1834

Den Vest-Siællandske Avis eller Slagelse Ugeblad for den uden- og indenlandske Historie og for Dagens vigtigste Nyeheder

13 April 1833

«Ved Callundbor Toldsted, er fra 1ste til 7de April

indkommen:

Skpr. P. Jensen fra Skaarupøer, med Jagt, 4 Læster, fra Apenrade med Boghvedegryn, Oste, Kalt &c. – Skpr. P. E. Callermannn af Aarhuus, Jagt Hanne, 5 Læster, fra Randers, ballastet. – Skpr. Lars Aarøe af Sandefiord, Jagt Christiane Sophie, 15 enhalv Løster, fra Sandefiord, med en Ladning Trælast. – Skpr. Søren Aarøe af Sandefiord, Slup Nyt Haab, 4 Læster, med Træelast og 251 Stænger Jern».


20 April 1833
«Udgaade:
Skpr. L. O. Aarøe af Sandefiord, Jagt Christiane Sophie, 15 enhalv Læster, til Sandefiord med et Partie Kornvarer…».

Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende

8 August 1833

«Udgaaede: Den 1ste August … W. Hansen af Sandefiord til Norge med Kornvarer; …».