1831-10 Engel Marie Hedemark

Akkurat hvilken dag Engel Marie ble født er ukjent, men hun ble hjemmedøpt. Hun ble «fremstillet i kirken til bekræftelse» av dåpen[i] 20 mai 1785. Foreldrene var Lieutnant Hedemark og Anne Tonette. Fadrene ble Mad. Schorbek; Peder og Anne Høyjord; og Rollf Sandset. Samme dag holdt Moderen sin Kirkegang efter barsleseng. «Præsten Hr Muller holdt Introduction [XX] til Konen [?] ikke i Kirkedøren men af Prædikestolen».

Ovenstad (Ovenstad, s. 441) gir en oversikt over hans karriere:

 

«Heidemark, Friderich Christian. – F. 31/10 1751 (eller 1750) i Lardal. – Sønn av kpt. Ole Heidemark. – Blev antatt ved 2. Smål. nasj. inf.regt. i 1760. –gjorde. Virk. tjeneste fra 1765. – Stod som korp. Ved samme regt. i 1773. – Kom inn på den Matm. skole i Kr.ania 1/3 1770. – Sek. Lnt. Ved 2. Smål. nasj. inf.regt.s N. Laurvigske komp. 4/3 1773, men forflyttet til Eidangerske komp. i 1777. Pr.lnt. ved samme regt.s N. Jarlsbergske komp. 30/1 1777, men ved eidangerske komp. fra 1785. – kpt. Ved 2. Akh. Nasj. inf.regt. og chef for V. Jarlsbergske komp. 30/1 1789. reservert maj.s anc. fra 11/4 1806. Var ved sin avgang i 1808 detasjert med 1 division (komp.) til Laurvig. Insp.-havende off. ved sykelasarettet fra 15/6 1808. – Maj.s kar. 20/6 s.å. med anc. fra 11/4 1806. Død 16/5 1809 i Kr.ania. Gift 22/3 1777 i Lardal med Antonette Andreasdatter Wrigth, f. 27/11 1758 i Lardal, død 1/9 1838 i Hedrum, datter av proprietær Andreas Christian Larsen Wrigth og hustru Johanne Pedersdtr. Lindseth.»

 

Friderich Christian og Antonette giftet[ii] seg altså i Lardal 20 mars 1777; som forlovere hadde de Lars Poulsøn Gaaserød og Ole Helgeland.

Paret bosatte seg øyensynlig i Andebu der første barn ble døpt[iii] 8 november 1779. Første barn var en pike som fikk navnet Jacobea Olea og fadrene Else Sophia Cröyer; Giertru Andrea Cröyer; Andreas Wrigt; Peter Wrigt; Olaus Hammer; Wincens Thurman; og [XX] Grønhoff.

Neste barn var en gutt som fikk navnet Ole da han ble døpt[iv] 5 oktober 1781. Denne gangen var fadrene Ole og Kari Tuften [?]; Anders og Kari Holmstad [?]; og Peder Høyjord.

Rebecca Kristina kom til verden omkring et år senere og ble døpt[v] 26 november 1782. Rebecca fikk fadrene Olea Cröyer; Else Schaarbek; Hr Wincens Thurman; Andreas Wrigt; og Peder Wrigt.

Enda en pike så dagens lys rundt to år senere og ble døpt[vi] 31 januar 1784. Da fikk hun navnet Andrea Georginne og fadrene Johanne Bøe; Ane Wrigt; Else Maren Wrigt; Peder Wrigt; Andreas Wrigt; Lieutnant Mejlender; og Capell: Hr Wincens Thurman.

Så var det altså Engel Maries tur, og hun ble fulgt av Johan Brede. Han ble døpt[vii] i Hedrum 31 mai 1786 og fikk fadrene Christina Allum; Birthe Olsdatter; Michel [NN]; Hans Allum; og Michel Giønnes.

Karen Kistine som meldte sin ankomst et par år senere og ble døpt[viii] i Hedrum 24 Juni 1787. Denne gangen var fadrene Mad Wright; Jomfru Skaarbek; Hr Lieutenant Majlænder; Premierlieutenant Skrøder; og Lieutenant Grønvold.

Real Christian som kom til verden i 1788 og ble døpt[ix] i Hedrum 26 august. Real Christian fikk fadrene Madame Hansen; Jomfru Elisabeth Zimmermann; Johan Wright; og Guldbrand Aagesen.

Johanne Bredine ble født i 1790 og døpt[x] i Hedrum 15 februar det året. Fadrene hennes var Madame Wright; Jomfru [NN]; [NN] Hansen; [NN] [NN]; Peder Wright; og Lars Wright.

Else Juliana meldte sin ankomst midt på vinteren og ble døpt[xi] i Andebu 23 februar 1791. Fadrene var Else Sophia Crøger; Else Maria Wright; Captain Majlender; Præsten Hr Jacobi; Hr Crøger Jr; og Hr J: A: Wright.

Antonette Friderika så dagens lys i Andebu der hun ble døpt[xii] 15 april 1792. Begge foreldrene var blant fadrene, og de andre var Jomfru Skrøter; Lieutenant Hals; og [NN] Wright.

Litt over to år senere ble Knud Oppen døpt[xiii]; det skjedde 2 juni og fadrene var Lieutnant Starum; Mathias Føyen og [NN]; Madame Johanna Wright junior; og Jomfru Marthe Maria Skaarbeck.

Andreas Christian Wright ble antagelig født i 1794, men det er ikke funnet noen dåp.

Boge Christian ble døpt[xiv] I Andebu 24 august 1795. For denne gutten hadde foreldrene valgt fadrene Mad Johanne Kroft; Jomf Olea Jacobea Hejdemark; Hr Lieutn. Søngnen [?]; Hr Lieutn. Diedrichs; Hr Omsted på Kvelde; og Hr Andreas Hansen.

To år senere, julen 1797, er familien i Hedrum der Anders Christian F. fikk dåpen[xv] i Andebu bekreftet: «27 Dec: no, med Attest fra Hr Pastor Faye [XX] Anneboe».

I 1801 finner man familien på gården Schieggestad Søndre i Ramnes. Om denne sier Ramnes Bygdebok[xvi]:

 

«Den første kompanisjef på Skjeggestad var kaptein Friderich Christian Heydemark (f. 1750-51 i Lardal, d. 1809 i Kristiania). Han lot oppføre en tegltekt hovedbygning i to etasjer, med fire værelser i hver etasje, men rommene i annen etasje var i 1818 ennå ikke innredd. Heydemark flyttet til Skjeggestad et stykke ut i 1790-åra fra Tolstad i Andebu, hvor han hadde bodd noen få år. Der ble et barn f. i 1796. På Skjeggestad ble første barn f. 1798. Heydemark var en kort tid eier av en liten part av Nordre Skjeggestad. Han var sønn av løytnant Ole Christian Heydemark, som tidligere hadde bodd på Nordre Gjerstad i Tjølling og seinere på Nygård ved Åsgårdstrand (Bygdebok for Tjølling, s. 250, note 1, og Borre-boka s. 238). I 1801 bodde Heydemark med sin kone Antoinette Wright fra Lardal (f. 1758, d. 1838 i Hedrum) på Skjeggestad med 11 barn».

 

I forbindelse med folketellingen[xvii] samme år er Friderich Christian Hejdemark Captein og Compagnie cheff; eldstesønnen Ole er dratt til sjøs, og om de andre barna er det ikke bemerket noe. Familien har så de klarer seg: de har fire tjenestefolk: Erich Olsen (22) er også nasjonal soldat; Christen Erichsen (10); Marthe Halvorsdatter (22); og Marthe Sofia Andersdatter (21).

Engel Marie bor ikke hjemme på denne tiden. Henne finner man hos kjøpmannen Jens Sanne i «Østerbyen 5te Qvarter, Rode No 1, No 48» i Kristiansand. Jens Sanne er gift for annen gang, og konen er den 38 år gamle Marthe Marie Schaarbech. Engel Maries nærvær presenteres med bemerkningen «Huusbondens første kones broderdatter», så Jens må ha vært gift med en søster av Friderich Christain Heidemark.

Denne søsteren var Andrea Christine og de var blitt viet[xviii] i Glemmen «efter Kongelig Allernaadigst Bevilling» fredag 13 august 1790, i General Auditeur Abildgaards hus. I forbindelse med ekteskapet går det frem at Jens Sanne er hjemmehørende i Kristiansand og kjøpmann allerede da.

Jens Sanners eldste barn i 1801 var 5 år gammel, så Andrea Christine må være gått bort før midten av tiåret, og antagelig uten at ekteskapet resulterte i barn.

Uansett: hvorfor Engel Marie er i Kristiansand er ikke klarlagt. Det er ikke funnet noen konfirmasjon for henne i Ramnes, så det kan vel tenkes at hun har vært i Kristiansund en god stund allerede i 1801, men noe belegg for dette finnes heller ikke.

Neste gang hun viser seg tydelig er i forbindelse med at hun gifter seg med Premiærlieutenanten Christian Ludvig Thestrup[xix]. Det skjedde i Kristiansand 10 april 1811. Som kausjonister hadde de Major Rasmus Diderichsen og Kjøbmand Jens Sanne. Vielsen[xx] fant ikke sted i kirken – de ble «Copulerede i Huset efter Kgl: Bevill:». Han var av dansk opprinnelse, men hadde delvis vokst opp i Arendal og Dybvåg, der hans far var prest.

Christian Ludvig Thestrup er omtalt av Ovenstad (Ovenstad, s. 484):

 

« Thestrup, Christian Ludvig. – F. 18/4 1780 i Roskilde. – Sønn av sogneprest til Frue Kirke i Roskilde Hans Christian Thestrup (senere: sognepr. Til Arendal 13/2 1782, sognepr. Til Holt, Dybvåg og Flagstad 6/12 1793, død 24/3 1812) og hustru Charlotte Juliane Harboe, f. 28/11 1744, død 24/3 1812. – Hun var den 19, av oberst Christian Frantz Harboes 24 barn med én hustru! – Korp. «paa Avantage» ved Vesterl. nasj. inf.regt. fra ca. 1794. – Kostkadett 11/4 1795. – Gjennemgikk militærakademiet i Kj. Havn. – Fenr. Ved Kongens regt. i Kj.havn 1/1 1802 med anc. Fra 19/12 1800. – Sek.lnt. samme regt. 10/6 1803. Kom så til Norge som pr.lnt.  ved Vesterl. nasj. inf.regt. 1. Råbygdelagske komp. 18/8 1807 men forflyttet til 1.Listerske komp. 17/7 1810 og derfra til det tj.gj. jegerkompani 25/2 181 s.å. – Reservert kpt.s anc. Fra 28/1 1813. – Vaktm.-lnt. Ved Kr.-sands festn. 3/6 1813 og med kpt.s. kar, med den reserverte anc. – Efter ansøkn. Meddelt avskjed 13/10 1817. – Reiste våren 1818 til Danmark, hvor han forgjeves søkte ansettelse i den danske hær.  – Hadde i noen år gården Solbrød på Sjælland. – Vendte tilbake til Norge i 1824 og bosatte sig i Laurvig, hvor han oprettet en privatskole. – Flyttet 1830 til Sandefjord som skolelærer, blev også poståpner og i 1849 postmester, fra hvilken stilling han tok avskjed i 1852. – Flyttet da tilbake til Laurvig, hvor han døde 11/7 1860. – Begr. Der. – Gift: Fikk 15/2 1811 tillatelse til ekteskap med Engel Marie Heidemark, f. i Hedrum, død 23/9 1868 i Laurvig, datter av maj. Friderich Christian Heidemark og Hustru Antonette Andreasdatter Wrigt».

 

Første barn var Charlotte Friderike Theresia. Hun kom til verden i Kristiansand 10 desember 1811 – foreldrene hadde tyvstartet en anelse – og ble døpt[xxi] 30 januar 1812. Da fikk hun fadrene mar Mette Marie Sanner; [NN] Andrea Hedemark; Kjøbmd. Christian Gjerdrum; Koff. Kapt. Thestrup; Kjøbmd. og Hans Samuelsen.

Christian Fredrik så dagens lys, også i Kristansand, 17 november 1813 og ble døpt[xxii] der 30 desember samme år. Da fikk han som fadre Moderen; Frøken Else Julianna Hedemark; [XX] hans Christian Thestrup; Styrmand Knud Oppen Hedemark; og Faderen.

Datteren Antonette Mathilde meldte sin ankomst 26 november 1815. Hun ble døpt[xxiii] 25 februar 1816. Siden 1813 var faren nå blitt kaptein. Fadrene ble Mad. Susanna [NN], [XX] Christ. Thestrups; Jfr. Andrea Sanne; [XX] Christen L. Tobiesen; [XX] C. A. W. Selmer; [XX] og Ole Georg Friderich Thestrup.

Marie Louise kom til verden i Søllerød[xxiv] som ligger ca. 17 kilometer nord for København sentrum. Det skjedde 19 juli 1822. Barnet ble døpt[xxv] 5 oktober og fadrene var Madame Karin Elie, Skovrider Bjørnsens Hustrue; [NN] Eng. Wernerald [?] og Søn F P Wernerald [?].

Ulike websider[xxvi] forteller om barn som ble født i Danmark, der Christian Ludvig bodde de neste årene. En av disse var Johan Peter Julius som ble født 10 oktober 1824 – muligvis i Norge – og døpt[xxvii] i Kongens Lyngby Sogn 22 desember dette året. Han ble båret til dåpen av Fr: Woldike og fadrene var Sect. Woldike; Hans Bjørnsen Bergmann; og Jfr. [NN] Herring. Ikke alle disse barna er funnet igjen, inklusive Jens Carl Wilhelm som visstnok ble født i 1817..

Som nevnt av Ovenstad, kom Christian Ludvig og familien tilbake til Norge, og selv om han knyttes til Larvik bodde de sannsynligvis i Hedrum. Der ble nemlig datteren Johanne Regine Dorothea Søfrines dåp[xxviii] bekreftet i kirken i mai 1828 – hun var født 10 juni året i forveien. Foreldrene er oppgit som Capt Thestrup og Kone og fadrene var Majorinde Heidemark; Jomfru More [?]; C. Baastad [?]; [NN] Aagesen; og S: Kleven.

Familien kommer til syne igjen, denne gangen i Sandefjord, i forbindelse med at sønnen Johan Anthon blir født 29 mai 1830. Gutten ble døpt[xxix] 20 februar 1831 og da ble fadrene Skibsfører Roal Heidemark; Skibsfører Knud Oppen [?] Heidemark; og Styrmand Andreas Heidemark. Hvorfor det ikke var noen kvinner er ukjent.

Livet i Sandefjord var antagelig ikke helt enkelt: Senere på året finner man Christian Ludvig engasjert som kommisjonær[xxx] i Sandefjord for en norsk utgave av Miss Grace Kennedys samlede verker[xxxi]. Han er beskrevet som skolelærer og han trenger kanskje å tjene en slant på si.

Det er vel det samme som ligger bak når han blir nevnt – igjen som skolelærer i Sandefjord – som kommisjonær i forbindelse med at fire eiendommer og et genre-maleri skulle loddes ut heller enn å selges i oktober[xxxii] 1850. Hvem utlodderen var er ikke klart, men annonsen ble rykket inn av P. Chr. Hoel, Kontorist i Volden pr Aalesund. For å gjøre lotteriet enda mer attraktivt var det også noen pengepremier, og de som kjøpte ti lodd fikk det ellevte på kjøpet.

27 juni 1851 var det Christian Ludvig og Engel Marie selv som rykket inn en annonse, av et sørgeligere slag: de kunngjorde et dødsfall:

 

«Dødsfald[xxxiii]
 
        At vor kjære og elskede Søn, Skibskapitain Jens Carl Wilhelm Thestrup, døde den 6te Marts d. A. om bord paa sit førende Skib 120 Mile fra Brasilien, smittet af den gule Feber, bekjendtgjøres sørgeligst for fraværende Slægt og Venner.
        Sandefjord, den 27de Juni 1851.
       L. Thestrup         E. M. Thestrup Heidemark”

 

Mot slutten av året var Thestrup oppe i en offentlig krangel med ett eller flere medlemmer av Formannskapet i Sandefjord kommune, uspesifiserte beskyldninger mot Thestrup fra en anonym innsender[xxxiv]; Thestrup måtte ta til motmæle[xxxv]; en advokat[xxxvi] uttalte seg. Saken dreiet seg om hvordan Thestrup skjøttet sitt hverv og når Ovenstad altså opplyser at han to avskjed i 1853 kan man vel tenke seg at utfallet ikke var til Thestrups gunst.

Som Ovenstad nevner flyttet Thestrup tilbake til Larvik efter at han var gått av som postexpeditør. Når det skjedde er ikke kjent, men der døde han altså 11 juli 1860. Han ble begravet[xxxvii] 16 samme måned. Han døde av «Afkræftelse».

I 1865[xxxviii] finner man Engel Testrup som leieboer hos Jens Hof, Instrumentmaker, og sammen med henne en 14 år gammel pike som heter Caroline Hedemark og som sikkert er en slektning; pikebarnet er foreldreløs. Det ligger litt gjetning i det, men Caroline er antagelig datter av Engels sønn Realf, som har giftet seg med Mathilde Thestrup, gjetningsvis en slektning av hans far. Caroline Marie Lovise var født 27 juli 1851 og døpt[xxxix] 1 oktober. Fadrene var Moderen; Jomfru Lotte Testrup; og Konen Thestrup; [NN] [NN]; Kand. [NN]; og Handelsfuldmægtig Johan Thestrup. I tillegg til farmor og barnebarn fant man den 21 år gamle Randing Sørensen fra Larvik der som tjenestepike.

Engel Marie døde, 83 år gammel, tre år senere, 23 september 1868. Hun ble begravet[xl] 28 september.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 2 (1733-1802), Fødte og døpte 1785, side 262-263. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8182&idx_id=8182&uid=ny&idx_side=-133
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070424650044.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Lardal, Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), Ekteviede 1777, side 66. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8243&idx_id=8243&uid=ny&idx_side=-68
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502620640.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 2 (1733-1802), Fødte og døpte 1780, side 234-235. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8182&idx_id=8182&uid=ny&idx_side=-119
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070424650030.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 2 (1733-1802), Fødte og døpte 1781, side 244-245. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8182&idx_id=8182&uid=ny&idx_side=-124
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070424650035.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 2 (1733-1802), Fødte og døpte 1783, side 250-251. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8182&idx_id=8182&uid=ny&idx_side=-127
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070424650038.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 2 (1733-1802), Fødte og døpte 1784, side 254-255. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8182&idx_id=8182&uid=ny&idx_side=-129
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070424650040.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), Kronologisk liste 1786, side 20-21. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8235&idx_id=8235&uid=ny&idx_side=-85
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427630604.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), Kronologisk liste 1787, side 38-39. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8235&idx_id=8235&uid=ny&idx_side=-94
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427630613.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), Kronologisk liste 1788, side 58-59. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8235&idx_id=8235&uid=ny&idx_side=-105
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427630624.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), Kronologisk liste 1790, side 82-83. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8235&idx_id=8235&uid=ny&idx_side=-117
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427630636.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 2 (1733-1802), Fødte og døpte 1791, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8182&idx_id=8182&uid=ny&idx_side=-147
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070424650058.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 2 (1733-1802), Fødte og døpte 1792, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8182&idx_id=8182&uid=ny&idx_side=-150
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070424650061.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 2 (1733-1802), Fødte og døpte 1793, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8182&idx_id=8182&uid=ny&idx_side=-152
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070424650063.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 2 (1733-1802), Fødte og døpte 1795, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8182&idx_id=8182&uid=ny&idx_side=-159
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070424650070.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), Kronologisk liste 1797, side 212-213. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8235&idx_id=8235&uid=ny&idx_side=-180
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427630699.jpg
[xvi] Ramnes Bygdebok. 2 2/1: Gårds- og slektshistorie, p 158, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012050924016
[xvii] Folketelling 1801 for 0718P Ramnes prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058291000102
[xviii] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Glemmen, Ministerialbok nr. 2 (1771-1803), Ekteviede 1790-1792, side 240-241. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7453&idx_id=7453&uid=ny&idx_side=-167
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061017010422.jpg
[xix] 1831-9 Christian Ludvig Thestrup
[xx] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 5 (1776-1818), Ekteviede 1811, side 199-200. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9564&idx_id=9564&uid=ny&idx_side=-102
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607330102.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 3 (1778-1818), Fødte og døpte 1812, side 652-653. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9561&idx_id=9561&uid=ny&idx_side=-328
[xxii] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 3 (1778-1818), Fødte og døpte 1813, side 686-687. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9561&idx_id=9561&uid=ny&idx_side=-345
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607320299.jpg
[xxiii] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 3 (1778-1818), Fødte og døpte 1816, side 730-731. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9561&idx_id=9561&uid=ny&idx_side=-366
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607320320.jpg
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 4 (1817-1835), Fødte og døpte 1828, side 307-308. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1240&idx_id=1240&uid=ny&idx_side=-180
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051026010184.jpg
[xxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1831, side 330. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-331
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610524.jpg
[xxxvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik, Ministerialbok nr. I 5 (1856-1870), Døde og begravede 1860, side 35. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1252&idx_id=1252&uid=ny&idx_side=-39
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051019020812.jpg
[xxxviii] Folketelling 1865 for 0707P Larvik prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038107000412
[xxxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 3 (1848-1856), Fødte og døpte 1851, side 53. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1250&idx_id=1250&uid=ny&idx_side=-57
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051019020057.jpg
[xl] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 3B (1830-1870), Døde og begravede 1868, side 655. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8248&idx_id=8248&uid=ny&idx_side=-289
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502650289.jpg