1829- 19 Susanne Anundsdatter

Susanne kom til verden på Tjøme 9 desember 1796. Hun ble døpt[i] 18 desember og da fikk hun fadrene Kari Bilosdatter Krugestrand; Ide Jacobsdatter Midtgaarden, Vasser; Maria Hansdatter Vestgaarden; Christen Olsen Kruge; og Anders Torgersen Østgaarden.

Foreldrene var, i henhold til opplysningene ved dåpen, Anund Nielsen Kruge og Anne Henrichsdatter Kruge. Som man vil se nedenfor har presten antagelig gjort en feil: det skulle være Anne Halvorsdatter. De hadde giftet seg knappe 10 år tidligere, hun for første gang, han for annen.

Første gang begynte det med ungkaren Anund Nielsen Østjordet og Kari Hendricsdatter Krukke først trolovet seg 9 november 1773 og dernest ble viet[ii] 16 desember samme år. Forloverne var Wilhelm Olsen Goen[iii] og Even Kristoffersen Kjære.

Lorens Berg (Berg, ss. 423-424) har litt å fortelle om familien:

«        Anun Nilssøn 1773-1809. Han er født 1747 paa Søndre Gipø, Nøtterø, og søn av Nils Perssøn (fra Sundane) og Idde Anunsdatter (faren kom siden til Østjordet). Anun kjøpte selveierskylden (18 smørmærker), og bygslet 6 mærker, drev altsaa halve gaarden. Han for en aarrekke som skipper; 1789 fører han rigantinen emanuel paa 44 tælastlæster, tilhørende Fredrik haug og Anders Hønsø; 1804 er han skipperpaa brig Anne Catharine paa 63 lester eies av Wilhelm O. Goen i Sandefjord. Anun døde 1809. Ved skiftet takseres 18 smørmærker i Kruke for 350 av de smaa danske dalerne. Han var gift to ganger; først1773 m. Kari Henriksdatter, f. 1742 her paa Kruke, død 1787; derefter fra 1787 m. Anne Halvorsdatter, uvisst hvorfra, opholdt sig da paa Kruke, skal være født ca. 1760; hun overlevde Anun til 1829. – Anun hadde ni barn, fire med Kari, fem med Anne. Barna to som familjenavn Kruge (kruke). Barna var: 1. Henrik Anunssøn Kruke, født 1774, sjømand, gift 186 i Sandeherred m. Barbro Ivarsdatter; bodde i Sandefjord. 2. Nils Anunssøn, f. 1776, død ute 1800 (faldt over bord ved Malaga). 3. Jakob Anunssøn Kruke, f. 1779, skipper, bodde først paa Goli i Sandeherred, senere i Sandefjord, døde der 1846; gift 1801 m. Johanne Maria Olsdatter Sandø. 4. Idde Helena, f. 1782, gift i Sandeherred 1813 med Kristian Korneliussen fra Tjølling. – 5. Karen Maria, f. 1788, g. 1812 m. Anders Kristenssøn Kruke. 6. Hans Annunsen, f 1790. 7 Katrine Maria, f. 1794. 8. Anun, f 1796. 9 Ola, f. 1798».

Efter at Anun og Kari giftet seg kom første barn til verden høsten året efter. Henric ble døpt[iv] 31 oktober 1774 og fikk som fadre Madme Berthe Maria Raae; Kaen Bilovsdatter Krukestranden; Wilhelm Olsen Ødegaarden; Even Nielsen Østgarden; og Peder Nielsen Østjorden.

Nestemann var også en gutt, han ble døpt[v] 25 august 1776 og fikk navnet Niels. Fadrene ble Gunild Henrichsdatter, Sandefjord; Berthe Olsdatter Hole; Henric Jansen Østgaarden; Jon Hansen Østgaarden; og Ole Olsen Sandøe.

En tredje gutt, Jacob, ble døpt[vi] 7 mars 1779 og fikk fadrene Johanne Olsdatter Sandøe; Karen Bolsdatter Krugestranden; Hans Olsen Westgaarden; Christen Olsen Kruge; og Ole Hansen Sandøe.

Fjerde og siste barn i ekteskapet mellom Anun og Kari var en pike. Hun ble døpt[vii] 13 oktober 1782 og fikk navet Ide Helene og fadrene Suneve Olsdatter V. Østgaarden; Barbara Nielsdatter Midtgaarden på Tjømøe; Helene Henricsdatter Kruge; Peder Nielsen Østjorden; og Søren Hansen Vestgaarden.

Karen Henricsdatter Kruge døde, 44 år gammel, 8 april 1787. Hun ble begravet[viii] 22 april. Hun døde «af tærende Svaghed», gjetningsvis tuberkulose av noe slag.

Anun giftet seg påny året efter. Den utvalgte var Anne Halvorsdatter som får Kruge oppgitt som bosted i forbindelse med vielsen. De trolovet seg 31 mars 1788 med forløfte fra Niels Pedersen Østjorden og Hans Olsen Vestgaarden. Vielsen[ix] fant sted 8 juli 1788.

Litt hadde paret tyvstartet, for første barn ble døpt[x] 19 oktober 1788. Det var en pike, og hun fikk navnet Karen Maria. Fadrene ble Karen Bilovsdatter Krugestrand; Gunild Hansdatter V. Østgaarden; Berthe Sophia Jansdatter Krugeholmen; Peder Nielsen Østjorden; og Johannes Henrichsen V. Østgaarden.

Nestemann var Hans, han ble døpt[xi] 11 april 1790 og fikk fadrene Helvig Henrichsdatter Østgaarden; Juliana Jansdatter Sandøe; Henrich Jansen Østgaarden; Peder Andersen Midtgarden på Vasser; og Hans Henrichsen Østgaarden.

To piker fulgte. Først ute var Catharina Maria. Hun ble døpt[xii] 20 juli 1794 og fikk fadrene Juliana Jansdatter Sandøe; Ide Jacobsdatter Midtgaarden på Vasser; Johanne Hansdatter Sandøe; Anders Olsen Krugestranden; og Lars Andersen Krugestranden.

Som kom altså Susanne, og efter det fulgte Ole. Han ble født 1 og døpt[xiii] 7 oktober 1798. Fadrene ble Juliana Jansdatter Sandøe; Anne Kirstine Andersdatter S. Brøssøe; Kongl. Told-[NN] i Sandøesund Hr Josias Møller på Sandøe; Henrich Torgersen Sandøe; og Endre Olsen Krugeholmen.

I 1800 falt altså Niels Anunsen Kruge i sjøen og druknet[xiv]. «Falt over bord fra Orlogsfartøiet [?] Havfruen». Noen begravelse er ikke notert.

I 1801[xv] finner man familien, Anund og Anne og syv barn, på Kruge i Tjøme Sogn. Ved siden av familien finner man også en tjenestepike der, 29 år gamle Gunnild Christophersdatter. Hvor det er blitt av Ide er ikke kjent.

Susanna Anundsdatter Kruge ble konfirmert[xvi] i Tjøme Kirke 27 mai 1813. Så ser man ikke noe til henne i kildene på en stund, inntil man kan gjette på at det er hun som gifter seg i Tjølling i 1821. En slik historie er ikke urimelig: hun er en av de yngste i en stor søskenflokk, familieforsørgeren er gått bort, og jo flere som kan forsørge seg selv, jo bedre. Og Tjølling er ikke spesielt langt borte, gitt de tette båndene mellom Tjøme og Sandefjord.

Så man gjør antagelser, og de antagelsene gir denne fortsettelsen:

Susanne Anunsdatter giftet[xvii] seg 13 oktober 1821 i Tjølling. Brudgommen var Nils Nilsen, han er beskrevet som en tredve år gammel ungkar og tømrer fra Bø Herred. Susanne Anundsdatter fra Tjøme 24 år gammel. Som forlovere hadde de Christen Hansen og Anders Christensen «[NN] paa Wiig».

Datteren Gunnil Maria kom til verden første juledag 1822. Hun ble døpt[xviii] 20 januar og da fikk hun fadrene Berthe Wig; Barbara Lindhjem; Hans Sørensen Lindhjem; Niels Stor Wig; og Christen [NN] Stor Wig.

Det er ikke kjent hvor Susanne og Nils oppholdt seg de neste syv årene men så dukker de opp i Sandefjord der Nicoline kom til verden 21 april 1829 og ble døpt[xix] 3 mai. Da fikk hun fadrene Kisten Olsdatter Noer [?]; Maren Seselia Thomesdatter; Jacob Kruge; Johan Svendsen Bager; og Daniel Pedersen – alle fra Sandefjord.

I løpet av de neste to årene flyttet Nils og familien til Prestegårdseiet der de bodde da sønnen Nils Arentz ble født 12 august 1831. Han ble døpt[xx] 28 samme måned, og da ble fadrene Ingeborg Helene Paulsdatter; Frederica Hermansdatter, Sandefjord; Torger Olsen [NN]; og Jacob Hansen, Sandefjord.

Og med det forsvinner familien fra kildene igjen. Det vil si: en Matros, Niels Nielsen, døde 56 år gammel i Sandefjord 11 september 1849. Han ble begravet[xxi] 17 september. Om det er «vår mann» er ukjent.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1797, side 42-43. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-24
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630357.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Trolovede 1773, side 277. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-285
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630242.jpg
[iii] 245 Wilhelm Olsen Goen
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1774, side 159. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-163
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630119.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1776, side 166. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-170
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630126.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1779, side 176. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-180
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630136.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1782, side 188. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-192
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630149.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Døde og begravede 1787, side 333. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-343
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630300.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Ekteviede 1788, side 343. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-353
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630310.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1788, side 213. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-217
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630174.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1790, side 218. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-222
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630179.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1794, side 24-25. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-15
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630348.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1798, side 56-57. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-31
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630364.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Døde og begravede 1801, side 318-319. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-105
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630438.jpg
[xv] Folketelling 1801 for 0722P Nøtterøy prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058295002308
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Konfirmerte 1809-1813, side 440-441. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-151
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630484.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1821, side 386. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1276&idx_id=1276&uid=ny&idx_side=-144
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051017051136.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 68. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1276&idx_id=1276&uid=ny&idx_side=-44
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051017051036.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1829, side 303. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-304
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610497.jpg
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1831, side 336. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-337
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610530.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede menn 1849, side 282. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-288
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040289.jpg