1835-4 Henrik Arnold Thaulow

Henrik Arnold Thaulow[i] er godt dokumentert annetsteds.  Wikipedia[ii] – like så troverdig som mange andre kilder – forteller:

«Hans far Johan Frederik Thaulow (1768–1833) var født i Kristiansand som sønn av auksjonsdirektør og rådstueskriver Henrik Arnold Thaulow, men arbeidet som amtsforvalter i Åbenrå i Sønderjylland, hvor han giftet seg med Caroline Henriette Looft fra Vandsbæk (nå bydelen Wandsbek i Hamburg). Flere av deres barn valgte å slå seg ned i farens hjemland, blant dem Heinrich Arnold, professor Moritz Thaulow og apoteker Harald Thaulow, far til maleren Frits Thaulow“.

 

Heinrich Arnold Thaulow begynte sine studier ved universitetet i Kiel, men fortsatte fra 1830 ved universitetet i Oslo, hvor han tok medisinsk embetseksamen i 1833. Han giftet seg i 1834 med Nicoline Andrea Margrete Vibe (1807–1885).”

Henrich Arnoldus Thaulow, «Ungkarl og praktiserende Læge i Sandefjord» giftet[iii] seg 6 januar 1834 i Oslo Domkirke. Bruden var 26 år gamle Frøken Nicoline Andrea Margaretha Vibe som var født i Drammen. Hun var datter av Niels Andreas Vibe, Generalkrigscommisair.

Første barn var en pike, Margery Caroline Henriette Louise, som kom til verden 16 oktober 1834 og ble hjemmedøpt av sognepresten. Dåpen[iv] ble bekreftet i kirken i Sandeherred 3 mars 1835. Fadrene var Fru Expeditionssecretaire Henriette Glukstad; Madam Anna Augusta Søeberg; Jfr Emilie de Besche; Fru Henriette Suhr f. Thaulow i Abenrade;  Expeditionssecretaire Christian Glukstad Hagemann; Kapitain Franz Aubert; Konsul [NN] [NN]; Justitsraad Peter [NN] i Schleswig; og Skonefoged [?] Carl Thaulow i Horten.

Annet barn var Caroline Henriette Fredrikke. Hun så dagens lys 11 april 1836 og ble døpt[v] 17 juni det året.Fadrene ble Fru Generalkrigscommisaireformand Margery Wibe; Fru henriette Glukstad, f Wibe; Frøken Julie Aubert; Premierlieutenant Andreas Wibe; Købmand Theodor Scheel fra Lybeck; og Lic: Med: Henrik Arnold Thaulow.

Neste barn var også en pike. Hun ble født 5 desember 1837 og hjemmedøpt av sognepresten. Dåpen[vi] ble bekreftet i kirken i Sandeherred 31 juli 1838. Da fikk hun navnet Clara Constance Rosalia Aimee. Fadrene var Madme A. P. Høst, født Bøckman; Jfr Ottilia Søeberg; Jfr Caroline Taulow; Bergmæster [?] Carl Bøbert[vii].

Et par år senere flyttet Thaulow til Modum. Wikipedia sier han ble verkslege der; andre at det var det fuktige kystklimaet som drev ham bort.

Uansett, Verkslegens tredje datter, Johanne Frideriche, som ble født 8 juli 1839, ble døpt i Nykirken[viii] på Modum 19 april 1840. Fadrene ble Fru Uldriche Eleonore Tandberg; Frøken Aubert; Frøken Vibe; Pastor Holst, Sognepræst til Folgen [?]; og Faderen.

Ved Johanne Frideriches dåp var Nicoline kanskje allerede på vei med den neste, Christiane Frideriche Sophie, som ble født juledagen 1825. Hun ble døpt[ix] 14 juli 1841 og fikk som fadre Fru Tandberg; Sorenskriver Jens Gram Thaulow og Frue; Fru Stadeland [?]; Faderen; Sogneprest [?] Strøscher [?]; og Jomfru Juel.

Tvillingsønnene Johan Friderich Carl Gustaf og Nils Andreas Vibe så dagens lys 8 oktober 1842 og ble døpt[x] 21 juni 1843. Johan Friderich Carl Gustaf fikk fadrene Madame Gregersen på Brevig; Jfr Pauline Kiørbo; Bergmester Lammers; Examinatus Med Kand Holter; og Candidatus Theologiæ Schamvogel. Nils Andreas Vibe fikk fadrene Madame Nichelsen; Jomfru Nielsen; Bogholder Bech; og [XX]mester Muller.

Tilbake til Wikipedia, i 1849 fikk Thaulow

«… stillingen som distriktslege på Ringerike. Da legedistriktet ble delt i 1866, fikk han Modum som sitt distrikt. Der oppdaget han den jernholdige St. Olafs Kilde, som ble ansett som helsebringende og førte til at han i 1857 opprettet Modum bad. Han bosatte seg fast på Modum Bad da han sluttet i stillingen som distriktslege i 1876. Til å utbygge og utvikle sine to badeanlegg brukte han utbyttet fra Ringerikes Nikkelverk, som han var med på å grunnlegge i 1849.[1]Inntekter fra nikkelverket brukte han også til å kjøpe ut medeierne av Sandefjords Bad og bli ene-eier i 1874.

 

Begge badesteder var representert på den balneologiske utstilling i Frankfurt am Main i 1881 og ble belønnet med sølvmedaljer. I 1863 og 1865 reiste Thaulow med statsstipendium til utenlandske badesteder. Han skrev en rekke tidsskriftartikler om badeterapi og en monografi om Sandefjords Bad: «Die eisenhaltig-salinischen Schwefelquellen und die Seebäder bei Sandefjord», Hamburg 1855.[2]»

I 1865[xi] finner man Familien bosatt på Nyfossum, «et herskapshus og i dag museum nær Åmot i Modum kommune. Den ble bygget som bolig for Friedrich Roscher,   Blaafarveværkets hytteinspektør (dvs., direktør for fargeverket)[xii].» De to andre familiene i bygningen er Enkemannen Peder Sandager, «Materialforvalter ved Værket» og familien hans; og den nye verkslegen, Hans G. S. Dedichen og hans familie.

Foruten ekteparet Thaulow og barna deres – tvillingene er blitt studenter – bestod husstanden deres av en dreng og tre tjenestepiker: Erik Gulbrandsen (24); Caroline Helgesen (25); Anne K Madsdatter (22) – alle tre fra Modum – og Aase Reiersdatter som med sine 33 var eldst og dessuten fra Sigdal.

Ti år senere, i 1875[xiii], er Thaulow fremdeles distriktslege, men er flyttet til St Olafs Bad – det er Modum Bad[xiv], Kaggestad. Gnr. 203a2, der han bor sammen med Nicoline og døtrene Clara; Johanne Fredrikke; og Christiane Sophie. De to sønnene er på besøk: Johan Fredrik Carl Gustav er blitt lege, mens Nils Andreas Vibe er bergmann. Nicoline Andrea er fremdeles ugift men på besøk, hun også, mens Margery er kommet fra Bærum med mannen –vil man anta – Emil Knutzen og den åtte år gamle sønnen deres, Johan Fredrik Nils Andreas Knutzen. Det er tre drenger og tre tjenestepiker knyttet til husstanden, kanskje like mye til badet. Drengene var Gulbrand Ellingsen (25) fra Hallingdal; Gulbrand Gulbrandsen (17) fra Modum; og Olaus Hansen (16), også fra Modum. Pikene var Johanne Marie Andresen (31) fra Eidsvold; Hanna Nicoline Nilsdatter (35) fra Modum; og Ragndie Andersdatter (25) fra Krydsherred. I tillegg finner man en 37 år gammel enkemann og agronom, Christian Sæther fra Trygstad.

Nicoline døde ti år senere, 10 august 1885, og ble begravet[xv] fem dager senere. Hun ble 78 år gammel. Det opplyses at hun var født i Fredriksstad, og til tross for at hun var gift med en lege, er det ikke oppgitt noen dødsårsak.

Udatert fotografi av Thaulow; fotograf Rude, Christoffer Gade i Christiania (1839 – 1901)

I 1891[xvi] bor Henrich Arnold fremdeles på St. Olafs Bad, gnr. 77/5,6,7,8. Han beskrives som «Badeier og Distriktslæge. Gaardbruger og selveier. Bergværkseier». Sammen med ham bor de tre ugifte døtrene Clara; Jeanette; og Christiane. En 42 år gammel ugift dame som het Helle Juel og «Lever af kapitaler» er på besøk; det er også sønnen Nils – han er blitt «Hytteinspektør ved nikkelværk. Gaardbruger og selveier». Der er ikke færre enn ni ansatte: tre kvinner som driver husgjerning og en som driver «kreaturstell». En av mennene er agronom; en annen visergutt: og de tre siste – to av dem fra Sverige – driver gårdsarbeidet.

Forhenværende distriktslege Henrich Arnold Thaulow døde 86 år gammel 19 august 1894. Han ble begravet[xvii] 24 august. Heller ikke denne gangen er det angitt noen dødsårsak.


[iii] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 19 (1828-1847), Ekteviede 1834, side 254-255. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=661&idx_id=661&uid=ny&idx_side=-134
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060215040311.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1835, side 72-73. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-36
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050869.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1836, side 106-107. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-53
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050886.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1838, side 150-151. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-78
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050911.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 7 (1841-1850), Fødte og døpte 1841, side 2. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1106&idx_id=1106&uid=ny&idx_side=-6
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051114020456.jpg
[x] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 7 (1841-1850), Fødte og døpte 1843, side 36. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1106&idx_id=1106&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051114020490.jpg
[xi] Folketelling 1865 for 0623P Modum prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038090007118
[xiii] Folketelling 1875 for 0623P Modum prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052122004285
[xv] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Heggen i Modum, Ministerialbok nr. 11 (1877-1889), Døde og begravede 1885, side 245. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5889&idx_id=5889&uid=ny&idx_side=-203
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061101370834.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Heggen i Modum, Ministerialbok nr. 12 (1890-1898), Døde og begravede 1894, side 205. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1194&idx_id=1194&uid=ny&idx_side=-185
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051031011014.jpg