1824-5 Anne Amalie Thorsdatter Klavenes

Anne Amalie kom til verden 23 mars 1797 som datter av lensmann Thor Klavenes og hans kone, Helvig Sörensdatter. Hun ble döpt [i]noksaa snart efter, 31 mars, og fikk da fadrene Madame Inger Grön; Jfr Anne Cathrine Schröder; Skovrider Asmuss; Sr Mathis Berg; Sr Peder Melsom; og Sr Thor Thorsen Biörnum.

I 1801[ii] bodde familien – med Thor Aagensen Klavenes i spissen – paa Buegaarden. Han var, altsaa lensmann, og 33 aar gammel – gift for förste gang, og det gaar frem at Anne Amalie var det eldste  barnet han og Helvig – ogsaa gift for förste gang – hadde sammen.

Det förste barnet, karen Severine var blitt födt 9 oktober 1794 og döpt[iii] 17 samme maaned: ved den anledning fikk hun fadrene Peder Melsoms Kone; Anne Chathrine Rosenberg; Hr Capitaine v: Rosenvold; Sr. Peder S0rensen Melsom; Christen Sörensen Waarnäs; og Michel Sörensen Melsom.

Andre overlevende barn var Karen, hun var naa to og var blitt födt 18 juni 1798 med pafölgende daap[iv] 28 samme maaned og med fadrene Inger Hansdatter Hunseröd; P: Inger maria Povelsdatter Foxeröed; Tolf Olsen Botten; og Otter Hansen Botten.

Hos lensmannen og i huset hos ham ser det ut til, fant man ogsaa den 22 aar gamel svogeren Ole Sörensen Melsom, han var Skipseier og Borger; Katrine Sörensdatter, svigerinne av Thor; to drenger og en pike: Hans Pedersen, som var 18; Anders Kristoffersen paa 16; og marte Nielsdatter som var 28.

Under Buegaarden laa det en plass som ble kalt Postmyhr – der fant man den 26 aar gamle soldaten Hans Larsen; konen hans, Anne Tolfsdatter, som var 40; og datteren deres, Mette Marie, som var 4. Paa Postmyhr bodde ogsaa Indersten Anne Mathisdatter, en 29 aar gammel enke og hennes tre barn: Ingeborg Marie (6); Mari (4); og Rasmus (1).

Noen uker för folketellingen i 1801, närmere bestemt 5 februar 1801, fikk Thor og Helvig en sönn, han ble döpt[v] 16 mai samme aar og fikk navnet Aage og fadrene Inger Goen; AnneMelsom [?]; Lieutentant v. [NN]; [NN]Melsom; Thor [NN] Biörnum [?]; og Jonas  Andersen [?] Goen [?].

I slutten av 1804 fikk de nok en datter, Inger Cathrine, som ble födt 30 desember det aaret. Hun ble döpt[vi] 6 februar 1805 og da fikk hun fadrene Kristine Marie Melsom; Jomfru Fredrikke Gogstad; Herr Kaptein v Bull [?]; Hans [NN] Buegaarden; Herr Ole Thorsen Gogstad; Herr Ole Melsom; og Anders Andersen – ikke färre en syv av dem!

Saa fulgte Hans, han saa dagens lys 23 november 1806 og ble döpt[vii] 30 desember samme aar med fadrene Mad. Olsen; Jomfru Blix; Peder [?]Melsom; Herr Isaak Waale; Hans Johannesen Grön; Thor Olsen Gogstad; og Procurator Hoppe – igjen var det syv av dem.

14 mai 1811 meldte enda en gutt sin ankomst: han fikk anvn efter faren og ble hetende Thor da han ble döpt[viii] 18 august samme aar. Denne gange ble fadrene Madame [NN] fra Laurvig; Jomfru [NN] fra Laurvig; [NN] [NN] Brantz [?]; Kapein v Ryen [?]; og Herr Ole [NN].

Aaret efter ble Anna Amalie konfirmert[ix]: det skjedde 16 söndag efter trefoldighet – 13 september – 1812 og hun fikk karakteren exemplum. Med det ble hun fört opp som nummer 2 blandt de 38 pikene i dette kullet.

Der er ikke funnet noen flere barn i familien, og der er ikke funnet noen konfirmasjon efter Inger Cathrines[x] i 1820: det skjedde 1 oktober 1820 og hun fikk udmerket godt i alt som karakter – og ble nummer 2 blandt de 31 pikene i kullet. Guttene Hans og Thor er blitt usynlige – men det er ikke funnet noen begravelser heller.

Da Anne Amalie var blitt 27 aar gammel giftet hun seg med skipperen Hans E. Grön[xi] fra Sandefjord, han var rundt 5 aar eldre. Som forlovere hadde de J.C. Klavenes og O. Melsom, og ble  viet[xii]  – “efter Kongebrev i Huset”  – 8 september 1823.

Paret bosatte seg tydeligvis i Sandefjord, for det er der förste barn kom til verden 9 mai 1824 og fikk navnet Thor Henrich da han ble döpt[xiii] 19 desember samme aar. Han fikk fadrene Madame Melsom, Sandefjord; Jomfru Maria Grön; Christen Lorns Sörensen, Sandefjord; Jonas Andersen, Sandefjord; Aage Klavenes; Christian Reinert; Lensmann Bryn; og Hans N. Schröeter: hele aatte stykker og ny slektsrekord!

I 1825 bodde Hans, Amalia, Thor Henrich og et barn som ennaa ikke hadde faatt navn i hus nummer 71 i Sandefjord. De har det romslig, ökonomisk sett, og holder to tjenestepiker – Else Eriksdattr og Gunild Thorsdatter – samt en dreng, Ole Gulbrandsen. Det saa langt udöpte pikebarnet var Erika Juliane som var komme til verden 21 november 1825 – hun ble döpt[xiv] paa nyaaret, närmere bestemt 6 februar 1826 og fikk da fadrene Mad: Helvig Klavenes; Jomf. Anne M: Lornsen; Anton Grön, Sandefjord; Hans J. Grön; Ole N. Gogstad;  og Anders Christiansen, Sandefjord.

Litt over to maneder senere döde Anne Amalias mor, Helvig. Hun gikk bort paa Bugaarden, 57 aar gammel, 9 og ble begravet[xv] 16 april 1826.

Saa gikk det litt over et aaar för enda en datter kom til verden: Juarimine Christiane ble födt 26 mai 1827 og ble döpt[xvi] 11 oktober samme aar. Hennes fadre ble Mad B.K. Grön, Sandefjord; jomfru Klavenes, Ole Melsom, Sandefjord; J: Andersen, Sandefjord; Christian Klavenes, Sandefjord; og Nils H: Grön.

Enda to aar gikk og saa ble det nok en datter: Andrea saa dagens lys 6 august 1829 og ble döpt[xvii] 9 oktober samme aar, i hennes tilfelle ble fadrene Mad Inger Cat. Bryne; Jomfru Anne Helved Sörensen [?], Sandefjord; Ole N. Gogstad; Aage Klavenäs; Paal Thoresen; og Skipper Thor Thorsen Klavenes.

Magdalene Margrethe meldte sin ankomst 21 mars 1832 og ble döpt[xviii] 5 oktober samme aar. Fadrene var Mad. Bredine Klavenes; Jomfru Inger Andersen, Sandefjord; Anthon Grön, Sandefjord; Ole Th: Paust, Sandefjord; Otto Anton Steen, Sandefjord, og Jacob Berg, Sandefjord.

De neste tre barna var gutter: Peter Anton som ble födt 8 august 1833 og döpt[xix] 22 juni 1834 med fadrene Madame Maria Steen; Jfr Andrea Andersen; Lensmand Bryn; Hr Kjöbmand Wilhelm Hvidt; og H. E. Grön.

Dernest Carl Martin som kom til verden 20 september 1835 og ble döpt[xx] 25 juni 1836. Hans fadre ble Mad. Karen Thorsen, f Klavenes; Jomfr. Marie Goen; Skovrider Hutzelzider; Thore Thorsen Klavenes; og Kmd Hans: E. Grön. Ved denne daapen er det klart at faren, Hans Grön, har begitt sjöen og naa gjör seg levevei som kjöpmann i Sandefjord.

Og tilslutt:  – faren hadde nok ikke helt sluttet aa reise – og denne gangen ble fadrene Madame Amalia Grön; Jfr Antoinette Klavenes; Skipsförer K Hejdemark; Skipsförer Henrik Olsen Paust; og Thor Henrik Grön.

Pa noe tidspunt de neste aarene flyttet familien til Lasken: det var der Skibsreder Hans Eriksen Grön döde, 74 aar gammel, 1 oktober 1864; han ble begravet 4 samme maaned.

Efter at hun ble enke flyttet Anne Malie tilbake til byen för 1865[xxi] og bosatte seg hos Mina Grönn som eiet hus i Langaten 205: man kan vel tenke seg at denne ugifte damen var den samme som Juarimine Christiane: fornkelingen av navnet ville väre forstaaelig og aldren stemmer saa noenlunde. Der i huset bor ogsaa den 26 aar gamle skipsföreren Albert Grönn: ogsaa hans alder stemmer dersom man gjetter at dette er Amalies yngste sönn. Sammen hadde de en tjenestepike fra Sverige – den 20 aar gamle Oline Olsdatter.

Enken Anne Amilia Grön, födt Klavenes og 76 ½ aar gammel, döde i Sandefjord 13 oktober 1873 og ble begravet[xxii] 17 samme maaned. Det var – kanskje – ”Brystbetändelse” som rev henne vekk: gjetningvis lungebetennelse.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1797, side 70. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-73
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1794, side 44. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-47
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1798, side 80. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-83
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1801, side 102. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-105
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1805, side 123. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-126
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1807, side 134. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-137
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1811, side 155. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-159
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610119.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1811-1813, side 245. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-230
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1820, side 256.
[xi] Se 319 Hans Grön
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1824, side 207.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1825, side 162. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-165
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 176. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-178
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1826, side 117. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-122
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1827, side 191. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-193
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1829, side 309. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-310
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1832, side 236. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-238
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1834, side 54-55. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-27
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1836, side 104-105. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-52
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 1 (1873-1879), Døde og begravede 1873, side 230. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5929&idx_id=5929&uid=ny&idx_side=-138