1840-12 Niels Ingebretsen

Opprinnelig var ingen ting kjent om Niels Ingebretsen – ikke fødsel eller dåp; ikke foreldre; ikke hvor han kom fra eller hvornår han giftet seg – før han bringer et barn til dåpen i Sandeherred kirke.

Dette barnet var Christiane, hun ble født 20 januar 1840 og døpt[i] 21 mars samme år. Fadrene var Elin Ingebretsdatter Gunnestad på Nøtterø; Martha Sverresdatter, Sandefjord; Halvor Ingebretsen Kleppan i Stokke; Styrmand Anders Mikael Andersen på [NN]; og Christen Holm, Sandefjord.

Christiane døde tre dager efter dåpen, 24 mars 1840, og ble begravet[ii] 2 april.

I forbindelse med Christianes dåp får man også vite at Niels Ingebretsen er skipper, og at han og konen – Henrikke Sørensdatter Sande – bor i Rukla [?] i Sandefjord. De to blant fadrene som bruker Ingebret som farsnavn kan vel gi spor om Hans’ opphav: Lorens Bergs Bygdebok for Stokke forteller, under Kleppan[iii]:

«Halvor Ingebretsen 1832-55, kjøpte mesteparten av denne halvpart av Kleppan. Seilte som skipper. Halvor var fra Stangeby paa Nøtterø, født der 1792 og søn av Ingebret Halvorsen og Karen Hansdatter. 1821 blev han gift m. Anne Maria Olsdatter Skjersnes, f. 1791. – Halvor døde 1855. Barn: 1. Karen, f. 1822, egtet 1840 Ola Abrahamsen Stavnum. 2. Ola Halvorsen, f. 1824, blev skipper, bodde i Lunden ved Sandefjord; gift 1857 m. Hedvig Olava Toresen fra Fevang. 3. Tonette, f. 1834, egtet 58 en snekkermester Peter Andreassen Rusletvet i Sandefjord. 

Halvor Ingebretsens arvinger solgte 1865 bruket til Anne Maria Nilsdatter Bærevar, da enke efter Karl Kristian Hansen Raastad; hun egtet samme aar skipper Olaves Hansen fra Lillevar.»

Under Stangeby «tredje tredjedel» skriver Lorens Berg (Berg, s. 586) i Bygdeboken for Nøtterøy:

«Ingebret Halvorssøn 1788-1805. Født 1765, døde 1805. Gift 91 m. Karen Hansdatter Østre Gunnestad, f. 1770. Hun giftet seg ikke igjen, men døde 1811. Bruket blev da solgt ved auktion. – Fire barn: 1. Halvor Ingebretsen, f. 1792, var ved morens død tilsjøs. 2. Elen Andrea, f. 95, egtet 1824 Hans Olsen Vestre Gunnestad. 3. Hans, f. 98, egtet 1826 Anne Larsdatter, f. 1802 paa Meum; bodde paa Stangebyeie. 4. Nils, fød 1804, giftet sig 1836 ind paa Søndre Sande.

Niels kom til verden 27 juli 1804 og ble døpt[iv] 4 august samme år. Fadrene var Edel Christophersdatter; Stangebye; Helvig Hansdatter Gunnestad; Nielia Nielsdatter Bakken; Thor Andersen Stangebye; og Matthis Christophersen Hindberg fra Ramnæs.

Engelbert Halvorsen Stangebye trolovet seg 11 november 1791 med Pigen karen Hansdatter Østre Gunnestad. Som forlovere hadde de Hans Evensen Østre Gunnestad og Christopher Halvorsen Stangebye. Vielsen[v] fant sted 29 desember 1791.

Første barn var Halvor. Han ble døpt[vi] 13 juli 1792 og fikk som fadre Anne Malene Olsdatter Gunnestad; Anne Matthisdatter, Tønsberg; Peder Iversen Gunnestad; Ole Dyressøn Sundal, Tønsberg; og Erich Olsen Holmen.

Så fulgte Ole som ble døpt[vii] 8 november 1793. Denne gangen ble fadrene Edel Christophersdatter Stangebye; Johanne Maria Christiansdatter Præsterøe, Tønsberg; Hans Evensen Gunnestad; Søren Olsen Stangebye; og Anders Sørensen Gunnestad.

Tredje barn ble en pike, Elene Andrea. Hun så dagens lys 30 oktober 1795 og ble døpt[viii] 4 november. Som fadre valgte foreldrene Anthonette Thorsdatter Stangebye; Inger Olsdatter Stangebye; Anders Sørensen Gunnestad; Ole Halvorsen Stangebyerødningen; og Even Hansen Gunnestad.

Fjerdemann, Hans, meldte sin ankomst 15 februar 1798. Han ble døpt[ix] 21 samme måned og fikk fadrene Anthonette Thorsdatter Stangebye; Marthe Kirstine Jensdatter, Tønsberg; Ole Andersen Stangebye; Ole Pedersen Gunnestad; og Even Hanssen Gunnestad.

Ole vokste ikke opp. Han døde av «uangrip: Svaghed» som smågutt, seks år gammel, 6 oktober 1799. Ole ble begravet[x] 12 oktober.

Året efter ble det igjen en pike, Cicel Maria. Hun ble født 4 og døpt[xi] 10 august 1800. hun fikk fadrene Edel Christophersdatter Stangebye; Anne Hansdatter S Føyen; Helvig Hansdatter Skougen; Peder Iversen Gunnestad; og Even Pedersen Bakken.

I 1801[xii] finner man familien som en av 24 husstander på Stangebye, til sammen var det 113 mennesker. Engelbert var «Søefarende og gaardebruger». Av de andre husstandene var tre skippere; en var skoleholder; ni var matroser; to er beskrevet som arbeidsmenn; 12 er enker; en er snekker; 14 har opphold; to er fattige; seks er sjøfolk; tre er innerster – en lever av pensjon – og en er «krybling». Samt alle ektefellene og barna: et helt lite samfunn. Ni av de som seilere er også «enroulerede».

Niels var ikke året gammel da han ble faderløs i og med at Engelbert Halvorsen døde 2 mars 1805, 41 år gammel. Engelbert ble begravet[xiii] 9 mars.

Syv år gammel mistet Niels moren også. Karen døde 3 desember 1811 og ble begravet[xiv] 9 samme måned. Hun var 42 år gammel og døde av Brystsvaghed.

Niels Ingebrethsen ble konfirmert[xv] 20 mai 1819. Han fikk karakteren god og er ført opp som nummer 6 av de 24 guttene på Nøtterø som var for presten denne høsten. Niels bodde, på denne tiden, hos Even Østre Gunnestad.

Det er ikke noe å se til Niels de neste 17 årene, men så dukker han opp igjen i forbindelse med at han gifter seg.

Ung Karl og Styrmand Niels Ingebretsen Stangeby, 32 år gammel, giftet seg med Pigen Inger Hendrike Sørensdatter S Sande[xvi], 29 år. Som forlovere hadde de Rasmus Andersen S Svendsrød og Even Hansen Gunnestad. Vielsen[xvii] fant sted i Nøtterø Kirke 21 desember 1836.

Lorens Berg, i bygdeboken for Nøtterø (Berg, ss. 621-622) kan fortelle litt om Hendrikes familie under Søndre Sand:

«   Søren Kristensen 1801-1834. Født 1782 paa Nedre Sem og søn av ovennævnte Kristen Kristenssøn og Helvig Sørensdatter; døde i 1834 ved Vallø av kolera. Søren laa længe i farten som skipper: 1807—12 førte han Hans Moviks Det Gode Haab; hadde saa en skonnert for Mattis Sande; og 1815 seilte han prøveturen med samme reders nybygde Concordia, en støver paa 123 lester; senere seilte han bl. a.  med en brig for Ola M. Kjølø.

Søren egtet 1811 Else Mikkelsdatter, født paa Mellem-Kjølø 1783, døde i Tønsberg 1853. Ved skiftet efter Søren blev nettoformuen 1115 spd. Fire barn hvorav to døtre levde op: 1. Inger Henrikka, se nedenfor. 2. Martine, f. 1821, egtet 41 Jakob A. Jakobsen fra Vestre Oterbæk, bodde først paa Torød, flyttet saa hit til Sande (se bruk 2).

Nils Ingebretsen, svigersøn av forrige, fik skjøte paa bruket 1844. han var fra Stangeby og født 1804; egtet 1836 Inger Henrikka Sørensdatter herfra, f. 1813»

Paret bosatte seg på Ø Sande og Niels’ og Inger Hendrikes første barn var en pike. Karen ble født 1 august 1837 og døpt[xviii] 11 samme måned. Fadrene var Anne Maria Olsdatter W Kleppan i Stokke; Anne Maria Evensdatter Ø Gunnestad; Ole Mikkelsen Wester Kjøle; Even Hansen Ø Gunnestad; og Jens Jacobsen Bergene.

Niels Ingebrictsen fra «Søndre Sande paa Nøtterø, fødd paa Stangeby» med konen Inger Henrikke Sørensdatter og datteren Karen, flyttet til Sandefjord og ble registrert[xix] der av Sognepresten 13 januar 1839. Formålet han oppga var «for at fare til Søes fra Sandefjord». De skulle bo i Sandefjord (Rukla) og han hadde attest fra Sogneprest Wille på Nøtterø, datert 21 desember 1838.

Hvem Niels seilte for i Sandefjord er foreløbig ikke kjent, men det gikk litt over et år før de fikk neste barn der i byen. Det var Christiane.

Så ble det en gutt. Søren Sanne kom til verden 6 mai 1841 og ble hjemmedøpt av jordmor Anne Pedersen. Dåpen[xx] ble bekreftet i kirken 29 oktober 1841: Niels var nok borte den sommeren. Søren Sanne fikk fadrene Mad Johanne Christens (Geert Andersens Kone); Kirsten Christensdatter, Sandefjord; Skipper [NN] [NN], Sandefjord; Mikael C Jørgensen, Sandefjord; og Ole Halvorsen Kleppan av Stokke Sogn.

Neste barn fulgte over to år senere da en pike, Christiane, så dagens lys 23 november 1843. Hun ble hjemmedøpt av jordmor Anne Pedersen. Dåpen[xxi] ble bekreftet i kirken 29 desember 1843. Da var fadrene Karoline Sørensdatter fra Sanne på Nøtterø; Bergitte Margrete Gundersen; Halvor Ingebrictsen Kleppan i Stokke; Peder Mikkelsen Stange i Stokke; og Jacob Jacobsen fra Sanne på Nøtterø.

Som nevnt ovenfor, fikk Niels skjøte på bruket på Søndre Sand, og det er rimelig å tenke seg at familien flyttet dit nokså snart – men det er ikke funnet noe ut- eller inn-flytning. Ved Christianes dåp slutten av 1843 var det ingen fadre fra Sandefjord eller Sandeherred, og det kan vel være en indikasjon på at Niels var begynt å orientere seg tilbake til Nøtterøy igjen.

Uansett: datteren Elisa ble født 2 oktober 1845, og døpt[xxii] 12 oktober. På denne tiden bodde familien på Søndre Sande. Elisas fadre var Sophie Olsdatter Gunnestad; Anne Marie Evensdatter Gunnestad; Hans Olsen Gunnestad; Ole C. Christophersen Sandvig; og Søren Olsen Gunnestad.

To år senere ble det en datter til, Thomine meldte sin ankomst 30 oktober 1847 og ble hjemmedøpt av jordmoren samme dag. Dåpen[xxiii] ble bekreftet i kirken 28 desember og da fikk hun fadrene Barnets Moder, Karen Hansdatter Gunnestad; Christian Evensen Gunnestad; Ole Evensen Gunnestad; og Hans Olsen Gunnestad.

Nils så dagens lys omkring tre år senere, 12 juni 1850. Han ble hjemmedøpt av sognepresten 25 samme måned – faren var antagelig på sjøen. Dåpen[xxiv] ble stadfestet i kirken 5 januar 1851 og denne gangen var fadrene Martine Jacobsen Sande; Gunhild Mathiasdatter Sande; Anders Mathiisen Sande; Even N Evensen Stangebye; og Søren Olsen Gunnestad.

Så kom Julius, han kom til verden 26 november 1853 og døpt[xxv] 4 desember. Julius’ fadre var Martine Jakobsen Sande; Inger Marie Andersdatter Sande; Barnets Fader; Hans Olsen Gunnestad; og Brede Sørensen Sande.

Siste barn var en gutt. This [sic] ble født 31 januar 1857 og døpt[xxvi] 9 februar. Da var fadrene a Karen Bjørnsdatter Sande; Sørine Mathiasdatter Sandø; Jacob A. Jacobsen Sande; Hans Olsen Gunnestad; og Barnets Fader.

I 1865[xxvii] finner man hele familien på Sande Søndre – Løpenr/Brn 122, 265, 267b – i Skjerve krets. Familien holder seg med en tjenestepike, Anne O. Ingebretsdatter, 16 år gammel og fra Nøtterøy. Et legdslem, 50 år gamle og ugifte Helvig Olsdatter fra Nøtterø bor hos dem.

I mangel av folketellinger ser man ikke mer til Niels før han går bort, 83 år gammel, 20 juli 1887. Han ble begravet[xxviii] 26 samme måned.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1840, side 182-183. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-95 ,Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050928.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1840, side 720-721. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-307 ,Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051140.jpg
[iii] 24. Kleppan, 2. Vestre Kleppan, Anden Halvdel, http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1804, side 106-107. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-59 ,Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630392.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Ekteviede 1792, side 352-353. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-122 ,Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630455.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1792, side 8-9. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-7 P,ermanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630340.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1793, side 20-21. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-13 ,Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630346.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1796, side 36-37. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-21
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630354.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1798, side 52-53. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-29Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630362.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Døde og begravede 1800, side 316-317. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-104Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630437.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1800, side 72-73. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-39Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630372.jpg
[xii] Folketelling 1801 for 0722P Nøtterøy prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058295001473
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Døde og begravede 1805, side 328-329. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-110Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630443.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Døde og begravede 1812, side 346-347. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-119Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630452.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1838), Konfirmerte 1819, side 518-519. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8222&idx_id=8222&uid=ny&idx_side=-245Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650165.jpg
[xvi] 1840-13 Inger Hendrike Sørensdatter S Sande
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1838), Ekteviede 1837, side 446-447. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8222&idx_id=8222&uid=ny&idx_side=-218Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650138.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1838), Fødte og døpte 1837, side 362-363. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8222&idx_id=8222&uid=ny&idx_side=-177Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650097.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Inn- og utflyttede 1839, side 774-775. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-328Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051161.jpg
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1841, side 214-215. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-112Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050945.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1843, side 258-259. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-135Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050968.jpg
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 5 (1839-1852), Fødte og døpte 1845, side 152-153. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1256&idx_id=1256&uid=ny&idx_side=-87Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051019010727.jpg
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 5 (1839-1852), Fødte og døpte 1848, side 196-197. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1257&idx_id=1257&uid=ny&idx_side=-111Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051019010751.jpg
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 5 (1839-1852), Fødte og døpte 1850-1851, side 282-283. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1256&idx_id=1256&uid=ny&idx_side=-156Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051019010796.jpg
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Klokkerbok nr. I 1 (1844-1859), Fødte og døpte 1853, side 113. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8220&idx_id=8220&uid=ny&idx_side=-114Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630599.jpg
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Klokkerbok nr. I 1 (1844-1859), Fødte og døpte 1857, side 152. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8220&idx_id=8220&uid=ny&idx_side=-153Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630638.jpg
[xxvii] Folketelling 1865 for 0722P Nøtterøy prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038119004764
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy i Nøtterøy, Klokkerbok nr. I 3 (1878-1893), Døde og begravede 1887, side 294. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7779&idx_id=7779&uid=ny&idx_side=-311Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061117030311.jpg