1821-35 Ludvig Høst

Ludvig var danske, fra Sjelland og kom fra en, opprinnelig, god familie – faren var forvalter ved godset Løvenborg, en mils vei fra Holbek.

Ludvigs dåp er ikke funnet: han sies[i] å være kommet til verden 14 september 1792, i Butterup Sogn på Sjælland, men kirkeboken[ii] derifra mangler dåpslister for perioden 5 august 1792 til 18 mai 1794 – med mindre de er ført inn på et ellers ukjent sted.

Faren var Forvalter ved Løvenborg, Iens Udesen Høst; moren het Ana – de hadde giftet seg, visstnok[iii], i 1781 og fikk i løpet av de neste tre årene barna Margrethe Marie Thomasine (1782) og Frederich (1784): kirkebøker for perioden 1772-1785 mangler, så opplysningene kan ikke verifiseres.  

Ludvigs storesøster Juditha Catharina kom til verden mot slutten av 1786 og hjemmedøpt. Denne dåpen[iv] ble stadfestet i kirken 8 desember samme år. Da ble hun båret Forpagter Sr. Overgaards Kone; fadrene var Sr Bech, Fuldmægtig hos Amtmand Løvenskiold;  Hr Lindholm, Forvalter på Vognserup; Sr Paludan, Skriver-Karl på Amts-Contoiret; og Jomfru Beendrup.

Broren Ude Jacob ble hjemmedøpt 18 april 1788. Dåpen[v] ble bekreftet i kirken 7 mai samme år, og ved den anledningen ble guttebarnet båret av Forvalter Henningsens Kone på Vognserup; fadrene var Chirurgus Henning ved Løvenborg; Sr Grandjean, Fuldmægtig på Amtsstuen i Holbech; Apotheker Svend Bagger i Holbech; og Jomfru Herford hos Kiøbmand Lind i Holbech.

To år senere var det Johan Henrichs tur. Han ble hjemmedøpt 16 mai og denne dåpen[vi] stadfestet i kirken 18 juni 1790. Gudmoren var Forpagter Enken Madame Gram ved Løvenborg; fadrene var Forpagter Heningsens ved Vognserup; Kiøbmand Herman Hansens ældste Datter fra Holbeck; Sr Rasmussen; og Sr Johan Scherg fra Løvenborg.           

Ludvigs yngre bror – sistemann i flokken – var Jens; ble født 11 august og døpt[vii] 9 søndag efter trefoldighet – 17 august[viii] – 1794. Han ble båret til dåpen av Fru Kammerherre Jude Bielche fra Nestved; fadrene var Frøken Sundt; Forpagter Rasmussen; Chirurgus Hennings fra Løvenborg; og Kiøbmand Herman Hansen fra Holbek.

Barnefaren nevnes som «afgagne Forvalder Høst», og Jens ble også født efter at hans og Ludvigs – og de eldre søsknenes – far døde 2 mai 1794, 48 år gammel. Han ble begravet[ix] 7 samme måned.

I 1801[x] finner man Ludvig i Butterup Bye, et par-tre kilometer fra Løvenborg. Han bor hos Sognedegnen – klokkeren – i Butterup Kirke,  Jacob Christian Gandrup og dennes kone, Ane Marie Kierulf.     De er, henholdsvis, 57 og 64 år gamle, og om de har hatt barn sammen, er det ingen av dem som bor hjemme. Derimot har de en 20 år gammel tjenestepike, Ane Kathrine Pedersdatter. Dessuten et «Antaget barn», fire år gamle Niels Sørensen: det er vel helst det man i Norge ville kalle et fosterbarn.

Ludvig er, sammen med broren Ude, to av fire gutter i en annen kategori: de nevnes som «Pensionister». Uten tilleggsopplysninger er det usikkert  nøyaktig hva det betyr, men antagelig dreier det seg om at barna er uten foreldre, plassert hos degnen, men at det blir betalt for dem, kanskje fra en arv. De to andre guttene – som er jevnaldrende med Høst-brødrene – er Michael Herman Gram (13) og Jens Rasmussen (9).

Hvornår Ludvig kom til Norge er ikke kjent, men han var nok hverken den eneste eller den første i familien som prøvet lykket på det viset. Et skifte[xi] efter farens søster, mange år senere, viser at mens de to eldste søsknene da fremdeles holdt til i Danmark var Judit gift med Abraham Bruun, forvalter ved Herre Jernverk; Ude Jacob hadde en tilsvarende stilling ved Vallø Saltverk; og den yngre broren Jens regnskapsfører ved Fritsø Jernverk i Larvik.

Det er heller ikke kjent nøyaktig når han kom til Sandefjord og Christopher Hvidt. Men det må ha senest sommeren 1815 for i april 1816 får Anne Olsdatter fra Drammen en sønn utenom ekteskap. Denne gutten får navnet Martin[xii] – og barnefaren blir oppgitt å være ”Høst hos Hvidt”. Martin vokste opp, ble konfirmert og giftet se i og omkring Sandefjord: det siste man ser til ham er at han bor på Kleggelien i 1842 der han og Anne Maria Tolfsdatter, konen siden 1841, fikk en sønn som ble hetende Thomas.

Hvorom allting er: han ender opp med å gifte seg med Anne Pernille Bøckmann fra Sandefjord – en gang før 15 juni 1821, for da får hun en ektefødt datter, Jonine Christine. Jonine ble døpt[xiii] 21 november 1821 og fikk fadrene Madame Wilh: Hvidt; Jomfru Kistine Bøckman fra Laurvig; B: Hagemann; C: Waale; og Otto Maylænder fra Fredriksvern.

Året efter fikk Ludvig og Anne Pernille datteren Christopha Wilhelmine. Hun kom til verden 13 mai og ble døpt[xiv] 30 desember 1822 og fikk da fadrene Fru Warendorph; Frøken Augusta Gaarder; Mathias Berg; Anth. Grøn; og Skipper [?] Johan Andersen fra [NN].

I 1825[xv] bor familien i hus 33 i Sandefjord – det beskrives som Christopher Hvidts hus – med to barn og to tjenestepiker: Anne Christensdatter som er 51 år gammel, og Maren Anne Nielsdatter som er 27. Ludvig er ”Handelsfuldmægtig” og i hus nummer 32 bor det en tømmermann, mens hus 34 er bebodd av en garvermester.

To år senere fødte Anne Pernille en tredje datter, Othilia Henriette. Dette barnet så dagens lys i Sandefjord 1 juni 1827 og ble døpt[xvi] mer enn et halvt år senere: 7 januar 1828. Da fikk hun fadrene Mad: Maria Myhre, Sandefjord; Jomfru Marthe Bøckmann; Hr. Major Ager; Hr: C: Lorns Sørensen; Hr. Konsul Hvidt; og Hr. Abraham Bøckmann.

Anne Pernille og Ludvig forsatte med å levere døtre til verden: Jenny Abrahamine Elisabet ble født 13 august 1829 og døpt[xvii] 31 mai 1830; hennes fadre ble Mad: Barbara Høst fra Saltværket; Jomfru Emilia Hagemann; Hr Consul Hvidt; Hr Kjøbmand Andersen; og Cadet Jon Hvidt.

Omkring disse tider gikk Christopher Hvidt overende, og da neste barn ble født var Ludvig Høst ikke lenger fullmektig, men Kjøpmand for egen regning. Det kommer frem i forbindelse med at datteren Hanna Mathilde ble født 21 august 1830 og døpt[xviii] 31 mai 1831. Ved denne anledningen ble fadrene Moderen Selv, Mad: Anne [NN] Høst; Jomfru Anine Wilhelmine Berg; Faderen selv Hr Høst; major Ager, From; og Wilhelm Hvidt – alle uten major Ager i Sandefjord.

Nesten fire år senere fikk Ludvig og Anne Pernille hva som synes å være den enste sønnen: Fredrik Ludvig. Han ble meldte sin ankomst 18 mai 1834 og ble døpt[xix] 28 november samme år. Fadrene var Overtoldbetient, Lieutenant F: Bruneck; Toldbetjent J: Breda; Kjøbm: B:C: Hagemann; Handselsbetjent Peder Søeberg; Fru Majorinde Ager; og og Jomfru Magrethe Hvidt.

To år senere var deten datter igjen: Caroline Mathilde ble født 24 november 1836 og hjemmedøpt av sognepresten. Dåpen ble bekreftet[xx] i kirken 21 mai 1837. Denne gangen ble fadrene Madme A:P. Høst;  Jomfru Mariane Bøchmann; Dr Medicin Henrik Thaulow; Kandid: Glad; Søren Heiberg; og Kand. [NN] Høst.

Så ser man egentlig ikke noe større til familien en lang periode. Men i 1862 skjer det noe trist: Anne Pernille dør. Hun rammes av tuberkulose og går bort 13 mars med begravelse[xxi] 19 samme måned.

I 1865[xxii] finner man Ludvig i et hus i Badehusgaten – gardnummer 86 – der han bor sammen med datteren Wilhelmine. De har det ikke ubehagelig: to tjenestepiker er der: den 27 år gamle Johanne Olsen fra Sandeherred og den 25 år gamle Anne Abrhamsen fra Sandefjord.

Ludvig Høst – for anledningen kaldt Mathias Ludvig – døde 6 og ble begravet[xxiii] 12 februar 1867. Dødsårsaken er ikke helt klar men ser ut til å ha hatt noe med hjernen å gjøre – kanskje han fikk slag.


[iii] https://www.geni.com/people/Jens-H%C3%B8st/6000000001061073945?through=6000000016999024113#/tab/timeline
[x] Holbæk, Merløse, Butterup, Butterup Bye, , 2, FT-1801, B7753; http://www.ddd.dda.dk/asp/alle_opl.asp
[xii] Se 1816-5 Martin Höst
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 70. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-74
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1823, side 87. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-91
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1828, side 292.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1830, side 317. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-318
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1831, side 336. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-337
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1834, side 62-63. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-31
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1837, side 126-127. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-64
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1862, side 99. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-111
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1867, side 139. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-152