1843-14 Maren Andrea Gulbrandsen Hørdalen

Maren Andrea ble født 25 november 1820 og døpt[i] 3 desember samme år. Fadrene ble Gunild Sørensdatter Fævang; Gunild Hansdatter Hørdalen; Anders Andersen Hørdalen; Ole Evensen Fævang; og Nils Andersen Biørndalen [?].
Foreldrene var Gulbrand Halvorsen og Kirsti Andersdatter, de hadde giftet seg noen år i forveien, da de begge bodde i Sandefjord. Vielsen[ii] fant sted 9 april 1817.
De bosatte seg på Bugårdseiet der de holdt til da første barna, tvillingene Halvor og Anders,kom til verden 4 november 1817 og ble døpt[iii] 30 samme måned.
Halvor[iv] fikk fadrene Anne Mathisdatter Bugaardseje; Dorte Larsdatte, Sandefjord; Nils Paulssen; og Ole Andersen Solberg.
For Anders[v] var fadrene Berte Larsdatter Moe; Aase Larsdatter Moe; Aslak Svendsen; og Paal Larsen.
I kirkeboken kan det se ut som det er tegnet et lite kors ved siden av navnene, men det er litt usikkert. At minst en av tvillingene døde nokså snart støttes ved at Gulbrand og Kirste tol år senere fikk en sønn de kalte Halvor.
Så flyttet efterhvert foreldrene til Hørdalen der Maren Andrea kom til verden, og efter henne fulgte, 6 mai 1823, Anne Sophie – nå bodde familien på Fævang eje. Da Anne Sophie ble døpt[vi] 11 mai var fadrene  Gunnil Hansdatter Fævang; Gunnil Hansdatter Hørdalen; Nils Borgersen Fævang; Nils Andersen Biørnum; og Engelbret Andersen Fævang.
De ble visst boende på Fævang en stund, for to år senere så Elen Marie dagens lys der, det skjedde 15 september 1825. Hun ble døpt[vii] 25 samme måned og denne gangen var fadrene Berte Hansdatter Fævang; Inger Henriksdatter Fævang; Frederik Larsen Fævang; Iver Hansen Hørdalen; Hans Johannesen Fævang.
Elen Marie levet ikke opp – hun døde, 27 september, bare 14 dager gammel og ble begravet[viii] 1 oktober.
Et par år senere ble det på ny en pike, og hun fikk navn efter sin døde storesøster. Denne Elen Marie meldte sin ankomst 6 april 1827 og ble døpt[ix] 29 samme måned. Fadrene var Oline Paulsdatter Fævang; Inger Henriksdatter Fævang; Borger N. Fævang; Nils Borgersen Fævang; og Nils Hansen Fævang.
Halvor, antagelig siste barn, ble født 11 mars 1829 og døpt[x] 29 den måneden. Fadrene var Karen Andersdatter Fævang; Oline Elefsdatter Hørdalen; Frantz Biørnum; Frederike Larsen Fævang; og Anders Hansen Fævang.
Maren Andrea ble konfirmert[xi] 4 oktober 1835. Hun fikk karakteren ringe og er ført opp som nummer 48 av de 48 pikene i dette kullet.
Derefter ser man ikke noe til henne før hun gifter seg. Det skjedde i 1843, da hun bodde i byen – gjetningsvis var hun i tjeneste. Hennes tilkommende – som vel hadde foregrepet begivenhetenes ordnede gang – var Johan Hansen som var født, antageligvis og i henhold til en senere folketelling, i Danmark tidlig i 1820-årene.
Han var i Sandefjord i annen halvdel av 1842, for da ble Maren Andrea Gulbrandsdatter gravid. Barnet, sønnen Gulbrand, ble født 9 mai 1843 og døpt[xii] 5 juni. Som fadre hadde han Maren Rasmusdatter Bugaarden; Berte Helene Nilsdatter Fævang; Nils Borgersen Fævang; Andreas Sørensen Fævang; og Børre Nielsen Fævang.
Da Gulbrand ble døpt, ble faren Johan nevnt som et-eller-annet «i Skomagerlære hos Ole Myra», og bosatt i Sandefjord. Barnets mor er Maren Andrea Gulbrandsdatter, hans Trolovede. I parentes er det tilføyet en note som antyder at de to giftet seg 17 august 1843.
Det gikk kanskje ikke så godt med dette ekteskapet, for i 1865[xiii] bor Johan for seg selv hos skomakermesteren J. Rove i Sandefjord, Langgadens gård nummer 211. Noen kone er det ikke tegn til, og selv om det er noen læredrenger tilsted som i alder og navn kunne vært hans barn, er det ikke slått fast at de er så. Men man kan merke seg, som en liten støtte for at dette er den rette Johan at der også er en ung sjømann, 20 år og fra Sandefjord, som heter August Gulbrandsen – Johans kones farsnavn.
Samme år, altså 1865[xiv], finner man en kvinne ved navn Maren Andrea Gulbransdatter, født 1846 i Sandefjord, som tjenestepike i Christiania. Hun er i huset hos den tyskfødt – han er fra Stuttgart –  skolebestyreren Albert Autenrieth og konen Wilhelmine, født Grell, fra Hamburg. De er henholdsvis 52 og 38 år gamle og har ingen hjemmeboende barn. De bodde i Kirkegaten, gårds nummer 16, i Vor Frelsers Menighed. Huseieren er muligens Carl Eduar Günther, en 35 år gammel konditor fra Preussen.
I folketellingen er det notert at Maren Andrea er «fraskilt mannen».
Og det er det siste man ser til Maren Andrea – i folketellingen for 1875 kommer hun ikke til syne.

[i] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 61
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 197
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 30
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 30
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 30
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 149
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 171
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 116
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 187
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 303
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 504-505, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018051028
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 246-247, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018050962
[xiii] Folketelling 1865 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038106001785
[xiv] Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038027002777