1839-2 Gullik Nielsen Spetalen

Gullik ble født i Tjølling 9 september 1816 og døpt[i] der 13 oktober samme år. Fadrene var Anne Sandenes; Karen Sandenes; Niels Halvorsen; Truls Sandenes; og Erich Hanson Sandenes.

Foreldrene var Nils Larsen Spetalen og Gunnild Larsdatter, de hadde giftet[ii] seg sankthansdagen, 24 juni, 1800, og hadde som kausjonister Niels Halvorsen Spetalen og Niels Nielsen Sannes.

Lorens Berg (Bygdebok for Tjølling, 1915, s. 412) forteller om familien at faren giftet seg med en enke, det var hennes tredje ekteskap, på Spetalen, og slik ble bruker:

«Nils Larssøn 1794-1843, egtet enken Kari. Var fra Skalleberg. Da Kari døde 1800, blev han g.m. Gunhild Larsdatter Mellem-Sandnes; hun overlevde ham til 1856. Nils blev 70, Gunhild 77. Av barn kan nævnes: 1. Lars Nilssøn, g. 1834 m. Helvig Maria Søernsdatter Klaastad, bodde på Lykka. 2. Karen Kirstine, g. a) m. Nils Halvorssøn; b) m. Hans Kristian Olssøn. 3. Barbro, g.m. Anders Mattissøn Skisaaker. 4. Anne Elisabet, g.m. Hans Mattissøn Skisaaker; bodde i Rønningen. 5. Netta, g. 1839 m. Aake Eide som døde to aar efter».

I 1801[iii] finner man ekteparet Nils og Gunhild på Spitalen, der Nils driver som «Gaardbruger og landværn». De har to barn hos seg – Liwe og Marthe Maria Jørgensdatter, beskrevet som «Deres stebørn» og er, henholdsvis, 18 og 15 år gamle.

Første barn var Karen Kristine som sannsynligvis ble født i mars/april 1801, efter folketellingen som ble tatt opp helt i slutten av februar, og døpt[iv] i Tjølling 14 april. Fadrene var Nette Larsdatter Skallist; Anne Jacobsdatter Spetalen; Hans larsen Skalleberg; Niels Halvorsen Spetalen; og Truls Thorsen Bergan.

Neste barn var også en pike. Barbro ble døpt[v] 18 oktober 1803 og fikk fadrene Inger Bergan; Torine Torsdatter Sannes; Niels Halvorsen Spetaal; Christopher Nielsen Sannes; og Truls Larsen Sannes.

Første gutt, Lars, ble døpt[vi] 1 mars 1807. Lars fikk som fadre Kari Skalleberg; Sidsel Spetaalen; Niels Halvorsen Spetalen; Truels Larsen Sannes; og Carl Nøglejored.

Det skulle gå seks år før kom til verden. Nette ble nok født en gang i desember 1813, for hun ble døpt annen juledag det året. For henne valgte foreldrene som fadre Berte Sannes; Else Bergjan; Niels Halvorsen Spetalen; Truels Bergjan; og Carl Nøglejored.

Sistemann var Gullik, som Lorens Berg ikke nevnte.

Gulleik Nielsen Spetaalen ble konfirmert[vii] i Tjølling 17 søndag efter trefoldighet – 14 oktober – 1832. Han fikk karakteren godt og er ført opp som nummer 13 av de 23 guttene som sammen med 21 piker utgjorde kullet på 44 ungdommer som kom for presten denne høsten.

Det er ikke kjent hva Gullik gjorde efter dette, men som de fleste andre unge kom han vel i tjeneste, eller kom seg på sjøen.

Det neste man ser til ham er at det ble lyst for ham i Sandeherreds kirke våren 1838. Den utkårede var Maren Andrea Andersen[viii], datter av Anders Simensen, fra Sandefjord. Hun var tre år eldre enn Gullik. Som forlovere hadde de Salve Olsen, Sandefjord; og Thore Christensen Houkerød. Vielsen[ix] fant sted 22 januar 1839.

Da hadde de allerede fått sitt første barn, Gunnild Maria, som kom til verden 31 oktober 1838. Hun ble hjemmdøpt av jordmoren, Mad: Larsen. Helt frem til disse årene holdt man fast, i Sandefjord, en tolerant holdning til sjøgutter og unge damer som lot naturen går opp over opptuktelsen og kom i skade for å lave barn som, i henhold til loven, skulle blitt erklært født utenfor ekteskap med alle de følger det hadde. Knepet prestene brukte var enkelt: de lot barnedåpen utsette til efter at foreldrene hadde giftet seg, gjerne flere måneder efter fødselen hvis barnefaren var på reise. Og ganske riktig: Gunild ble døpt[x] på foreldrenes bryllupsdag, 22 januar 1839. Fadrene var Karen Nilsdatter Spetaalen; Maren Sebelle Larsdatter Klepaker; Hans Mathisen Tisager [?]; Hans Andersen, Sandefjord; og Mathis Mikaelsen, Sandefjord.

Tre år senere ble det en gutt. Niels Christen så dagens lys 28 oktober 1841 og ble hjemmedøpt av Karen Maria Larsen. Dåpen[xi] ble stadfestet i kirken 2 januar 1842. Denne gangen var fadrene Ingeborg Maria Pedersdatter; Anne Maria Andersdatter; Johan Olsen Namløs; Johan Hansen; og Hans Andersen – «alle af Sandefjord»

Nok en gutt, Søren Martin, meldte sin ankomst 8 september 1844 og ble hjemmedøpt av Marie Larsen. Dåpen[xii] ble bekreftet i kirken annen juledag samme år. Fadrene var da Caroline Erlandsdatter; Elen Aagesdatter; Hans Andersen – så langt alle fra Sandefjord – Peder Pedersen Gunnestad; og Lars Nilsen Spetalen.

Gullik var nok en temperamentsfull kar, og ikke nødvendigvis den mest edruelige og forsiktige av ektemenn. I 1845 ble det rapportert en sak pådømt[xiii] i Høyesterett 7 april:

 

«No. 99. Stang – som befalet Actor mod Skjelderup – Gullik Nielsen Spitalen, tiltalt for at have truet og udskjelt Underfogden i Sandefjord i has Bestilling og for Gadeuorden.
     Ved den af Stiftsoverretten i Christiania den 4de November 1844 afsagte Dom, som Actor havde indsævnt til yderligelse Paakjendelse, var kjendt for Ret:
     Tiltalte Gullik Nielsen Spitalen bør for den i Criminallovens Cap 10 § 2 conferer § 26 omhandlede Forbrydelse samt Gadeuorden at hensættes til Fængsel paa Vand og Brød i 15 Dage. Tiltalte hans Olsen bør for begaaet Gadeuorden at bøde til til Stascassen 2 Spd. Af Sagens Omkostninger betaler Sidsnævnte en Trediepart og Tiltalte Gullik Nielsen foruden in solidum med ham at deltage i denne, endvidere alene de øvrige Totredieparter, derunder indbefattet det Refereenten i første Instants, Procurator Sebbelow tilkommende Salarium, der billiges med 10 Spd.
     Og ved den af Byefoged i Laurvig A. Olsen den 29de Marts 1844 afsagte Dom var Kjendt for Ret:
     Gullik Nielsen Spetalen bør for at have truet og udskjeldt Underfogden i Sandefjord i hans Bestilling og for Gadeuorden at hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 10 Dage med lovbefalet Mellemfrist. Hans Olsen bør for forøvet Gadeuorden at udstaae samme Straf i 3 Dage; saa betale de ogsaa Een for Begge og Begge for Een alle af Forhørene og Sagen samt hver for sig de af Straffens Fuldbyrdelse lovlig flydende Omkostninger efter vedbørlig approberede Regninger og desuden i Salarium til Referenten, Procurator 10 Spd.
     Dom:   Underrettens Dom bør for Gullik Nielsen Spitalens Vedkommende ved Magt at Stande. I Salarium til Actor for Høiesteret, Advocat Stang, betaler tiltalte 18 Spd.»

 

Barbra Elisabeth ble født 12 mars 1847 og hjemmedøpt av jordmoren, Mad Larsen. Dåpen[xiv] ble bekreftet i kirken 10 oktober samme år. For henne ble fadrene Ingeborg Maria Pedersdatter; Anne Marie Andersdatter; Rollov Jermundsen; Søren Gulbrandsen; og Even Olsen.

Det gikk nesten seks år frem til neste barn. Gerhard ble født 28 januar 1850 og hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[xv] ble stadfestet i kirken 20 mai samme år. Gerhards fadre var Gunhild Olsdatter; Anne Marie Andersdatter; Martin Ottesen; Andreas Andersen; og Peder Pedersen.

Storesøsteren, Gunnild Marie, døde som småpike, 11 år gammel, 11 november 1849. Hun ble begravet[xvi] 16 november.

Gerhard levet ikke opp. Syv måneder gammel døde han 15 august 1850 og ble begravet[xvii] 19 samme måned.

Knapt to år senere ble det igjen en gutt. Han kom til verden 1 november 1851 og ble hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[xviii] ble bekreftet i kirken annen juledag samme år. Da fikk han navn efter sin avdøde eldre bror, Gerhard, og fadrene Anne Maria Andersdatter; Maren Sibille Andersdatter; Hans Andersen; Hans Peter Hansen; og Carl Nielsen.

Fem år senere ble Georg Marius født, 25 mars 1856. Han ble hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[xix] ble bekreftet i kirken 2 november. Da var fadrene Sophie Andersen; Mathilde Hansdatter; Lars Nielsen; Hans Larsen; og Søren Andersen. Faren betegnes som matros.

Gerhard døde han som guttunge, bare ni år gammel, 12 januar 1861. Han ble begravet[xx] 18 januar. På denne tiden var faren, Gullik, sluttet å seile og blir betegnet som «Fragtemand».

I 1865[xxi] finner man Gullik og familien i Bjerggaden, gård nummer 1. To sønner – Niels Gustav og Søren Martin – er blitt matroser, men bor hjemme når de ikke er på sjøen. Barbro er ugift og hjemme, og Gjorg Marius er naturligvis ikke flyttet noe sted med sine ti år.

Året efter døde Maren Andrea. Hun gikk bort 31 mai 1866 – nokså umiddelbart efter å være folketalt – og ble begravet[xxii] 6 juni. Hun var 54 år gammel og døde av tæring.

Da Gullik giftet seg på nytt et par år senere valgte han en god voksen kvinne, den 45 år gamle enken Helle Andrea Amundsdatter i Sandefjord. Som forlovere hadde de Lars Hansen Hasle og Aasmund Tollefsen, «Fragtemand i Staværen». Vielsen[xxiii] fant sted 6 mars 1868.

Ti år senere, 1875[xxiv], er familien fremdeles i Bjerggaden 1. Gullik beskrives som «Mand til Hella A. Spetaalen» og «Fragtemand» av yrke. Man får vite at Helle er fra Hedrum. Av barna er det bare Marius som fremdeles bor hjemme; han er også blitt matros, så han er der nok ikke så mye. De har tatt inn en leieboer, den 31 år gamle Skipstømmermannen Anders Pedersen fra Borre og hans 35 år gamle kone, Thrine Josefine Andersdatter fra Fredrikshald. De har to nokså små barn: Peder (4) og Susane (1). Gullik Nielsen Spetaalen var, imidlertid, husets eier.

Enda ti år gikk, frem til 1885[xxv], og Gullik og Helle er å finne på samme adresse i Bjerggaten 1. Inge av barna bor hjemme lenger, og de har skiftet ut leieboeren. Nå er det den 40 år gamle tømmermannen Lars Hansen fra Laurvig og hans kone, den jevngamle Alette Hansen fra Sandefjord. Og i tillegg, en 20 år gammel matros fra Sandefjord: Karl Hansen.

Fraktemann Gullik Nielsen Spetalen ble 74 år gammel. Han døde 9 september 1890 og ble begravet[xxvi] 17 oktober. Dødsårsaken var hjerneslag. Hvorfor det tok over fem uker fra dødsfall til begravelse er ikke kjent.

Hvem som overtok huset er ikke kjent, men det var ikke Helle, for ti år senere, i 1900[xxvii], er hun å finne Vestre Gade 238a, der hun steller for sin sønn Thorvald Andersen, en 38 år gammel hus-tømmermann.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Ministerialbok nr. 5 (1814-1836), Fødte og døpte 1816, side 22-23. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8233&idx_id=8233&uid=ny&idx_side=-13
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427630231.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Ministerialbok nr. 4 (1779-1817), Ekteviede 1800, side 44-45. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8231&idx_id=8231&uid=ny&idx_side=-25
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427620592.jpg
[iii] Folketelling 1801 for 0725P Tjølling prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058297000594
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Ministerialbok nr. 4 (1779-1817), Fødte og døpte 1801, side 376-377. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8231&idx_id=8231&uid=ny&idx_side=-176
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427630021.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Ministerialbok nr. 4 (1779-1817), Fødte og døpte 1803, side 384-385. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8231&idx_id=8231&uid=ny&idx_side=-180
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427630025.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Ministerialbok nr. 4 (1779-1817), Fødte og døpte 1807, side 398-399. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8231&idx_id=8231&uid=ny&idx_side=-187
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427630032.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Ministerialbok nr. 5 (1814-1836), Konfirmerte 1832, side 534-535. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8233&idx_id=8233&uid=ny&idx_side=-165
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427630383.jpg
[viii] 1839-3 Maren Andrea Andersen
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1838, side 600-601. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-246
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051079.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1839, side 160-161. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-83
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050916.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1842, side 222-223. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-116
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050949.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1844, side 280-281. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-146
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050979.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1847, side 74. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-80
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040081.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1850, side 28. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-34
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040034.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede kvinner 1849, side 322. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-315
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040316.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede menn 1850, side 284. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-290
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040291.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1851, side 44. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-50
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040050.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1856, side 20. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-22
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040469.jpg
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Døde og begravede menn 1861, side 379. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-346
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040793.jpg
[xxi] Folketelling 1865 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038106000003
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1866, side 133. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-146
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018030146.jpg
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Ekteviede 1868, side 52. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-71
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018030071.jpg
[xxiv] Folketelling 1875 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052138000003
[xxv] Folketelling 1885 for 0706 Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053271000003
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 2 (1880-1894), Døde og begravede 1890, side 236. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4791&idx_id=4791&uid=ny&idx_side=-237
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060628070112.jpg
[xxvii] Folketelling 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037133000061