1827-12 Henriette Regine Sørensdatter Heidemark

Henriette Regine ble født 21 september 1828 og døpt 9 oktober. Da fikk hun fadrene Mad Amalia Grøn; Jomfru Wrigth; Hr J Andersen, Sandefjord; Hr Jacob Berg, Sandefjord; og Hr Nils Grøn.

Lorens Berg (Berg, s. 238/239) forteller litt om familiebakgrunnen:

 

»   Søren Kristian Toressøn 1829-48. Søn av lensmad Tore Aakessøn Klavenes og født paa Bugaarden 1796. Det blev tidlig bestemt at han skulde overta Klavenes efter bedsteforældrene som hadde tat ham til sig som barn, og da bedstefaren døde 1813, blev det mer og mer til det at han kom til at lede gaardsdriften. 1822 ektet han Johanne Bredine Rebekka Heidemark, datter av infanterikaptein Fredrik Kristian Heidemark og hustru Antonette Wright (de bodde ved hendes fødel paa Brathagan i Hedrum, flyttet senere til Andebu, saa til Ramnes)
    
Søren Kristian Klavenes hadde før han overtok gaarden, kjøpt part i Holmen, og fik ogsaa jordparter ellers. Ved siden av sit betydelige jordbruk rev han med skogen og hadde ogsaa skuteparter. Han døde høsten 1848, 52 aar. Ved skiftet ble boets arvesum 3900 spd. Han hadde følgende barn: 1. Antonette Marie Klavenes, f. 1823, g. 1845 m. skipper Johannes Grøn. 2. Fredrik Kristian Torvald Klavenes, f. 1824, skipper, bodde paa Halsen. 3 Johanne Kristiane Marie, f. 1826, g. 1850 m. snekker Peder Kristian Larssøn fra Lier; bodde i Kristiania. 4. Henriette Regine, f. 1828, g. 1848 m. Nils Fredrik Hauff i Sandefjord; flyttet til Kristiania. 5. Anne Hedvig, 4. 1830, g. 1858 m. handelsmand Lars Larssøn i Drammen.»

 

Foreldrene giftet seg antagelig ikke i Sandar, men vielsen er ikke funnet. Derimot fikk de sitt første barn i Sørens hjembygd da tvillingene Anthonette Marie og Hedvig ble født 22 juli 1823. De ble døpt[i] 30 desember samme år. Anthonette Marie fikk fadrene Frue Heidemark; Moderen; Jomfru Rosenborg; Knud Heidemark; og Barfod, Kjøbmand i Laurvig. Hedvigs fadre ble Mad Hedvig Klavenes; Jomfru Trine Klavenes; Ole Melsom, Sandefjord; Lensmand Bryn; Anthon Grøn, Sandefjord; og Hans Grøn, Sandefjord.

Nest barn var en gutt, Friderich Christian Torvald, som kom til verden 19 november 1824. Da han ble døpt[ii] 11 januar 1825 fikk han fadrene Fru Wright fra Hedrum; Jomfru Abelsted, Sandefjord; Capt Tostrup i Laurvig; Giertsen, Skipper i Sandefjord; Christiansen, Sandefjord; og Knutsen fra Hedrum.

Dernest ble det en pike igjen. Hun kom så dagens lys 16 mars og ble døpt[iii] 22 juni 1826. Da ble navnet Johanne Christian Marie og fadrene Fru [NN] på Laurvig; Jomfru Maren Bugge, Laurvig; [NN] [NN], Sandefjord; Mægler Falkenberg, Laurvig; og Storm, Student fra Hedrum.

Året efter døde en av tvillingene, Hedvig. Hun gikk bort, 4 år gammel, 12 april 1827 og begravet[iv] 18 april.

Året efter meldte altså Henriette Regine sin ankomst fulgt, efter enda to år, av Anne Helvig som ble født 12 september 1829. Da hun ble døpt[v] 9 juli 1830 ble fadrene Mad: Catrine Bryn; Jomfru Petrea Wrigth på Hedrum; Hans J. Grøn; Seilmager Dahl; og Hans Bugaarden.

Henriette Regine ble konfirmert[vi] 1 oktober 1843 og er ført opp som den fjerde av de 43 pikene i kullet – hun fikk karakteren «god».

Fem år senere giftet hun seg med Handelsbetient Nils Fredrik Hauff, bare 20 år gammel. Vielsen[vii] fant sted 9 mars 1848. Dette foregikk i en urolig periode i brudgommens liv: faren gikk konkurs, og farmoren døde i løpet av et år.

Første barn av dette ekteskapet ble født 15 august 1848 og døpt[viii] 7 februar 1849. Da fikk barnet navnet Susanne og fadrene Fru Hauff; Jomf: Augusta Tveten; Løyt: Joh: Larsen Grøn; Thomas Bryn; og Hendrik Klavenæs.

Den neste var Søren Christian som ble født i Sandefjord 25 januar 1850 og døpt[ix] 8 september samme år. Fadrene var Mad: Antonette Klavenæs; Jomfru Olava Thoresen; Kjøbmand Aagaard; Møller Holgreen; og Handlende Otto A: Stien.

Året efter ble det en pike til, Marie Petrine Hedevig. Hun så dagens lys 25 mars 1851 og ble døpt[x] 7 oktober samme år. Denne gangen var fadrene Hanne Larsen; Hedevig Klavenæs; Johannes Grøn; barnets Fader, og garver Johan Børresen.

I løpet av det neste to årene flyttet familien til Lunden, Væstre Mo, der Emma kom til verden 25 mars 1853. Hun ble døpt[xi] 2 januar 1854 og fikk fadrene mad: Engebretsen; Anne Paust; Garver Grøn; Bertel [?] Steen; og Johannes Larsen Grøn.

Ett år efter dette ble Johanne Bredine [NN] født – det er notert at de var bosatt i Sandefjord igjen på denne tiden. Hun så dagens lys 2 februar 1855 og døpt[xii] 30 desember samme år. Denne gangen ble fadrene Mad: Abrahamsen; [NN] Klavenæs; Hans [NN] Hansen; Ole Olsen; og Mathis Olsen.

Nils Friderich kom til verden 20 august 1856 og ble døpt[xiii] 15 mai 1857. Fadrene ble Anne Carine Christensen; Thora Engebretsen; Skolelærer Dal; Skipper [?] Anders Sørensen; og Handelsbetjent Pedersen.

Et halvt års tid senere, 28 januar 1858, var det Vilhelm Waldemars tur. Han ventet nesten et år på å bli døpt[xiv] – det skjedde 12 januar 1859 og som fadre fikk han Antonette Maria Grøn; Jfr Mathilde Halensted; Johannes Larsen Grøn; [NN] Rasmus Ohreem; og Nils Fred Hauff – alle i Sandefjord. Barnefaren, Nils Fredrik selv, er nå, av yrke, «Malkontrollør» [?].

Det skulle bli ett barn til i Sandefjord, en pike som fikk navnet Henriette Regine. Hun ble født annen juledag i 1860 og døpt[xv] 8 juni 1861. Denne gangen var fadrene Barnets Moder; Jfr Fr. Heidemark; Skibsreder Hans Chr. Grønn; Snedker R. Ohrem; og Barnets Fader.

En eller annen gang i løpet av de neste to årene eller så flyttet familien til Christiania, der neste barn, Clara, blir født mens familien er bosatt i Holmens gate 20 – i senere tid omtrent midt inne på Aker brygge. Hun kom til verden 2 februar 1863 og ble døpt[xvi] 2 august samme år. Fadrene ble Faderen – fullmektig Hauff – handelsbetjent Peder Diesen; Moderen; og Jf Johanne Antonette Heidemark.

Nok et barn så dagens lys 4 desember 1865, akkurat i tide til å bli folketalt, og døpt[xvii] februar 1866. Septima fikk fadrene Consul Niels Fr. Hauff; Handelsfullmektig Anton Larsen; Fru Thrine Hauff; og Frøken Marie Wold.

Ved folketellingen for 1865[xviii] bodde familien i Holmens Gate 20, og foruten foreldrene og alle barna, var der en tjenestepike, den 33 år gamle Marthe Olsdatter fra Sandeherred.

Nils Fredriks foreldre bodde på denne tiden[xix] i Kirkeveien 127b i Gamle Akers menighet der han bor sammen med konen og sønnene Thorwald og Harald som begge er styrmenn. Selv er han «forvalter».

Nils Fredrik og Henriette Regine skulle få flere barn. Ferdinand kom til verden 12 juli 1868 og ble døpt[xx] annen juledag samme år. Han fikk fadrene Pengefuldmægtig [?] J. C. Larsen; handelsbet. Søren Ohr. Hauff; Fru Erikka Juliane Evensen; og Frk. Thrine Hauff.

Nøyaktig et år efter, 12 juli 1869, ble Maren Therese født og, like nøyaktig efter Ferdinands dåp, døpt[xxi] annen juledag det året. Denne gangen var fadrene Fabrikbestyrer David Melville; Restan raten [?] H Abrahamsen; Skibsreder Carl Christensen; Oberstinde Marie Vosgraf; og Frøken Alvilde Andersen.

Så ble det en litt lenger pause frem til 13 februar 1872 da Blenda kom til verden. Hun ble døpt[xxii] 14 juli og fikk fadrene [XX]fullmektig P C Larssen; handelsfullmektig P A Diesen; enkefru Karine Christoffersen; og Frk Emma Hauff.

Enda tre år senere, i 1875[xxiii], bor familien fremdeles i Holmens Gate 20. Nils Fredrik har klart seg godt, og holder seg med to tjenestepiker, 19-åringen A M Johnsen fra Moss, og 17-åringen E M Mortensen fra Christiania. De har også en leieboer: den 17 år gamle gårdsdrengen H Nilsen fra Enebakk. To av døtrene arbeider hos bokhandler Cammermeyer; en sønn er blitt handelsbetjent, og Nils Fredrik Jr. studerer medisin.

Hverken Niels Fredrik eller Henriette Regine er å finne i folketellingen for 1885. Det er ikke ensbetydende med at de er døde, for hun dukker opp igjen som enke og rentenist i 1900[xxiv]. Da bodde hun i Parkveien 27 samen med sønnen Niels Fredrik som omtales som «Forhenv. Distriktslæge». Han og søstrene Johanne og Septima, som også bor sammen med moren, er alle ugift. Og de har tjenestepike: Alette Johannessen som er 18 år gammel og fra Ski.

I 1910[xxv] finner man henne i Parkveien 9, men om hun har flyttet eller nummereringen er endret er ukjent. Hun oppgis å ikke ha noe yrke men at hun samtidig har pensjonat: om det er samme bygningen eller Parkveien 27 er ukjent. I samme bolig finner man trelastdisponent Otto Amandus Bull og denne kone, Septinia Bull – det er vel datteren Septima som gjemmer seg bak det navnet. Sønnen Niels Fredrik bor hjemme hos moren og er fortsatt lege. Der er fremdeles en tjenestepike, men nå er det annen, 16 år gamle Marthe Marie Johansen fra Tønsberg. I tillegg bor Bertha Ellefsen der: hun 46, pleierske av yrke, og opprinnelig fra Øst-Preussen: hva hennes rolle er er ukjent.

Når Henriette Regine døde er ikke fastslått.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 154. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-157
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610350.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1825, side 164. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-167
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610360.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 178. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-180
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610373.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1827, side 119. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-124
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610317.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1830, side 320. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-321
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610514.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1843, side 556-557. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-221
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051054.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Ekteviede 1848, side 246. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-252
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040253.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1849, side 86. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-92
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040093.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1850, side 31. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-37
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040037.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1851, side 111. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-117
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040118.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1854, side 135. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-141
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040142.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte kvinner 1856, side 92. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-101
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040548.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1857, side 28. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-30
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040477.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1859, side 48. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-51
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040498.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte kvinner 1861, side 153. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-172
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040619.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 2 (1863-1870), Fødte og døpte 1863, side 10. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=692&idx_id=692&uid=ny&idx_side=-11
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060213050011.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 2 (1863-1870), Fødte og døpte 1866, side 141. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=692&idx_id=692&uid=ny&idx_side=-145
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060213050145.jpg
[xviii] Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038027033806
[xix] Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038027052117
[xx] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 2 (1863-1870), Fødte og døpte 1868, side 267. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=692&idx_id=692&uid=ny&idx_side=-272
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060213050272.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 2 (1863-1870), Fødte og døpte 1869, side 313. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=692&idx_id=692&uid=ny&idx_side=-318
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060213050318.jpg
[xxii] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 3 (1870-1876), Fødte og døpte 1872, side 92. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=693&idx_id=693&uid=ny&idx_side=-93
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060213050451.jpg
[xxiii] Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052055036925
[xxiv] Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037045027027
[xxv] Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036392046411