1836-5 Caroline Henriette Fredrikke Henrichsdatter Thaulow

Caroline Henriette Fredrikke så dagens lys 11 april 1836 og ble døpt[i] i Sandeherred 17 juni. Da var fadrene Fru Generalkrigsscommisairformand Margery Wibe; Fru henriette Glukstad, fød Wibe; Frøken Julie Aubert; [XX] Andreas Wibe[ii]; Kjøbmand Theodor Scheel fra Lybeck; og Lic Med Henrik Arnold Thaulow.

Foreldrene var Henrik Arnold Thaulow[iii] og Nicoline Andrea Margrethe Nilsdatter Wibe[iv] – de hadde giftet[v] seg 6 januar 1834 i Oslo Domkirke. Han var født i Slesvig og utdannet seg til lege i Kiel og Christiania; hun var datter av en høy militær embedsmann, Nils Andreas Vibe, som var død tyve år tidligere. Henrik Arnold hadde allerede etablert seg i Sandefjord og skulle, noen år senere, være med på å starte Sandefjord Bad, som han også skulle ende opp som ene-eier av end el år senere.

Et par år efter at Caroline kom til verden flyttet familien til Modum. Wikipedia sier faren ble verkslege der; andre at det var det fuktige kystklimaet som drev ham bort. Kanskje var det begge dele.

Uansett, Verkslegens tredje datter, Johanne Frideriche, som ble født 8 juli 1839, ble døpt i Nykirken[vi] på Modum 19 april 1840. Ved Johanne Frideriches dåp var Nicoline kanskje allerede på vei med den neste, Christiane Frideriche Sophie, som ble født juledagen 1825. Hun ble døpt[vii] 14 juli 1841. Og tilslutt, tvillingbrødrene Johan Friderich Carl Gustaf og Nils Andreas Vibe så dagens lys 8 oktober 1842 og ble døpt[viii] 21 juni 1843.

Carolines konfirmasjon er ikke funnet, og neste gang man møter henne er i forbindelse med at hun gifter seg. Den utvalgte var Hans Gabriel Sundt Dedichen[ix], han var lege ved Modum Bad og Blaafarveverket – jevngammel og opprinnelig fra Bergen, sønn av Dens Dedichen. Som forlovere hadde de hennes far og L. Olsen. Vielsen[x] fant sted i Nykirke 10 april 1862.

Første barn var en gutt som fikk navn efter morfaren, Henrich Arnold Thaulow. Han kom til verden 23 mars 1863 og ble døpt 28 juni. Fadrene ble Fru Nicoline Thaulow; Frøken Mathilde Dedichen; Aimee Thaulow; Distriktslæge Thaulow;

Neste gang ble de en pike. Jenny Mathilde så dagens lys 22 november 1864. Da hun ble døp[xi]t 13 april 1865 fikk hun fadrene Moderen; Frøken Christiane Thaulow; [XX] media Fredrik Thaulow; og [XX] Nils Thaulow.

Utpå høsten samme år, 15 oktober 1865, ble Hagbart Emil Valdemar født. Han ble døpt[xii] 22 november og fikk fadrene Fru Grønvold; Frøken Jeanette Thaulow; Frøken Andrea Gregersen; bestyrer Voigt; og Bergforvalter Sickel.

Folketellingen for 1865[xiii] plasserer Caroline og familien i samme bygning som hennes foreldre, Nyfossum i Modum, men som en separat husstand. En tredje husstand er Per Sandager med familie, han er selv enkemann. Ved siden av ekteparet Dedichen og barna består husstanden av to tjenestepiker, 19 år gamle Mathea Nilsdatter fra Modum; og 21 år gamle Elise Halvorsdatter fra Eker.

Claudius Lucien kom til verden 25 juni 1867 og ble døpt[xiv] i Nykirken 4 august. Som fadre fikk han Fru Mette [?] Dedichen; Frøken Christine Vibe; Jfr Hansine Sandager; Madame E. Skogen; [NN] A. Grønvold; og Styrmand Georg Thaulow.

Det skulle bli flere barn, og 1 juni 1869 nestemann ble født. Nicoline Andrea Margery Vibe ble døpt[xv]  8 August og hadde som fadre Fru Alexandrine Voigt; Frøken Othilie Sandager; Apotheker Stillesen; Overretssagfører Stillesen; og Overretssagfører Hilsen.

Georg Maria (Mdg) meldte sin ankomst 8 juli 1870 og ble døpt[xvi] 21 august samme år. Fadrene var Moderen; frk Nina Grønvold; Frk Emilie Sandager; Sgt neergaard (f. Xania); og Forvalter Müller Skuterud).

Christiane Jeanette Aimee så dagens lys 20 oktober 1872 og ble døpt[xvii] 10 april 1873. Som fadre fikk hun Fru Caroline Hilsen fra Drammen; Frøken jensen; Frøken Gregersen; Doctor Hansen fra Christiansand; Ingeniør Mørck; og Proprietær Gregersen.

Så var det Jens’ tur; han kom til verden 18 november 1873 og ble døpt[xviii] 21 juni 1874. Fadrene var Fru A. Hellesen; Frøken Helene Voigt; lensmann Fleischer; Bergmester Guttormsen; og Brugseier Johan Gregersen.

I 1875[xix] er familien bosatt på Nymoen under Fossum. Foruten foreldrene og de mange barna er det flere tjenestefolk. 20 år gamle Chatarine Jensen fra Drammen er guvernante. Ti år eldre Andrea Olsen fra Modum er husjomfru. Sofie Østensdatter – hun er atten – fra Christiania er barnepike. Som budeie har de leiet inn 26 år gamle Live Eriksdatter fra Ål i Hallingdal. Regine Pedersdatter er stuepike fra Drammen og 22 år gammel. Og 16-åringen Andreas Engebretsen fra Modum er gårdskar.

To år senere så Hans Henrik Johan dagens lys. Det skjedde 31 mars 1877. Da han ble døpt[xx] 21 mai var fadrene fru Andrea Mørck; Frøken Helga Voigt; Bergmester C. M. R. Otterbech; Doctor A. Løberg; og Kapitain A. Gregersen.

I 1891[xxi] bor familien sannsynligvis samme sted som i 1875, men referansen er uklar: bosted oppgis som «Dieter Dedichen» under 128/1 i tellingskretsen Nymoen. Hvorom allting er, er det en stor husstand. Ved siden av Caroline, mannen, og tre av barna – Nicoline; Georg, som er blitt Ingeniørskoledicipel; og Christiane – er det mange barn og andre på besøk. Jenny er der, hun driver med «Kontorarbeide i ulykkesforsikringsselskabet Sigyn i Kristiania». Hagbart er «Juridisk kandidat». Claudius Lucien studerer medisin. Jens og Hans Henrik er «skoledicipel» – antagelig er de på kostskole et eller annet sted. Henrik Arnold er blitt lege og, selv om han er notert som enslig, gift med «Antonette Pauline Marie Dedichen født Nyblin».

Andre besøkende er studenten Carl Smith Petersen Øwre; lærerinnen og skole-eieren Margrete Cathrine Melhus Jensen fra Drammen; studenten Axel Thoresen fra Eidsvold; gymnastikklærerinnen Nina Leontine Brix fra Kjøbenhavn; og «Ant. Tj.» Caronline Lasson fra Kristiania.

Til hjelp for alle disse menneskene hadde Caroline fire tjenestefolk: stuepikene Karoline Sofie Østensen og Hanne Nikoline Nilsen – den ene fra Kristiania, den andre fra Modum – Kokkepiken Olava Amalie Olsen Frydenberg; og gårdsgutten Edvard Olsen Solum – de siste to begge fra Modum.

Det er ikke funnet noen begravelse, men i løpet av de neste ni årene døde Hans Gabriel Sundt Dedichen, og i 1900[xxii] finner man Henriethe Dedichen i Munkedamsveien 78 i Christiania. Hun «lever af sine midler» i annen etasje i forhuset. Der bor hun sammen med Jenny, som driver med «Kontorarbeide i Ulykkesforsikr.» og hans, som er premierløytnant i artilleriet. Det kan ikke ha vært alt for trangt, for hun har hjelp i huset: Lena Sand fra Modum er «Enepige».

Ti år senere, i 1910[xxiii], er Henriette Caroline Dedekam flyttet til Parkveien 60 der hun bor sammen med Jenny og Hans. Jenny har ikke lenger noe yrke, mens Hans er blitt kaptein – og fremdeles i artilleriet. Henriette Caroline leve av sine midler, og de er tilstrekkelige til at hun holder seg med en tjenestepike, den 33 år gamle Inga Foss fra Orkedalen.

Det er ikke slått fast når Caroline Henriette døde, men i den kommunale folketellingen for Oslo av 1923 er hun ikke å finne.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1836, side 106-107. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-53
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050886.jpg
[iii] 1835-4 Henrik Arnold Thaulow
[iv] 1835-5 Nicoline Andrea Margrethe Nilsdatter Wibe
[v] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 19 (1828-1847), Ekteviede 1834, side 254-255. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=661&idx_id=661&uid=ny&idx_side=-134
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060215040311.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 7 (1841-1850), Fødte og døpte 1841, side 2. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1106&idx_id=1106&uid=ny&idx_side=-6
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051114020456.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 7 (1841-1850), Fødte og døpte 1843, side 36. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1106&idx_id=1106&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051114020490.jpg
[x] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 9 (1860-1864), Ekteviede 1862, side 164. 
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1108&idx_id=1108&uid=ny&idx_side=-155
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051114010155.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 10 (1865-1876), Fødte og døpte 1865, side 6. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5888&idx_id=5888&uid=ny&idx_side=-3
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101370212.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 10 (1865-1876), Fødte og døpte 1865, side 17. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5888&idx_id=5888&uid=ny&idx_side=-14
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101370223.jpg
[xiii] Folketelling 1865 for 0623P Modum prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038090007130
[xiv] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 10 (1865-1876), Fødte og døpte 1867, side 39. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5888&idx_id=5888&uid=ny&idx_side=-36
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101370245.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 10 (1865-1876), Fødte og døpte 1869, side 60. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5888&idx_id=5888&uid=ny&idx_side=-57
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101370266.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 10 (1865-1876), Fødte og døpte 1870, side 73. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5888&idx_id=5888&uid=ny&idx_side=-70
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101370279.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 10 (1865-1876), Fødte og døpte 1873, side 101. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5888&idx_id=5888&uid=ny&idx_side=-98
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101370307.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 10 (1865-1876), Fødte og døpte 1874, side 116. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5888&idx_id=5888&uid=ny&idx_side=-113
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101370322.jpg
[xix] Folketelling 1875 for 0623P Modum prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052122006340
[xx] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Nykirke i Modum, Ministerialbok nr. 15 /1 (1877-1889), Fødte og døpte 1877, side 2. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5890&idx_id=5890&uid=ny&idx_side=-5
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101380044.jpg
[xxii] Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037045061938
[xxiii] Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036392023907