1825-107 Nicolai Frank

Nicolai Frank var antagelig fra Larvik, og – i henhold til folketellingen av 1801- født omkring 1795: faktisk var det året før.

Gutten ble født 14 oktober 1794 og døpt[i] i Larvik Kirke. Da fikk han fadrene Frue Brinck; Jomfrue Harris; Hr Oberinspecteur Hendrich Bull; Hr Forvalter Elligers; Forvalter Laersen; og Kjøbmand, Hr Friderich Schjeldrup.

Foreldrene var Procurator Johannes Franck og dennes Kjæreste – kone – Karen Brinck Bowman. De hadde giftet seg 12 år tidligere:

«Den 23 Juli paa Moen i Hvidesøe Hovedsogn med Kongel. Allern: Tilladelse copulerede Studios Juris Hr Johannes Nielsen Franck og Jomfru Karen Brinch Bovmann. Caut: Hr Fogeden Cloumann og Hr Nicolai Benjamin Aal fra Porsgrund[ii]».

Det ser ut til at Johannes fikk en stilling i Tønsberg: i det minste flyttet den nystiftede familien dit, og halvannet år efter vielsen nedkom Karen med en sønn. Han fikk navnet Lars Bowman, men dåpen er ikke funnet – antagelig kom han til verden i 1784, for han er konfirmert[iii] i Larvik våren 1799.

Neste barns dåp er heller ikke dokumentert, men skal ha foregått[iv] i 1785 og, som for broren, finnes det senere dokumentasjon på at hun er «virkelig» nok – hun er nevnt i folketellingen av 1801[v].

Omkring denne tiden flyttet familien til Larvik, der Johannes etablerte seg som Procurator – en advokat, rett og slett.  

Der skal[vi] Karen, og Johannes, ha fått datteren Fredericka Augusta – men noen dåp er ikke funnet i kirkeboken. Hun meldte sin ankomst, visstnok, 4 juni 1786 og døde antgelig meget ung, for noen pr senere fikk en annen liten pike samme navn.

Året efter kom, visstnok[vii], søsteren Anne Marie til verden – men heller ikke her er dåpen funnet. Det samme gjelder Nicolaj, som skal[viii] ha meldt sin ankomst i 1789. Han døde antagelig nokså snart, for to år senere fikk en annen gutt samme navn.

Hvorfor det har vært vanskelig å finne noen av disse barna i kirkebøkene er ikke forstått: Man kunne tenkt seg at familien var blitt boende i Tønsberg likevel, men de er ikke funnet der heller. Kanskje opholdt de seg et tredje sted i mellomtiden.

Storesøsteren Friderica Augusta ble født 14 august 1790 og døpt[ix] 18 september i Larvik Kirke samme måned. Fadrene ble Madame Rasmussen; Jfr. Karen Nielsen; Hr Byefoged Rasmussen; Hr Fuglberg; og Andreas Blom.

Nestemann fikk navnet Nicolai. Han ble født 7 september 1791 og døpt[x] 15 den måneden. Som fadre hadde han Frue Bentz; Jfr. Else Bugge; Hr Cancelliraad Schvingel; Capitain Brunnech; Forv. Jensen; og Niels Bugge.

Nicolai skulle ikke få leve opp. Han døde bare tre måneder gammel og ble begravet[xi] 29 desember 1791.

Efter dette fulgte storebroren Hans som ble født 30 september 1792. Da ha ble døpt[xii] 11 oktober var fadrene Jan Jochum Wright; Søren Blom; Frue Schvingel; Jfr Inger Claudina Bugge; Hr Ober Auditeur Bendz; Hr Revisor Østerfeldt; Proc. Lind; og Forv. Larsen.

Heller ikke Hans levet opp. Han døde omkring en måned gammel og ble begravet[xiii] 9 november 1792.

Neste bror var Friderich som kom til verden 4 oktober 1793 og ble døpt[xiv] 12 den måneden. For ham valgte foreldrene fadrene Madame Larsen; Jomfrue Bøckman; Stads Capitain Kelch; Hr Regiments Feldskiær Kragh; Hr Rasmus Linaae; og Hr Perregaard.

Og dermed var det altså Nicolais tur.

Nicolai mistet moren da han selv var bare knappe to år gammel. Karen Brinck Bowman døde i barselseng, 36 år gammel, 18 juli 1796. Hun ble begravet[xv] 21 samme måned.

Faren giftet seg påny halvannet år senere. Den utvalgte var Carine Cortsdatter, enke efter Erich Nordbye. Som forlovere hadde de Hr Brinch og Søren [NN].

Neste gang man ser noe til Nicolai er i folketellingen i 1801[xvi]. Da bodde han sammen med faren og stemoren i gård nummer seks i Vestre Ende av Torstrand. Der finner man også søsknene Lars Boumann (17); Helvig Christine (16); Anna Maria (14); Friderica Augusta (11); Friderich (7); og Hans (5). Der i huset bodde også Johannes Francks svigermor fra første ekteskap; hun var nå 76 år gammel. Og, beskjedent nok, en enkel tjenestepike – 30 år gamle og ugifte Anna Kirstine Nielsdatter.

Året efter fikk Nicolais far og stemor sitt første barn da Johannes kom til verden. Han ble døpt[xvii] 17 juli 1802 of som fadre fikk han Styrman Hans Cortsen; Else Bolette Brinck; Bergitte Pind; Hr Major Petersen; Christian Ludvig Pind; Hr Bogholder Samuel Lembach; og Hr Børre Gether.

Neste – og antagelig siste – barn var sønnen Carl Brink. Han meldte sin 22 januar 1806 og ble døpt[xviii] 20 februar. Carls fadre ble Tore Jørgensen; Madame Sophie Gether; Jomfr Bolette Stephansen; Capt Hans Cortsen; Styrman Lars Cortsen; Christopher Nielsen; og Andreas Jørgensen.

Nicolai burde vært konfirmert omkring 1808-1810 eller så – men han er ikke funnet blant konfirmantene i denne perioden. Den eneste med riktig efternavn er en gutt som blir konfirmert 27 mars 1808. Men han heter Frederik, altså den eldre broren. Men Nicolai kan jo ha vært sendt bort i lære eller noe slikt, og blitt konfirmert i den sammenhengen.

Johannes Franck, Nicolais far, dukker ofte opp i avisene, gjerne i forbindelse med tvistemål – som rimelig er – men også i andre, mer fredsommelige sammenhenger:

Foto Aina Aske, Vestfoldmuseene avd. Larvik Museum

 «Blant tidligere Sagførere kan nævnes Johannes Franck. Han opdyrkede Myrerne øsenfor Thorstrands Reberbane og lod denne sin Handling indridse i en Fjeldvæg der i Nærheden i følgende Ordelag: Concessu exemi comtis Fr. Ahl. Laurwig d. d. calend. Octobr. 1793 hos agros antea paudem excluit J. Franck advocatus *)[xix]»

Med andre ord, Nicolais far var godt utdannet, energisk, uredd, og hadde rimelig gode forbindelser – ikke noe dårlig utgangspunkt for en ung mann i begynnelsen av livet.

Man ser ikke noe til Nicolay de følgende årene, men så får man et glimt av ham. Nicolay Franch er nevnt 19 desember 1816 i forbindelse med sølvskatten av[xx] det året – uten at han ble ilignet noe bidrag. Kanskje ikke så under med tanke på at han var en ung seilmakesvenn i Larvik på denne tiden. Han er bosatt på Thorstrand sammen med arbeidsmannen Hans Jensen og en skipper ved navn Johannes Frank –den siste var sikkert en slektning.

Noen år senere, i 1825[xxi], har Nicolai flyttet – helt til Sandefjord, der han virker som seilmakersvenn hos mesteren Hendrich Dahl i hus nummer 22.Dahl er 48 år gammel og gift med åtte år yngre Berthe. De har to barn – Hendrikke Bergithe (15) og Inger Marie (11). Nicolai arbeidet side ved side – og hadde nok litt oppsyn med – 14 ½ år gamle Erland Erlandsen, også svenn hos Dahl. Familien hadde også en tjenestepike, 22 år gamle Inger Marie Christophersdatter.

Eidendommen der Dahl, og altså Nicolai, holdt til bestod av to bygninger med et gjerde omkring. Den ene bygningen var våningshuset, som et par å senere ble beskrevet[xxii] slik:

«a. Vaanhuus, 2 Etage, af Tømmer med Bordklædning og Steentag, 22 Alen langt 15 Alen dybt, til 7 Wærelser med 18 Fag Winduer og 4 Jernkakkelovner, samt Kjøkken med Skorsteen og Bagerovn»

Den andre bygningen var egentlig et tilbygg satt opp 10-15 år tidligere:

«b. En Tilbygning nye, Bordklæd, med Steen paa Tag, hvoraf 14 alen tømret og 7 alen Bindingsværk 8 alen bred, indrettet til Fæehuus, Høelade, … og Materialbod – under Huuset muuret Kiælder»

Eiendommen lå på nordre side av datidens Strandgade, omkring midt på og kanskje i forelengelsen, ene eller andre veien, av dagens hvalfangergate.

Og med det forsvinner Nicolay Franck fra kildene.


[i] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 37
[ii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1773-1786, s. 130
[iii] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 112
[v] Folketelling 1801 for 0707P Larvik prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058283001876
[ix] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 19
[x] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 22
[xi] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 22
[xii] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 26
[xiii] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 26
[xiv] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 30
[xv] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 210
[xvi] Folketelling 1801 for 0707P Larvik prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058283001880
[xvii] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 76
[xviii] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 88
[xix] Aagaard, Aage; Larvik og omegns industri og næringsliv i tekst og bilder : tilligemed almindelig beskrivelse, institutioner og historiske meddelelser i tekst og billeder; Kristiania: A.M. Hanches forlag, 1906; P 79; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080924022
[xx] Sølvskatten 1816, nr. 24: Jarlsberg og Larvik amt, Larvik fogderi, 1816-1824; https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000239812