1841-3 Lars Peter Nielsen

Lars Peter ble født 31 oktober 1840 og hjemmedøpt av jordmoren, Anne Pedersen. Dåpen[i] ble bekreftet i kirken 21 februar 1841. Fadrene var Lorentz Hansen, «Matros af Stokke», Andreas Mathias Bull; Martin Ludvig Høst; Gunild Marie Hansdatter, Sandefjord; og Helena Hansdatter Fækja, Stokke.

Foreldrene var Niels Henrik Nielsen – han var matros av yrke – og Helene Maria Hansdatter. De synes å ha giftet seg godt og vel – mer enn et år – efter at Lars Peter kom til verden, uten at han av den grunn er oppgitt å være født utenfor ekteskap. Da han giftet seg var Lars Peter 21 år gammel, mens Helen Maria var 27 – og enke. Som forlovere hadde de Styrmand D. Smith fra Larvik og Christen J. Bull fra Sandefjord. Vielsen[ii] fant sted 21 mars 1842. Han sies å være sønn av avdøde Nils Egvaag, et sted som synes å være plassert i Vansø prestegjeld. Hun hadde tilknyting til gåren Fittie i Stokke, og datter av Hans Christophersen der. Omkring den tiden hun giftet seg tjente hun på [NN]eyet, for Hannes [?] Jansen [?].

Uansett, de bodde i Sandefjord da Lars Peter kom til verden, og fremdeles da Lars Peters lillesøster Nicoline Gurine meldte sin ankomst da han var litt over tre år gammel, 4 august 1844. Hun ble hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[iii] ble bekreftet i kirken 25 samme måned var fadrene Helen Marie Hansdatter; Karen Johannesdatter Fæen, tjenende hos Konsul Hauff; Lars Iversen [NN]; Matros hans Rollousen, Sandefjord; og Jan Bergren.

Enda en pike, Henriette Caroline så dagens lys 29 oktober 1846; hun ble hjemmedøpt av Jordmor A. Jacobsen. Dåpen[iv] ble bekreftet i kirken annen juledag samme år. Denne gangen var fadrene Abigael Berggreen i Sandefjord; Karen Helene Hansdatter Fekja i Stokke; Hans Andersen Krogen; Hans Doris Jensen i Sandefjord; og Matias Hansen Hystad.

Det skulle bli tre småsøstre til. Tvillingene Christine og Anne Johanne ble født 21 september 1849. Begge ble hjemmedøpt av Gjordmoderen, og begge fikk dåpen[v] bekreftet i kirken 25 november samme høst som de ble født.

Christines fadre[vi] ble Mari Andreasdatter; Sybille Andersdatter; Jacob Kjær; Hans Jacobsen From; og Engebret From.

For Anne Johanne[vii] ble det Karen Westad; Anne M: Andersdatter; Hans Andersen; Hans Christ: Olsen; og Ole Christ: Pedersen.

Nilsine Heldine, som synes å være yngstemann i denne lille flokken, meldte sin ankomst 19 mai 1852. Hun ble hjemmedøpt av jordmoren. Da dåpen[viii] ble bekreftet i kirken 15 august var fadrene Helvig Hansdatter; Karen Hansdatter; Frederik [?] Thoresen; Niels Olsen; og Anders Pedersen.   

Lars Peter ble konfirmert[ix] 30 september 1855. Han fikk karakteren god og er ført opp som nummer seks av de 54 guttene i dette kullet.

Efter dette kom vel Lars Peter seg på sjøen, som så mange andre ung-gutter. Man ser ikke noe mer til ham i de følgende årene.

På et eller annet tidspunkt før 1866 døde Lars Peters far, men det er ikke funnet noen begravelse: han kan vel ha kommet bort under en reise.

Mer gledelig var det selvfølgelig for Lars Peter å gifte seg. Piken han fant seg var Maren Andrea Larsdatter. Hun var fire år eldre enn ham, og datter av Lars Andersen Haugen: hvor hennes opphav var er ikke kjent. Som forlovere hadde de Styrmand Hans D. Jensen og Styrmand Martin Eriksen – begge fra Sandefjord. Vielsen[x] fant sted 29 desember 1865.

Folketellingen for 1865[xi] skulle gjennomføres 31 desember det året – i praksis trakk det vill mer ut – så det er godt gjort at Lars Peter og Maren Andrea ikke bare er kommet med, men som ektepar!

I tellingen finner man at de er bosatt i gård nummer 34a i Bjerggaden og at Lars Peter er matros av yrke. Sammen med dem bor Lars Peters mor, enken Hellene Marie Nilsen f. Hansen fra Stokesogn, og yngstesøsteren Nilsine Heldine, som nå er blitt 14 år gammel. Med ander ord: Lars Peter har nok overtatt huset efter sin far.

De har to leieboere, begge familier, og begge sjøfolk: den ene er den 31 år gamle matrosen Edvart Christofersen og konen Lovise, født Møller. De har en datter på tre år – hun heter Sialotte. Den andre er Styrmannen Jens Hansen, som er 27 år gammel og gift med Maren, født Torsen, 25 år. De har også ett barn, den et år gamle sønnen Toralf Hendrik.

Det ser ikke ut til at Lars Peter og Maren Andrea fikk barn – i det minste er de barnløse ti år senere, ved folketellingen i 1875[xii]. Da bodde de – det vil si, Lars Peter var på en reise til Messina – i samme hus i Bjerggaten, der Lars Peter beskrives som Huseier og Matros. Man får vite at Maren Andrea har sin opprinnelse i Sandeherred. Lars Peters mor bor der fremdeles, men ingen av søsknene.

De har fremdeles leieboere, men ikke de samme som i 1865. En av dem er den 73 år gamle enken Anne Hansen som har «Ophald af en Gaard v. Sandeherred». Hun bor sammen med sin datter, den 32 år gamle Anne Larsen, som lever av «Dagarbeide», og på den måten forsørger sin to år gamle datter Antonia Antonisen.

Den andre leieboeren er Matros Jakob Fr. Kristoffersen og konen Andrine Hansen fra Stokke, han er 38, hun 34 år gammel og de har fem barn: Gjert (9); Elise (8); Kristian (5); Hans Jakob (3); og Anders (1).

I løpet av de neste ti årene døde Lars Peter: i 1885[xiii] bor Maren Andrea i huset i Bjerggaten som enke – og huseier. Men noen begravelse for Lars Peter er ikke funnet, så han ble nok borte på sjøen – som sin far.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 202-203
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018050939    
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 626-627
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 272-273
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 332-333
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 93
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 93
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 93
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 119
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 168
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1862-1871, s. 33
[xi] Folketelling 1865 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038106000258
[xii] Folketelling 1875 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052138000296
[xiii] Folketelling 1885 for 0706 Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053271000336