1844-7 Anna Gurine Christophersdatter

Anna Gurine – født 21 mars 1844 – ble hjemmedøpt av jordmor Mad. Larsen. Dåpen[i] ble stadfestet i kirken 8 april 1844, efter at foreldrene hadde flyttet til byen. Anna Gurines fadre var Gunnild Kirstine Larsdatter; Elsebet Sørensdatter, Sandefjord; Anders [NN], Sandefjord; Rejer Berulfsen [?], Sandefjord; og Anders Jonassen.

Foreldrene var Christopher Sørensen Strand[ii] og Kirstine Nielsdatter[iii]; han var fra Sandeherred men bodde i Sandefjord, hun fra Stokke. De hadde giftet[iv] seg i Sandeherred og bosatte seg på Strand.

Første barn kom til verden et par uker senere, Anne Severine ble født 26 september 1834 og hjemmedøpt av Peder Andersen Sunde. Dåpen[v] ble bekreftet i kirken 28 desember samme år. Et drøyt år senere kom Søren til verden 20 oktober 1835. Han ble hjemmedøpt av jordmor Mad Larsen. Dåpen[vi] ble bekreftet i kirken 29 november. En pike, Maren Andrea, fulgte 16 september 1839 og ble hjemmedøpt av jordmor Mad Larsen. Dåpen[vii] ble bekreftet i kirken 17 november. Niels Christian meldte sin ankomst 19 april 1841. Han ble hjemmedøpt av jordmor i Sandefjord, Mad M. Larsen. Dåpen[viii] ble stadfestet i kirken.

Omkring denne tiden ga Anna Gurines farfar avkall på bruket på Strand og flyttet til byen. Samtidig eller ikke, det er ukjent, flyttet Anna Gurines familie også.

Hva som skjedde er ikke kjent, men det gikk nokså dårlig med Anna Gurines far, Christopher, efterhvert, og 29 juli 1851 døde han som fattiglem i Sandefjord, 41 år gammel. Begravelsen fant sted 2 august.

Anne Gurine ble konfirmert[ix] 9 oktober 1859. Hun fikk karakteren god og er ført opp som nummer 16 av de 78 pikene som kom for presen denne høsten.

Den eneste noenlunde troverdige kandidaten som Anne Gurine i 1865[x] er den da 21 år gamle Gurine Christophersdatter fra Sandefjord, som livnærte seg som Sypige og bodde i Bugaardsgaden, gård nummer 148 – en eiendom bebodd av 30 mennesker. Hun bodde hos den 33 år gamle Bødkeren Petter Olsen fra Drammen og hans kone Anne mathea Olsen, like gammel og fra Nøtterø. De hadde tre barn – Alvilde Marie (7); Anders Olaf (4); og Fritthjof Oskar (2). I tillegg til familien fant man, i husstanden, den 16 år gamle tjenestepiken Berthe Andrine Johansen fra Stavern; og en 40 år gammel Bødkersvend fra Færøerne, Andreas Johannesen.

Efter dette flyttet Anne Gurine til Larvik, når er ikke kjent. Men noen år senere giftet hun seg. Brudgommen var den 34 år gamle Skræddersvend Karl Johan Jacobsen fra Vestre Aker, er han var født og konfirmert. Som forlovere hadde de Skrddermester Pedersen og Skræddermester Rosenblad. Vielsen[xi] fant sted i kirken 14 september 1873.

Første barn av dette ekteskapet var Tomas, og han hadde kommet vielsen i forkjøpet med seks måneder da han kom til verden 22 februar 1873. Thomas ble døpt[xii] som voksen, hvorfor er ikke kjent. Det skjedde 16 oktober 1887. Som fadre hadde han Kjøbmand O L. Schartum; Kirkesanger G L Mørch; og Diakonise Olea Strand.

Siegvart Christopher så dagens lys 22 september 1874 og ble døpt[xiii] i Larvik, en anelse mer regelmessig, 17 oktober 1875. Fadrene var Barnets Moder og Pige Amalie Hansen.

Ved folketellingen for 1875[xiv] – tatt opp tidlig i 1876 – bodde Anna Gurine og familien i gård nummer 187 i Larvik, der er det ni andre mennesker som bor: A.B. Falck er «Huseier og Bagermester eget bageri»; han har kone og tjenestepike fra Sverige; Anton Gundersen er «Skomagermester eget Værksted» og bor sammen med en bror som «Læser Handelsregning og Bogholderi». De to holder seg med en Husholderske, og Nicolai har en læregutt. I tillegg finner man, i huset, Johan Edvard Olsen som er 23 og arbeider – han er fra Udevalla.

Anna Gurine fikk sønnen Niels 1 oktober 1876,  og også han ble døpt[xv] mange år senere, 28 mai 1887. Fadrene var Førstelærer Ansten Mortensen; Lærerinde Anna Schulze; Lærer Lindhjem; og Lærerinde M. Sørvig.

Samme dag ble en fire år yngre bror av Nils, Johan født 20 januar 1880, døpt[xvi] – han hadde også fadrene Førstelærer Ansten Mortensen; Lærerinde Anna Schulze; Lærer Lindhjem; og Lærerinde M. Sørvig.

Samme dag ble søstrene Valborg, Margrethe og Ragnhild døpt.

Valborg ble født 3 mars 1878 og døpt[xvii] 28 mai 1887, og hadde som fadre Skoleinspektør N. O. Farstad; Marie Farstad; Kirkesanger H. L. Mørch; Lærerinde I. Johannesen; Lærer [NN]; Lærer Karl J. Haaheim; Lærer Jonssen; og Fru Lærer Sveinsen [?].

Margrethe så dagens lys 21 februar 1882 og ble døpt[xviii] 28 mai 1887, og hadde som fadre Skoleinspektør N. O. Farstad; Marie Farstad; Kirkesanger H. L. Mørch; Lærerinde I. Johannesen; Lærer [NN]; Lærer Karl J. Haaheim; Lærer Jonssen; og Fru Lærer Sveinsen [?].

Ragnhild kom til verden 2 juli 1884 og ble døpt[xix] 28 mai 1887, og hadde som fadre Skoleinspektør N. O. Farstad; Marie Farstad; Kirkesanger H. L. Mørch; Lærerinde I. Johannesen; Lærer [NN]; Lærer Karl J. Haaheim; Lærer Jonssen; og Fru Lærer Sveinsen [?].

Året efter Ragnhild meldte sin ankomst, i 1885[xx], bor familien i Saggaden, gård nummer 295. De har flerfoldige barn: Thomas (12); Kristoffer (11); Nils (9); Vahlborg (7); Johan (5); Magrete (3); og Ragnhild (1).

Seks år senere, i 1891[xxi], er familien flyttet til Øvre Jægersborg Gade, gård nummer 8 i bydelen «Byen». Karl Johan er «Skræddersvend hos Joh. Aas». Anne Gurine er gjort ti år eldre enn strengt nødvendig. Sønnen Tommas er blitt «Letmatros», Sigvard Kristoffer er «Dæksgut», og på tidspunktet da folketellingen ble tatt opp var han antagelig ute. De andre barna bor hjemme – efter valget av fadre å dømme går de nok i skole. De bor i en av to leiligheter i forhuset på eiendommen, og har kjøkken men visstnok bare ett værelse. I den andre leiligheten bodde Hella Andrea Karlsdatter, en 70 år gammel enke, opprinnelig fra Hedrum og «Huseierske, alt slags Arbeide især Bagning» samt en leieboer, den 36 år gamle enken Inger fra Larvik, som beskrives som «Omstreiferske».

Det gikk ikke så godt for familien. Karl Johan, «Skrædder, Fattiglem», bosatt i Ø. Jægersborgg, døde 18 april 1892 og ble begravet[xxii] 22 samme måned. Døsårsaken var «Tuber i Pulm» – gjetningsvis lungetuberkulose, «tuberculosis pulmonis» på latin.

Sønnen Nils kom bort på sjøen, 11 juni 1895. Han var «død af den gule Feber ombord [NN] av Xania (Kapt. Falkenberg) paa Reise fra Rio til Grand Bay, North America[xxiii]».

I år 1900[xxiv] er Anna Gurine flyttet til Nanset-gaden, gård nummer 27, der hun bor som enke og har «Erhver av søm».Døtrene Valberg og Ragnhild bor sammen med henne.

Ti år senere, i 1910[xxv], hadde datteren Margrethe giftet seg med Stenarbeider Karl Johan Herdi, og bodde i forhuset i Kongens Gate 3, og Anne Gurine bodde sammen med dem – hun er beskreveet som «Hørende til Familien» og «Fors. Skræddersv.» – det siste er vel en henvisning til Karl Johan. Husleien var 10 korner i måneden. I annen etasje bodde Tobaksarbeider M. L. Paulsen, en 50-åring fra Stavern, og hans familie: den 37 år gamle konen Augusta, samt barna Walborg (5); Magnus (21), som var kontorist; og  Signe (19).

Noen år senere kom Anne Gurine på gamlehjem, der hun døde 4 november 1916. Hun var 72 år gammel og fattiglem. Hun ble begravet[xxvi] 9 november. Dådsårsaken var Alderdomssvaghed. Legen som så til henne het Lumlen [?].


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 264-265
[ii] 1844-5 Christopher Sørensen Strand
[iii] 1844-6 Kirstine Nielsdatter
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 570-571
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 64-65
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 92-93
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 176-177
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 214-215
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 248
[x] Folketelling 1865 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038106001215
[xi] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0004: Klokkerbok nr. I 4, 1871-1888, s. 327
[xii] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0004: Klokkerbok nr. I 4, 1871-1888, s. 442
[xiii] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0004: Klokkerbok nr. I 4, 1871-1888, s. 58
[xiv] Folketelling 1875 for 0707P Larvik prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052139002696
[xv] SAKO, Larvik kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1884-1904, s. 78
[xvi] SAKO, Larvik kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1884-1904, s. 78
[xvii] SAKO, Larvik kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1884-1904, s. 78
[xviii] SAKO, Larvik kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1884-1904, s. 78
[xix] SAKO, Larvik kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1884-1904, s. 78
[xx] Folketelling 1885 for 0707 Larvik kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053272005166
[xxi] Folketelling 1891 for 0707 Larvik kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052805008688
[xxii] SAKO, Larvik kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. I 10, 1884-1910, s. 57
[xxiii] SAKO, Larvik kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. I 10, 1884-1910, s. 72
[xxiv] Folketelling 1900 for 0707 Larvik kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037134001132
[xxv] Folketelling 1910 for 0707 Larvik kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036490000843
[xxvi] SAKO, Larvik kirkebøker, F/Fa/L0013: Ministerialbok nr. I 13, 1910-1960, s. 45