1844-1 Isak Hansen

Isach Hansen ble født i Porsgrunn 7 januar 1817 og hjemmedøpt. Dåpen[i] ble stadfestet i kirken 28 februar. Fadrene var [NN] Engelbret Isachsen; Konen Live Jacobsdatter; Pigen Anne Gundersdatter fra Øster Porsgrund; [NN] [NN] fra Gierpen Sogn; [NN] Anders Isachsen [NN]; Thor Levordsen fra Øster Porsgrund; og [NN]John Pedersen fra Gierpen Sogn.  

Foreldrene var Hans Isachsen og Margrete Johnsdatter, hvornår de hadde giftet seg eller hvor de kom fra er ukjent. Det er funnet to barn som antagelig er søsken av Isach, begge døpt i Porsgrunn.

Maren ble døpt[ii] 13 desember 1807 og fikk som fadre Niels Thorsens Enke Maren Jacobsdatter; P: Gunild Pedersdatter; Gunder Isaachsen; Engelbrecht Isaachsen; Isaach Nielsen; og Engelbrech Mathiasen.

John ble født 16 april 1814 og døpt[iii] 8 mai samme år. Fadrene var Anders Isachsen; Kirsten Halvorsdatter; Helene Larsdatter; John Pedersen; Engebret Isachsen; og Ole Steen.

Isak giftet seg da han var 27 år gammel. Bruden var 25 år gamle Maren Andrea Larsdatter, datter av Lars Nielsen fra Storvah i Stokke. Som forlovere hadde de Hans Abrahamsen og Lars Henriksen. Vielsen[iv] fant sted i Stokke 14 desember 1843.

Matros Isach Hansen og hans nye kone fikk sitt første barn, Hans, 9 februar 1844. Hans ble hjemmedøpt av Jordmor Anne Jacobsen. Dåpen[v] ble stadfestet i kirken 24 mars og da var fadrene Anne Larsdatter; Helvig Marie Rasmusdatter; Lars Hansen; Niels Larsen; og Henrik Olsen – alle fra Sandefjord.

Denne gutten døde antagelig nokså liten, men noen begravelse er ikke funnet. Grunnen til at denne antagelsen gjøres er at et annet guttebarn hvis fødsel og dåp ikke er notert, men som sies å være 14 dager gammelt, oppgis å ha navnet Hans i forbindelse med sin død 14 og begravelse[vi] 17 januar 1846.

Isak og Maren Andrea flyttet til Hystastranden i løpet av de neste 18 månedene, der de fikk en gutt, Lars, som kom til verden 9 september 1847 og hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[vii] ble bekreftet i kirken 14 november. Fadrene var Andrea Larsdatter; Karen Pedersdatter; Niels Larsen; Lars Hansen; og Mathis Hansen.

Nesten seks år senere, og fremdeles på Hystadstranden, kom Inger Andrea til verden 31 januar 1853. Da hun ble døpt[viii] 27 februar var fadrene Anne Marie Tolvsdatter; Alise [?] Marie Larsdatter; Lars Hansen; Søren Hansen; og Johan Gulliksen.

Efter dette flyttet familien nærmere byen igjen, idet de bor på Puggestad at de bor på den tiden da den siste datteren, Mine Margrethe, ble født 27 november og døpt[ix] 20 desember 1857. Denne gange var fadrene Olea Carlsdatter; Arnoldine Pedersdatter; Nils Larsen; Jan Olesen; og Ole Olsen.

I 1865[x] finner man familien fremdeles på Puggestad, gårdsnummer 119/341. Isak beskrives som «Huusmand med lidt Jord og Sømand». Sammen med ham og Maren Andrea finner man barna Hans (22) som er blitt sjømann; Lars (19) er også gått til sjøs; Inger Andrea (13) og Mina Margrethe (9) er fremdeles for unge til å ha et yrke. På samme gårdsnummer finner man også den 29 år gamle «Inderste, Skibstømmermand» Anders Pedersen fra Stokke og hans 35 år gamle kone, Hanna Marie Halvorsdatter fra Porsgrunn. Sammen hadde de døtrene Christine Marie (3) og Anna (1).

I de neste årene gikk det rimelig godt for Isak, i 1875[xi] – fremdeles på Puggestad, «under 341» – beskrives han som «Fragtemand og Part i en Jagt Huseier». Sammen med ham og Maren Andrea er døtrene Inger Andrea og Mina Margrethe – den siste driver med damesøm. De har tatt til seg en fostersønn, Anton Abrahamsen som er 10 år og fra Sandeherred. Det er antagelig han som ble født utenfor ekteskap 27 november 1866 og døpt[xii] 16 desember samme år. Ett indisium er at barnets mor het Anne Marie Abrahamsdatter, hun var fra Skee Sogn men tjente i Sandefjord; et annet er navnene på fadrene: Maren Andrea Larsdatter, Pukkestad; Andrine Sørensdatter Pukkestad; Isak Hansen Pukkestad; Hans Isaksen Pukkestad; og Lars Isaksen Pukkestad. Barnets far var matrosen Abraham Markussen Kroken.

Fragtemand Isak Hansen døde plutselig af hjerteslag 19 juni 1882. Han ble begravet[xiii] 23 juni. Isak, som bodde på Puggestad, efterlot seg enke og fire barn.


[i] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1814-1828, s. 15
[ii] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 282-283
[iii] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 234-235
[iv] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1826-1843, s. 306
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 264-265
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 738-739
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 5a
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 126
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 114
[x] Folketelling 1865 for 0724L Sandeherred prestegjeld, Sandeherred sokn, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038120001324
[xi] Folketelling 1875 for 0724L Sandeherred prestegjeld, Sandeherred sokn, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052152002024 
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. 8, 1862-1871, s. 129
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1872-1882, s. 211