1842-10 Halvor Halvorsen

Halvor kom til verden sensommeren eller tidlig på høsten i 1814, og ble døpt[i] i Sauherad i Telemark 23 oktober det året. Fadrene var Erik Evie; Ole Sætre; Kari Ouersdatter; Ragnil Thoresdatter; og Anne Jonsdatter.

Foreldrene var Halvor Ouersen Langjordet og Anne Tollevsdatter – de hadde giftet[ii] seg i Sauherad 24 oktober 1798.

Gaardmand Halvor Ouersen Evie og konen fikk sitt første barn, Ouen, sent på året 1798. Gutten ble døpt[iii] julaften og hadde som fadre Erik Halvorsen; Jon Svenningen; Ingri Hansdatter; Mari Gundersdatter; og Gunnil Tollevsdatter.

Datteren Kari ble født et par år senere, og ble døpt[iv] 2 november 1800. Fadrene var Erik Ouersen; Halvor Evie; Ole Ougesen; Ingri Hansdatter; og Mari Tollevsdatter. I og med at hun ikke er nevnt i folketellingen året efter er hun nok gått bort, men noen begravelse er ikke funnet.

I 1801[v] var familen bosatt på Haatvedt Nordre i Sauherad, Halvor var husmann med jord, og er utstyrt med farsnavnet Ovensen – heller enn Ouersen. Han er 29, Anne er 24, og sønnen Oven er nå to år gammel.

Året efter kom Ouer til verden, han ble døpt[vi] 29 september 1802. Navnevalget antyder vel at gutten som var nevnt i folketellingen året før nå var gått bort, men det er ikke funnet noen begravelse. Fadrene hans ble Oven Olsen; Erik Ouersen; Kari Haatvedt; Mari Tollevsdatter; og Gunnil Tollevsdatter.

Enda to år senere meldte Tollev sin ankomst. Han ble døpt[vii] 9 september 1804 og fikk fadrene Erik Evie; Ole Ouersen; Inger Evie; Anne Nilsdatter; og Margit [NN].

Ole kom til verden ved nyttårstider 1806/7 og ble døpt[viii] 12 januar. For ham var fadrene Ole Danielsen; Biørn Bergen; Mari Tollevsdatter; Ragnil Larsdatter; og Ingebor Nielsdatter.

Jon ble født godt ut på vinteren 1809 og ble døpt[ix] 26 februar. Denne gangen valgte foreldrene som fadre Stenul Berge; Jon Aasen; Ingri Evie; Ingri Sætre; og Mari Tollevsdatter.

Det er ikke funnet noen begravelse, men det er ikke usannsynlig at denne gutten døde som ganske liten, for nestemann ble født året efter, og fikk samme navn. Men – det kan ha vært et resultat av navnekonvensjoner, også.

Jon den annen ble døpt[x]  21 oktober 1810, Fadrene var Ole Norndal; Ole Haatvedt; Ingri Evie; Ingebor Tollevsdatter; og Mari Tollevsdatter.

Mari ble født høsten 1812 og døpt[xi] 8 november det året. Da var fadrene Erik Ouersen; Ole Ouersen; Ouer Eriksen; Margit Torgrimsdatter; og Anne Olsdatter.

Efter Halvor er det funnet bare en lillesøster, Anne, hun ble født 24 og døpt[xii] 29 september 1816 og fikk fadrene Helge Haatvedt; Bergit Hiise [?]; Jon Bergen; Ole Hesthagen; og Tollev Arnulfsen.

Halvor, nå bosatt på Næs, ble konfirmert[xiii] 30 oktober 1830. Han er ført opp som nummer 29 av de 33 guttene som stod for presten denne høsten. Han hadde forberedt seg i to år, og lest godt, skriver presten,

Halvor Halvorsen kom til Sandefjord sommeren 1840, han er registrert[xiv] som innflytter 15 august. Da kom han fra Hotvedt i Saufde – Sauherad – for «at tiene hos Kbm. Høst». Attest hadde han, fra Pastor Gjør, datert 19 Apr samme år. Han var 26 år gammel.

Halvor giftet seg senere på året. Den utvalgte var Anna Maria Eriksdatter fra Bergan i Tjølling og to år eldre enn ham. Halvor bodde i Sandefjord men var også innflytter. Som forlovere hadde de Snedker Halvor Wiger og Arbeidsmand Anders Nielsen i Sandefjord. Vielsen[xv] fant sted 30 oktober 1840.

Første barn var en pike. Anne Helene ble født 22 september 1840 og hjemmedøpt. Dåpen[xvi] ble stadfestet i kirken først efter at foreldrene hadde giftet seg og fant sted 8 november samme år. Da var fadrene maren Lovise Hansdatter Prestegårdseiet; Anna Pernille Gunleksdatter, Sandefjord; Snedker Halvor Wiger, Sandefjord; Snedker Anders Nilsen, Sandefjord; og Christian Gulbrandsen, Sandefjord, som tjente hos Madame Hageman.

Erik Martin[xvii] ble født 13 september 1842 og hjemmedøpt av jordmor Anne Pedersen. Dåpen[xviii] ble bekreftet i kirken 23 oktober samme år. Fadrene var Inger Andrea Andersdatter (Søren Nilsens Hustru i Sandefjord); Anna Pernille Gulliksdatter; Halvor Viger; Christian Gulbrandsen, Sandefjord; og Ole Ingebretsen Kleppan.

To år senere ble det en pike til: Amalia. Hun kom til verden 1 juli 1844 og ble døpt[xix] 28 samme måned. Fadrene ble Inger Andrea Andersdatter, Sandefjord; Olea Maria Eriksdatter, [NN] i Tjølling; Mathis Hansen, Sandefjord; Ole Hansen, Sandefjord; og Mathias Bull.

Enda to år gikk, og så meldte Hans seg: han ble født 3 juni 1848 og døpt[xx] 13 august samme år. Alvor blir omtalt som Tømmermann denne gangen, og fadrene var Inger Andreasdatter; Hanna Pedersdatter; Salve Olsen; Jens Freberg; og Hans Rollofsen.

Det gikk fem år før neste barn så dagens lys: Maria. Det skjedde 1 juli 1853, og hun ble døpt[xxi] 21 august. Fadrene var Anne M. Ingebretsdatter Windal; Maren Thorsdatter; Nils Carlsen; Hans Gulbrandsen; og Halvor Elgesem.

Erik Martin, eldstegutten, døde 17 november 1855, litt over 13 år gammel. Han ble begravet[xxii] 23 samme måned.

Martin – antagelig siste barn – kom til verden 13 februar 1858 og ble døpt[xxiii] 25 april. Denne gangen var fadrene Barnets Moder; Anne Helene Halvorsdatter; Carl Berggreen; Halvor Ellingsen; og Halvor Halvorsen.

I 1865[xxiv] finner man Halvor som arbeidsmann og leieboer i Armgaden i Sandefjord, der han bor hos enken Inger Johanne Engebretsen og hennes to sønner, Antoni og Johan Chr. – begge seiler. Halvor omtales nå som snekker og sammen med ham og Anne Marie finner man barna Maren (13); Hans (18); og Martin (8) – hvor de andre kan ha blitt av er ukjent.

Ti år senere, i 1875[xxv], er de flyttet til Bjerggaden 42, Halvor er nå «Skibstømmerm. paa en Skibsværft». Anne Marie lever fremdeles og sammen med dem finner man Hans – han er nå «Skibstømmerm. Tilsøs» – og Maren, som er «Sypige». Martin er blitt «Sømand». Maren har antagelig fått et barn utenfor ekteskap, for i husstanden finner man også ni år gamle Edvard, som beskrives som «Datter-søn».

I 1885[xxvi], enda ti år senere, er familien i et annet hus – eller et hus med et annet nummer – og leier hos den svenske snekkeren Johannes Palmstrøm og hans familie: konen Helene Marie; sønnene Arnfinn (18), Ole (15), Johan (13), Einar (9), og Bjarne (1); samt døtrene Gudrun (11) og Kristine Johanne (7). Halvor er fremdeles tømmermann av yrke, og Martin og Edvard bor fremdeles sammen med foreldrene – Martin er nå styrmann mens Edvard er «sømand». En ellers ukjent snekker Christian Pedersen, en kar på 59 år fra Sandeherred, bor i samme hus.

To år senere døde tømmermannen Halvor Halvorsen, født Sauherad men bosatt i Sandefjord. Han gikk bort 1 januar 1887 og ble begravet[xxvii] 7 den måneden. Dødsårsaken var alderdomssvakhet, og ingen lege ble tilkalt da han lå på det siste: dødsfallet var vel ventet. Han ble knappe 73 år gammel.


[i] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[ii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[iii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[iv] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[v] Folketelling 1801 for 0822P Sauherad prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058311002452
[vi] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[vii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061211010192
[viii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[ix] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[x] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xi] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xii] SAKO, Sauherad kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1815-1827, s. 13
[xiii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1827-1850, s. 159
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 778-779
[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 616-617
[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 194-195
[xvii] 1842-12 Erik Martin Halvorsen
[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 234-235
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 270-271
[xx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 10
[xxi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 131
[xxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 361
[xxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 41
[xxiv] Folketelling 1865 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038106001917
[xxv] Folketelling 1875 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052138000191
[xxvi] Folketelling 1885 for 0706 Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053271000531
[xxvii] SAKO, Sandefjord kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1880-1894, s. 228