1827-18 Jacob Nilsen Haugan

Jacob ble født 15 januar 1786 og døpt[i] 22 januar. Han fikk fadrene Ahl, Hans Michelsens N Wirich; Anna Jensdatter N Wirich; Hans Michelsen N Wirich; Erich Anunsen Buegaarden; og Søren Hansen Ø Soelberg.

Foreldrene var Niels Hansen Houan og Berthe Michelsdatter Liverød. Hun var antagelig fra Andebu, der de trolovet seg på Møkenæs 7 november 1772. Som kausjonister hadde de Ole Michelsen og Hans Michelsen Møkenæs. Vielsen[ii] fant sted 3 april 1773.

Om Hauan og slekten forteller Lorens Berg (Berg, s. 381) at Hans Nilsen, «vår manns» farfar kjøpte gården i 1766 av kaptein Jonas Stabel for 1600 daler og flyttet dit:

 

«        Hans Nilssøn 1766-75. Han var søn av Nils Sørenssen Vestre Raastad, underofficer og gift m. Anne Hansdatter Vaggestad. De hadde bodd på Sem, paa Raastad, og sidst paa Solberg i Stokk. Hustruen døde 1773, Hans Nilssøn 1775, 52 aar. Næst før sin død kjøpte han ogsaa en part i Gjekstad. Ved skiftet blec arvesummen 725 daler, men Haugan sættes da bare for 900. Barn: 1. Nils Hanssøn, bruker. 2. Hans Hanssøn, underofficer, blec en kjendt bruker paa Brønnum. Søren, se haugen. 4. Anne, g.m. Ola Evenssøn Solberg. 5. Anne Maria.
          Nils Hanssøn 1775-1813. Han var gift m Berte Mikkelsdatter og bodde først i Kisreød, men overtok hjemgaarden ved farens død og løste den til sig. Solge straks fra Randvik, og 1807 fik den ene søn halve gaarden med. Nils Hanssøn døde i 1813, 63 aar; hustruen 1826, 80 aar. Barn: 1. Hans Kristian Nilssøn, bodde paa Skaagan. 2. Søren, fik halve gaarden. 3. Abraham, likesaa. 4. Jakob, kjøpte broren Abrahams part. 5. Anne, var g.m. Ola Freberg (Ola stub) i Randvik.
Bruk 2
 
          Abraham Nilssøn 1807-15. Overlot sin bror jordveien; beholdt halve Stub, men solgte snart ogsaa det.
          Jakob Nilssøn 1815-39. Gift m. Marie Gulleiksdatter Herre-Unneberg. Solgte fra Nordre Randvik 1820, og 1839 skjøter han for 1200 spd.selve bruket til Anders Tolvssøn Skjælberg. Jakob døde i Sandefjord. Ved auksjonsskjøte 1839 kom det for 900 spd. Til konsul Nils Fredrik Hauff …»

 

Første barn av Nils Hansen og Berthe Michelsdatter var en pike. Hun kom til verden efter at de hadde flyttet til Hauan, 23 januar 1775 og ble døpt[iii] 29 januar. Da fikk hun navnet Anna og fadrene Anna, Ole Soelbergs; Anne Maria Hansdatter Hauane; Corporal Erich Bugaarden; Ole Evensen Ø Soelberg; og Hans Hansen Hauane.

Så fulgte Hans Christian 1 desember 1776. Han ble døpt[iv] 8 samme måned – 2 søndag i advent dette året – og fikk fadrene Anna, Ole Evensens Ø Soelberg; Ael Michelsdatter Myganæs i Schee Sogn; Corp: Erich Anunsen Buegaarden; Hans ANunsen Buegarden; og Corp: Hans Hansen Houane.

Så fulgte Søren 24 november 1778. Dan ble døpt[v] 29 november fikk han fadrene Bergitte Sophia, Hans Hansens Kielberg; Ahl Michelsdatter Mygenæs i Schee Sogn; Corporal Hans Hansen Kielberg; Corporal Erich Anundsen Buegaarden; og Hans Anundsen Buegaarden.

18 desember 1780[vi] var det Abrahams tur. Han ble døpt[vii] annen juledag og denne gangen ble fadrene Marte Erich Anundsen Buegaarden; Maren Gullichsdatter V Virich; Hans Hansen Kielberg; Hans Anundsen Buegaarden; og Søren Hansen Soelberg.

Drøyt to år senere ble det en gutt, igjen. Jakob ble født 2 april 1783 og ble døpt[viii] 6 samme måned, Maria Bebudelsesdag. Denne gangen ble fadrene Marthe, Erich Anundsen Buegaarden; Ahl Myggenes i Schee Sogn; hans Anundsen Buegaarden; Hans Michelsen V Wirich; og Anders Toersen Houan-Eje.

Jacob døde som liten, 27 januar 1785 og ble bare 1 ¾ år gammel. Han ble begravet[ix] 30 januar. Det ble ringt for ham.

Efter «vår» Jacob ble det igjen en gutt. Michel kom til verden 14 desember 1788 og ble døpt[x] 28 desember. Denne gangen valgte foreldrene som fadre Ahl, Hans Erichsens V Wirich; Johanne Maria Olsdatter Ø Soelberg; Ole Evensen Soelberg; Erick Anunsen Buegaarden; og Søren Gullichsen Buegaarden.

Og, som i mange familier, en attpåklatt: Andreas kom til verden 24 juli 1794 og ble døpt[xi] 27 samme måned. Fadrene var Anne Maria Thorsdatter Buegaarden; Pigen Gunnild Erichsdatter Buegaarden; Erich Anunsen Buegaarden; Søren Gullichsen Buegaarden; og Hans Sørensen Wirich.

I 1801[xii] finner man naturligvis familien på Houan. To av Jacobs brødre –Søren og Abraham – er blitt soldater. Og eldstesøsteren Anne, som er benevnt «separert» – hun hadde muligvis vært gift med Peder Ingvoldsen[xiii] – en 27 år gammel skipper som bodde i Væstre Gade 27 som leieboer hos Petter Johannesen Gresberg – Peder sies å være «Skildt ved sin første hustrue der endnu lever[xiv]»

Jacob ble konfirmert[xv] Allehelgensdag 1801. Han fikk karakteren exemplum og er ført opp som den 6 av de 21 guttene i kullet. Sammen med pikene var de 39 ungdommer for presten denne novemberdagen.

Så gikk det 14 år, og Jacob bestemmer seg for å gifte seg. Den utvalgte er Maria Gullichsdatter[xvi] fra Unneberg og de ble forlovet 10 september 1815. Forloverne var Gullik Unneberg og Christopher Ellefsen i Sandefjord. Vielsen[xvii] fant sted 16 oktober samme år. Under «Anmærkninger» er ført opp to navn, Anders Hasle og Peder Lundebye. Disse var antagelig «vitner» ved vielsen – en praksis som ble innført en periode tidlig på 1800-tallet.

Litt over et år efter bryllupet ble første barn født. Det var en pike som kom til verden 4 januar 1817. Hun ble døpt[xviii] 15 januar og fikk da navnet Maren Andrea og fadrene Kisti Unneberg; Andrea Andersdatter From [?]; Gullik Unneberg; Søren Nielsen Houan; og Hans Gulliksen Unneberg.

Neste barn var også en pike, Grete Kistine. Hun kom til verden 25 juli 1819 og ble døpt[xix] 3 desember det året. Da fikk hun fadrene Helvig Christensdatter, Sandefjord; jomfru Anne Lornsen; Paal Larsen; Christopher Tolvsen Stensholt; samt hans og Lars Gullikssønner.

Man aner personlig skjebne når det går over syv år frem til neste barnefødsel, som skjedde i 1826. Til gjengjeld ble det tvillinger.

Nicoline og Berte Catrine kom til verden i Sandefjord: de hadde bosatt seg i byen heller enn å bli boende på Hauan. Ved folketellingen av 1825[xx] bodde de i hus nummer 46 i Sandefjord. Jacob var 39 år gammel og skipper av yrke. Marie var litt yngre, 35.  Begge døtrene bodde hos dem, og i tillegg hadde de en 48 år gammel tjenestepike som het Anne Hansdatter og en dreng, Peder Hansen, som var 29.

Så der bodde de vel 9 desember 1826 da tvillingene kom til verden. Barna ble døpt[xxi] 20 februar 1826. Da fikk Nicoline fadrene Lovise Larsen Møller, Sandefjord; Christiane Larsen; Christen L. Sørensen, Sandefjord; Jonas Andersen; og Andreas Gulliksen Unneberg.

Berte Catrines fadre[xxii] ble Inger Hansdatter Aarøe; Søvrine [NN], Sandefjord; Paul Larsen, Sandefjord; Hans [NN] Unneberg; og Søren Larsen Aarøe.

Litt over tre år senere ble det en gutt. Jakob Martinius så dagens lys 29 mai 1830 og ble døpt[xxiii] 13 juni. Gutten fikk som fadre Line Hansdatter Hauan; Christiana Larsen, Sandefjord; Søren Hauan; Lars Helgerød; og Anders [NN] Gogstad.

Maren døde litt over to år senere, 8 september 1832, og ble begravet[xxiv] 13 september. For en gangs skyld blir dødsårsaken angitt: det var nervefeber eller, som det heter i moderne tid, tyfoid-feber[xxv].

Jacob døde bare 8 år senere, han gikk bort 8 april 1840 og ble begravet[xxvi] 15 april. Alderen er ikke oppgitt, og yrket blir sagt å være «høker».


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1786, side 198. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-202
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650608.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 2 (1733-1802), Ekteviede 1771-1773, side 450-451. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8182&idx_id=8182&uid=ny&idx_side=-268
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070424650179.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1775, side 113. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-116
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650522.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1777, side 119. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-122
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650528.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1778, side 126. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-129
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650535.jpg
[vi] Dette gjør Abraham nøyaktig 174 år eldre enn forfatteren av dette stykker.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1788, Fødte og døpte 1780-1781, side 180. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-184
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650590.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1783, side 190. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-194
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650600.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1785, side 270. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-275
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650681.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1788, side 148. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-151
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650557.jpg
Dette er den aller siste dåpen i dette bindet av kirkebøkene for Sandeherred.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1794, side 43. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-45
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610005.jpg
[xii] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058296001160
[xiii] 1774-1 Peder Ingvoldsen
[xiv] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058296002775
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1799-1802, side 241. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-226
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610186.jpg
[xvi] 1827-19 Mari Gullichsdatter Unneberg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1816, side 195. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-197
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610390.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1817, side 23. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-26
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610219.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 51. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-55
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610248.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1827, side 186. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-188
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610381.jpg
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1827, side 186. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-188
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610381.jpg
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1830, side 318. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-319
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610512.jpg
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1832, side 142. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-147
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610340.jpg
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1840, side 722-723. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-308
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051141.jpg