1845-4 Johanne Maria Didriksdatter

Johanne Maria ble døpt[i] 4 august 1811. Fadrene var Marte Kirstine Grøn; Gunild Maria Andersdatter Sundbye; Ole Larsen; Hans Gundersen i K’vigen; og Ole Andersen Ula [?]. 

Foreldrene var Maanedslieutenant Andersen og Rise Maria Andersdatter, de hadde giftet[ii] seg i Tjølling 8 januar 1802. Han het Didrich til fornavn og var styrmann og ungkar. Hun var datter av Anders Ullas. Som kausjonister hadde de Ole Larsen og Peder jacobsen.

Det er uklart hvor faren var fra: i kirkeboken står det noe i retning av «Ladestedet Sogn i Sognet Sogn» – antagelig hadde ikke presten den fjerneste anelse og brukte den formuleringen som en «place-holder». Alternativt, det er datidens skrivemåte som maskerer at han gir samme informasjon som Lorens Berg presenterer i bygdeboken for Tjølling, at han var fra Son.

Hvorom allting er, han kom altså til Kjerringvik og om årene der forteller Lorens Berg videre:

 

«1. Didrik Andersseøn, født omkring 1775 i Son, hadde tat styrmandseksamen og egtet 1802 Rise Maria Andersdatter Ula, datter av lods Anders Kristenssøn. Han førte en brig i krigsaarene, men blev tat av engelsmanden, og Didrik sat 3 aar i prisong. Da han kom hjem gjorde han tjeneste som maanedsløitnant paa en av kanonbaatene i Kjerringvik. Didrik bodde senere dels i Ula, dels i Kjerringvik. Han døde i høi alder hos sin svigersøn paa Istre[iii]».

 

Didrik – «Dederick» Andersen hadde skipet «Two Sisters» da han ble tatt til fange[iv], 32 år gammel, ved Norge 30 august 1807. Han ble først ført til Chatham, men overført til reading 9 desember samme år. Han er utsyrt med et pussig hjemsted: «Boedersom» som ikke med rimelighet kan forstås som en forvanskning av hverken Ula eller Kjerringvik. Kanskje var han en vanskelig herre, og «bothersome»?

Hos Lorens Berg finner man også en liste over de seks barna av Didrik og Rise. De var Anders; Henrik; Reinert; Hella Andrea; Anne Pernille; og Ingeborg Maria: Johanne Maria er ikke nevnt.

Anders kom til verden mot slutten av året 1802, og ble døpt[v] 28 november. Som fadre hadde han Malena Kiærvg.; Inger Magrete Præsteg.; Johannes Holtang; Peder Ulla; og Kristen Ulla.

Neste barn var Anne Pernille, hun ble døpt[vi] 15 mai 1807, noen måneder før faren kom i fangeskap. Fadrene var Marthe Kierringvigen; Maren Larsdatter Kierringvigen; Johannes Holtang; Peder Ulla; og Ole Christensen.

Så ble altså Didrik borte i flere år og neste barn var Helle Andrea, som kom til verden 18 august og ble døpt[vii] 15 september 1809 – så må faren ha kommet gjem fra England senest i slutten av 1808.  Som fadre hadde hun Marte Grøn; Ane Amundsdatter; Løtn. Hansen; Andreas [NN]; og Søren Bertelsen.

Sønnen Hendrich så dagens lys omkring to år senere og ble døpt 15 august 1813. Denne gangen var fadrene Marte Kierringvigen; Gunild Maria Andersdatter; Erik Hansen K’vigen; Peder Andersen Ulla; og Ole Andersen Ulla.

I 1814[viii] finner man Johanne Marie, foreldrene og søsknene som «1ste Fam.» i Kierringvig. De hadde en tjenestepike, den 38 år gamle og ugifte Christine Crhistensdatter. I tilleg bodde det hos dem en «Lædslem», den 55 år gamle ugifte Sidsel Sørensdatter.

Diderik Reinert ble født 14 mai 1816 og døpt[ix] 21 juni. For ham valgte foreldrene til fadre Malene Kierringvigen; Anne Maria Andersdatter; samt Peder, Ole og Lars Ulla.

Tilslutt, Ingeborg Maria. Hun ble født 8 juni 1821 og døpt[x] 12 august samme år. Denne gangen ble fadrene Anne Mathisdatter; Karen Eriksdatter; Lars Andersen; Lars Olsen; og Anders Diderichsen.

Johanne Maria Diderichsdatter i Kierringvigen ble konfirmert[xi] 15 oktober, 21 søndag efter trefoldighet, 1826. Karakteren ble M. god. Løsning og Skrivning. Hun er ført opp som nummer 11 av de 21 pikene som, sammen med 16 gutter, utgjorde kullet på 37 ungdommer for presten i Tjølling denne høsten.

Hva så Johanne Maria tok seg til er ikke kjent, men hun kom vel antagelig i tjeneste et eller annet sted, men neste gang man får øye på henne er i forbindelse med at hun gifter seg. Den utkårede er den nesten 10 år yngre Hans Olsen[xii] i Sandefjord. Det ble lyst for dem i oktober 1844, som forlovere hadde de Salve Olsen og Ole Hansen, begge i Sandefjord. Vielsen[xiii] fant sted 21 januar 1845.

Første barn var Rise Maria. Hun ble født en måned efter bryllupet, 11 februar 1845, og døpt[xiv] 2 mars samme år. Da fikk hun fadrene Gunhild Marie Hansdatter; Henrikke Olavsdatter; Ole Hansen; Johannes Hansen – alle fire fra Sandefjord – og Jonas Hansen fra Stub.

Det er ikke umulig – men heller ikke bevist – at det neste barnet var en pike som fikk navnet Otilia. Hun ble født 8 og døpt[xv] 19 september 1847 og foreldrene er oppgitt aa være Hans Olsen, matros, og Johanne Andersdatter – bosatt i Sandefjord. Det er nært nok til aa rettferdiggjøre at man tar pikebarnet med her. Uansette: Otilia fikk fadrene Mette Pedersdatter; Kari Svensdatter; Anders Jensen; Michael Sørensen; og Søren Hansen. At kvinnen som bar barnet ogsaa har samme navn som Hans mor styrker hypostesen om at dette er Hans Olsens første barn. 

Neste barn var ogsaa en pike, Maria. Hun kom til verden 12 desember 1849 og ble døpt[xvi] 6 januar 1850: fadrene var Gunhild Marie Hansdatter; Henrikke Olsdatter; Ole Hansen; Johannes Hansen; og Jonas Hansen Stub.

Paa et eller annet tidspunkt flyttet familien til Virik efter at Maria ble født, for det er der, to aar senere at Pauline saa dagens lys: det var 26 november, og hun ble døpt[xvii] nokså snart efter, 19 desember 1852. Denne gangen var fadrene Pernille Didriksdatter; Anne Marie Andersdatter; Sandberg; Gustav Andersen; og Ole Severin Christensen[xviii].

I 1865[xix] finner man Hans og Johanne paa Virik, Matr Nr 343, der de har en ku, to sauer og dyrker litt poteter. Hans er husmann med litt jord, og sjømann. Sammen med dem bor Rise Marie som nå beskrives som sypike, og Pauline.

Hans Olsen, matros og husmann, døde på Virik 6 mars 1873. Han ble begravet[xx] 13 samme maaned. Han var 53 år og efterlot seg enke og fire barn.

Enken ble på Virik østre, under bruk 343, der hun i 1875[xxi] livnærer seg som syerske og spinderske, sammen med datteren Rise Marie, som også er syerske. Efter det er det ikke spor efter henne.


[i] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 430-431
[ii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 46-47
[iii] Lorens Berg, «Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : Cappelen, 1915; p 489, se http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060 
[v] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 382-383
[vi] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 400-401
[vii] SAKO, Tjølling kirkebøker, Annen kirkebok nr. 1, 1700-1813, s. 180-181
[ix] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 444-445
[x] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1814-1836, s. 66-67
[xi] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1814-1836, s. 520-521
[xii] 1821-10 Hans Olsen
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1844, side 646-647. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-270
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 286-287
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1847, side 73. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-79
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1850, side 94. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-100
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1852, side 123. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-129
[xviii] Et eksempel paa at protokollföringen lett kan bli feil – om enn i dette tilfelle korrigert underveis: Ole Severin er oppfört som barnefar, derefter overströket, og det rette navne skrevet inn.
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 11 (1872-1882), Døde og begravede 1873, side 132. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5925&idx_id=5925&uid=ny&idx_side=-120