1827-9 Nils Friderich Hauff

Niels Friderich kom til verden på Nedre Houg på Tjøme 6 desember 1803. Han ble hjemmedøpt 11 desember og fikk dåpen[i] stadfestet i kirken nyttårsdag 1804. Da var fadrene Jfr Margareta Maria Hvidt i Sandefjord; Inger Karine Anundsdatter Pyt; Hans Henrichsen Houg; Anders Lindal, Tønsberg; og Gjert Anundsen Øv: Kjære.

Foreldrene var Friderich Torgersen Nedre Houg og Susanne Hvidt[ii]; de hadde giftet[iii] seg i Sandherred i 1803 da hun var en barnløs enke på 36 år som bodde hjemme hos sine foreldre, Willum Hvidt[iv],[v],[vi] – opprinnelig fra Veierland – og Catrine Holk[vii].

Susanne hadde tidligere vært gift med Niels Friderich Hiort, ekteskapet[viii] ble inngått 23 november 1786; det er ikke funnet noen barn av dette paret, og Niels Friderich Hiort døde en eller annen gang før 1801[ix] for da var Susanna Hiorth en 36 år gammel enke som var flyttet hjem til foreldrene Wilhelm Hvidt og Cathrine Maria Holch i hus nummer 33 i Østre Gade i Sandefjord. Hva Niels Friderich skjebne var er ikke klarlagt. Ingen barn er funnet i dette ekteskapet.

Susanna giftet seg på ny to år senere, denne gangen med Fredric Torgersen Hauff og med Jens Grønvold og Wilhelm Hvidt – faren – som kausjonister. På denne tiden er Wilhelm 73, og det er vel derfor underskriften hans er såpass «skjelvende» som den fremtrer i kirkeboken.  Vielsen[x] fant sted, efter kongebrev, 19 februar 1803.

Når man leser Lorens Bergs Bygdebok for Tjøme (Berg, 1920, s. 94 ff) finner man at Fredric var en nokså fremtredende skipsreder. I 1800 eiet han det tre år gamle skipet Hauglind – det var på 109 kommerselester og hadde et mannskap på 11. To år senere disponerte han nok en skute, Haabet, på 43 lester.  Men så slutter han å være en del av Tjømes flåte, for han og familien flyttet til Narverød i Slagen.

Bygdeboken for Sem og Slagen[xi], redigert av Oscar Albert Johnsen, har følgende å fortelle om Fredric på Narverød:

 

«Frederik Torgersen Hauff, j, 1802-1803, skibsreder. Han flyttet hit fra Nedre Haug på Tjøme. F. 1752 på Lindholmen, Nøtterøy, d. 1816 på Narverød.
Gift:

1775 m. Idde Anunsdatter, enke efter Hans Jakobsen, Nedre Haug på Tjøme, f. 1734 på Hønsøy, Tjøme, d. 1796.

1797 m. Nicoline Lindahl, f. 1775 i Tønsberg, d. i barselseng 1802 (datter av parykkmaker Jens Lindahl i Tønsberg og hustru Gjertrud Nielsdatter Mørch).

1803 m. Susanne Hvidt (datter av kjøpmann Wilhelm Hvidt i Sandefjord og enke efter skipper Nils Fredrik Hjort i Larvik), f. 1765, d. 1849 på Pukkestad ved Sandefjord.

Seks barn (0, 5 og 1):

Ide Sophie, f. 1797 på Tjøme; gift: 1. 1816 m. skibsfører Andreas Walløe fra Borre. 2. 1826 m. svogeren skipsfører Nicolay Lindahl Walløe, bodde på Nedre Råel.

Gjertine Hendricha, f. 1798; gift: 1. 1815 m. skipsfører Jens Riddervold på Saltkopp. 2. 1822 m. skibsfører Jens Walløe, se nedenfor.

Torger, f. 1799, se nedenfor.

Inger Helene, f. 1800, ektet 1817 skipsfører Hans Walløe fra Borre, bodde på Teigen på Bytangen.

Frederika Nicoline, f. 1802, d. 1809, ”efter iglers påsetning på luftrøret”.

Niels Frederik, f. 1803; han var i en årrekke kjøpmann og skibsreder i Sandefjord, flyttet senere til Kristiania og døde i Skien 1887; ektet 1826 Marie Petrine Hedvig Petersen, f. 1801 i Fredrikshald, d. 1884 i Kristiania.

Fra dette sistnevnte ektepar nedstammer alle yngre medlemmer av denne slekt Hauff. – Frederik Hauff begynte visstnok med to tomme hender og arbeidet sig op til å bli en av Vestfolds rikeste menn.
Ved samfrendeskifte efter hans annen hustru, Nicoline Lindahl, utgjorde boets formue 100 000 rdl., fordelt således: Gården Narverød, verdsatt til 6000 rdl., i rede kontante penger og i utestående kapital 44 000 rdl., skib og løsøre blev verdsatt til 50 000 rdl. Narverød blev utlagt til sønnen Torger F. Hauff. (L. Berg, Nøtterø, s. 122, Tjøme, s. 370-71 og Sandeherred, s. 384. Joh. K. Bergwitz, Slægten Hauff 1648-1908).
I 1804 var Frederik Hauff eier av følgende fartøier (se Tønsbergs Historie II, s. 498-99 og s. 516): Skib ”Haufflin”, 109 kom.lester, bygget 1798, fører Jørgen S. Aarøe, Tjøme, 11 mann. Skib Søstrene, 82 kom.lester, bygget 1788, forer Hans Thorbjørnsen, Nøtterøy, 11 mann. Skib «Fridr. Greve af Ahlefeldt», 991/2 kom.lester. bygget 1800, fører Hans O. Bjønnes, Nøtterøy, 11 mann. Skib «Spes Fortuna», 75 kom.lester, bygget 1799, forer And. Lindahl, Tønsberg, 9 mann. Brigg «Providencia», 76 kom.lester, bygget 1793, fører Lars Andersen, Nøtterøy, 9 mann. Brigg «Haabet», 43 kom.lester, bygget 1786, forer Even Giertsen, Nøtterøy, 9 mann. Brigg « Emanuel», 281/2 kom.lester, bygget 1773, forer Ole Torgersen, Nøtterøy, 6 mann.»

 

Så Niels Friderich kom til verden på Tjøme og flyttet som forholdsvis lite barn til Narverød. I 1805 er familien der, for det året døde Niels Friderichs morfar, Willum Hvidt i Sandefjord, og ved skiftet[xii] efter ham plasseres Susanna og Fredric på Narverød.

Det ble ingen yngre søsken, og det er ikke funnet noen konfirmasjon for Niels Friderich, men han kan ha blitt det annetsteds.

I 1825[xiii] finner man Niels Friderichs mor Susanne i hus nummer 58 i Sandefjord, hun er igjen enke – efter skipsreder Hauff. Hos seg har hun en ellers navnløs «jomfru» på 38 – en selskapsdame, kanskje – og to tjenestefolk, Vedike som er 23, og Anders Thorsen som er 29 år gammel. Niels Friderich er ikke sammen med henne.

Imidlertid: Lorens Berg[xiv] forteller, i forbindelse med Pukkestad, at

 

«      Susanne Hauff 1820-1846. Hun var datter av Kjøbmand Wilhelm Hvidt i Sandefjord. Hadde først været gift m. Skipper Nils Fredrik Hjort i Larvik; egtet saa den en tid meget formuende Tjømø-skibsreder Fredrik Torgerssen Haug (skrev sig Hauff) som døde paa Narverød i Slagen 1816. Som enke kjøpte saa Susanne Hauff i 1820 Pukkestad ved auktion efter Hoppe for 2510 spd. Her bodde hun en lang aarrække (døde i Sandefjord 1849)
        Hendes søn, kjøbmand og konsul Nils Fredrik Hauff fik 1846 skjøte paa Pukkestad av moren. Tidligere hadde han kjøpt halve Haugan. Han spilte op 1848 (bodde senere i Kristiania). Ved auktion kjøpt kjøbmand Jakob Berg begge jordveier for 4000 spd. (skjøte 1851)»

 

Handelsfullmektig i Sandefjord, Niels Friderich Hauff, 23 år gammel giftet seg i Fredrikshald i 1826. Bruden var 24 år gamle Marie Petrine Helvig Petersen. Forloverne var H Pettersen og Arndz Petersen. Vielsen[xv] fant sted i kirken 20 januar.

Paret slo seg ned i Sandefjord der første barn, Nils Frederik, kom til verden 3 juli 1827. Gutten ble døpt[xvi] 28 september og da fikk han fadrene mad: Susanna Hvidt; Jomfru Børrea Hvidt; Andreas Waløe, Narverød; Hans Waløe, Narverød; og Hr Candidat Bagger. Barnets mor er ført inn i kirkeboken med fornavnet «Trine» – det er vel det hun brukte i det daglige.

Året efter, 23 april, offentliggjorde Den Norske Rigstidende[xvii] en melding fra Finants-, Handels-, og Told-Væsenet om at kjøbmand N. F. Hauff var blitt anerkjent som Fransk konsul i Larvik og Sandefjord.

Neste barn var en pike som så dagens lys 22 februar 1829. Hun ble døpt[xviii] 25 juni og da fikk hun navnet Johanne Catrine og fadrene Madame Helene Waløe; Jomfru Bolette [NN]; Frands Hvidt, Sandefjord; Jonas Andersen; og Hans N: Schrøeter.

Tredje barn var også en pike, Susanna Hvidt – oppkalt efter farmoren. Hun meldte sin ankomst 2 mars 1831 og ble døpt[xix] 25 juli. Denne gangen ble fadrene Mad: Susanna Hauff, Sandefjord; jomfru Alette Brueneck [?]; [NN] Ottent[NN]; Kjøbmand W. Gaarder; og Wilhelm Hvidt.

Det skulle bli syv barn til. Henriette Nicoline ble født 29 september 1832 og døpt[xx] 1 januar 1833. Fadrene hennes ble Madame Helene Tacter [?]; Jomfru Olava [NN]; Lieutenant Andreas Schrøeter; Kjøbmand Ole Melsom; og Styrmand Pettersen.

Dernest ble det en gutt igjen. Wilhelm Arndt kom til verden 3 august 1834 og ble hjemmedøpt av sognepresten. Dåpen[xxi] ble bekreftet i kirken 20 januar 1835. Fadrene ble Madame Augusta Søeberg; Jfr: Grethe Hvidt; Major Hans Ager; Kjøbmand B. C. Hagemann; og [XX] Westye Petersen.

Så fulgte Henrik Nicolay som så dagens lys sommeren 1837 og hjemmedøpt av sognepresten. Dåpen[xxii] ble bekreftet i kirken 9 juli 1837 og fadrene ble Barnets Moder; jomfru Schiøtt, Barnets Fader; og Cand. Theol, S. G. Heiberg.

Så gikk det nesten fire år frem til nestemann, Peter Mikael Vosgraff, som meldte seg 20 mai 1840 og ble hjemmedøpt av jordmoren. Da dåpen[xxiii] ble bekreftet i kirken 20 januar 1841 var fadrene Fru Margrethe Marie van Kervel, født Hvidt; Jomfru Maren Magdalena Petersen; [NN] J. Jansen; [NN] Jacob Brede; og [NN] [NN] Heiberg.

Nok et guttebarn ble født seks måneder senere, 20 juli, og døpt[xxiv] annen juledag 1841. Da ble navnet Thorvald Westye og fadrene Mad: Maren Sivertsen; Jomfr: Alum; Knud Hans E. Grøn; Knud A. C. Goen; og [NN] [NN] Westye Pedersen.

Tre år senere ble Harald Haarfager brakt til verden. Det skjedde 12 juli 1843. Barnet ble hjemmedøpt av sognepresten. Dåpen[xxv] ble bekreftet i kirken nesten et år senere, 24 juni 1844. Da ble fadrene Enkefru [?] N. F. Hauff; [NN] Nille Andrea Hauff; Fru M P Hauff; Johanne Katrine Hauff; og Ole [NN] Wosgraff.

Siste barn født på Pukkestad var Johan Frode. Det skjedde julaften 1844. Han ble hjemmedøpt av sognepresten, Hr Prost Pavels. Denne dåpen[xxvi] ble bekreftet i kirken 10 august 1845 og da fikk barnet Fru Bruenech; Jfr Giertrue Valløe fra Tønsberg; Kiøbmand C: L: Sørensen i Sandefjord; Grosserer Nicolai Lindal Valløe fra Tønsberg; og Thorvald Valløe fra Tønsberg.

Tre år senere, efter en sommer med gjentagne besøk[xxvii] i Christiania, var det altså slutt, Hauff måtte gi opp og selge det han eiet:

 

«Auktioner[xxviii].
Tirsdagen den 22de dennes, kl. 2 Eftermiddag, bliver, ifølge Rekvisition fra Konsul N. f. Hauff, offentlig Auktion afholdt paa Gaarden Puggestad i Sandeherreds Thinglag over følgende ham tilhørende og i bemeldte Thinglag beliggende eiendomme, nemlig:

Gaarden Puggestad, Matr.-No. Gl. 113,nyt 119, af Skyld gl.1 hud, ny 2 Skyldddlr. 4 ort 14 sk, med Huse og herligheder hvorpaa kan fødes 6 Køer og 1 a 2 heste, og

En anpart av gaarden Haugene, matr-No. Gl. 42, nyt 120, af skyld gl. 9 Skind, ny 1 Skylddlr. 2 Ort 16 sk., hvorpaa kan fødes 5 køer og 1 hest.

Det bemærkes, at begge disse Eiendomme nøiaktig findes beskrevne i Morgenbladet for 13de Juni d. A.  No. 164 og følgende, samt at Approbation meddeles paa Stedet, hvis noenlunde antageligt bud skeer. Konditionerne erfares paa Auktionsstedet, og bemærkes, at eiendommene sæles fri for odel, samt opraabes særskilte eller undereet.
Laurvigs Sorenskriverkontor, en 4de august 1848
H. Thaulow»

 

Annonsen ble gjentatt et par ganger, men om eiendommene ble solgt ved denne anledningen er usikkert. Norges Bank rykket inn en annonse i Den Norske Rikstidende[xxix] 3 september, altså efter at auksjonen skulle vært avholdt der de varsler debitorer om at de må betale sin skyld og renter eller risikere å miste sine eiendommer: Hauff er den eneste fra Sandeherred på listen – men de var tre fra Sandefjord.

To uker senere ble enda en auksjon annonsert[xxx], denne gangen var det Hauffs 2/3 part i skonnerten Alma på 30 ½ kommerslester som kom under hammeren i Brevik, der skuten lå.

Vanskelighetene ga seg ikke:

Morgenbladet 4 mars 1849

«Auktioner.
            Tirsdagen den 10de April førstkommende, Kl. 10 Formiddag, bliver ifølge tagen Beslutning ved en i dag afholdt Skiftesamling i Vicekonsul N. F. hauffs Opbudsbo offentlig Aution afholdt paa Gaarden Puggestad i Sandeherred pr. Sandefjord over Opudsboets 2de Jordeiendomme, nemlig:

Bemeldte Gaard Puggestad, Mtr. -No. Gl. 113 nyt 119 af Skyld 2 Daler 4 Ort 15 Skilling, pantsat til Norges Bank for 1950 Spd. med Bygninger, der ere brandassurerede for 2500 SPd. Paa eiendommen fødes 1 a 2 Hete, 5 a 6 Køer og endeel Smaakreature, og

Gaarden haugene, Matr.No. gl. 42, nyt 120, støder lige tol Gaarden Puggestad, skylder 1 daler 2 Ort 16 Skilling, føder 1 Hest og 5 Køer, og er pantsat til Norges Bank for 1000 Spd. og til Andre for 200 Spd.

Med Hensyn til Eiendommenes videre Beskrivelse henvises til Opbudsmandens i Morgenbladet No. 160 for f. A. indførte Bekjendtgjørelse, hvormed annonceredes til Underhaandssalg – hvorhos tilføies, at Bestemmelse med Hensyn til Auktionsbudenes Approbation vil blive meddeelt ved en til samme Dags Eftermiddag KL. 3 paa Pugestad berammet Skiftesamling i Boet. Konditionerne bekjendtgjøres paa Auktionsstdet.
            Laurviks Sorenskriverkontor, den 28de Februar 1849.
H. Thaulow[xxxi]».

 

I mars gjorde Norges Bank, gjennom sin avdeling i Skien, alvor av sine trusler og arrangerte auksjon[xxxii] over Pukkestad. I den ble Susanne Hauff, altså Nils Friderichs mor, varslet i annonsen om å se efter sine interesser som selvskyldnerkausjonist: hun hadde vel tegnet for sønnen da han kom i vanskeligheter.

Hun levet ikke så mye lenger men døde, 84 år gammel, 28 juni 1849 og ble begravet[xxxiii] 4 juli det året; fremdeles bosatt i Sandefjord.

Hva N P Hauff så gjorde er ikke kjent, men det er mulig at det er han og familien – kone og seks barn – samt Jfr Bull som ankom Christiania[xxxiv] om bord dampskipet Constitutionen fra Horten, 4 November 1849.

Hvordan det enn hang sammen og når de kom til Christiania, så finner man Nils Friderich der i 1865[xxxv], han er bosatt i Kirkeveien 127b i Gamle Akers menighet der han bor sammen med konen og sønnene Thorwald og Harald som begge er styrmenn. Selv er han «forvalter» og det ser ut til at han har reddet noe: i motsetning til andre beboere er han ikke sagt å være logerende, og han har råd til å holde seg med en tjenestepike. Huset har fire leieboere: To ugifte, middeladrende kvinner som lever av håndarbeid, en kopist, og en skoleelev.

Ti år senere, i 1875[xxxvi], er de fremdeles å finne i Kirkeveien, men nå i nummer 25: om de ha flyttet, eller om det er nummereringen som er endret er ukjent. Begge sønnene er borte, og de har nå en tjenestepike og fem leieboere: en kontorist, en student, en dagarbeiderske, en same-skredderske, og en modesømmerske. Og man får vite hva Nils Friderich levet av: han var uniformsforvalter ved Hovedjernbanen.

Han hadde blitt ansatt der i 1854 og ble Uniformsforvalter i 1863, og som sådan tjente han 22 speciedaler i måneden, en av de lavest lønnede ved hovedkontoret[xxxvii].

Marie Petrine døde 28 januar 1884 og ble begravet 1 februar i Gamle Aker menighet. Dødsårsaken var bronkitt (Bronchitis Capillaris[xxxviii]).

Året efter, i 1885[xxxix], finner man Niels Fred. Hauff – «Forhen. Consul. Kjøbmand og Forvalter ved Hovedbanen, nu Pentionist» – i Akersbakken 25, der ha bor sammen med Husbestyrerinde Edle Hansen, en atten-åring fra Nærnæstangen i Røken. I samme hus finner man en annen forhenværende konsul, Thams Thomesen fra Kragerø, med familie.

Enkelte steder på nettet[xl] finner man opplysninger om at Nils Friderich senere flyttet til Skien, og at han døde der i 1887. Dette er ikke verifisert, så langt. Men det støttes av en oversikt over slekten Hauffs historie, ført i pennen av Joh. K. Bergwitz[xli]:

 

«Niels Frederik Hauff f. 1803 6/12, døbt 1804 1/1 i Nøterø, U 1887 3/5 i Skien. – Var først efter lange Udenlandsophold Handelsfuldmægtig i Sandefjord, erhvervede 1825 9/12 Bevilling som Fuldmyndig (trods endnu ikke 25 Aar, og 1826 10/4 Borgerskab som Kjøbmand i Sandefjord (se nedenfor indtagne Documentafskrifter).
Han var i en lang Aarrække Kjøbmand, Skibsreder i Sandefjord, samt Fransk Vicekonsul i Larvik, Sandefjord, Porsgrund, Skien, og Brevik. – Efter forskjellige Tab og Uheld i sin Bedrift flyttede han i ældre Aar til Kristiania, hvor han bl. a. eiede Gaarden Akersbakken No. 25 (den tidligere Akers Præstegaard) og tilige var ansat som Uniformsforvalter ved Statsbanerne. Efter sin Hustrus Død solgte han Gaarden til sin Søn (Thr. W. H.) og flyttede til sin Datter Susanne i hvis Hus i Skien han døde».

 

Men i kirkeboken for Skien menighet er han ikke å finne.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1804, side 102-103. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-57
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630390.jpg
[ii] 177 Susanna Hiorth, 1765-2 Susanne Willumsdatter Hvidt, nokså likelydende.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1803, side 221. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-206
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610166.jpg
[iv] Se 174 Wilhelm Hvidt
[v] Se 1762-30 Willum Hvid
[vi] En hel del informasjon om Wilhelm Hvidt er også å finne i Carl Rogstads artikkel om sønnen Christopher Hvidt: http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/var1995105.PDF
[vii] Se 175 Cathrine Maria Holck
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1787, side 178. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-182
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650588.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1803, side 221. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-206
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610166.jpg
[xi]  Sem og Slagen – en bygdebok. Redigert av Oscar Albert Johnsen, Medarbeidere: Thordis Johnsen, E.W. Orholt; og Sigurd H. Unneberg, Papirutgave: Utgitt av Sem og Slagen bygdebokkomite efter foranstaltning av Sem kommune. Tønsberg Aktietrykkeri, 1948. Elektronisk utgave:  Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004.  Gårdshistorie, bind 1, annen del: Slagen sogn, Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004 , http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/gaardshistorie2/150.html , 150. Narverød med Skjerpe.
[xiv] Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; p 384; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[xv] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Halden, Ministerialbok nr. I 3 (1815-1834), Ekteviede 1826, side 420-421. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7424&idx_id=7424&uid=ny&idx_side=-208
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061011040185.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1827, side 190. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-192
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610385.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1829, side 305. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-306
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610499.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1831, side 337. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-338
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610531.jpg
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1833, side 8-9. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-3
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050836.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1835, side 70-71. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-35
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050868.jpg
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1837, side 130-131. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-66
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050899.jpg
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1841, side 200-201. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-105
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050938.jpg
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1841, side 218-219. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-114
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050947.jpg
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1844, side 270-271. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-141
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050974.jpg
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1845, side 302-303. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-153
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050986.jpg
[xxvii] Disse nevnes i en serie notiser i avisene fra den tiden, se Nasjonalbiblioteket www.nb.no
[xxxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede kvinner 1849, side 321. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-314
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040315.jpg
[xxxv] Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038027052117
[xxxvi] Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052055050921
[xxxvii] Personale ved Hovedjernbanen og dens Dampskibe, Kongsvinger- og Hamarbanen i Aaret 1872, http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/154772/Fortegnelse%20personale_ocr_red.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[xxxix] Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053257051779
[xli] Bergwitz, Joh. K., Slægten Hauff : dens oprindelse samt biografiske meddelelser om dens medlemmer 1648-1908, Kristiania, 1908, p 26, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090108269