1837-12 Caroline Mathilde Ludvigsdatter Høst

Caroline Mathilde ble født 24 november 1836 og hjemmedøpt av sognepresten. Dåpen ble bekreftet[i] i kirken 21 mai 1837. Denne gangen ble fadrene Madme A: P. Høst; Jomfru Mariane Bøchmann; Dr Medicin Henrik Thaulow; Kandid: Glad; Søren Heiberg; og Kand. [NN] Høst.

Foreldrene var Ludvig Høst[ii] og Anne Pernille Bøckman[iii], de hadde giftet seg en gang før 15 juni 1821, for da fikk de en ektefødt datter, Jonine Christine. Jonine ble døpt[iv] 21 november 1821. Året efter fikk Caroline Mathilde Christopha Wilhelmine. Hun kom til verden 13 mai og ble døpt[v] 30 desember 1822.

I 1825[vi] bor familien i hus 33 i Sandefjord – det beskrives som Christopher Hvidts hus – med to barn og to tjenestepiker: Anne Christensdatter som er 51 år gammel, og Maren Anne Nielsdatter som er 27. Ludvig er «Handelsfuldmægtig» hos Christopher Hvidt og i hus nummer 32 bor det en tømmermann, mens hus 34 er bebodd av en garvermester.

To år senere fødte Anne Pernille en tredje datter, Othilia Henriette. Dette barnet så dagens lys i Sandefjord 1 juni 1827 og ble døpt[vii] mer enn et halvt år senere: 7 januar 1828. Anne Pernille og Ludvig fortsatte med å levere døtre til verden: Jenny Abrahamine Elisabet ble født 13 august 1829 og døpt[viii] 31 mai 1830. Omkring disse tider gikk Christopher Hvidt overende, og da neste barn ble født var Ludvig Høst ikke lenger fullmektig, men Kjøbmand for egen regning. Det kommer frem i forbindelse med at datteren Hanna Mathilde ble født 21 august 1830 og døpt[ix] 31 mai 1831.

Nesten fire år senere fikk Ludvig og Anne Pernille hva som synes å være den enste sønnen: Fredrik Ludvig. Han ble meldte sin ankomst 18 mai 1834 og ble døpt[x] 28 november samme år.

Caroline Mathilde ble konfirmert[xi]  26 september 1852. Hun fikk karakteren god og er ført opp som nummer 2 av de 43 pikene som kom for presten denne høsten.

Fem år senere giftet hun seg. Brudgommen var Christopher Castberg, en 26 år gammel skipsfører fra Hvidesø, det er Kviteseid med moderne stavemåte. Som forlovere hadde de unge sine foreldre. Vielsen[xii] fant sted 4 november 1857.

Christopher var sønn av Sogneprest Castberg, han som fikk bygget prestegården slik den er kjent i 2015, Roar Tollnes forteller om dette:

«Den nye prestegården sto ferdig til innflytting i 1848, oppført i to fulle etasjer med valmtak. Sydfasaden mot det tidligere gårdstunet, dagens Landstads plass, har åtte parvis stilte vinduer i hver etasje. Ved østre gavl var et trappetilbygg mens hovedinngangen var midt på nordre langside, hagesiden, med et overbygg i sveitserutførelse.

Peter Hersleb Harboe Castberg kom som sogneprest til Sandar i 1846. Han var gift med en dansk prestedatter, Anne Margrete Zimmer Henckel, som Lorens Berg har et ganske bistert bilde av i sin bygdebok. De fikk seks barn. En av guttene, Christoffer Castberg, ble senere en kjent og aktet skipper og reder i Sandefjord. Etter en tid som tjenestegjørende offiser, leste Peter Castberg på egen hånd til teologisk embedseksamen, og var sogneprest i Kviteseid og Larvik før han kom til Sandar. Han var flere ganger valgt som representant til Stortinget og var på mange måter sterkt engasjert, men da han kom til Sandar, fortelles det at han ikke skrev seg inn i manntallet for å unngå å komme på valg. Energisk som han var, må han nokså omgående ha tatt fatt på forberedelsene til bygging av den nye og store prestegården. Gateløpet mellom kirkegården og jernbanelinjen bærer den markerte prestens navn, Peter Castbergs gate.»

Første barn ble en gutt. Ludvig Høst ble født 14 september 1859 og ble døpt[xiii] 4 november. Som fadre fikk han Mdm Anne Pernille Høst; Jfr Wilhelmina Christofa Høst; Kjøbm. Ludv. Høst; Pastor Chrestinus Lange; og Handelsbetient Fredr. Høst.

Neste barn ble også en gutt. Peter Harbo – siden første barn fikk navn efter morfaren var det vel  farfars tur til å bli oppkalt denne gangen – så dagens lys 12 juli 1861 og ble døpt[xiv] 14 august. Fadrene var Enkefru Sophie Aassberg [?]; Fru Hørley [?]; Badelæge Ebbesen; Hr Hørley [?]; og Leyfaged [?] Ottesen.

I 1862 skjer det noe trist: Caroline Mathildes mor, Anne Pernille, dør. Hun rammes av tuberkulose og går bort 13 mars med begravelse[xv] 19 samme måned.

Høsten samme år døde sønnen Peter Harbo 1 november. Han ble begravet[xvi] 6 samme måned. Dødsårsaken var bronkitt.

Året efter fik Christopher og Caroline Mathilde sitt tredje barn, en gutt som fikk navn efter sin far og ble hetende Christopher. Han kom til verden 12 mars 1863 og ble hjemmedøpt[xvii] av Doktor Ebbesen. Likevel, «Barnet døde, forinden hjemmedaaben var confirmeret». Døden inntraff 25 mars, og gutten ble begravet 28 samme måned. Dødsårsaken ble oppgitt å være «Lungeslag[xviii]», lungeødem[xix] i moderne sprogbruk.

I 1865[xx] finner man familien i «Nygaden til den Projet. Gade» – for å sitere Roar Tollnes igjen:

«Nygaden (Rådhusgata) var rettløpende fra Bjerggaden til Storgaden, men fikk derfra en litt nordlig knekk langs sydsiden av Hvidteparken med kirken fram til Kirkegade noe sør for Langgaden. Til dette skjeve gatekrysset kom det nok en gate i 1882. Det var gaten som farte ned fra “den utenfor byen beliggende jernbanestasjon[xxi]»

Der bodde altså Caroline Mathilde, hennes skipper-ektemann og de to sønnene, Ludvig (7) og Wilhelm Fredrik (1). De må ha hatt forholdsvis romslig økonomi, for de holdt seg med to piker – Charlotte Nielsdatter, 18 år gammel og fra Sandefjord, samt Elen Marie Olsdatter som var 20 og fra Sandeherred.

To år senere kom Cary til verden, hun ble født 7 mai 1867. Ved dåpen[xxii] 7 juni fikk hun fadrene Fru P. Lange; Frøken Anne H. [NN]; Pastor Chr. Lange; Kjøbmd Fredrik Ludvig Høst; og Barnets Fader.

Nok et barn så dagens lys 31 oktober 1870, og nå var familien flyttet – men ikke så langt: de bor på Hjertnes, men allerede der er de i Sandherred heller enn i byen. Christoffer ble døpt[xxiii] 28 desember 1870 og fikk fadrene Madam Kirsten Høst; Frøken Henriette Sofie Ebbesen; [XX] Conrad Krebs[xxiv] (ikke tilstede); Cand. Theol. Ludvig [NN]; Stud. Theol. Just Ebbesen; og Styrmand Gerhard Sørensen [?].

Fire år senere ble det nok en pike, Anne Magrete. Hun ble født på Hjertnes 19 juli 1874 og hjemmedøpt av Pastor Lange. Dåpen ble bekreftet i kirken[xxv] 4 oktober samme år. Denne gangen valgte foreldrene som fadre Fru Henriette Ebbesen; Kristine Lange; Byfoged Schanche; Rektor Julius Christensen; og Ludvig Castberg.

Anne Magrete levet ikke opp, men døde bare seks måneder gammel 5 januar 1875. Hun ble begravet[xxvi] 9 samme måned.

I 1875[xxvii] er familien fremdeles på Hjertnes, ekteparet Castberg – han er nå Skibsfører, Skibsreder og Huseier – samt deres fire overlevende barn, Ludvig (16); Vilhelm Fredrik (10); Cary (8); og Christoffer (5). Huset de bor i er utelukkende bolig – de hverken dyrker marken eller holder husdyr. Derimot har de fremdeles to tjenestepiker – Maren Elisabet Andersdatter, som er 45 år gammel og fra Stokke; og 42 år gamle Petrea Petersdatter fra Sandefjord.

Christopher Castberg døde 19 april 1900 og ble begravet[xxviii] 24 samme måned; han ble 67 år gammel og døde av Vatersott og Hjertelammelse. Han hadde legetilsyn da han lå på det siste.

Caroline Mathilde blir ikke sett efter 1875 og hvor hun ble av er ukjent. Kan hende hun ble med mannen på en tur – og døde uten. Det er for en annen gang.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1837, side 126-127. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-64
[ii] 1821-35 Ludvig Höst
[iii] 103 Anne Pernille Bøckman
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 70.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1823, side 87.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1828, side 292. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-292
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1830, side 317. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-318
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1831, side 336. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-337
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1834, side 62-63. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-31
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Konfirmerte kvinner 1852, side 221. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-227
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040228.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Ekteviede 1857, side 309. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-278
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040725.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1859, side 57. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-63
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040510.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1861, side 80. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-88
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040535.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1862, side 99. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-111
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1862, side 103. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-115
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018030115.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 8 (1862-1871), Fødte og døpte 1863, side 34. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1262&idx_id=1262&uid=ny&idx_side=-47
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040967.jpg
[xx] Folketelling 1865 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038106000863
[xxiv] Gjetningsvis Conrad Peder Julius Krebs fra Larvik: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000002264666
[xxvii] Folketelling 1875 for 0724L Sandeherred prestegjeld, Sandeherred sokn, https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052152002174