1843-15 Gulbrand Johansen

Gulbrand ble født 9 mai 1843 og døpt[i] 5 juni. Som fadre hadde han Maren Rasmusdatter Bugaarden; Berte Helene Nilsdatter Fævang; Nils Borgersen Fævang; Andreas Sørensen Fævang; og Børre Nielsen Fævang.
Foreldrene var Johan Hansen Bø[ii] og Maren Andrea Gulbrandsdatter Hørdalen[iii] – de hadde muligvis giftet seg 1843, efter at Gulbrand ble født utenfor ekteskap, men vielsen er ikke funnet. 
Gulbrand Johannesen Bø ble konfirmert[iv] 3 oktober 1858 og fikk karakteren maadelig han er ført opp som nummer 11 av de Faren er omtalt som Skomager, og hvor de er bosatt er litt uklart om det er på Bø eller «Sipnes» er ikke klart markert.
I 1865[v], derimot, blir det klarere for da bor Johan for seg selv hos skomakermesteren J. Rove i Sandefjord, Langgadens gård nummer 211. Noen kone er det ikke tegn til, og selv om det er noen læredrenger tilsted som i alder og navn kunne vært hans barn, er det ikke slått fast at de er så. Men man kan merke seg, som en liten støtte for at dette er den rette Johan at der også er en ung sjømann, 20 år og fra Sandefjord, som heter August Gulbrandsen – Johans kones farsnavn.
Grunnen til at det ikke er noen hustru tilstede er at samme år, altså 1865[vi], finner man en kvinne ved navn Maren Andrea Gulbransdatter, født 1846 i Sandefjord, som tjenestepike i Christiania. Hun er i huset hos den tyskfødt – han er fra Stuttgart –  skolebestyreren Albert Autenrieth og konen Wilhelmine, født Grell, fra Hamburg. De er henholdsvis 52 og 38 år gamle og har ingen hjemmeboende barn. De bodde i Kirkegaten, gårds nummer 16, i Vor Frelsers Menighed. Huseieren er muligens Carl Eduard Günther, en 35 år gammel konditor fra Preussen.
I folketellingen er det notert at Maren Andrea er «fraskilt mannen».
I den samme folketellingen finner man Gudbrand Johannesen, 25 år gammel og sjømann, som leieboer hos Ole Kr. Evensen på Bøe, og dennes kone Anne Lovise tolvsdatter fra Tjølling.

[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 246-247
[ii] 1843-13 Johan Hansen
[iii] 1843-14 Maren Andrea Gulbrandsen Hørdalen
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 184
[v] Folketelling 1865 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038106001785
[vi] Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038027002777