187 Anne Henriette Lund

Anne Henriette Lund var Christopher Thues[i] annen kone: han hadde vært gift i nesten tredve år og hadde mange barn da den første konen døde; han og Anne Henriette giftet[ii]  seg 14 november 1792 – da var hun straks over tredve.

Hun var antagelig datter av Hans Jacobsen Lund og Margrethe Cathrine Hansdatter von Hirsch. Han var visstnok sogneprest[iii] i Våler i Østfold fra 1763 til 1765: opplysningen i boken[iv] om Våler kirke virker rimeligere, der oppgis embedsperioden å begynne i 1742.

Margrethe Cathrine hadde visstnok[v] vært gift med en offiser – Christian Eimhaus[vi] som var enkemann da de giftet seg. Hun var fra Wennergaard i Ås, født i 1720 og døpt 24 februar det året. Foreldrene var obl. Hans Christoph von Hirsch og Margrethe Elisabeth Rummelhoff.

Margrethe Cathrines første mann døde 15 april 1745 på Haga i Krogstad. Fem år senere giftet hun seg på nytt.          

Det er ikke funnet noe dokumentarisk belegg for det i kirkebøkene, men Ovenstad opplyser at vielsen fant sted 15 januar 1750. 

Sikrere er det at Anne Henriette – eller som faren faktisk skrev i kirkeboken, Anna Hendricha – ble døpt[vii] i Våler Kirke: «Onsdagen d. 17de November døbt min Lille Datter kaldet Anna Hendricha» står det mot slutten av 1756. Fadrene var [NN] Margrethe Cortidsdatter; Torborg Olsdatter Syverød; Maren Torborg Hansdatter Mosserød; Corporal Hans Brynildsen; [NN] Niels Christiansen Wydt; og Hans Christensen Solhuus.

Anne Henriettes far hadde vært gift en gang tidligere, han også. Den første konen het Aarsille Cathrine Strøm; de skal[viii] ha giftet seg 27 februar 1744.

Hans’ og Aarsilles første barn var Peder Strøm. Han ble døpt[ix] 15 januar 1745 i nærvær av fadrene madame Berthe Tønder, Hr Sal: Søfren Hagerups Enche til Aas; Madame Cathrina Herlov, Hr Sal Dithlef Mowats Enche til Waaler; Capitain Ole Bech og Capitain Johan Frideric Schatz [?] – begge ved det første Smaalenske Regimentes; og Hr Jens Rejner, forig. Capitain til Waaler.

Året efter fikk de datteren Maren. Hun ble døpt[x] 23 februar 1746. Fadrene var Provsten Hr Peder Debes, [NN] [NN] Prosti og Sognepræst til Onsøe; Sorenskriver Niels Hagensen [NN]; Hans Wingreen, Sognepræsten til Rygge; Hr Wendelboes Hustrue, Madame Hendricha Sachmand [?]; og Jomfrue Maren Malena Giessing.

Først av Hans’ og Margrethe Cathrines barn var Ursulla Cathrina. Hun ble født høsten 1750 og ble døpt[xi] Våler kirke 21 oktober det året. Fadrene hennes var Hr General Major Michel Sundt; Hr Jonas Wessel[xii], Sognepræst til Westbye; Hr Capitain Johan Rummelhoff; Hr Lieut. Jacob Schultz; og Frøken Anna Cathrine von Hirsch.  

Dernest fulgte Hans Christopher Lund. Gutten ble døpt[xiii] i Våler kirke 5 juli 1752. Denne gangen var fadrene Frue Obriste Hirsches Enche; Margretha Elisabeth Rummelhof; Frøken Else Maria Hirsch;Hr Justits Raad og Amtmand Balthasar Seehmann Fleischer; Hr Michael Diurhuus, Sognepræst til Haabel; Hr Lieut. og Christian Winther ved Hr Obr. Lützows Drag. Regimente.  

Et par år senere kom Margrethe Elisabeth til verden. Hun ble døpt[xiv] av Biskop Dorph – som også var en av hennes fadre – 20 august 1754. De andre fadrene var Hr Morten Windelboe, Sognepræst til Rygge og Moss; Jacob Zach. Hammer, Cornet ved Hr Obriste Lützows Drag. Regimente; Niels Wasberg, [NN] paa Moss; Maren Malena Gielsing [?], Hustrue av Hr Lieut. Gielsing; og Frøken Wilhelmina Margrethe Hirsch.

Margrethe Elisabeth døde som ganske liten. Hun ble begravet[xv] 5 juni 1755.

Tre måneder senere kom nok en pike til verden, og da hun ble døpt[xvi] 12 september 1755 fikk hun, også, navnet Margrethe Elisabeth. Denne gangen ble fadrene Madame Diurhuus på Haabel; Helvig Rasch; Jomfrue Catharina Magrethe Wendtland; Lieutenant Hendrich Wendtland; og Monsr Christen [NN], [NN] i Soon; «NB Major Rummelhof var inviteret, men …  syg som blev …»

Så fulgte altså Anna Henriette og, efter henne, Johanne Marie. Hun ble døpt[xvii] 22 mars 1758. For henne valgte foreldrene, som fadre, Hr Capitain Poul Arctanders Frue Aletha Kirstina Tavlow; Jomfrue Warborg [NN] på Moss; Barbara Warberg; Hr Capitain Peter Jacob Wilster; og Premier Lieutenant Frantz Folcheson Schiøtt.

Året efter fikk Anne Henriette en lillebror, Hendrich Nicolay. Da han ble døpt[xviii] 20 mai 1759 var fadrene Hr Oberste David von Eimhaus [?]; Hr Major von Schlarffenberg; Hr [NN] Hanstholm, Kiøbmand på Moss; [NN] Kirstina von Eimhaus [?]; og Maria Magdalena Schultz.

Lillesøsteren Ingeborg Ludvica ble døpt[xix] et par år senere, 29 januar 1761. Hennes fadre var Frue Oberst Lieutenant fra Aas Sogn; Jomfru Anna Munch fra Bredtvedt [?] Sogn; Mons Michael Bang, Borger og Kiøbmand i Hølen; samt [NN] Præstens [NN] Mons: Peder Lund og Mons Christian Emkauf.

Andreas Wilhelm ble født senvinteren 1762 og døpt[xx] 19 mars det året. Denne gutten fikk fadrene Sigri Larsdatter Estnes; Anne Johannesdatter Norbye; Gisle Pedersen Onum; Brunild Hermandsen Sebye; og Anders Halvorsen Norbye.

Andreas Wilhelm døde som svært liten. Han ble begravet[xxi] 19 juni 1762, bare 13 uker gammel.

Så ble altså Anne Henriettes far sogneprest i Aker og slottsprest på Akershus, men det ble ikke langvarig – han døde 46 åt gammel og ble begravet[xxii] i Garnisonskirken 29 januar 1763. Anne Henriette var syv år gammel.

Anne Henriette og familien ble i Christiania efter farens død; det var i Garnisonskirken hun ble konfirmert[xxiii] efter påske 1772. Hun er ført opp som den tredje av fire piker i dette kullet.

Neste gang hun dukker opp i kildene er i forbindelse med at hun gifter seg i Sandefjord -med Christopher Thue – hvordan de to kom i kontakt blir vel aldri kjent.

Thue var nå en eldre mann som hadde vært gift en gang før. Christopher Thue giftet[xxiv] seg 18 januar 1760 med Jfr Frederica Sophie Amalie Schreiber fra Sandefjord. I 1762[xxv] finner man Christopher og Frederica i hus nummer 43 i Sandefjord; det er ikke registrert noe barn der, men en kvinne klassifisert som «andre» er Magnelle, «Sal. Thues». Dette kan være Christophers mor – eller en annen slektning.

Paret allerede fått ett: Anne-Catrine ble født 28 oktober 1760 og døpt 4 november; hun fikk fadrene Mad Maria Magdalena, Mogns Steens; Henriette Clausdatter Kemler fra prestegården; samt Msrs Christopher Weijer, Christen Olsen Berchman [?] og Søren Pedersen – alle tre fra Sandefjord. I forbindelse med denne dåpen kan man forøvrig merke seg at Christopher blir kalt Nielsen Thue – så vet man en anelse mer om hans opphav. Anne Cathrine levet bare to måneder: hun døde 21 og ble begravet[xxvi] 27 januar 1761.

5 april 1762 ble neste datter født, hun ble døpt[xxvii] 10 april[xxviii]: navnet Anne-Cathrine ble brukt denne gangen og, og fadrene var Dorthe Sofia, H Hiorths fra Sandefjord[xxix]; Christin Christiansdatter Schrøeders; Msr Niels Kjelman fra N Gogstad; samt Søren Pedersen og Ole Christensen Kjernæs – begge fra Sandefjord.

Derefter kom enda to døtre: Magnild Katrine og Sophie Magdalene. Magnild ble født 4 april og døpt 10 samme måned og fikk fadrene mad Cathrine-Marie, Willum Hvidts; Margrete Jensdatter Holch; … fenrik Andreas Leth; Stud.: Msr Christian-Friderich Runchel og Msr Erich Eskildsen – alle fra Sandefjord.

Sophie Magdalene kom til verden 25 og ble døpt[xxx] 28 mai 1765; denne gangen var fadrene Mad Pernelle, Christopher Weijers; Jfr Henrica Hedemark; Lieutenant Anders Berg; Mons. Bendt Lindberg; og Mons. Ole Christian Mørch – alle fra Sandefjord.

Først efter seks års ekteskap fikk paret en gutt: Niels ble født 16 og døpt[xxxi] 21 august 1766; hans fadre ble Mad Margrete Maria Berg fra Sandefjord; Jfr Engel Schrøder fra Hjertnæs; Anders Joonsen og Anders Gundersen fra Sandefjord og Niels Christen Aaslebache fra Weyerland under Stoche. Desverre levet ikke gutten mer enn to uker, han døde og ble begravet[xxxii] 5 september 1766 – under sitt fulle navn Niels Frideric Christophersen Thue.

30 september 1767 fikk ekteparet Thue nok en sønn som de kalte Niels Frideric; han ble døpt 6 oktober[xxxiii] og fadrene var J:Fr Henriette Clausdatter Kemler fra Prestegaarden; J:Fr Dorthe-Maria Petersen fra Sandefjord; Msr Christian Schrøder fra Hjertnæs; samt Søren Pedersen og Carl-Jacob Werner, begge fra Sandefjord. Heller ikke denne sønnen levet opp; han døde 10 og ble begravet[xxxiv] 15 oktober 1767.

Halvannet år senere kom Friderica-Amalia, hun ble født 13 og døpt[xxxv] 17 februar 1769, og hennes fadre var Mad Elisbeth Bøchman; Sr Clemet Michelsen; J:f: Anne Povelsdatter Bøchman; Monsr Christopher Weyer; Msr Johannes Mørch; og Serg Ole Grønberg – alle fra Sandefjord. Hun levet ikke opp; hun ble begravet[xxxvi] 14 april 1770, litt over ett år gammel.

Knapt et halvt år efter at Friderica Amalia døde ble Johannes Schreiber født den 21 og døpt[xxxvii] den 28 september 1770; fadrene var Anne-Helvig Lindgård, Tor Hansens fra Sandefjord; J:Fr Anne margrete Mogensdatter Steen; Lieutn Johan-Georg Maylænder fra Bugården; Msr Willum Hvidt og Bilo Pedersen – de siste to fra Sandefjord.

Datteren Elisabeth-Christine ble født og døpt[xxxviii] 17 januar 1772; hun døde den 19 og ble begravet[xxxix] den 25: hun var nok hjemmedøpt for der er ingen fadre notert.

Tre år senere fikk Christopher og Fredrikke siste barn, en pike de kalte Johanne Amalia. Hun ble født 3 og døpt[xl] 8 februar 1775 med fadrene Madme lasken; Jomfru Anna Margrete Steen; Johan Jacob Takier; Monsr Ole Christian Mørch; Monsr Wilhelm Kielman, de siste to fra Sandefjord.

Friderica døde 29 oktober 1783, litt over 49 år gammel, og ble begravet[xli] 6 november.

Anne Henriettes mor døde senvinteren 1788 og ble begavet[xlii] fra Garnisonskirken 5 mars det året.

3 juni 1794 fikk de datteren Margrethe Catharine som ved dåpen[xliii] den 12 juni fikk fadrene Madame Tveten; Jfr Johanne Thue; Sr Ole Christian Mørch; Sr Eilert Bruun; og Sr Ole Thorsen Gogstad.  Mens skriften er utydelig og ikke gir klarhet om avdødes efternavn[xliv], er påfallende at et pikebarn med fornavnene Margrethe Catharina blir begravet[xlv] 25 juni 1794, 22 dager gammel – som gir samme fødselsdato som for datteren til Anne Henriette. Sammenfall? Neppe!

Noe senere, 9 juni 1797, fikk de sønnen Johannes som ble hjemmedøpt samme dag; dåpen ble stadfestet[xlvi] 16 juni, da fikk barnet fadrene Mdame Anne Cathrine Gogstad; Kirsten Margrethe Grøn; Lieutn. von Matthiasen; Sr Wilhelm Olsen; Sr Erick Grøn, og Hr Studiosus Johansen.

Johannes levet heller ikke opp: han døde 3 ½ måned gammel og ble begravet[xlvii] 22 september 1797.

Således finner man i 1801[xlviii] Anne Henriette bosatt i Sandefjord, i hus nummer 1 i Vestre Gate – omtrent så midt i byen som man kunne komme, vil man tro – sammen med ektemannen Christopher Thue som nå var 73 år gammel, og en tjenestepike, Gunnild Rasmusdatter som var 20 år gammel. De hadde ikke noen barn som levet sammen med dem.

Kristoffer Tue døde senhøstes 1806, og ble begravet[xlix] 7 november det året.

Dermed forsvinner Anne Henriette fra kildene i årene som fulgte. Men det er antagelig henne som dukker opp igjen i folketellingen av 1825[l]: en 69 år gammel enke, Madame Thue, uten fornavn, bor sammen med en jevnaldrende enke, Maren Fosberg i hus nummer 79 i Sandefjord – det beskrives som «Christopher Hvidts Huus».

Enkemadame Anna Henrikka Thue, født Lund, døde noen år senere, 12 august 1829. Hun var 73 år gammel. Begravelsen[li] fant sted 20 august.


[i] Se 186 Christopher Thue
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1792, Ekteviede 1792, side 29. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-31
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650730.jpg
[iii] Bastian Svendsen / Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, side             326/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[iv] Hauge, Ivar J., Våler kirke gjennom 800 år, [Våler kommune], 1998; p 14; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016021608203
[v] Ovenstad, Olai: Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814;
[vi] «Emahus (Eimhaus, Eimahuus, Einhaus, Emhausen, Emahusen), Christian”.
[vii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 225
[ix] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 170
[x] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 175
[xi] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 193
[xiii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 202
[xiv] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 212
[xv] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 216
[xvi] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 217
[xvii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 233
[xviii] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 240
[xix] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 250
[xx] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 256
[xxi] SAO, Våler prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1730-1770, s. 257
[xxii] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1757-1776, s. 163
[xxiii] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1757-1776, s. 106
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1759-1761, side 164. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-167
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650573.jpg
[xxv] Kristian Hunskår: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=8&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1283&merk=1283#ovre
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1761, side 236. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-240
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650646.jpg
[xxvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1762, side 81. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-84
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650490.jpg
[xxviii] Samme dåpsdag som forfatteren av dette
[xxx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1765, side 90. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-93
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650499.jpg
[xxxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1766, side 93. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-96
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650502.jpg
[xxxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1766, side 244. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-248
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650654.jpg
[xxxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1767, side 96. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-99
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650505.jpg
[xxxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1768, side 246. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-250
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650656.jpg
[xxxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1769, side 100. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-103
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650509.jpg
[xxxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1770, side 248. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-252
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650658.jpg
[xxxvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1770, side 104. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-107
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650513.jpg
[xxxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1772, side 107. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-110
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650516.jpg
[xxxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1772, side 250. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-254
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650660.jpg
[xl] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1775, side 114. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-117
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650523.jpg
[xli] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1783, side 267. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-272
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650678.jpg
[xlii] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1777-1809, s. 263
[xliii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1794, side 42. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-44
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610004.jpg
[xliv] Det navnet som er vanskelig å forstå er Hirsch, slik det også er oppgitt i Vestfold-slekt; dette navnet kommer fra Anne Henriches mors familie: se http://old.genealogi.no/litteratur/gloersen_1/index.html side  165/510
[xlv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1794, side 45. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-48
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610008.jpg
[xlvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1797, side 71. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-74
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610034.jpg
[xlvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1797, Trolovede 1797, side 76. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-79
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610039.jpg
[xlviii] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002577
[xlix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 197
[li] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 125