1844-25 Søren Martin Gulliksen

Søren Martin kom til verden 8 september 1844 og ble hjemmedøpt av [Jordmor] Marie Larsen. Dåpen[i] ble stadfestet i kirken annen juledag samme år. Fadrene var Caroline Erlandsdatter; Elen Aagesdatter; Hans Andersen, Sandefjord; Peder Pedersen Gunnestad; og Lars Nilsen Spitalen.

Foreldrene var matrosen Gullik Nilsen[ii], opprinnelig fra Tjølling, og Maren Andrea Andersdatter[iii], datter av Anders Simensen, fra Sandefjord. Da hadde de allerede fått sitt første barn, Gunnild Maria, som kom til verden 31 oktober 1838. Hun ble hjemmdøpt av jordmoren, Mad: Larsen. Gunilds dåp[iv] ble stadfestet i kirken på foreldrenes bryllupsdag, 22 januar 1839. Man var fremdeles villig til å strekke reglene en anelse for å spare unge sjøgutter og kjærestene deres for å ha «uægte» barn.

Tre år senere ble det en gutt. Niels Christen så dagens lys 28 oktober 1841 og ble hjemmedøpt av Karen Maria Larsen. Dåpen[v] ble stadfestet i kirken 2 januar 1842.

Året efter at Søren Martin kom til verden ble en sak pådømt i Høyesterett:

I 1845 ble det rapportert en sak pådømt[vi] i Høyesterett 7 april:

«No. 99. Stang – som befalet Actor mod Skjelderup – Gullik Nielsen Spitalen, tiltalt for at have truet og udskjelt Underfogden i Sandefjord i has Bestilling og for Gadeuorden.

     Ved den af Stiftsoverretten i Christiania den 4de November 1844 afsagte Dom, som Actor havde indsævnt til yderligelse Paakjendelse, var kjendt for Ret:

     Tiltalte Gullik Nielsen Spitalen bør for den i Criminallovens Cap 10 § 2 conferer § 26 omhandlede Forbrydelse samt Gadeuorden at hensættes til Fængsel paa Vand og Brød i 15 Dage. Tiltalte hans Olsen bør for begaaet Gadeuorden at bøde til til Stascassen 2 Spd. Af Sagens Omkostninger betaler Sidsnævnte en Trediepart og Tiltalte Gullik Nielsen foruden in solidum med ham at deltage i denne, endvidere alene de øvrige Totredieparter, derunder indbefattet det Refereenten i første Instants, Procurator Sebbelow tilkommende Salarium, der billiges med 10 Spd.

     Og ved den af Byefoged i Laurvig A. Olsen den 29de Marts 1844 afsagte Dom var Kjendt for Ret:

     Gullik Nielsen Spetalen bør for at have truet og udskjeldt Underfogden i Sandefjord i hans Bestilling og for Gadeuorden at hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 10 Dage med lovbefalet Mellemfrist. Hans Olsen bør for forøvet Gadeuorden at udstaae samme Straf i 3 Dage; saa betale de ogsaa Een for Begge og Begge for Een alle af Forhørene og Sagen samt hver for sig de af Straffens Fuldbyrdelse lovlig flydende Omkostninger efter vedbørlig approberede Regninger og desuden i Salarium til Referenten, Procurator 10 Spd.

            Dom:   Underrettens Dom bør for Gullik Nielsen Spitalens Vedkommende ved Magt at Stande. I Salarium til Actor for Høiesteret, Advocat Stang, betaler tiltalte 18 Spd.»

Lillesøsteren Barbra Elisabeth ble født 12 mars 1847 og hjemmedøpt av jordmoren, Mad Larsen. Dåpen[vii] ble bekreftet i kirken 10 oktober samme år.

Storesøsteren, Gunnild Marie, døde som småpike, 11 år gammel, 11 november 1849. Hun ble begravet[viii] 16 november.

Gerhard ble født 28 januar 1850 og hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[ix] ble stadfestet i kirken 20 mai samme år.

Gerhard levet ikke opp. Syv måneder gammel døde han 15 august 1850 og ble begravet[x] 19 samme måned.

Knapt to år senere ble det igjen en gutt. Han kom til verden 1 november 1851 og ble hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[xi] ble bekreftet i kirken annen juledag samme år. Da fikk han navn efter sin avdøde eldre bror, Gerhard.

Fem år senere ble Georg Marius født, 25 mars 1856. Han ble hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[xii] ble bekreftet i kirken 2 november.

Søren Martin ble konfirmert[xiii] 15 april 1860. Han fikk karakteren Temmelig Godt og er ført opp som nummer 5 av de 24 guttene i dette vår-kullet.

Han kom seg nok på sjøen nokså snart efter og viste seg – som sin far – å være litt balstyrig:

«Å rømme i fra skip kan ble meget kostbart for den som gjør det, denne notisen er i fra 1879 og er meget klar på hva som skjer vis man rømmer.

Rømming fra skip[xiv]

I januar 1862 står en artikkel om rømning fra skip, og avisen advarer mot slikt, da det setter reder og skipper i knipe og skaffer rømlingen opphold i kasjotten. slik som sjømann Søren Martin Gulliksen da han ble dømt til 21 dage på vanlig fangekost samt måtte betale 4 1/2 sp. daler til skipsreder Ole Nielsen, Gogstad, og de med straffen forbundne omkostninger, alt fordi han hadde tatt hyre med skip og rømte».

I 1865[xv] finner man Gullik og familien i Bjerggaden, gård nummer 1. To sønner – Niels Gustav og Søren Martin – er blitt matroser, men bor hjemme når de ikke er på sjøen. Barbro er ugift og hjemme, og Gjorg Marius er naturligvis ikke flyttet noe sted, med sine ti år.

Og der slutter sporet efter Søren Martin Gulliksen.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 280-281
[ii] Maren Andrea Andersen[ii], datter av Anders Simensen, fra Sandefjord.
[iii] 1839-3 Maren Andrea Andersen
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1839, side 160-161. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-83
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050916.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1842, side 222-223. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-116
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050949.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1847, side 74. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-80
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040081.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede kvinner 1849, side 322.  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-315
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040316.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1850, side 28. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-34
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040034.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede menn 1850, side 284.  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-290
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040291.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1851, side 44. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-50
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040050.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1856, side 20. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-22
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040469.jpg
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 193