1844-19 Johan Carl Gabrielsen

Johan Carl Gabrielsen kom til Sandefjord fra Kjøge i 1830, antagelig i april eller der omkring: i det minste er det da det ble som er registrert[i]. Men han kan ha kommet til Sandeherred så tidlig som i 1824: attestene hans var fra det året. Han var Møllermester av yrke, og i 1830 var han hyret av Kjøbmand Sørensen. Alderen var oppgitt til 27 år, så han må være født omkring 1803.

Og akkurat det bekreftes i Ministerialboken for St Nikolaj menighet i Køge, der det er notert at Johan Carl fikk dåpen[ii] stadfestet i kirken 16 februar 1803. Moren, Gabriel Møllemanns hustru, bar ham, Jomfruen, Ole Pedersens datter stod hos; «Fadrene vare Schòler Møller fra Herfølge; Ole Annersen Møller; og Hendrich Olsen, Birksunds Hd. Samme Dag var Moderen i Kirken».

Foreldrene –moren het Ingeborg Ottosdatter – var, henholdsvis, 32 og 30 år, og bodde i 1801[iii] «Uden for Nørreport». De hadde flerfoldige barn før Johan Carl kom til verden: Johannes (9); Nicolaj (7); Jens (5); og Anders (1); samt Johannine (10). Sammen med dem bodde Gabriels mor, den 66 år gamle Mette Maria Nielsdatter. Gabriel hadde en svenn, den 30 år gamle land-soldaten Lars Christophersen, han var gift men konen er ikke nevnt. Og to tjenestefolk: den 16 år gamle Møllerdrængen Christian Johansen og Pigen, 28 år gamle Anne Maria Pedersdatter.

Det er nokså sannsynlig at det ble flere barn, gitt tempoet så langt, men noen slike er foreløpig ikke funnet.

Så kom altså Johan Carl til Norge, Sandherred og Sandefjord der han giftet seg[iv], 13 mai 1833, med en lokal pike av god familie, Erasmine Bilomine Pedersdatter[v].

Johan Carl var møller av yrke, og fra han kom var han knyttet til vindmøllen på Mølleråsen, som var komet istand engang efter at det ble tillat å sette opp slike uten spesiell tillatelse eller, som det het den gangen, „privilegium”. Hans liv er gitt noen linjer hos Knut Hougen[vi]:

 

        „Møllen på Mølleråsen tilhørte i 1833 Chr. L. Sørensen, og er rimeligvis bygget noen år før av ham. Han fikk nemlig ved kgl. resol. av 22 mai 1833 tillatelse til ¨”beholde brugen af en paa Sandeherred Præstegaard tilhørende Bjergaas opbygget Veirmølle ig et lidet Vaaningshus til Mølleren”, mot 3 spd. i årlig grunnleie. Som møllemester på „Prøven” så het møllen, hadde Sørensen en dansk mann (fra Kjøge), johan Carl Gabrielsen, født omkr. 1807. Han kom hit i 1830, bodde først i huset på Mølleråsen og fra 1836 i et lite hus ved den nuv. Hvidts plass. I 1838 fikk han sig tlmålt en byggetomt (Rådhusgaten 3, Ebbesens gård). Imidlertid var han (1833) blitt gift med Erasmine Bilovine Pedersdatter, Peder Bilovsens og Maren Feldtsballes datter, og altså Anders Christiansen Goens stedatter, og nogen år senere blev han eier av møllen, men drev bakeri o høkerforretning ved side av. Om han kom til å bygge noget hus på den tomt han hadde fåttt utvist, eller om det er den næste eier, Hallgreen, som har bygget, er ikke helt klart. Sikkert er det at Gabrielsen 1840 eller 1841 solgte både øllen og tomten – med eller uten hus på – til denne Hallgreen, som nogen år senere (1846) solgte huset til doktor Ebbesen. Gabrielsen derimot slo sig på hotellvikrsomhet og brennevinshandel, og det lønte sig visst bedre. Han køpte nu Anders Christiansen Goens hus, det nuværende hotell Kong Karl, som siden den tid uten avbrytelse har været hotell.
        Såsnart det nemlig viste sig at Gabrielsen tjente på sin mølle, reiste det sig en mengde „vengemøller” rundt om i bygden, såvidt vites drevet for bøndenes regning: 1 på Bugården, 1 på Hauan, 1 på Virik, 1 ved Gogsjø etsteds, 1 på Store Bergan (et bruk helt nede ved sjøen), og kanskje flere. Når dertil kommer en del bekkekverner, var mølledrift blitt en ulønnsom forretning. Formannskapet, som 1838 gav Gabrielsen anbefaling til å få bevilgning som „herbergerer”, innrømmer at møllen ikke er noen levevei lenger, kun «Prøven» på Mølleråsen blev stående og pynte i landskapet, skiftet eiere, hadde en hvil imellem, men begynte atter å svinge vingene, og slo av og til en mann i hjel med dem. Men ingen blev rik ved å eie den. Så brente den omkr. 1863, og kun møllehuset blev stående igjen. Den siste eier, snekker Johan Christian Olsen, hadde da hatt den en 10 års tid».

 

Johan Carl og Bilomine skulle få en hel del barn: den første var Ingebor Marie som kom til verden 12 mars 1834 og ble döpt[vii] 28 juni samme aar. Neste barn var Niels Peder som ble födt 19 november 1835 og döpt[viii] 5 juni 1836.

To aar senere, 17 september 1837, fulgte Ingvold Otto: han ble hjemmedöpt av sognepresetne og fikk daapen bekreftet i kirken[ix] 11 januar 1838. Efter seks aars ekteskap fikk de en pike til: Nine Jensine. Hun ble födt 2 oktober 1839 og döpt[x] 2 april 1840.

Dernest fulgte Carl Johan: han saa dagens lys 11 mars og ble döpt[xi] 11 august 1842. Saa gikk det omkring to aar, og saa kom en pike til verden: Nicoline Petrea. Hun ble födt 5 april og döpt 21 august 1844. Julius fulgte enda et par aar senere: han ble födt 7 april og döpt[xii] 18 november 1846. Ved denne anledningen finner man at Johan Carl Gabrielsen er „herbergerer” eller „handlende” av yrke.

Enda fire barn fulgte: Philip Waldemar som ble födt 23 januar 1848 og döpt[xiii] 27; Josephine Mathilde kom til verden 11 desember 1849 og ble döpt[xiv] 15 mars 1850; saa fulgte Joseph Alexander den 12 august 1851, med paafölgende daap 29 oktober. Justa Christiane Marie ble födt 1 mai 1853 og döpt 15 samme maaned; Fredrik Oscar fulgte i 1855 – han ble födt 21 januar og döpt[xv] 1 april. Tilsist ble det Frithjof. Han ble födt 6 mai og döpt[xvi] 2 august 1857.

Handelsmand Johan Carl Gabrielsen döde av kreft 6 og ble begravet[xvii] 12 februar 1864, dröyt 57 aar gammel.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 760-761
[iii] Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, Uden for Nørreport, , 255, FT-1801, B8110, http://www.ddd.dda.dk/asp/vishusstand.asp
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1833, side 562-563. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-225
[v] 1812-5 Erasmine Bilomine Pedersdatter
[vi] Hougen, Knut, Sandefjords historie. 1: Ladestedet : omtr. 1400 til 1845, Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928, pp 271-272, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1834, side 54-55. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-27
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1836, side 102-103. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-51
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1838, side 140-141. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-73
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1840, side 184-185. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-96
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1842, side 230-231. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-120
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1846, side 328-329. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-171
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1848, side 6b. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-12
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1850, side 96. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-102
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1855, side 3. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-5
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1857, side 31. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-33
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1864, side 115. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-128