1843-9 Anne Maria Andersdatter

Anne Maria Andersdatter Bøhle kom til verden 16 oktober 1819 og ble døpt[i] 14 november samme år. Da var fadrene Line Maria Larsdatter Raastad; Randi Andersdatter Bøhle; Anders Matisen Raastad; Anders Sørensen Bergan; og Nils Olsen Bergan.
Foreldrene var Anders Paulsen Bøhle og Inger Jørgensdatter – de hadde giftet[ii] seg 30 desember 1807.
Om Anders Paulsen og familien forteller Lorens Berg litt:
«Paal Olssøn 1778-1814, ble g.m. Kristens enke Ragne. Paal kom fra Østre Tue. Ragne døde 1805, Paal 1831. To barn: Anders, se nedenfor; Kristine.
        Anders Paalssøn 1814-52. Gift 1807 m. Inger Jørgensdatter Kamfjord. Sammen med svogeren Anders Jørgenssøn drev han ved siden av gaardsdriften som skibsbygger. Han døde 1852. 70 aar. Av barn omtales: 1. Paal Anderssøn, gift 1838 med Gunhild Davidsdatter Raastad. (De bodde længe i Stokke, og Gunhild døde der. Hans anden hustru Elen Sørine Olsdatter var fra Stokke. Efter farens død kom Paal hjem og kjøpte halve gaarden av Treschow.) 2. Johan Anderssøn, bodde paa Mo. 3. Ola Anderssøn, gift 1856 m. Susanna Maria Elgesem. Han kjøpte halve gaarden. 4. Ragne Dortea, g. 1837 m. Hans Simonssøn Raastad (se Skalberg). 5. Anne Maria, g. 1843 m. Ola Kristian Simonssøn Raastad. 6. Maren Olia, g. 1852 m. Simon Simonssøn, bodde i byen. 7 Inger Andrea, g. 1861 m. Anders Sørenssen Buer[iii]».
Anders og Inger fikk sitt første barn, en pike, 16 oktober 1808. Ragne Marie ble døpt[iv] 23 samme måned og fikk da fadrene Oline Jørgensdatter Bergene; Kristine [NN]; Ole Kristoffersen Bergene; [NN] Andersen [NN]; og [NN] Olsen Bergene.
Ragne Marie døde bare åtte dager gammel og ble begravet[v] 6 november 1808.
Neste barn var en gutt, og han fikk navn efter faren.  Povel kom til verden 5 februar 1811 og ble døpt[vi] 16 den måneden. Da fikk han fadrene Anne Mathisdatter Raastad; Randi [?] Kristesdatter [?] Bøhle; David Hansen Raastad; og Peder [?] Johnsen [?] Raastad.
Så fulgte en pike til: Ragne Dorthe ble født 26 april 1813 og døpt[vii] 2 mai. For henne valgte foreldrene som fadre Mari Johnsdatter Raastad [?]; [NN] Kristensdatter Bøhle; Ole Andersen Bøhle; Hans Halvorsen [?] Tuve [?]; Anders Johnsen Raastad.
Et par år senere ble det nok en pike, en som fikk navn efter moren Inger. Inger Marie ble født 25 mai 1815 men døpt[viii] allerede 4 samme måned, om man skal tro kirkeboken: begge begivenheter inntraff nok sent på våren det året. Inger Marie fikk fadrene Jon Skielleberg; Anne Helgesdatter Raastad; Randi Christensdatter Bøhle; David Raastad; [NN] og Anders Sørensen Bergan.
Inger Marie levet ikke opp, men døde 8 september 1815, og ble begravet[ix] 15 samme måned. Presten har nok vært litt åndsfraværende ved innførselen, for han angir alderen til 15 år. Ingen piker med det navnet og en far som heter Anders er funnet i den aktuelle perioden – så den opplysningen er nokså sikkert feilaktig.
Året efter fulgte sønnen Johan, han meldte sin ankomst 13 og ble døpt[x] 22 september 1816. Denne gangen var fadrene Mar Jonsdatter Raastad, Randi Marum; Anders Bøhle; Ole Andersen Raastad, og Hans Sørensen Bergan.
Efter Anne Maria i 1819 gikk det litt over tre år frem til nestemann, som var Maren Olea. Hun meldte sin ankomst 19 januar 1822 og ble døpt[xi] 21 samme måned. Fadrene hennes var Mari Jørgensdatter Kamfiord; Christie Paulsdatter Bøhle; Tolv G. Kamfiord, Thor Davidsen Skalberg; og Lars Olsen Gogstad.
Inger Andrea kom til verden 5 november 1824 og ble døpt[xii] 28 den måneden, Denne gangen ble fadrene Randi Christiansdatter Schalleberg; Christiane Pedersdatter Bøhle; Thor Schalleberg; Lars Hansen Raastad; og Ole Olsen Biørndalen.
Sistemann i denne flokken ble en gutt. Han ble født 2 februar 1827 og døpt[xiii] ni dager senere, 11 februar. Ole fikk som fadre Randi Christensdatter Skalleberg; Gunnil Larsdatter Raastad; Thor Davidsen Skalleberg; Lars Hansen Raastad; og Paul Andersen Bøhle.
Anne Maria ble konfirmert[xiv] 5 oktober 1834. Hun fikk karakteren god og er ført opp som nummer 15 av de 43 pikene so var for presten denne høsten.
Hva Anne Marie gjorde de neste 9 årene er ikke kjent, men så dukker hun opp igjen i forbindelse med at hun gifter seg. Brudgommen var Ole Christian Simonsen[xv], seks år eldre enn henne. Som forlovere hadde Anders Povelsen Bøle og Nils Simonsen Raastad. Vielsen[xvi] fant sted 3 mars 1843.
Halvannet år efter tvillingene fikk Ole Christian og Anne Maria sønnen Sophus som ble født 8 desember 1844. Han ble døpt[xvii] 29 desember og fikk fadrene Stine Marie Hansdatter, Sandefjord; Maren Olea Andersdatter Bøhle; Anders Paulsen Bøhle; Andreas Hansen Raastad; og Simon Simonsen Raastad.
Jonine Amalia så dagens lys 1 august 1846 og ble døpt[xviii] 13 september. Fadrene var Inger Jørgensdatter Bøhle; Maren Olea Andersdatter Bøhle; Anders Paalsen Bøhle; Simon Simonsen, Sandefjord; og Ole Andersen, Sandefjord.
Augustine Marie meldte sin ankomst 21 februar 1848 og ble hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[xix] ble stadfestet i kirken 24 april. Fadrene var Inger Jørgensdatter Bøhle; Inger Andreasdatter Bøle; Anders Paulsen; Simon Raastad; og Ole Simonsen [?].
Maria Magdalene så dagens lys 1 april 1852. Hun ble døpt[xx] 12 den måneden, og da fikk hun fadrene Madam Andrea Simensdatter Bruun; Inger Andrea Andersdatter Bøhle; Peder Pedersen; Otto Holterman; og Simen Simensen. Ole Christian er beskrevet som «Forhenværende Snedker nu Handlende»
Så ble det et langt opphold frem til neste barn, og i mellomtiden flyttet visst familien fra byen og til Buer, og Ole Christians yrker er blitt «Snedker og Gdm». Nicolai ble født 28 mars 1854 og hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[xxi] ble bekreftet i kirken 13 august samme år. Fadrene var Maren Olea Andersdatter; Andrea Buer; Simen Simensen; Andrea Buer; og Anders Navnløs.
To år senere var det Helle Paulines tur. Hun så dagens lys 28 oktober 1856 og ble døpt[xxii] 9 november. Helle Pauline fikk fadrene Mad: Pedersen; Inger Olea Langeby; Anders [NN]; Jørgen Tveten; og Andreas Buer. 
Johan Anton kom til verden 11 april 1859 og ble døpt[xxiii] 8 mai det året. Fadrene ble Oliana Thorsdatter Buer; Anne Maria Andreasdatter Holtan; Andreas Simensen Buer; Ole Christian Simensen Buer; og Lars Andreassen Buer.
Til sist, Jørgen Oscar som ble født 10 juli 1862 og døpt[xxiv] 3 august. Nå var familien flyttet fra Buer til Bugaards-Eiet, og Ole Christian beskrives som «Inderst». Fadrene var Peronelle Christensdatter; Helle Regine Hansdatter; Ole Christian Simensen; Nils Olsen; og Henrik Hansen.
I 1865[xxv] finner man Anne Marie og familien i Bugaarden, matrikkel nummer 42, bruksnummer 332. Ole beskrives som «Husmand med lidt Jord og Snedker». Sammen med ham og Anne Marie finner man barna Sophus – han er blitt Sømand – Nicolai; Johan Anton; Jørgen Oscar; marie Magadalene; og Pauline.
Ti år senere, i 1875[xxvi], er Anne Marie fremdeles i live; mannen Ole Christian nevnt som «Snedker og Huseier» og bor et sted «under 332a». Av barna er Johan Anton fremdeles registrert hos foreldrene, men han er blitt matros og er vel mest borte. Av de andre barna er det Helle Pauline og Jørgen Oskar som fremdeles bor hjemme.
Om det var samme hus under et annet navn, eller om de hadde flyttet er usikkert, men da Anne Marie døde 14 juni 1894 bodde de på Solvang. Hun ble begravet[xxvii] 21 juni. Dødsårsaken var hjerneslag.

[i] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 49, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610246
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 231, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610176
[iii] Lorens Berg, Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, Kristiania : I kommission hos Norli, 1918, p 458, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 142, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610105
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 200, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610144
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 152
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 163, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610127
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 7, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610202
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 97, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610295
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 18
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 73, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610270
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 162, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610358
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 185, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610380
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 498-499, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018051023
[xv] 1843-8 Ole Christian Simonsen
[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 636-637, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018051098
[xvii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 280-281, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018050979    
[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 320-321, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018051000
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 79, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018040086
[xx] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 117, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018040124
[xxi] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 152, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018040159
[xxii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 101, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018040557
[xxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 53, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018040505
[xxiv] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 8, 1862-1871, s. 13, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018040938
[xxv] Folketelling 1865 for 0724L Sandeherred prestegjeld, Sandeherred sokn, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038120000419
[xxvi] Folketelling 1875 for 0724L Sandeherred prestegjeld, Sandeherred sokn, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052152001643
[xxvii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 13, 1883-1895, s. 198,Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060628030306