1833-7 Hendrik Andreas Reinert

Hendrik Andreas ble født 17 september 1832 og hjemmedøpt. Dåpen[i] ble bekreftet i kirken 19 april 1833. Fadrene var Fr M Berg fra Laurvig; Jomfru Charlotte Steenfelt Kjelmann; C L Sørensen; Ole G Goen; Vilhelm Hvidt; og Smedmester Abraham Reinert.

Foreldrene var Sandefjordskipperen Henrick Reinert[ii] og den danske prestedatteren Mathilde Steenfeldt[iii]. De hadde giftet[iv] seg i Korup i Odense 27 oktober 1828.

Faren hadde i ungdommen vært litt vidløftig: Henrietta Reiner ble født utenfor ekteskap 15 november 1825 og døpt[v] 4 desember samme år. Moren var Anna Marie Olsdatter. Henrick syntes dette var slikt et godt påfunn at han gjentok det, med den samme piken – Anne Marie Olsdatter Stub – to år senere; Anne Catrine ble født 6 september og døpt[vi] 7 oktober 1827. Ved denne anledningen var fadrene Anne Helvig Hansdatter Giellestad; Dorte M Hansdatter Wirik; Ole Christensen Stub; Christopher Tolvsen; og Michel Hansen Wirik.

Cathrine Johannes foreldres første felles barn var August Jeremias Reiner som ble døpt[vii] 23 april 1830. Han ble født 17 september 1832 og døpt[viii] 19 april 1833. Foreldrene fikk så en sønn de kalte Damianus Teodor[ix] og som ble født 18 juli 1834 og døpt[x] nesten et år senere, den 4 mai 1835. Julaften 1835 ble Julia Damine Teodora født, hun ble døpt[xi] 21 september året. Carl Ejlert Stenfelt ble født fire år senere, den 3 januar 1839 og ble døpt[xii] 24 august samme år. Året efter fulgte den som synes å være det siste barnet i flokken: Augusta Henriette Mathilde; hun så dagens lys 28 juli og ble døpt[xiii] 22 oktober 1840.

Noen år efter dette flyttet familien til Moss. Det er ikke funnet noen konfirmasjon for Hendrik Andreas – men det er jo ikke sikkert at de flyttet direkte til Moss fra Sandefjord. Og det er i Moss han gifter seg. Den utkårede var Ragna Herføll, hun var 21 år gammel og datter av Kjøbmand Peter Herføll. Som forlovere hadde de Doctor Skeiberg og Kjøbmand Grønn. Det ble lyst for dem Maria Bebudelsesdag. Vielsen[xiv] fant sted 9 april 1863.

Første barn var en pike. Mathilde Katrine ble født 20 august 1864 og døpt[xv] 16 oktober. Da var fadrene Moderen; Jomfru Marie Herføll; Jomfru Karen Ulsteen [?]; Kjøbmand Peter Herføll; og Handelsagent Johan Wesmand.

I 1865[xvi] finner man familien i Postmestergaden 69 i Moss, gaten heter nå Gudes Gate[xvii]. Bygget er eiet av Hendrik Andreas sammen med en Y. J. Grønn. Hendrik Andreas er mølle-eier. Det er en forholdsvis stor husstand, men det var vel handelsvirksomhet i samme bygning. Ved siden av Hendrik Andreas, Ragna og Cathrine Mathilde er der 10 mennesker tilstede. En av dem er Hendrik Andreas søster Cathrine som er 35 og ugift. Så er det 23 år gamle Niels Otto Pløn Mandahl fra Christiania, han er handelsreisende. Ett år yngre Thomas Alfred Sødring er bokholder, mens 26 år gamle Harald Høyer fra Drammen er ekspeditør. De andre seks er tre drenger og tre tjenestepiker; Svend Hansen fra Rygge er 28 – alle de andre er fra Moss. Ludvig Johannessen (23); Johan Evensen (17); Nicoline Sophie Borgstrøm (35); Marthine Torgersen (21); og Nicoline Nielsen (18). I en annen del av huset bodde en pensjonert postmester Bøckmann med familien.

Et par år senere fikk Hendrik og Ragna en sønn. Peter Herføll ble født 17 november 1868 og døpt[xviii] 7 februar 1869.Fadrene ble Madam Maria Bang; Frøken Charlotte Dahl; Sophie Herføll; Distriktslege Andreas Heiberg; Kjøbmand Peter Herføll; og Contorist Harald Høyer.

Neste barn var en gutt. Henrik kom til verden 20 februar 1872 og ble døpt[xix] 9 april. Da fikk han fadrene Fru Ingeborg Møller; Frøken Katrine Reinert; Frøken Augusta Heiberg; Kjøbmand Jakob Bang; og [NN] Karl [NN].

På denne tiden var Henrik Andreas en engasjert borger i Moss:

«Jernbanemøte i Moss[xx] – lokalt initiativ

I februar 1872 var det et møte i Moss, og her ble det argumentert sterkt for at jernbanen måtte legges om Moss. Argumentene var at byen lå naturlig til for ferdsel mellom Øst- og Vestlandet. Den lette forbindelsen med utlandet ble også utnyttet. Videre ble det understreket at Moss hadde gunstige utvik- lingsmuligheter for industri og en utmerket havn. Endelig hadde Moss det pre at byen var hovedavsetningssted for kornprodukter i fylket. Møtet vedtok at det måtte rettes en henstilling til Indredepartementet om å sette i gang undersøkelser for å bygge en jernbane gjennom byen. På den tida var regjeringen mest innstilt på at Jarlsbergbanen, Sørlandsbanen og Bergensbanen skulle komme først. Imidlertid kom det brått fortgang i Smaalensbanen etter at et par private investorer søkte om konsesjon, og hele tiden var det sonderinger om hva svenskene gjorde med jernbane fram mot den norske grensa. 30. mai 1872 innbød formannskapet i Eidsberg til et stort jernbanemøte, der det ble oppnådd enighet om å detaljundersøke både en kyst- og en innlandslinje for jernbane i Smaalenene.

Møtet i Moss 1872 forlangte også at formannskapet skulle sette ned en jernbanekomité, og det ble straks imøtekommet. Komiteen besto av apoteker August A. Logn, grosserer Johan Thorne, postmester Jonassen, grosserer Johan Nyquist og grosserer H. A. Reinert. Det samme formannskapet bevilget også 30000 Spd til jernbanen. I tillegg kjøpte kommunen aksjer for 48 300 Spd med forbehold om at de forutsatte en ytre linje, på vestsiden av Moss langs Mossesundet.»

Det ser ikke ut til at Henrik levet opp, for han er ikke med i folketellingen for 1875[xxi]. På den tiden var Hendrik Andreas «Mølleeier, Korn & Melhandel engross” og bodde i Storgade 38a. Familien bodde i «Hovedbygning Stuetage” og som ti år tidligere var det en hel del ansatte i husstanden. Der var en handelsreisende, Octavius August Arnesen; Tjenestefrengene Hans Johansen og Christian Jørgensen – henholdsvis fra Waale og Raade; of to Tjenestepiker fra Moss og omegn: Elise Pedersen og Anette Larsen. Det var to andre husstander på eiendommen; en tollkasserer med familie, og en Handelsreisende med sin familie – den siste var kanskje knyttet til Reinerts bedrift.

Datteren Signe så dagens lys 14 september 1876 og ble døpt[xxii] 19 november. Denne gangen var fadrene Fru Louise Heiberg; Frøken Karen Horn; Fru Aagot Hjersing; Kjøbmand Ludvig Hammer; Kjøbmand Henrik Andersen; og Cand. Real Hugo Munthe-Kaas.

Hugo Steenfeldt Reinert fulgte to år senere, 1 desember 1878. Han ble døpt[xxiii] 19 januar 1879. Fadrene var Fru Emilie Hammer; Frøken Inger Holst; D: Aagot Heiberg; Kjøbmand Johan Møller; Hr Karsten Hjersing; og Handelsbetjent Richard Larsen.

Siste barn var også en gutt, Eivind. Han meldte sin ankomst 22 november 1881 og ble døpt[xxiv] 30 januar 1882. Fadrene var Fru Anna Reinert; Frøken Lovise Brinchmann; Frøken Mathilde Reinert; Grosserer Henrik Holst; Kontorfuldmægtig Alf Arnesen; og Einar Reinert.

I 1885[xxv] bor Grosserer Henrik Andreas Reinert i Storgaten 26 i Moss: det er vel kanskje samme mygg som ti år tidligere, men med ny adresse. Hele familien er til stede, og i husstanden i første etasje er det tre tjenestepiker: Gunhild Marie Andersen (25) fra Skibtvedt; Elvine Johanne Evensen (23) fra Moss; og Amalia Elida Olsen (17) også fra Moss. I annen etasje bor Tollkassereren Johan Olivarius Horn med familie, samt en Almueskolelærerinde fra Molde. i første etasje en ellers ukjent enke i sekstiårene: hun heter Mathilde Riis og er fra Fredrikshald. Og tilslutt, en 33 år gammel «Kudsk og Gaardsgut» med hustru og to små barn.

Henrik Andreas Reinert fra Sandefjord var blitt en viktig mann i Moss. Som Moss Byleksikon forteller:

«Henrik Andreas Reinert[xxvi] (1832 – 1915) var eier av flere dampskip, sagbruk og møller ved Fossen.

Han var byens ordfører i 1890, og som medlem av formannskap og bystyre nedla han et betydelig arbeid for Moss by. Han var stortingsrepresentant fra Venstre 1892-94 og stemte med den konservative fløyen av partiet. H.A. Reinert var svigerfar til konsul Christen Sandberg og maleren Jacob Kielland Sømme.»

 

Ved folketellingen i 1891[xxvii] – som ikke angir navn – finner man at det i Storgaten 26 er 19 personer tilstede, hvorav 1 ikke er hjemmehørende der. Omtrent på samme tid finner man en annonse[xxviii] i Norsk Kundgjørelsestidende:

«Til

Moss Magistrat

Jeg tillader mig herved at anmelde, at jeg er Eneindehaver af den under Firma
A. Reinert

drevne Forretningsvirksomhed, der omfatter Skibsrederi, Mølle & Kornforretning, Import af Petroleum og Kul, Export af Havre, Is og Grubeartikler. Firmaet har sit Konto hersteds i Storgaden No. 26, hvor ogsaa min Bolig er.

Moss den 31 Marts 1891

Henrik Andreas Reinert

Anmeldt og registreret i dag.
Moss Magistrat, 31 Marts 1891
(1,95)   Fredr. Sandberg.»

 

Gruveinteressen var – i det minste delvis – knyttet til feltspatutvinning ved Orud Gruve[xxix]:

«Gruben eies af Ole Christiansen Orud, men er forpagtet af grosserer Reinert paa Moss mod en afgift af kr. 1,40 pr. ton. Der skal i det hele herfra være udbragt 1000 ton første sort feldspat»

På Stortinget[xxx] virket Henrik Andreas Reinert tidlig i Konstitusjonskomiteen sammen med representantene Foss; Fretheim; Grændsen; Johnsen; Moursund; Emil Stang; og Sveinsson.

I 1900[xxxi] bor familien fremdeles i Storgaten 26. Av barna er Signe hjemme og ugift, hun driver med husgjerning; mens yngstesønnen Eivind er hjemme på besøk: han er studerende. Det er bare to tjenestepiker, 21 år gamle Hilda Vandem fra Moss og 37 år gamle Marie Andersen fra Rygge – begge er ugift. Henrik Andreas er fremdeles forretningsmann men driver nå med «Grubeforretning vise Konsul».

Sankthansaften året efter døde Ragna, bosatt i Storgaten i Moss og 58 år gammel, av hjerteslag. Hun ble begravet[xxxii] 27 juni 1901.

Efter dette er det ikke sett noen tegn til Henrik Andreas Reinert.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1833, side 20-21. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-9
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050842.jpg
[ii] 1795-1 Henrick Jørgen Jeremiassen Reinert
[iii] 1830-4 Mathilde Steenfeldt
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 174. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-176
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610369.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1827, side 192. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-194
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610387.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1830, side 316. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-317
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610510.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1833, side 20-21. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-9
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050842.jpg
[ix] Dette valget må reflektere hennes families preferanser.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1835, side 76-77. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-38
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050871.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1836, side 110-111. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-56
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050889.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1839, side 172-173. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-89
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050922.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1840, side 192-193. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-101
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050934.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Moss, Ministerialbok nr. I 8 (1852-1869), Ekteviede 1863, side 259. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=400&idx_id=400&uid=ny&idx_side=-246
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060322020897.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Moss, Ministerialbok nr. I 9 (1861-1869), Fødte og døpte 1864, side 48. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5739&idx_id=5739&uid=ny&idx_side=-51
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060928010110.jpg
[xvi] Folketelling 1865 for 0104B Moss prestegjeld, Moss kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037982000893
[xviii] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Moss, Klokkerbok nr. I 4 (1869-1877), Fødte og døpte 1869, side 2. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7518&idx_id=7518&uid=ny&idx_side=-7
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061024010637.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Moss, Ministerialbok nr. I 10 (1870-1877), Fødte og døpte 1872, side 35. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5740&idx_id=5740&uid=ny&idx_side=-36
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060928020092.jpg
[xxi] Folketelling 1875 for 0104B Moss prestegjeld, Moss kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052007000413
[xxii] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Moss, Klokkerbok nr. I 4 (1869-1877), Fødte og døpte 1876, side 150. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7518&idx_id=7518&uid=ny&idx_side=-156
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061024020057.jpg
[xxiii] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Bysoknet i Moss, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1886), Fødte og døpte 1879, side 13. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5741&idx_id=5741&uid=ny&idx_side=-16
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060928020425.jpg
[xxiv] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Bysoknet i Moss, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1886), Fødte og døpte 1882, side 56. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5741&idx_id=5741&uid=ny&idx_side=-59
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060928020468.jpg
[xxvii] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Moss kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet. Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/52672/6/
[xxx] Stortingsforhandlinger. 1892 Del 7Stortingsforhandlinger. 41, http://www.nb.no/nbsok/nb/a4242274c1ccb38960d0d7e975b53fa1?index=7#94
[xxxii] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Bysoknet i Moss, Ministerialbok nr. II 3 (1894-1901), Døde og begravede 1901, side 456. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5472&idx_id=5472&uid=ny&idx_side=-358
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060907010635.jpg