe seg, Sören Lorentz Gjertsen (15) og Christian Gjertsen (12) var läregutter; en enkemann paa 52 – Ole Pettersen – bor i huset og ”Arbeyder som smeedsvend”, mens Lars Nielsen (16) var ”Antaget som” ”Smeeddreng”.

I familien var det ogsaa en yngre söster Berthe Heleene Gjertdatter (9) og for aa hjelpe til i huseet  – og vertshuset – hadde man hyret Berthe Maria Erlandsdatter (23).

Jens Mathiesen maa väre födt omkring 1763, og ifölge Ovenstad[ii] ble han födt i Norge. Ovenstad sier ogsaa at han först kom i tjeneste som korporal i juli 1782; seks ar senere ble han ”fenrik a la suite” ved 1 Smaalenske nasjonale infanteriregiment fra 25 januar 1788, og det samme ved 2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment fra 1 januar 1789.

Mens han var ved dette regimentet ble han sekondlöytnant i ulike kompanier frem til 31 august 1797, da han ble forfremmet til premierlöytnant ved samme regiments N Laurvigske kompani. Det var vel i den forbindelsen at han kom til Sandefjord, hvor han ble värende til straks efter folketellingen i 1801, for det aaret ble han forflyttet til V Laurvigske kompani. I 1808 ble Jens kaptein og sjef for Ekerske kompani fra 20 juni det aaret. Fra 1 juli 1810 ble dette kompaniet overfört til telemarkske nasjonale infanteriregiment, og der var Jens fremdeles i 1814. Ved edsavleggelsen og valg av representanter til nasjionalforsamlingen paa Eidsvold i Februar 1814 og fremover var regimentet forlagt i naavärende Östfold, og selve edsavleggelsen fant sted i Raade kirke[iii]

I den forbindelsen skrev Jens under paa et dolument, og her er signaturen hans – nummer tre fra venstre i överste linje:

Det finnes ikke noe billede – i det minste er ikke noe slikt funnet saa langt – men omtrent hvordan han kan ha tatt seg ut da han kom til Ekerske Kompani kan illustreres ved denne tegningen[iv]:

Det er antagelig mer aa läre om Jens, men de kildene som er tilgjengelige elektronisk over internett har ikke vist seg tilstrekkelig for formaaalet, saa det faar väre en oppgave for fremtiden!


[ii] Olai Ovenstad, Militärbiografier, Den norsk härs Officerer fra 1628 til 17 mai 1814; Bind II, I-Ö, samt Tillegg A-Ö; p 157 i den trykkede utgaven; p 155/626 i den elektroniske som er tilgjengelig gjenom http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[iii] Kildeinformasjon: Statsrådssekretariatet, Digitaliserte dokumenter (RA/S-1001/D/Db/L0007), 1814-1814, oppb: Riksarkivet. Merknader: Fullmakter for Eidsvoldsrepresentantene i 1814. A. Byene. B. Militæretaten. C. Amtene Akershus-Buskerud. – Se omtale og oversikt på http://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/1814/Fullmakter-og-adresser.
[iv] Infanterioffiserer. Tegningen er hentet fra ‘The Military Costume of Europe’, av John Booth, London 1822. Uniformene i den danske hæren så absolutt ikke slik ut i 1822, men det gjorde de i 1807, den siste gangen engelskmenn og dansker røk i tottene på hverandre. Dette er da også en god fremstilling av munderingen før endringene i 1810. Bildet viser to danske offiserer, fra hhv. Det Norske Livregiment til Fods (et dansk regiment til tross for navnet…), og Skiællandske Jæger Corps. Disse uniformene tilsvarer regimentsfargene til 1. Trondhjemske Infanteriregiment og Det Norske Jæger Corps. De har den karakteristiske ‘Castorhatten’ på hodet, en flosshattlignende filtaffære. De var ikke fullt så høye som vist på bildet, tegneren har tatt litt godt i når han laget fjærbuskene også… Bremmen var bare brettet opp på venstre side (under fjæren). Det er ikke så store forskjeller mellom disse offisersuniformene og de tilsvarende for menigmann. Soldatene hadde ikke frakkeskjøter, epauletter, skjerf (magebelte) eller cordoner (snorer) på hatten. Jfr. tegningen av grenaderen over. This image was found on the European Military Uniforms of the Early Nineteenth Century page of The Military History Collections of The New York Public Library.  Se:http://heim.ifi.uio.no/oddharry/dsfmc/dnbild.html#dinof
Selve billedet kan inspiseres ved http://heim.ifi.uio.no/oddharry/dsfmc/mil13dan.jpg