1845-13 Abraham Eriksen

Abram Eriksen kom til verden 3 september 1819 og ble hjemmedøpt en uke senere, den 10. Dåpen[i] ble bekreftet i kirken 26 september. Da var fadrene Ole Pedersen; [NN] [NN]; Barbro Pedersdatter; Anders Jensen; og Abram Pedersen Sejersted. 

Foreldrene var Erik Olsen og Abigael Pedersdatter på Nordbye Grinda – de hadde giftet[ii] seg 1 juli 1816. Lorens Berg, i bygdeboken for Hedrum[iii], nevner dem, og hennes familie, en passant, under Østre Seierstad:

«Per Abrahamssøn 1784-1808, g.m. Kari Jensdatter Nordre Seierstad. Barn: 1. Ola Perssøn, ble bruker efter faren. 2. Abraham Perssøn, døde paa hjemgaaarden 1827, 35 aar. 3. Abigael, 6. 1816 med enkemand Erik Olssøn i Larvik. Brabro, egtet 1822 enkemand Peter Anderssøn (se under bruk 3). Enken Kari hadde bruket noen aar, tok ophold og døde 1819.»

Første barn av dette ekteskapet var Peder, som kom til verden 8 desember 1816. Da han ble døpt[iv] 22 samme måned var fadrene Ellen Andersdatter; Barbra Pedersdatter; [NN] Jensen; Abraham Hansen [?]; og Abraham Pedersen Sejerstad.

Visstnok fikk de et tredje og siste barn var en pike, Karen Anne, som skal ha sett dagens lys 24 august 1822. Men dåpen hennes er ikke funnet.

Abraham Erichsen Seyerstad ble konfirmert[v] 21 september 1834. Han fikk karakteren Temmelig godt og er ført opp som nummer 23 av de 44 guttene i dette kullet.

Hva Abraham så foretok seg er ikke kjent, men kan kom seg vel i arbeide eller lære noe sted. Det neste man ser til ham er i forbindelse med at han gifter seg i Tjølling. 

Den utvalgte er Anne Pernille Hansdatter[vi] fra Tenvik, datter av Hans Nielsen. Abraham selv er oppgitt å oppholde seg i Sandefjord. Som forlovere hadde de [NN] Fredriksen i Ula, og Peder Eriksen i Sandefjord. Vielsen[vii] fant sted 28 desember 1844.

Paret slo seg ned i Sandefjord, der første barn, Hans Jørgen, ble født 2 mai 1845. Da han ble døpt[viii] 13 juli fikk ha fadrene Anna Marie Carlsdatter [NN] Pgj.; Lene Helvig Marie Hansdatter Tenvig; hans Nilsen Tenvig; Hans Jørgen Hansen Tenvig; og Olle Olsen [NN]. I forbindelse med dåpen kommer det frem at Abraham, av yrke, er snekker.

Neste barn var også en gutt. Erik Martin så dagens lys 26 januar 1847 og ble døpt[ix] 14 februar. Denne gangen var fadrene Gift Kone Inger Marie Hansdatter; Pigen Karen Anne Eriksdatter; Gaardman [?] Hans Nielsen Tenvig af Tjølling; Otter Olsen [NN]; og Anders Christian Pedersen Seierstad.

Halvannet år senere var det Nicolai Antons tur. Han meldte sin ankomst 15 september 1848 og ble døpt[x] 24 samme måned. Foreldrene valgte ham fadrene Lovise Hansdatter; Karen A. Eriksdatter; Hans Nielsen; Nicolai Anton Hansen; og Otter Olsen Myren.

Det er ikke funnet flere barn født i eller nær Sandefjord. I løpet av de følgende årene flyttet Abraham og familien til Tenvik det var der de bodde da Nils Henrik kom til verden 6 april 1852. Han ble døpt[xi] 6 juni og fikk fadrene Severine [NN] Thoresdatter [?]; Inger Fredrikke Olsdatter Ulla; Ole H. Tendvig; Peder Eriksen Buer; og Ole Larsen Eftang.

De ble værende på Tenvig i noen år, men 7 juli 1859 døde Anne Pernille. Hun ble begravet[xii] 14 juli.

Abraham flyttet til Klaastad Nedre – der var der han bodde da han mot slutten 14 1860 giftet seg på nytt. Denne gangen var bruden Helvig Marie Kristoffersdatter, hun var flere år eldre enn ham og enke, bosatt på Refsholt. Vielsen[xiii] fant sted 28 november 1860.

Og på Klaastad finner man paret i 1865[xiv]. De har ikke fått noen barn sammen, men har fremdeles Nils Henrik boende hos seg. Abraham blir beskrevet som «Gaardbruger Selveier Snedker», de to andre har ikke noe yrke.

Abraham døde 17 februar 1887, og da bodde han på Hovland – med mindre innførselen er feil. Han ble begravet[xv] 7 dager senere.

Grunnen til at det kan tenkes å være en feil i kirkeboken er at enken Helvig Marie Kristoffersdatter, 80 år gammel, døde på Klaastad 29 november 1894 og ble begravet[xvi] 5 desember. Hun døde av mavesyge.


[i] SAKO, Hedrum kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1817-1835, s. 62-63
[ii] SAKO, Hedrum kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1803-1817, s. 164
[iii] Berg, Lorens; Hedrum : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; p 249; Kristiania : Cappelen, 1913; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010011504036
[iv] SAKO, Hedrum kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1803-1817, s. 169
[v] SAKO, Hedrum kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1817-1835, s. 577-578
[vi] 1845-14 Anne Pernille Hansdatter
[vii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1835-1859, s. 274
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 300-301
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 340-341
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 10
[xi] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1835-1859, s. 79
[xii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1835-1859, s. 389
[xiii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1860-1876, s. 215
[xiv] Folketelling 1865 for 0725P Tjølling prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038121003184
[xv] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1887-1905, s. 294
[xvi] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1887-1905, s. 322