1833-14 Peder Arnoldus Andersen

Peder Arnoldus ble født i 1833, den første dagen i en måned som ikke er helt leselig. Han ble døpt[i], og dette er klart notert, første desember samme år. Da fikk han fadrene «Moderen, Anne C. Christiansen»; Jomfru Tine Faagner; Smed Abraham Reinert; Møller Gabrielsen; og Møllersvend H. J. Gabrielsen.

Foreldrene var Anders Christensen – eller Christiansen – Goen og Anne Cathrine Tribler – det var hans annet, hennes første, ektskap og han var en god del eldre. De hadde giftet[ii] seg 30 november 1817.

Første barn var Maren som ble født 4 oktober 1819 og døpt[iii] 30 desember samme år med fadrene Madame Melsom; Jomfru Karen Klavenes; Tollbetjent Tribler; Hr Lieutenant Schrøeter; Christ, Falch i Laurvig; Christ. Lornsen; og Christ. Giertsen.

Dernest ble det en gutt, Christian som ble født 29 juli og døpt 29 november 1820. Fadrene ble [NN] Falks Kone i Laurvig; Jomfru Anne CH: Lornsen, Sandefjord; Wisiteur Tribler; Ole Thomessen, Sandefjord; Abraham Reiner, Sandefjord; og Aage Klavenes.

17 august 1821 ble Clara Anne født; hun ble døpt[iv] 6 januar 1822 og fikk fadrene Mad: B:K: Grøn; [NN] Abelsted; Christian Waale; Christian Giertsen; og Henrich Reinert – alle, ser det ut til – fra Sandefjord.

To år senere fikk de en sønn, Johan Henrich, 27 januar 1823. Han ble døpt[v] 21 mai samme år og i dette tilfelle ble fadrene Elisabeth Reiner, Sandefjord; Maria Tribler; Toldbetient Tribler; Gabriel Tribler; og Capt Paul Bøck fra Horsens.

Karine ble født 6 oktober 1825 og døpt[vi] 1 februar 1826, hennes fadre ble Mad Amalia Grøn; Jomfru Elisabeth Grøn; Jonas Andersen; Johan Martin Forg, Holstein; Jahn Jacob Dick, Holland; og Johannes Tribler.

Dette året er familien å finne i folketellingen av 1825[vii] for Sandefjord – og det ser ut til at alle barna som var født før dette tidspunkt hadde levet opp  så langt.

Så gikk det noen år før Carl så dagens lys: han ble født 8 august 1828 og døpt[viii] 16 januar 1829 med fadrene Mad Mathilde Reiner; Jomfru J Andersen; Hr O. Melsom; Hr Hutzelsider; Hr A. Kruge; Hr Abr. Reiner; og Hr Cap. Samsing fra Tønsberg – de foregående var alle fra Sandefjord.

Nok en sønn, Hans, fulgte 2 august 1830 med påfølgende dåp[ix] 25 mars 1831: Hans fikk fadrene Mad Johanne M: Kruge; Jomfru Zina Fougner [?]; Skovrider Hutzelsider; [NN] Reiner; og Thomas Paust.

Seks uker senere døde Petrea, 20 september 1830, og ble begravet[x] 8 dager senere, den 28 september. Dagen efter at Petrea ble begravet døde lillesøsteren, den første Clara Anne: hun ble begravet[xi] 4 oktober.

Lillesøsteren Clara Anna kom til verden 16 juni 1834 og ble døpt 30 desember samme år. Hun ble hjemmedøpt av sognepresten, på denne tiden Peder Pavels[xii]. Dåpen[xiii] ble stadfestet i kirken 30 desember samme år. I hennes tilfelle ble fadrene Konsul Hauffs Kone, Frue Maria P H født Petersen; Jfru Fredrikke Hvidt; Toldbetient Hr Breda; Kapit. Hermann Fridrik Wilcken af [NN]; og [NN] Pavel Søeberg.

Det neste man ser til Peder Arnoldus er at han blir konfirmert[xiv]. Det skjedde 1 oktober 1848 og han er ført opp som nummer 5 av de 7 guttene som synes bosatt i byen; til sammen var de 45 unge menn i kullet denne høsten.

Peder – nå kalt Petter – Arnoldus giftet seg da han var omkring 28 år gammel. Hans hjertes utkårede – eventuelt valgt av faren – var Marie Lovise Rakkestad. Hun var 23, født i Skien, og datter av Skrædder [?] Rakkestad. De to var aldri forlovet, men ble viet[xv] hjemme i huset 30 mai 1861, efter kongelig bevilling datert to dager tidligere.

Det kan ha vært flere grunner til at de klarte seg uten forlovelse, men kanskje den viktigste var at de hadde latt naturen gå over opptuktelsen med det resultat at sønnen Anders kom til verden 1 mai 1861, fire uker før bryllupet – og ble hjemmedøpt av Sogneprest Landstad. Bekreftelsen av dåpen[xvi] i kirken, derimot, kom efter ekteskapet og fant sted 21 juli samme år. Anders fikk fadrene Kjøpmann H. Abrahamsen; Bern Skauly [?]; Barnets fader; Barnets Moder; samt Jomfru Henriette Rakkestad. Gutten ble, som man kan vente på denne tiden, notert å være uektefødt – men i kirkeboken er det tilføyet at foreldrene, tross alt, hadde giftet seg. Petter Arnoldus omtales som «Kjøbmand».

Det gikk rund 18 måneder før neste barn meldte seg: også denne gangen en gutt. Alfred ble født 27 november 1862 og døpt[xvii] 16 januar året efter. Denne gangen var fadrene [NN] T. Christoffersen Feberg [?]; Jfr. Susanne Tvedten; Hotelvært Jonsen; og Sagfører Koss.

Om Petter Arnoldus og Marie Lovise hadde tatt ting på forskudd, så gjentok han suksessen, uten at det denne gangen førte til ekteskap. Hella Christiane Sørensdatter Bjørnumseiet nedkom 6 mai 1865 med datteren Anne Mathilde. Barnet ble hjemmedøpt av Pastor Lange. Det var Hella Christianes stefar, Søren Carlsen Bjørnum, som hadde meldt fødselen til presten. Dåpen[xviii] ble stadfestet i kirken 28 mai samme år. Da var fadrene Ragne Gulliksdatter Bjørnum; Gunild M. Hansdatter Bjørnum; Søren Tolfsen Bjørnum; Anders Olsen Bjørnum; og Jacob Poulsen Foxerød.

Det kan se ut som om Petter Arnoldus faktisk tok ansvaret for barnet, for i 1865[xix] finner man ham i Torvgaten, gård nummer 92. Han er kjøpmann, 32 år gammel, og har tre barn: Anders; Alfred – som man kunne forutse – og en pike i sitt første år som heter Anna. Mari Lovise er der naturligvis, og de har det nok forholdsvis romslig økonomisk, for de holder seg med to tjenestepiker – 36 år gamle Lovise og 18-åringen Severine, begge uten ytterligere navn. I tillegg finner man to unge handelsbetjenter, Christian Jacobsen og en uten fornavn som hette Johannesen – henholdsvis 18 og 16 år gamle.

Utover familien og de som er umiddelbart knyttet til denne er eiendommen befolket av bakermesteren Christen Lofstad fra Verumsdal. Han er 34 år gammel og gift med Hella Carine, født Nicolaisen – de er begge 34 år gamle. De har nok vært gift en stund, for eldstegutten, Necolai, er allerede 10 år gammel; de to andre er Thorval på 7 og Carl Olaf som er 3. I denne familien er det en tjenestepike: hun heter Torina Helgesdatter og er fra Høijelsogn og 32 år gammel.

To leieboere finner man også: 24 år gamle Martin Sørendsen Krogen fra Sandeherred som livnærer seg som hustømmermann; og Jens Hansen som er ett år eldre og arbeidsmand.

Notert som egen husstand finner man Christian Rove, en 28 år gammel skomakermester fra Sandeherred.

To år senere kommer tredje ekte barn til verden, Petrea Marie ble født 12 januar 1867 og døpt[xx] 24 mars. Fadrene var Madame Gina Christiansen; Jomfru Elen Grøn; N. V. Sørensen; C. M. Grøn; W. S. Wyller; og E. C. Eriksen.

Dette året døde Peder Arnoldus far, Anders Christiansen Goen, „forhen Skibsförer, senere Kjöbmand”, gikk bort 15 og ble begravet[xxi] 20 september 1867. Han döde av koldbrann og alderdoms-svekkelse.

Aaret efter döde Anne Catrine Christiansen födt Tribler. Hun var rammet av hjertesykdom vattersott og gikk bort 21 mars 1868, begravelsen[xxii] fant sted 27 samme maaned.

Peder Arnoldus, en tredje sønn, meldte sin ankomst 16 september 1868 og ble døpt[xxiii] 8 november. Fadrene, denne gangen, var Mdm Trine Hytten; Jfr. Enanda Rakkestad; Skibsfører Kristian Christiansen; Kjøbmand Hans Severin Hytten; og Kjøbmand E. C. Eriksen fra Sandefjord.

Datteren Clara så dagens lys 20 desember 1869 og ble hjemmedøpt av Pastor Lange. Dåpen[xxiv] ble bekreftet i kirken 6 mars året efter. Hun fikk fadrene Madame Augusta Bøye; Jomfru Anna Larsen; Skibsreder Henrik Klaveness; Peder Christian Pedersen; og Thancred Kristensen.

Halvannet år senere døde Alfred, knappe ni år gammel, 11 september 1869. Han ble begravet[xxv] 15 september.  Det var en drukningsulykke, ikke sykdom, som var årsaken.

To år senere skulle det bli nok en pike da Elise ble født 18 april 1872. Hun ble døpt[xxvi] 14 juni 1872 og hennes fadre ble  Fru Mathilde Grøn; Frøken Rosa Scharffenberg; Hotelvert Otto Mandahl; Innrulleringsbetient C. J. Olsen; og Lensmand Ferry.

Neste barn var en gutt, og ikke uventet fikk han samme navn som han som var druknet: Alfred. Dette barnet ble født 21 august 1874 og døpt[xxvii] 11 oktober samme år. Da fikk han fadrene Fru Mathilde Linaa; Frøken Olga Olsen; Kjøbmand A. [NN]; Kapitain H.Scharffenberg; og Telegrafist Forsberg [?].

I løpet av de nest par årene flyttet familien til Knatten, et småbruk som Lorens Berg[xxviii] omtaler under Prestegården:

«7. Knatten eller Nyland (kaldt saa allerede 1775) var omkr. 1800 bebodd av Anders Jørgenssøn som flyttet til Klinestad og omtales der. Efter ham kom toldbetjent Johan Triblersom døde i 1825, enken Klara Tribler 1834, hvorefter svigersønnen kjøbmand Anders Kristianssøn Goen fik fæste».

I 1875[xxix] var Anders Goen død for flere år siden, og om flyttingen var et resultata av dette eller noe helt annet er ikke kjent. Uansett, det året finner man Peter Arnoldus som «Husmand med Jord og Skibsreder» nettop på Knatten. Der bodde han sammen med konen, denne gangen omdøpt til Lovise Marie, samt barna Anders; Anna; Clara; Elise; og Alfred. De hadde ikke færre en tre tyender: en av dem en slektning, men likevel. Anne Marie Rakkestad, 17 år og fra Langesund var husjomfru; Anne Christiane Nilsdatter var 37, fra Fredriksværn: hun var tjenestepike. Det var Caroline Knudsen også, hun var 17 år og fra Stokke.

Ved siden av rederivirksomheten ble det visst litt jordbruk også: rug, havre og poteter; de hadde en hest; tre kuer, en kalv; og et svin: minst tilstrekkelig til husbruk.

På denne tiden fikk Peder Arnoldus og Lovise Marie – navneskiftet ser ut til å ha blitt permanent – enda en datter som kom til verden 8 september 1876 og ble hjemmedøpt av Pastor Randers. Da dåpen[xxx] ble bekreftet 26 april 1877 fikk hun navnet Kathrine og fadrene Barnets Moder; Frøken Anne Kristine Nilsen; Skibsreder Kristian Kristiansen; og Barnets Fader.

To år senere døde Elise. Hun gikk bort 12 mai 1879 og ble begravet[xxxi] 19 samme måned. Dødsårsaken var hjernebetennelse.

Hele fem år efter Kathrine fødte[xxxii] Lovise Marie en pike som så dagens lys 9 februar 1881. Barnet ble hjemmedøpt av sognepresten og ble kalt Marie, men døde før hun ble bragt til kirken. Peder Arnoldus omtales nå som Forhenværende kjøpmann.

Det er ikke noen folketelling for Sandar for 1885, men i 1891 finner man Peder Arnoldus[xxxiii] og Lovise Marie[xxxiv]; datteren Anna[xxxv] – hun er «Syerske paa egen Haand» –  Katrine[xxxvi]; en svigersønn ved navn Johan Fredrik Gjertsen[xxxvii] som var 24 år og fra Tjøme – han var skibskaptein av yrke og gift med Klara[xxxviii]. De hadde en besøkende da folketellinge foregikk – det var Nils Eli Agerup[xxxix], 35 år og  opprinnelig fra Tjøme, men bosatt i Christiania og Kjøpmann av yrke. I tillegg finner man 10 år gamle Edii Floris Giertsen[xl] fra Tjøme, datterdatter av Peder Arnoldus – men det er ikke klart om det var Klara som var moren – Johan Fredrik Gjertsen synes for ung til å være faren.  

I løpet av noen år flyttet familien til Sandefjord, der Lovise Marie døde 12 april 1899. Hun ble begravet[xli] 19 samme måned. Kanskje fikk hun en blodstyrtning.

I 1900[xlii] bor Peder Arnoldus, Enkemand og Forhenværende Kjøbmand, i Bugaardsgade 154, han bor i annen etasje i forhuset ser det ut til. Der er det to værelser og et kjøkken. Sammen med ham bor yngstedatteren Chathrine som nå er gift med Sondre Melleksen Husevold, en 25 år gammel kjøpmann med «Manufacturforretning», der Chathrine er «Bejelpelig med Exp. i Butikken».

Peder Arnoldus døde, 69 år gammel, 28 april 1902. Han ble begravet[xliii] 5 mai. Dødsårsaken var hjerneslag.


[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1818, side 198.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 51.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-55
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610248.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 71.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1823, side 94.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 175. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-177
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1829, side 301. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-302
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1831, side 332. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-333
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1830, side 130. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-135
[xii] Oplysninger om Norges Geistlighed siden 1814 ved M. Bie p 21. Kristiania, Th. Steens Forlags-Expedition, 1885. elektronisk tilgjengelig gjennom Digitalarkivet, se http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=geistleg besökt 3 april 2013.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1834, side 66-67. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-33
[xix] Folketelling 1865 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038106000631
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1867, side 146.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-159
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1868, side 154. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-167
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018030167.jpg
[xxviii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold» ; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p 392, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001 
[xxix] Folketelling 1875 for 0724L Sandeherred prestegjeld, Sandeherred sokn, https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052152000130
[xlii] Folketelling 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad, https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037133002005