1824-1 Andreas Martin Jahnsen Möller

Andreas Martin ble födt 19 februar 1824 og döpt[i] 7 mars samme aar. Fadrene var denne gangen Mette M Pedersdatter; Johanne Ponn. Olsdatter; Halvor Wigersen; Jacob Pedersen; og Gullik Pedersen – alle fra Sandefjord. Foreldrene var Jahn Josephsen Möller[ii] og Marte Maria Pedersdatter[iii].

Foreldrene hadde flere barn fra för: Petrine Andrea ble födt 7 og döpt[iv] 30 juli 1814; Anders kom til verden i Sandefjord 3 august 1816 og döpt[v] 11 samme maaned; Ole fulgte 4 og ble döpt[vi] 19 mars 1820; og Johannes saa dagens lys 25 april 1822 og ble döpt[vii] 19 mai samme aar.

I 1825[viii] finner man familien i hus nummer 17 i Sandefjord, og det er notert at Jan Josephsen Möller er „Smed og Vägter”:  Jahn hadde is sin tid värt svenn hos Jeremias Andreasen Reiner[ix] i Vestre Gate – den naavärende Torvgaten, der den möter Dronningens gate. Det er ikke sikkert det var et svärt fett utkomme, og kanskje var det av finansielle grunner at man finner en enkeltperson som selvstendig husholdning i samme hus: den seksti aar gamle enken Anne Jörgensdatter var vel leieboer.

To aar senere fikk Andreas Martin – og de andre barna – en lillesöster. Anne Maria saa dagens lys 28 februar 1827 og ble döpt[x] 21 mars samme aar. Denne gangen var fadrene Sörine Jacobsdatter Mönneröd; Johanne Olsdatter; Ole Pedersen; Gullik Pedersen; og Ole Hansen – de fire siste bosatt i Sandefjord.

Og saa er det ikke mer aa se til Andreas Martin: likesom sin eldre bror Johannes blir han bar sökk vekk – men i motsening til Johannes dukker han ikke opp igjen.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 156.
[ii] Se 290 Jahn Josepsen
[iii] Se 1814-11 Marthe Pedersdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1814, side 2.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 18.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 53.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 78.
[ix] Se 269 Jeremias Andreasen Reiner
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1827, side 186.