1835-5 Nicoline Andrea Margrethe Nilsdatter Wibe

Nicoline Andrea Margrethe ble født i Bergen 2 oktober 1807. Hun ble døpt[i] i Domkirken 25 samme måned. Foreldrene var Amtmann Niels Andreas Wibe og Magery Kierulff, de bodde i hus 36 i 15 rode. Fadrene var [NN] [NN]; [NN] Frøcken; [NN] Brun; Agent Hans Krohn; Obristleutnand Seyel [?]; og Assessor Engelhatz.

Niels Andreas og Magery ble «copuleret[ii] i huset» i Kristiansand 13 oktober 1795, efter kongelig bevilling av 33 september samme år.

Ovenstad skriver om Nicolines far:

 

«Wibe, Niels Andreas. – F. 1759 i Numedal, døpt 20/7 s.å. – Sønn av maj. Johan Christian Wibe og Anna Cathrine Pihl. – Blev foreldreløs i ung alder. – Elve ved den Matem. SKle i Kr.ania fra 1776. – Volontær ved 1. S.fjeldske nasj. drag.regt. til 24/3 1779 da han blev sek.lnt. a la suite ved samme regt. – Var avgitt till grenseopmåling i Norge fra 18/4 1781. Regt.et kalles fra 1/1 1784: «Akershus drag.regt.» – Virk. sek.lnt.  der 5/5 1786. – Blev satt ved Eidsvold-nNæsske kom. Fra 16/2 1787. – Fortsatt i samme egenskap til Trondhjemske nasj. drag.regt.s Inderøiske kom. 2/5 1788. – Er avgitt til landmåling (kystmåling). – Sies å fullføre et av hans bror påbegynt arb. Med opmåling av de norske kyster. Pr.lnt.s kar. 25/11 1791. – Virk. Pr.lnt. ved samme regt.s Bynessets komp. 21/9 1792. – I des. 1795 sies, at han, siden han 2/5 178 kom til regt.et hele tiden har og fremdeles er kom.dert på landmåling og astronomiske observasjoner i Norge. – Uttrer av regt.et 11/12 1795, men nyter sin havende gasje til ha får befordring som krigskomm. – Fikk samtidg overkgskomm.s kar. – Virkelige krigskomm. I Kr.sands stift 22/6 1798. Amtmann i Bergenhus Amt 22/12 1802. Forskjellige tillitshverv. Vir. gen.kr.komm. for sjø- og land-etaten og 3. deputeret i kommiss.kollegiet 7/5 1811. Forlot Bergen i juli 1811 og hadde siden sin embedsvirksomhet i Kr.ania. – Død 9/9-1814 i Kr.ania. – Gift 13/10 1795 med jfr. Margery Kierullf, f. 3/6 1775, død 3/1 1852, datter av rådmann Andreas Kierulff i Kr. Sand og Frederikka Louise Chrystie. En sønn: Johan Christian Wibe. F.9/6 1700, prest, død 9/10-1854. – En datter: Henriette Jacobine Martine Wibe, f. 9/4 1809.»

 

Efter bryllupet ble paret boende i Kristiansand, der sønnen Johan Christian kom til verden 9 juni 1799 – det kan vel ha vært tidligere svangerskap men det er ikke funnet noen fødsler. Johan Christian ble døpt[iii] 22 juni og da fikk han fadrene Fru Stockfleth; Jfr Anne Cathrine Mørch; Kapt. V. Eckhoff; Lieut. Aubert; Thaulow; og Gluckstad.

 

I 1801[iv] bodde familien i Rode nummer 7 i «1ste Qvarteer» – gårdens nummer var 416. Sammen med dem bodde Anne Cathrine Selmer, en søsterdatter av Niels Andreas. De hadde tre tjenestefolk: 29 år gamle Kield Kieldsen; 27 år gamle Anne Torufsdatter; og 19-åringen Kristine M Larsdatter.

Neste barn kom til verden, også i Kristiansand, et par måneder efter folketelling. Andreas så dagens lys 3 mai 1801 og ble døpt[v] 12 den måneden. Som fadrene hadde han Fru [NN] Bull – gjetningsvis konen til «Prisedent og borgemest her i bøyen», Johan Larsøn Bull[vi]; Jfr. Alethe Thaulow; General[NN] Haxthausen; Kapt Groveli [?]; og Kapitein Major, Dr Olaus Peterson. 

Så var det altså Nicolines tur, efter at foreldrene hadde flyttet til Bergen, og efter henne kom Henriette Jacobine Martine. Hun meldte sin ankomst 9 april 1809 og ble døpt[vii] i Domkirken 5 mai samme år. Foreldrene bodde samme sted som da Nicoline ble født. Fadrene ble [NN] [NN] Rosenvinge; [NN] Maria Dietrichson; [XX]junker Bielke; Præsten Huckum [?]; og Fridrich [NN].

Fridericha Lovise ble født i Bergen 31 desember 1810 og døpt[viii] der i byen 27 januar 1811. Fadrene var [NN] Breche; [NN] Bull; Captain v. Pappe; Agent Johan [NN]; og Kristian [?] [NN] Seinbrechs [?].

Noen år senere – efter sigende i august 1814 – døde Nicolines far, men foreløpig er det ikke funnet noen begravelse for ham.

Om de efterlatte ble i Christiania, eller om de flyttet annetsteds, for eksempel til Kristiansand, er ukjent og neste gang man ser noe til Nicoline er i forbindelse med at hun gifter seg.

Henrich Arnoldus Thaulow, «Ungkarl og praktiserende Læge i Sandefjord» giftet[ix] seg 6 januar 1834 i Oslo Domkirke. Bruden var 26 år gamle Frøken Nicoline Andrea Margaretha Vibe som var født i Drammen. Hun var datter av Niels Andreas Vibe, Generalkrigscommisair.

Første barn var en pike, Margery Caroline Henriette Louise, som kom til verden 16 oktober 1834 og ble hjemmedøpt av sognepresten. Dåpen[x] ble bekreftet i kirken i Sandeherred 3 mars 1835. Fadrene var Fru Expeditionssecretaire Henriette Glukstad; Madam Anna Augusta Søeberg; Jfr Emilie de Besche; Fru Henriette Suhr f. Thaulow i Abenrade;  Expeditionssecretaire Christian Glukstad Hagemann; Kapitain Franz Aubert; Konsul [NN] [NN]; Justitsraad Peter [NN] i Schleswig; og Skonefoged [?] Carl Thaulow i Horten.

Annet barn var Caroline Henriette Fredrikke. Hun så dagens lys 11 april 1836 og ble døpt[xi] 17 juni det året.Fadrene ble Fru Generalkrigscommisaireformand Margery Wibe; Fru henriette Glukstad, f Wibe; Frøken Julie Aubert; Premierlieutenant Andreas Wibe; Købmand Theodor Scheel fra Lybeck; og Lic: Med: Henrik Arnold Thaulow.

Neste barn var også en pike. Hun ble født 5 desember 1837 og hjemmedøpt av sognepresten. Dåpen[xii] ble bekreftet i kirken i Sandeherred 31 juli 1838. Da fikk hun navnet Clara Constance Rosalia Aimee. Fadrene var Madme A. P. Høst, født Bøckman; Jfr Ottilia Søeberg; Jfr Caroline Taulow; Bergmæster [?] Carl Bøbert[xiii].

Et par år senere flyttet Thaulow til Modum. Wikipedia sier han ble verkslege der; andre at det var det fuktige kystklimaet som drev ham bort.

Uansett, Verkslegens tredje datter, Johanne Frideriche, som ble født 8 juli 1839, ble døpt i Nykirken[xiv] på Modum 19 april 1840. Fadrene ble Fru Uldriche Eleonore Tandberg; Frøken Aubert; Frøken Vibe; Pastor Holst, Sognepræst til Folgen [?]; og Faderen.

Ved Johanne Frideriches dåp var Nicoline kanskje allerede på vei med den neste, Christiane Frideriche Sophie, som ble født juledagen 1825. Hun ble døpt[xv] 14 juli 1841 og fikk som fadre Fru Tandberg; Sorenskriver Jens Gram Thaulow og Frue; Fru Stadeland [?]; Faderen; Sogneprest [?] Strøscher [?]; og Jomfru Juel.

Tvillingsønnene Johan Friderich Carl Gustaf og Nils Andreas Vibe så dagens lys 8 oktober 1842 og ble døpt[xvi] 21 juni 1843. Johan Friderich Carl Gustaf fikk fadrene Madame Gregersen på Brevig; Jfr Pauline Kiørbo; Bergmester Lammers; Examinatus Med Kand Holter; og Candidatus Theologiæ Schamvogel. Nils Andreas Vibe fikk fadrene Madame Nichelsen; Jomfru Nielsen; Bogholder Bech; og [XX]mester Muller.

Tilbake til Wikipedia, i 1849 fikk Thaulow

«… stillingen som distriktslege på Ringerike. Da legedistriktet ble delt i 1866, fikk han Modum som sitt distrikt. Der oppdaget han den jernholdige St. Olafs Kilde, som ble ansett som helsebringende og førte til at han i 1857 opprettet Modum bad. Han bosatte seg fast på Modum Bad da han sluttet i stillingen som distriktslege i 1876. Til å utbygge og utvikle sine to badeanlegg brukte han utbyttet fra Ringerikes Nikkelverk, som han var med på å grunnlegge i 1849.[1]Inntekter fra nikkelverket brukte han også til å kjøpe ut medeierne av Sandefjords Bad og bli eneeier i 1874″.

Begge badesteder var representert på den balneologiske utstilling i Frankfurt am Main i 1881 og ble belønnet med sølvmedaljer. I 1863 og 1865 reiste Thaulow med statsstipendium til utenlandske badesteder. Han skrev en rekke tidsskriftartikler om badeterapi og en monografi om Sandefjords Bad: «Die eisenhaltig-salinischen Schwefelquellen und die Seebäder bei Sandefjord», Hamburg 1855.[2]»

Mens Thaulow altså var aktiv på mange fronter, satt ikke Nicoline stille selv:

«Hun var blant de fremste av de 20-30 forfatterinnene på 1800-tallet, som bygde stein på stien for kvinners rettigheter gjennom sine artikler, noveller, memoarer, og for noen av dem: bøker. Nicoline Thaulow utga i 1861«Drøm og Virkelighed», dog uten navnet sitt på bokens omslag. Det ville verken hennes maktglade mann eller deler av forlagsverdenen tillate den gang. Hovedpersonen i boken nekter å gifte seg, fordi hun ikke får lov å gifte seg av kjærlighet[xvii].”

I 1865[xviii] finner man Familien bosatt på Nyfossum, «et herskapshus og i dag museum nær Åmot i Modum kommune. Den ble bygget som bolig for Friedrich Roscher,   Blaafarveværkets hytteinspektør (dvs. direktør for fargeverket)[xix].» De to andre familiene i bygningen er Enkemannen Peder Sandager, «Materialforvalter vd Værket» og familien hans; og den nye verkslegen, Hans G. S. Dedichen og hans familie.

Foruten ekteparet Thaulow og barna deres – tvillingene er blitt studenter – bestod husstanden deres av en dreng og tre tjenestepiker: Erik Gulbrandsen (24); Caroline Helgesen (25); Anne K Madsdatter (22) – alle tre fra Modum – og Aase Reiersdattersom med sine 33 var eldst og dessuten fra Sigdal.

Ti år senere, i 1875[xx], er Thaulow fremdeles distriktslege, men er flyttet til St Olafs Bad – det er Modum Bad[xxi], Kaggestad. Gnr. 203a2, der han bor sammen med Nicoline og døtrene Clara; Johanne Fredrikke; og Christiane Sophie. De to sønnene er på besøk: Johan Fredrik Carl Gustav er blitt lege, mens Nils Andreas Vibe er bergmann. Nicoline Andrea er fremdeles ugift men på besøk, hun også, mens Margery er komme fra Bærum med mannen –vil man anta – Emil Knutzen og den åtte år gamle sønnen deres, Johan Fredrik Nils Andreas Knutzen. Det er tre drenger og tre tjenestepiker knyttet til husstanden, kanskje like mye til badet. Drengene var Gulbrand Ellingsen (25) fra Hallingdal; Gulbrand Gulbrandsen (17) fra Modum; og Olaus Hansen (16), også fra Modum. Pikene var Johanne Marie Andresen (31) fra Eidsvold; Hanna Nicoline Nilsdatter (35) fra Modum; og Ragndie Andersdatter (25) fra Krydsherred. I tillegg finner man en 37 år gammel enkemann og agronom, Christian Sæther fra Trygstad.

Nicoline døde ti år senere, 10 august 1885, og ble begravet[xxii] fem dager senere. Hun ble 78 år gammel. Det opplyses at hun var født i Fredriksstad, og til tross for at hun var gift med en lege, er det ikke oppgitt noen dødsårsak.


[i] Kildeinformasjon: Bergen fylke, Domkirken, Ministerialbok nr. A 4 (1763-1820), Fødte og døpte 1807, side 389-390. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8636&idx_id=8636&uid=ny&idx_side=-210
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070306660019.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 5 (1776-1818), Ekteviede 1795, side 137-138. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9564&idx_id=9564&uid=ny&idx_side=-71
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607330071.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 3 (1778-1818), Fødte og døpte 1799, side 506-507. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9561&idx_id=9561&uid=ny&idx_side=-256
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607320210.jpg
[iv] Folketelling 1801 for 1001P Kristiansand prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058333003526
[v] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 3 (1778-1818), Fødte og døpte 1801, side 528-529. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9561&idx_id=9561&uid=ny&idx_side=-267
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607320221.jpg
[vi] Folketelling 1801 for 1001P Kristiansand prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058333003388
[vii] Kildeinformasjon: Bergen fylke, Domkirken, Ministerialbok nr. A 5 (1808-1820), Fødte og døpte 1809, side 20-21. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8637&idx_id=8637&uid=ny&idx_side=-13
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070306660093.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Bergen fylke, Domkirken, Ministerialbok nr. A 5 (1808-1820), Fødte og døpte 1811, side 44-45. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8637&idx_id=8637&uid=ny&idx_side=-25
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070306660105.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 19 (1828-1847), Ekteviede 1834, side 254-255. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=661&idx_id=661&uid=ny&idx_side=-134
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060215040311.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1835, side 72-73. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-36
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050869.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1836, side 106-107. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-53
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050886.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1838, side 150-151. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-78
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050911.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 7 (1841-1850), Fødte og døpte 1841, side 2. ermanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1106&idx_id=1106&uid=ny&idx_side=-6
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051114020456.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 7 (1841-1850), Fødte og døpte 1843, side 36. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1106&idx_id=1106&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051114020490.jpg
[xvii] http://forlagshusetivestfold.no/nettbutikk/skjonnlitteratur/romaner/drom-og-virkelighed-nicoline-thaulow
[xviii] Folketelling 1865 for 0623P Modum prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038090007118
[xx] Folketelling 1875 for 0623P Modum prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052122004285
[xxii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Heggen i Modum, Ministerialbok nr. 11 (1877-1889), Døde og begravede 1885, side 245. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5889&idx_id=5889&uid=ny&idx_side=-203
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101370834.jpg