1843-13 Johan Hansen

Johan Hansen ble født, antageligvis og i henhold til en senere folketelling, i Danmark tidlig i 1820-årene.
Han var i Sandefjord i annen halvdel av 1842, for da ble Maren Andrea Gulbrandsdatter gravid. Barnet, sønnen Gulbrand, ble født 9 mai 1843 og døpt[i] 5 juni. Som fadre hadde han Maren Rasmusdatter Bugaarden; Berte Helene Nilsdatter Fævang; Nils Borgersen Fævang; Andreas Sørensen Fævang; og Børre Nielsen Fævang.
Da Gulbrand ble døpt, ble faren Johan nevnt som et-eller-annet «i Skomagerlære hos Ole Myra», og bosatt i Sandefjord. Barnets mor er Maren Andrea Gulbrandsdatter, hans Trolovede. I parentes er det tilføyet en note som antyder at de to giftet seg 17 august 1843.
Johan Chr. Hansen, 45 år gammel og gift, født i Danmark, bor i 1865[ii] for seg selv hos skomakermesteren J. Rove i Sandefjord, Langgadens gård nummer 211. Noen kone er det ikke tegn til, og selv om det er noen læredrenger tilsted som i alder og navn kunne vært hans barn, er det ikke slått fast at de er så. Men man kan merke seg, som en liten støtte for at dette er den rette Johan at der også er en ung sjømann, 20 år og fra Sandefjord, som heter August Gulbrandsen – Johans kones farsnavn.
Samme år, altså 1865[iii], finner man en kvinne ved navn Maren Andrea Gulbransdatter, født 1846 i Sandefjord, som tjenestepike i Christiania. Hun er i huset hos den tyskfødte – han er fra Stuttgart –  skolebestyreren Albert Autenrieth og konen Wilhelmine, født Grell og fra Hamburg. De er henholdsvis 52 og 38 år gamle og har ingen hjemmeboende barn. De bodde i Kirkegaten, gård nummer 16, i Vor Frelsers Menighed. Huseieren er muligens Carl Eduar Günther, en 35 år gammel konditor fra Preussen.
I folketellingen er det notert at Maren Andrea er «fraskilt mannen».
Ti år senere, i 1875[iv], finner man Johan som enkemann, skomaker og leieboer i hos enken Maren Sørensdatter på Lahelle. Hun er 44 år gammel og eier huset hun bor i men, ikke noen jord. En ugift kvinne, 29 år gamle Severine Olava Hansdatter, bor der også; likeledes den 35 år gamle tjenestepiken Lovise Hansdatter fra Tosnæs i S. Boshus Len i Sverige. Og, til slutt, Hanna Johansdatter, en fireåring som nokså sikkert ikke var «vår» Johan’s slektning.
Og inntil videre er det det siste man ser til skomakeren Johan Christian Hansen fra Danmark.

[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 246-247, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018050962
[ii] Folketelling 1865 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038106001785
[iii] Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038027002777
[iv] Folketelling 1875 for 0724L Sandeherred prestegjeld, Sandeherred sokn, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052152006712