1844-5 Christopher Sørensen Strand

Christopher ble født 12 oktober 1810 og døpt[i] 27 desember samme år. Da fikk han fadrene Anne Halvorsdatter Gogstad; Mari Hansdatter Strand; Thor [?] Hansen [?] Gogstad; Frands Larsen Lundebye; Kristian [NN] Sundene [?].

Foreldrene var Søren Andersen Strand og Anne Larsdatter Gogstad, de hadde trolovet seg 7 februar 1805 og hadde da som kausjonister Thor Gogstad og Ole [NN]. Vielsen[ii] fant sted 8 mars 1805.

Lorens Berg (Berg, p 537-538) har litt å fortelle om Christophers far under omtalen av Søndre Strand:

 

«Søren Andersen 1803-41, skipper, brorsøn av forrige, søn av Anders Larssøn Nordre Strand. Gift 1805 m. Anne Larsdatter, datter av Lars O. Eftedal og Kari Halvorsdatter. Søren kjøpte 1836 bruket av staten for 500 spd. Hustruen døde 1837, 52 aar, og 1841 avstod Søren bruket til to av sine sønner. Siden blev han handelsmand i Sandefjord og døde der i 1846, 69 aar. Han hadde giftet sig igjen med enken Gunhild Kristine Larsdatter fra Hedrum. Ved skiftet efter første hustru oplyses at han omfram bruket eide halve Lindøia, halvten i sluppen Flittig (paa 13 lester), og 1/5 av brig Heldine (46 lester). Barn: 1. Kristoffer Sørensen, skipper, gift 1834 m. Kristine Nilsdatter fra Holtet i Stokke, bodde en tid paa Lindøia. 2. Jørgen, fik halve bruket. 3. Anders Kristian, likesaa. 4. Karen Lovise, gift 1841 m. Peder Perssøn Sunde, se Lindøia. 5. Lene, g. 1843 m. skipper Olaves A. Dahl. Karen Elisabeth, død 1847.  Anne Maria, g. 1851 m. Ellev Olssøn Skalleberg».

Første barn var Anne som så dagens lys 13 mars 1806. Hun ble døpt[iii] 23 mars og hadde som fadre Magrete Andersdatter Strand; Anne Marie Halvorsdatter Strand; Ole Halvorsen Strand; Mathias Gulliksen Strand.

Anne fikk ikke leve mer enn tre uker, hun ble begravet[iv] 3 april 1806.

Året efter ble det en pike til da Anne Elisabeth kom til verden 26 august 1807. Da hun ble døpt[v] 6 september fikk hun fadrene Anne Kristensdatter Strand; Marie Hansdatter Strand; Ole Halvorsen Strand; Hans Hendriksen Strand; John [?] Hansen Hielmebye.

Så var det altså Christoffer, og efter ham, Jørgen som meldte sin ankomst 11 desember 1812. Da Jørgen ble døpt[vi] 20 desember var fadrene Anne Andersdatter Sundene [?]; Anne Hansdatter Strand; Ole Halvorsen Strand; Ole Torgersen Strand; Mathias Gulliksen Strand.

Anders Christian ble født 30 juni 1815 og døpt[vii] 9 juli med fadrene Mari Hansdatter Strand; Anne Hansdatter Strand; Christian Sunde; Gullik Strand; og Hans Larsen Strand. Søren Andersen var på denne tiden styrmann.

Karen Lovise kom til verden 15 mai 1817 og ble døpt[viii] 11 dager senere, 26 mai. Hun fikk fadrene Anne Christensdatter Strand; Anne Christiansdatter Sunde; Ole Halvorsen Strand; Hans Larsen Strand; og Lars Andersen Namløs.

To år senere var det Line som så dagens lys, 4 februar 1819. Da hun ble døpt[ix] 21 samme måned fikk hun fadrene Karen Maria Petersdatter[?] Nor [?] Strand; Anne Hansdatter Strand; Gullik Pedersen; Mathis Gulliksen Strand; og Knut Larsen Oftedahl. Christopher kalles her «Gdm» – altså jordbruker.

Anna Maria ble født 16 april 1822 og døpt[x] 27 mai. Denne gangen var fadrene Karen Pedersdatter Strand; Maren Andrea Olsdatter Strand; Abraham Olsen Gogstad; Knut Larsen Eftedahl; og Anders Gulliksen Strand.

Karen Elisabet meldte sin ankomst julaften 1823 og ble døpt[xi] 4 januar 1824. Fadrene var Anne Olsdatter Navnløs; Anne Christiansdatter [?]; Hans Andersen Navnløs; [NN] Hielmby; og Andreas Hansen Strand.

Anne Maria døde, fire år gammel, 22 februar 1826 og ble begravet[xii] 1 mars.

Dagen efter begravelsen ble en lillesøster født, og hun fikk navnet Anne Maria da hun ble døpt[xiii] 5 mars. Denne gangen valgte foreldrene fadrene Anne Hansdatter Strand; Maren Olsdatter Strand; Hans A. Navnløs; Christian Thorsen Sundene [?]; og Anders Gulliksen Strand.

Christopher Sørensen Strand ble konfirmert[xiv] 1 oktober 1826. Han fikk karakteren meget vel og er ført opp som nummer 18 av de 38 guttene som, sammen med 27 piker, utgjorde kulle på 65 ungdommer for presten denne høsten.

Christopher, som skulle bli skipper noen år senere, kom seg nok på sjøen forholdsvis snart efter, men det neste man ser til ham er at han giftet seg. Bruden var Kristine Nielsdatter Holte fra Stokke, datter av Niels Larsen – hun var seks år eldre enn ham. Som forlovere hadde de Søren Andersen Strand – brudgommens far – og Anders Larsen Strand. Vielsen[xv] fant sted 9 september 1834. De bosatte seg på Strand.

Christopher og konen får barn litt senere i 1834. Anne Severine ble født 26 september 1834 og hjemmedøpt av Peder Andersen Sunde. Dåpen[xvi] ble bekreftet i kirken 28 desember samme år. Fadrene var Pernille Andersdatter Strand; Maren Andrea Larsdatter [?] Haffalden; Anders Larsen Strand; Jørgen [NN] Strand; og Anders Christian [NN] Strand.

Et drøyt år senere kom Søren til verden 20 oktober 1835. Han ble hjemmedøpt av jordmor Mad Larsen. Dåpen[xvii] ble bekreftet i kirken 29 november. Da var fadrene Margrethe Sørensdatter Strand; Karen Lovise Sørensdatter Strand; Søren Andersen Strand; Jørgen Sørensen Strand; og Jens Olsen Strand. Christopher var nå blitt Skibsfører.

En pike, Maren Andrea, fulgte 16 september 1839 og ble hjemmedøpt av jordmor Mad Larsen. Dåpen[xviii] ble bekreftet i kirken 17 november. Denne gangen var fadrene Inger Maria Nilsdatter Namløs; Karen Lovise Sørensdatter Strand; Søren Andersen Strand; Anders Larsen Strand; og Peder Andersen Namløs.

Niels Christian meldte sin ankomst 19 april 1841. Han ble hjemmedøpt av jordmor i Sandefjord, Mad M. Larsen. Dåpen[xix] ble stadfestet i kirken og da var fadrene Inger Marie Nielsdatter Navnløs; Maren Olsdatter Hielmbye; Søren Andersen Strand; Peder Andersen Navnløs; og Ole Andersen Hotvedt. Det er notert at familien bodde på Lindøen.

Omkring denne tiden ga altså Christophers far avkall på bruket og flyttet til byen. Samtidig eller ikke, det er ukjent, men Anna Gurine – født 21 mars 1844 – ble hjemmedøpt av jordmor Mad. Larsen. Dåpen[xx] ble stadfestet i kirken 8 april 1844, efter at foreldrene hadde flyttet til byen. Anna Gurines fadre var Gunnild Kirstine Larsdatter; Elsebet Sørensdatter, Sandefjord; Anders [NN], Sandefjord; Rejer Berulfsen [?], Sandefjord; og Anders Jonassen.

Dette var visst siste barn, ingen flere er funnet.

Hva som skjedde er ikke kjent, men det gikk nokså dårlig med Christopher efterhvert, og 29 juli 1851 døde han som fattiglem i Sandefjord, 41 år gammel. Begravelsen fant sted 2 august.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 151
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 226
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 130
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 197
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 136
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 161
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 7
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 24
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 43
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 78
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 154
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 116
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 176
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1814-1832, s. 270
[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 570-571
[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 64-65
[xvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 92-93
[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 176-177
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 214-215
[xx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 264-265