1842-2 Johan Harto Apollo Hutzelsieder

Johan Harto Apollus. Han kom til verden 11 mars 1813 og ble døpt[i] i Larvi 8 april samme år. Fadrene var Grethe Halle; Komf. Bolette Stephensen; Hr Birck; Lars Grøn; Bøhm; Hr. Barfoed; og Frahm.

Foreldrene var den daværende gartneren, snart skovrider, August Peter Friderich Hutzelsieder[ii] og Marthe Margrethe Lindgreen – de hadde giftet[iii] seg i Larvik 16 januar 1810. August var av tysk herkomst men født og oppvokst i København, der hans var var tysk skoleholder; Marthe antagelig også dansk.

Augusts og Marthes første barn var Caroline Frederiche Berthine som ble født omkring et år senere, 7 februar 1811. Hun ble hjemmedøpt en uke senere. Dåpen[iv] ble stadfestet i kirken i Larvik 2 april samme år. Da var fadrene Madame Wünholst [?]; Abrahamine Bull; Hr Regimentfeltskjær Kragh; Hr Apotheker Schriver; Hr. Doctor Heiberg; Hr. Capitain Jensen; og Hetløv.

Et par år senere ble det en gutt – Johan Harto Apollus. Han kom til verden 11 mars 1813 og ble døpt[v] i Larvi 8 april samme år. Fadrene var Grethe Halle; Komf. Bolette Stephensen; Hr Birck; Lars Grøn; Bøhm; Hr. Barfoed; og Frahm. August er ikke utstyrt med noen tittel eller noe yrke.

Halvannet år senere er familien i Tjølling, der datteren Amalie Henriette Augustine så dagens lys. Hun ble døpt i Tjølling kirke.  Amalie ble født 6 oktober og dåpen[vi] foregikk 14 november. Fadrene hennes ble Madame Bøhm; Jomfru Hansen; Capitain Viborg; [NN] Wigeland; [NN] Ole Friderichsen; og Ped: Nielsen.

I 1814[vii] finner man August og Marte Magrete – for anledningen kalt Hutzelsen – på Søndre Kaupang i Tjølling der han er «Gartner og Gaardbruger». Lorens Berg[viii] nevner ham: «Skogfuten Hützelsider hadde bygsel paa bruget noge naar», saa August var ikke eier. Gjetningsvis var familien kommet hit efter 1811, da enken efter eieren døde av blodgang – igjen i henhold til Lorens Berg[ix].

Husstanden har tre barn, Carolina (3); Johan Haron (1); og Amalia Andrea Henrica (½). Marte Magretes mor, 62 år gammel og enke for annen gang, bor sammen med dem – hun heter Grete Olsdatter Hals. Økonomisk går det noenlunde: der er seks personer som omtales som «tiener»: Jelvig Uldrichsdatter (29); Nette Gulleichsdatter (23); Lars Pedersen (20); Jacob Hansen (36); Else Andersdatter (31); og Maria Andersdatter (31).

Lillebroren Adolph Frederik Olavus ble født 24 oktober 1816 og døpt[x] i Larvik 29 november samme år. Fadrene var Mad. M. Toberup; Jomfru Bruenech; Hr. Capt. Jonson; Hr. D. Stephensen; Hr. C. Lindt; og Th. Wexdahl, Frahm. Barnets far er nevnt som Skovrider, og familien er bosatt på Langestrand.

Ifølge Lorens Berg kom familien til Sandeherred omkring 1820, og bosatte seg da i Sandefjord. Fra omkring 1825 hadde han bygsel på Østre Gjekstad. Lorens Berg[xi] har dette år fortelle om August Peter Fredrik Hutzelsieder på Gjekstad:

«August Peter Fredrik Hutzelsieder 1825-42. Han kom op fra Danmark, var først gartner, senere skogfute (skovrider). I førstningen bodde han mest i Larvik, men hadde ellers bygsel paa en part av Søndre Kaupang i Tjølling. Omkr. 1820 flyttet han til Sandefjord, og 1825 fik han fæste paa halvten av Østre Gjekstad: en tid hadde han ogsaa jord paa Øvre Hasle. Paa Gjekstad satte han straks op nye framhus som han 1826 pantsætter for 318 spd. han døde 1842, 58 aar. Gift to ganger: 1. m. Kristine Margreta Hutzelsieder, født Harto, død 1826, 48 aar; 2.m. Lene Hutzelsieder, f. Gjerdrum (enke efter skipper Jacob Petersen). Barn, fem og ett: 1. Johan Harto Apollo Hutzelsieder, skipper, født i Larvik 1813, død paa Fredrikshald 1879; gift 1837 m. Jakobine Elisabet Petersen, datter efter nævnte Jacob Petersen og Lene Gjerdrum, født i Kjøbenhavn ca. 1815, død paa Fredrikshald 1857. De bodde først i Sandefjord, saa paa Fredrikshald. 2. Adolf Fredrik Olaves H., for til sjøs, fulgte med Ole Bull til Oleana, blev siden i Amerika. 3. Karoline Fredrikke Barthine H., bodde i Kjøbenhavn, gift første gang m. Holmsted, anden gang med Tesler. 4. Amalie Henriette Augustine H., kom ogsaa til Kjøbehavn. 5. Lovise Sofie Augusta H., født 1819 i Sandefjord, gift 1847 m. skibsreder Lars Christensen i Sandefjord. 6. Lene Augusta H., f. 1828, gift 1856 m. Tolv Tolvssøn fra Vaggestad.

Efter Hutzelsieders død beholdt enken bruket ut gjennem 40-aarene, men tok ophold 1850. Treschow skjøter da bruket til Mattias Kristofferssøn for 1250 spd.; han kjøpte ogsaa husene efter Hutzelsieder».

Efter at August og familen flyttet til Sandefjord bodde de der Dronningensgate 2 ligger nå, på hjørnet av Prinsens gate og Dronningens gate der det bygget ligger, som senere ble brukt av rederiet A. C. Olsen.

Familien ankom antagelig Sandefjord noe tidligere enn Lorens Berg antydet, for datteren Lovise Sophie Augusta kom til verden der 15 september 1819. Da hun ble døpt[xii] 22 oktober var fadrene Mad Gogstad; Jomfru Maren [?] Reinert; Hr Wisiteur Tribler; Hr Christian Giertsen; og Hr H. F. Schrøeter.

I 1825[xiii] bodde de i hus nummer 68 i Sandefjord, August og Marthe Margrete, samt barna Caroline Fredrikke (14); Johan (12); Amalia (11); Adolph (9); og Louise (6). Som tjenestepike hadde den 22 år gamle Caren Hansdatter.

Året efter døde Johans mor, Mad Margrethe Hutzelsider, f Lindgreen i Sandefjord. Hun gikk bort 7 august 1826 og ble begravet[xiv] 11 samme måned. Hun ble  48 år gammel.

Med fem barn kunne ikke faren bli sittende som enkemann: «Enkemand Skovrider August P. F. Hutzelsider af Sannefjord 41 Aar gams: Forom Skifteattest fra Petersen af 20. Juli I: la» giftet seg påny året efter, denne gang med Enkemadam Lohne Petersen födt Gjerdrum 40 Aar [xx] Skifteattest fra Petersen af 20: Juli d. A. Som forlovere hadde de Kjåobmand Michael Nielsen og Kjøbmand Marzetta. De ble viet[xv] i huset 24 august 1827 i medhold av bevilling av 20 juli 1827.

Det skulle bli barn av dette ekteskapet: Lene Augusta ble født 7 juli 1828 og døpt[xvi] 5 september. Da hadde hun fadrene Lene Hutzelsieder; Jomfru Jacobina Petersen; og Hr A. Christiansen.

Johan ble konfirmert[xvii] 28 september 1828. Han fikk karakteren meget god i «Kudskab og Opførsel» og er ført opp som nummer 3 av de 23 guttene som, sammen med 18 piker, utgjorde kullet på 41 ungdomer for presten denne høsten.

Konfirmert, vokst opp i Sandefjord, morløs og med stemor er det ikke å undres over at Johan valgte seg sjøen. Man ser ikke noe til ham på noen år, men når han gifter seg er han styrmann.

Den utvalgte var Pige Jacobine Elisabeth Petersen i Sandefjord, men visstnok født i København og datter av avdøde Jacob Pedersen. Som forlovere hadde de August Hutzelsieder og Anders Haraldsen Sverstad. Vielsen[xviii] fant sted 8 august 1837.

Første barn var en gutt som kom til verden 16 oktober 1838 og ble døpt[xix] 4 desember samme år. Da han fikk han navn efter farfaren, August Peter Frederik, og fadrene Mad: Lene Hutzelsider; Jfr. Jacobine Amalie Petersen; Skovrider August Hutzelsieder; Skibsrheder Ole N. Gogstad; Skipper Didrik Hartvig Petersen; Skipper Karl Edward Waal; og Styrmand Joh. Hansen Grøn.

August Peter Frederik jr fikk ikke level opp men døde 10 måneder gammel 8 august 1839. Han ble begravet[xx] 12 samme måned.

Noen barn er ikke funnet før Johan – og Jacobine hadde vært gift i mer enn fire år, men han var vel mye borte. Uansett, August Peter Frederik – med navn efter farfaren – kom til verden 1 desember 1841 og ble hjemmedøpt av jordmoren Mad. Larsen. Dåpen[xxi] ble bekreftet i kirken 20 januar 1842. Da var fadrene Jacobine Elisabeth Hutzelsider; Jomfru Jacobine Amalia Petersen; Kjøbmand C. Christensen, Sandefjord; Skibsfører Fredrik Grøn; og Styrmand Johan Harto Apollo Hutzelsieder.

Om denne gutten levet opp er usikkert, det er ikke funnet noen begravelse – men ei heller er han nevnt senere.

Knappe tre år senere ble den pike, Magdalene Magrethe. Hun så dagens lys 1 august 1844 og ble døpt[xxii] 22 desember samme år. Johan er efterhvert blitt skipper, og fadrene var Madame elsebeth Grøn; Jfr Louise Sophie Augusta Huzelsieder; Skibsreder [?] Olavus Gogstad; Skibsfører Johannes Grøn; og Styrmand Anders Evensen i Sandefjord.

Jacob Jens meldte sin ankomst 25 november 1846 og ble hjemmedøpt av Jordmor Jacobsen. Dåpen[xxiii] ble bekreftet i kirken 24 juni 1847. Denne gangen var fadrene Moderen; Jomfru Lene [NN] Hutzelsider; Skibsreder Lars Larsen Havfalden; Skibsreder Anders Larsen Strand [?]; og Styrmand hans Wilhelmsen Hansen.

Johan Eilert ble født 29 juli 1849 og hjemmedøpt av jordmoren, Mdm Thorsen. Dåpen[xxiv] ble bekreftet i kirken i Halden 10 mars 1850. Av ukjente grunner er faren nå styrmann – men det kan vel ha vært vanskelige tider. Fadrene var Mdm. Petra F. Østensen; Jfr. Lena Augusta Hutzelsieder; Handelsmand H. Nilsen; Murmester A. Andersen; og Styrmand Johan Hutzelsieder, Barnets Fader.

Carl Petter Pettersen kom til verden 17 juni 1855 og ble hjemmedøpt 24 juni av Madm Hoel [?]. Dåpen[xxv] ble stadfestet i kirken 13 januar 1856. Nå var Johan i rollen som skipper igjen, og fadrene var Barnets Foreldre; Madm. Lene Hutzelsieder; og Toldbetient H. Lyche.

I løpet av de neste årene døde Jacobine, men noe begravelse er foreløpig ikke funnet.

I 1865[xxvi] finner man Johan som enkemann i Pistolstredet, gård nummer 284, i søndre del av Frederikshald. Sammen med ham finner man barna Magdalena Magrete som nå er blitt 21; Johan Eilert (16); og Carl Petter (10). Og, i tillegg, stemoren Lene Hutselsieder, som nå er blitt 80 år gammel. Til å hjelpe i huset har det tjenestepiken Mathilde Christine Nilsen, hun er 16 og fra Frederikshald.

Ti år senere, i 1875[xxvii], har Johan begitt sjøen og r blitt konstituert som tollrorsmann. Han bor fremdeles i Pistolstredet, men alle barna er nå flyttet ut.

Skipsfører Johan Harto Apollo Hutzelsieder, bosatt i Pistolstredet i Fredrikshald, døde 15 mars 1879 og ble begravet[xxviii] 20 samme måned. Dødsårsaken var diare, og til tross for Dr Rolls[xxix] innsats stod livet ikke til å redde. Han ble 66 år gammel.


[i] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1807-1830, s. 40-41
[ii] 1813-21 August Peter Friederich Hutzselsider
[iii] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1807-1830, s. 424-425
[iv] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1807-1830, s. 22-23
[v] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1807-1830, s. 40-41
[vi] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 440-441
[vii] Lokal folketelling 1814 for 0725P Tjølling prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051184000718
[viii] Lorens Berg, «Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», Kristiania : Cappelen, 1915, p 202, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060 
[ix] Lorens Berg, «Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», Kristiania : Cappelen, 1915, p 202, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060 
[x] SAKO, Larvik kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1814-1825, s. 68-69
[xi] Lorens Berg, Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; pp516-517; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 48 https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000238941Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610245
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 117
[xv] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1807-1830, s. 484-485
[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 297, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610491
[xvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1814-1832, s. 274
[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 594-595
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 154-155
[xx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 718-719
[xxi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 222-223
[xxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 278-279
[xxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 3
[xxiv] SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1845-1856, s. 31
[xxv] SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1845-1856, s. 84
[xxvi] Folketelling 1865 for 0101P Fredrikshald prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037979000598
[xxvii] Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052004000485
[xxviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 278-279
[xxix] SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. I 12, 1878-1889, s. 8