1842-11 Anne Marie Eriksdatter

Anne Marie ble født 21 mai 1813 og døpt[i] 22 august samme år. Fadrene hennes var Mad. Berner; Jomfru Blom; Michael Jacobsen [?]; Niels Harris [?]; Even Bull; Abrahamine Bull; Peder Bøchman; Mathis Sartz Harborg; og Johan Joh: Bugge.     

Foreldrene er egentlig ikke nevnt i kirkeboken, bortsett fra at dåpsbarnet er datter av «Huusmand paa Sande» – det er tydelig at presten har ment å skrive det inne «senere», men at den stunden ikke kom – en litt merkelig situasjon, for prestene var gjerne flinke til  huske sognebarna sine. En ny prest kunne ha gjort en feil, men han som hadde kallet på denne tiden – Niels Seiersløv Stephansen, utførlig omtalt av Lorens Berg[ii] – hadde vært der i 13 år.

Uansett, det er noe merkverdig ved barnet og familien – det er ikke hver dag at en husmannsdatter på bygden får en krets av representanter for førende kjøpmannsfamilier i Larvik som fadre, om de aldri så mye er knyttet til bygden gjennom å eie gårder der.

Det ble visst ikke flere enn to barn i ektskapet, og den neste var også en pike. Olea Marie ble hjemmedøpt 26 juni 1816. Dåpen[iii] ble sadfestet i kirken 7 juli samme år– og denne gangen er foreldrene oppgitt: Erich Andersen og Maren Olsdatter. Fadrene var Fure Heiberg; Jomfru Bull; Even Bull; Niels Nielsen; Leut. Meklenborg; Leut. Grønvold; og M. Sartz.

Anne Marie ble konfirmert[iv] «den 19de Trinitatis eller 12te October 1828» og er ført opp som nummer 19 av de 22 pikene i kullet.

Da hun ble konfirmert bodde Anne Marie på Bergan i Tjølling, og der var hun også da hun giftet seg i Sandefjord. Den utvalgte var Halvor Halvorsen[v] fra Sauherad i Telemark, han var to år yngre enn henne. Halvor bodde i Sandefjord men var også innflytter. Som forlovere hadde de Snedker Halvor Wiger og Arbeidsmand Anders Nielsen i Sandefjord. Vielsen[vi] fant sted 30 oktober 1840.

Første barn var en pike. Anne Helene ble født 22 september 1840 og hjemmedøpt. Dåpen[vii] ble stadfestet i kirken først efter at foreldrene hadde giftet seg og fant sted 8 november samme år. Da var fadrene maren Lovise Hansdatter Prestegårdseiet; Anna Pernille Gunleksdatter, Sandefjord; Snedker Halvor Wiger, Sandefjord; Snedker Anders Nilsen, Sandefjord; og Christian Gulbrandsen, Sandefjord, som tjente hos Madame Hageman.

Erik Martin[viii] ble født 13 september 1842 og hjemmedøpt av jordmor Anne Pedersen. Dåpen[ix] ble bekreftet i kirken 23 oktober samme år. Fadrene var Inger Andrea Andersdatter (Søren Nilsens Hustru i Sandefjord); Anna Pernille Gulliksdatter; Halvor Viger; Christian Gulbrandsen, Sandefjord; og Ole Ingebretsen Kleppan.

To år senere ble det en pike til: Amalia. Hun kom til verden 1 juli 1844 og ble døpt[x] 28 samme måned. Fadrene ble Inger Andrea Andersdatter, Sandefjord; Olea Maria Eriksdatter, [NN] i Tjølling; Mathis Hansen, Sandefjord; Ole Hansen, Sandefjord; og Mathias Bull.

Enda to år gikk, og så meldte Hans seg: han ble født 3 juni 1848 og døpt[xi] 13 august samme år. Alvor blir omtalt som Tømmermann denne gangen, og fadrene var Inger Andreasdatter; Hanna Pedersdatter; Salve Olsen; Jens Freberg; og Hans Rollofsen.

Det gikk fem år før neste barn så dagens lys: Maria. Det skjedde 1 juli 1853, og hun ble døpt[xii] 21 august. Fadrene var Anne M. Ingebretsdatter Windal; Maren Thorsdatter; Nils Carlsen; Hans Gulbrandsen; og Halvor Elgesem.

Erik Martin, eldstegutten, døde 17 november 1855, litt over 13 år gammel. Han ble begravet[xiii] 23 samme måned.

Martin – antagelig siste barn – kom til verden 13 februar 1858 og ble døpt[xiv] 25 april. Denne gangen var fadrene Barnets Moder; Anne Helene Halvorsdatter; Carl Berggreen; Halvor Ellingsen; og Halvor Halvorsen.

I 1865[xv] finner man Halvor som arbeidsmann og leieboer i Armgaden i Sandefjord, der han bor hos enken Inger Johanne Engebretsen og hennes to sønner, Antoni og Johan Chr. – begge seiler. Halvor omtales nå som snekker og sammen med ham og Anne Marie finner man barna Maren (13); Hans (18); og Martin (8) – hvor de andre kan ha blitt av er ukjent.

Ti år senere, i 1875[xvi], er de flyttet til Bjerggaden 42, Halvor er nå «Skibstømmerm. paa en Skibsværft». Anne Marie lever fremdeles og sammen med dem finner man Hans – han er nå «Skibstømmerm. Tilsøs» – og Maren, som er «Sypige». Martin er blitt «Sømand». Maren har antagelig fått et barn utenfor ekteskap, for i husstanden finner man også ni år gamle Edvard, som beskrives som «Datter-søn».

I 1885[xvii], enda ti år senere, er familien i et annet hus – eller et hus med et annet nummer – og leier hos den svenske snekkeren Johannes Palmstrøm og hans familie: konen Helene Marie; sønnene Arnfinn (18), Ole (15), Johan (13), Einar (9), og Bjarne (1); samt døtrene Gudrun (11) og Kristine Johanne (7). Halvor er fremdeles tømmermann av yrke, og Martin og Edvard bor fremdeles sammen med foreldrene – Martin er nå styrmann mens Edvard er «sømand». En ellers ukjent snekker Christian Pedersen, en kar på 59 år fra Sandeherred, bor i samme hus.

To år senere døde tømmermannen Halvor Halvorsen, født Sauherad men bosatt i Sandefjord. Han gikk bort 1 januar 1887 og ble begravet[xviii] 7 den måneden. Dødsårsaken var alderdomssvakhet, og ingen lege ble tilkalt da han lå på det siste: dødsfallet var vel ventet. Han ble knappe 73 år gammel.

Hvor det ble av Anne Marie efter dette er ukjent.


[i] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 436-437
[ii] Lorens Berg, Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, Kristiania : Cappelen, 1915, pp 108-112, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060 
[iii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1814-1836, s. 20-21
[iv] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1814-1836, s. 526-527
[v] 1842-10 Halvor Halvorsen
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 616-617
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 194-195
[viii] 1842-12 Erik Martin Halvorsen
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 234-235
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 270-271
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 10
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 131
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 361
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 41
[xv] Folketelling 1865 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038106001917
[xvi] Folketelling 1875 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052138000191
[xvii] Folketelling 1885 for 0706 Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053271000531
[xviii] SAKO, Sandefjord kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1880-1894, s. 228