1844-2 Maren Andrea Larsdatter

I utgangspunktet er Maren Andreas bakgrunn og opphold kjent bare fra opplysninger notert i forbindelse med at hun giftet seg, hverken dåp eller konfirmasjon er sikkert identifisert i Stokke, der hun sies å være født omkring 1818, datter av Lars Nielsen på Store-Vah [sic].

Den eneste med navnet Lars Nielsen som giftet seg i Stokke i perioden 1800-1820 er, så langt det er lykkes å fastslå, den 23 år gamle matrosen og ungkaren Lars Nielsen Kriegen. Han og Pigen Maren Erichsdatter Tangen hadde Christen Thorsen Tangen og Anders Nielsen Kriegen som forlovere. Vielsen[i] fant sted i kirken 11 oktober 1817.

Dette paret fikk, i perioden 1817 til 1820, mins tre barn i Stokke: Magrethe, to dager efter bryllupet i oktober 1817; Edel Anne Line i 1819; og Barbra Marie 31 desember 1820. Dersom den alderen som oppgis ved Maren Andreas bryllup – 25 år – er noenlunde riktig må hun enten være født i 1818, men et annet sted enn Stokke, eller så er det faktisk feil familie.

Uansett: det er bedre at Maren Andrea har en familie enn at hun ikke har det, så inntil videre får hun ha Lars Nielsen Kriegen og Maren Erichsdatter Tangen som foreldre.

Maren Erichsdatter var altså en ytterst gravid brud og 13 oktober 1817, to dager efter vielsen, kom Magrethe til verden. Magrethe ble døpt[ii] 24 oktober og fikk fadrene Anne Maria Nielsdatter Brekka; Maria Sørensdatter Kriegen; Niels Aagesen Kriegen; Anders Nielsen Brekka; og Christen Torsen Tange.

Maren Andrea kom altså mest sannsynlig til verden i 1818 uten at verden la merke til det, og efter henne fulgte Edel Anne Line 2 november 1819. Hun ble døpt[iii] 21 samme måned og fikk fadrene Anne Maria Nilsdatter Oslebakke; Barbro Erichsdatter Tangen; Niels Aagesen Kriegen; Ole [NN] Kriegen; og Anders Nielsen Oslebakke.

Fjerde barn var også en pike, Barbra Marie, som så dagens lys 31 desember 1820 og ble hjemmedøpt 6 februar 1821. Dåpen[iv] ble stadfestet i kirken 21 februar og da var fadrene Birte Erichsdatter [NN]; Anne Nielsdatter Oslebakke; Niels Aagesen Kriegen; Ole Jensen Kriegen; og Christian Ingebretsen [NN].

Det er ikke funnet noen konfirmasjon for Maren Andrea og første man egentlig ser henne er altså ved vielsen.

Maren Andrea og mannen fikk sitt første barn, Hans, 9 februar 1844. Hans ble hjemmedøpt av Jordmor Anne Jacobsen. Dåpen[v] ble stadfestet i kirken 24 mars og da var fadrene Anne Larsdatter; Helvig Marie Rasmusdatter; Lars Hansen; Niels Larsen; og Henrik Olsen – alle fra Sandefjord.

Denne gutten døde antagelig nokså liten, men noen begravelse er ikke funnet. Grunnen til at denne antagelsen gjøres er at et annet guttebarn hvis fødsel og dåp ikke er notert, men som sies å være 14 dager gammelt, oppgis å ha navnet Hans i forbindelse med sin død 14 og begravelse[vi] 17 januar 1846.

Isak og Maren Andrea flyttet til Hystadstranden i løpet av de neste 18 månedene, der de fikk en gutt, Lars, som kom til verden 9 september 1847 og hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[vii] ble bekreftet i kirken 14 november. Fadrene var Andrea Larsdatter; Karen Pedersdatter; Niels Larsen; Lars Hansen; og Mathis Hansen.

Nesten seks år senere, og fremdeles på Hystadstranden, kom Inger Andrea til verden 31 januar 1853. Da hun ble døpt[viii] 27 februar var fadrene Anne Marie Tolvsdatter; Alise [?] Marie Larsdatter; Lars Hansen; Søren Hansen; og Johan Gulliksen.

Efter dette flyttet familien nærmere byen igjen, idet de bor på Puggestad at de bor på den tiden da den siste datteren, Mine Margrethe, ble født 27 november og døpt[ix] 20 desember 1857. Denne gange var fadrene Olea Carlsdatter; Arnoldine Pedersdatter; Nils Larsen; Jan Olesen; og Ole Olsen.

I 1865[x] finner man familien fremdeles på Puggestad, gårdsnummer 119/341. Isak beskrives som «Huusmand med lidt Jord og Sømand». Sammen med ham og Maren Andrea finner man barna Hans (22) som er blitt sjømann; Lars (19) er også gått til sjøs; Inger Andrea (13) og Mina Margrethe (9) er fremdeles for unge til å ha et yrke. På samme gårdsnummer finner man også den 29 år gamle «Inderste, Skibstømmermand» Anders Pedersen fra Stokke og hans 35 år gamle kone, Hanna Marie Halvorsdatter fra Porsgrunn. Sammen hadde de døtrene Christine Marie (3) og Anna (1).

I de neste årene gikk det rimelig godt for Isak, i 1875[xi] – fremdeles på Puggestad, «under 341» – beskrives han som «Fragtemand og Part i en Jagt Huseier». Sammen med ham og Maren Andrea er døtrene Inger Andrea og Mina Margrethe – den siste driver med damesøm. De har tatt til seg en fostersønn, Anton Abrahamsen som er 10 år og fra Sandeherred. Det er antagelig han som ble født utenfor ekteskap 27 november 1866 og døpt[xii] 16 desember samme år. Ett indisium er at barnets mor het Anne Marie Abrahamsdatter, hun var fra Skee Sogn men tjente i Sandefjord; et annet er navnene på fadrene: Maren Andrea Larsdatter, Pukkestad; Andrine Sørensdatter Pukkestad; Isak Hansen Pukkestad; Hans Isaksen Pukkestad; og Lars Isaksen Pukkestad. Barnets far var matrosen Abraham Markussen Kroken.

Fragtemand Isak Hansen døde plutselig af hjerteslag 19 juni 1882. Han ble begravet[xiii] 23 juni. Isak, som bodde på Puggestad, efterlot seg enke og fire barn.

Maren Andrea er ikke å finne i folketellingen for 1885, for Pukkestad lå i Sandeherred, hvis telling ikke er bevart, eller kanskje aldri fantes, men i 1900[xiv] finner man henne igjen. Her bekreftes det at hun er født i Stokke i 1818. Hun lever som enke, og den eneste som bor sammen med henne er datter Inger Andrea, nå 47 år gammel. Inger Andrea driver «Syforetning». De bor i et en-etasjes hus med en leilighet med tre værelser og har kjøkken.

Hvornår Maren Andrea døde er ikke kjent, men hun er ikke å finne i folketellingen for Sandefjord i 1910.


[i] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1815-1826, s. 195
[ii] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1815-1826, s. 29
[iii] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1815-1826, s. 52
[iv] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1815-1826, s. 68
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 264-265
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 738-739
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 5a
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 126
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 114
[x] Folketelling 1865 for 0724L Sandeherred prestegjeld, Sandeherred sokn, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038120001324
[xi] Folketelling 1875 for 0724L Sandeherred prestegjeld, Sandeherred sokn, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052152002024 
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. 8, 1862-1871, s. 129
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1872-1882, s. 211
[xiv] Folketelling 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/leilighet/lf01037133000210