1821-32 Anthonette Augusta Hansdatter Tveten

Hun ble födt 22 mai og döpt  30 august 1821 og fikk da navnet Anthonnette Augusta efter mormoren, og fadrene Hr Grosserer Hvidt; Hr Christ. Waale; Hr Lieut Gaarder; Hr Studio: M. S. Petersen; Hr Studio: W: N: Schröeter; Mad Endresen i Aasgaardstrand; Jomfru I: M: Berg; og Jomfru Hagemann. Efter at det i menigheten har värt helt fast at der skulle väre fem fadre, fört opp i et fast skjema: gift kvinne, ugift kvinne, og tre menn er dette snudd paa hodet i dette tilfellet. Man mistenker at Tveten var en anelse snobbete – eller saa er det en ny tid som begynner aa vise seg, og dytte kvinnene enda lenger tilbake i bakgrunnen.

Foreldrene var Helene Sophie Petersen, en prestedatter fra Sem, som giftet seg, 27 aar gammel, med enkemannen, organisten og klokkeren til Sandeherred, den 45 aar gamle Hans Tvethen[i] fra Angiäld. Helene Sophie bodde fremdeles hjemme paa Kongseeg da bryllupet[ii] stod 2 november 1815.

Förste barn av dette ekteskapet var Morten som ble födt i Sandefjord 8 september og döpt[iii] 7 november 1816. Foreldrene var « Oranist » Hans Tveten[iv] og Helenen [sic] Sophie föd Petersen fra Sandefjord. Fadrene ble Mad : Anthonet Augusta Petersen fra Slagens Prästegaard ; Mad : Warendorf i Sandefior [sic]; Jomfru Olsen hos General Mayländer; Hr Capit H: Ager; Hr [NN] : Hvidt ; Hr Melsom ; Hr Berg ; og Hr [NN] Schröeter : ikke färre enn aatte stykker!

Neste barn var en pike, Susanna Mathea, som kom til verden 6 september 1818 og ble döpt[v] 13 januar 1819. Hun fikk fadrene Fru Oberstinde Gaarder; Jomfru Andrea Bull; Hr Pastor Petersen fra Jarlsberg; Consul Warendorph, Sandefjord; Lieut A:S: Schröeter; Christ. Waale; og Ludvig Höst, Fuldmegtig, Sandefjord.

Aaret efter döde sösteren Joakimine Christine Andersen F Smidt, 45 aar gammel, i Sandefjord natten[vi] mellom 5 og 6 oktober 1822 og ble begravet[vii] 22 samme maaned.

En tredje datter kom til verden 19 august og ble döpt[viii] 7 desember 1825. Dette var Hanna Helene Ström og for henne ble fadrene Fru Silla Ager; Jomfru Trine Hvidt; Pastor Stephensen i Tiölling; Lieut Bruenech, Sandefjord; Leut Gaarder, Sandefjord; Hageman, Sandefjord; Lornsen, Sandefjord; Andresen, Sandefjord; og Nicolaj Endresen fra Börresogn.

Ved folketellingen i 1825[ix] finner man familien igjen i Sandefjord, Organisten og klokkeren, Madammen og de fire barna (med litt pussige versjoner av fornavnene) samt to tjenestepiker: den 33 aar gamle Birthe Johannesdatter og den 14 ½ aar gamle Petronelle Axelsdatter.

Antonette Augusta ble konfirmert[x] 30 septembr 1837 og fikk karakteren udmerket god og ble fört opp som nummer 1 blandt de 60 pikene i kullet.

Like för jul i 1838 döde faren, Hans Tveten, Klokker og Organist, han gikk bort 15 og ble begravet[xi] 20 desember. Han ble 71 aar gammel.

Tolv aar senere gifter Antonette Augusta Tveten seg, 30 aar gammel, med skipsföreren Thomas Bryn fra Sandeherred. Han er nesten fem aar yngre og sönn av Lensmann Peter Bryn. Som forlovere hadde de Lensmann Bryn og Kjöpmann Tveten – det maa vel väre broren, Morthen Smith. Vielsen fant sted 30 desember 1851.

Paret bosatte seg i Sandefjord og der fikk de barn: Den förstefödte var en gutt som kom til verden 21 september 1852 og fikk navnet Hans Tveten da han ble döpt[xii] 12 oktober samme aar. Han fikk fadrene madame Inger Cathrine Bryn; Jomfru Hanna Böckmann; Christen Lorentz Sörensen; Thor [NN]; og Jörgen Bryn.

Annet barn ble ogsaa en gutt, Peter. Han saa dagens lys 30 september 1854 og ble döpt[xiii] 3 desember samme aar. Denne gangen ble fadrene Sophie Bryn; Karen Seip; Inger Cathrine Bryn; Larsen; Bryn; Johannes Aagaard; og Hendrik Bryn.

En sönn som fikk navnet Infomar Carl kom til verden 4 juni 1857 og ble döpt[xiv] 6 september; han fikk som fadre Mad Tveten; Jomf M: Grön; Josef Tveten; Lensm. Bryn; Kapt. Bryn; og H: Kleven.

Saa gikk det to aar til nestemann meldte sin ankomst, en fjerde gutt. Dette var Thomas og han ble födt[xv] 21 september 1859 med pafölgende daap 6 november samme aar. Fadrene ble Mdm Thomasine Aagaard; Jfr Fredrikke Reinert; [NN] Vindingstad; Sakförer Thor Bryn; og Skibscapt. Bryde .

Först i 1862 fikk Augusta og Thomas en pike. Det var Hanna Helene Augusta, og hun saa dagens lys 27 juli 1862. Hun ble hjemmedöpt[xvi] av Pastor Lange men döde för daapen ble bekreftet i kirken. Hun döde 18 august og ble begravet[xvii] 22 samme maaned. Dösaarsaken er angitt, men ikke tydet.

I 1865[xviii] bor familien i Kirkegaten, gardnummer 134. Svigermor – „Enke efter Kirkesanger Tveten” – er blit 79 aar gammel og bor hos dem. I tillegg til barna har de ogsaa to tjenestepiker: den 24 aar gamle Severine Aagesdatter fra Sandeherred og Severine Guttormsdatter fra Stokke – hun er tyve.

Sösteren Susanna (Mathea), som er blitt musikklärerinne og naa bor, ugift, hos enken Lina Preuert i Storgaten, men da maa man anta at folketellingen[xix] inneholder en feilaktig aldersangivelse: Susanna Mathea skulle naa väre rundt 47 – musikkklärerinnen er oppgitt aa väre 54.

Helene Sophie Tveten, födt Pettersen, döde 79 aar gammel i Sandefjord 4 juni 1867 og ble begravet[xx] 8 samme maaned.  Dödsaarsaken var, muligvis, lungebtennelse.

I 1875[xxi] er familien fremdeles i Kirkegaten. Thomas Bryn er naa beskrevet som „Skibsjagteier og Skibsrehder” mens Augusta er hjemmevärende – som tidligere. Sösteren Susanne har flyttet in hos dem, men har ikke lenger noe yrke. Og der er to av sönnene: Hans Thveten Bryr er blitt Skipsförer; Ingomar er sjömann.De har fatt en leieboer som driver med „Skibsjagt og Reder”: den 38 aar gamle Hans Olsen. Han er ugift. Tilslutthar de en 23 aar gammel tyende hos seg: tjenestepiken Petrea Solberg fra Sandeherred.

Enda et tiaar gaar, og det ser ut til at det ikke gikk saa godt for Thomas. I 1885 [xxii]er han ikke lenger reder, men forhyringsagent – kanskje et valg, kanskje ikke. Men familien bor fremdeles samme sted – men har mindre plass for seg selv. Men saa er de bare tre igjen: Thomas, Augusta og Ingomar, som efter hvert er blitt styrmann. I tillegg er der Elen Petrea Solberg, hun er fremdeles tjenestepike i huset. Og ikke färre en elleve leieboere: en handelsfullmektig, en Overbrandmester med kone, tre barn, tjenestepike og konens to söstre – den ene er telefonistinne – samt to brannkonstabler. Det ble nok folksomt.

Thomas Bryn döde noen aar senere, 65 aar gammel. Han gikk bort förste jueldag 1891 og ble begravet[xxiii] nyttaarsaften. Han döde efter aa ha utviklet problemer i spiseröret: kanskje han simpelthen satte noe i halsen.

Antonette Augusta fulgte 3 aar senere. Hun döde 11 mai 1894 og ble begravet 16 samme maaned. Dödsaarsaken ble oppgitt aa väre „vitia organica cerebri[xxiv]” – det ser ut til aa väre navn paa en hjernetilstand av saapass alvor at den ble behandlet paa sinnsykeasyler der en haandfull mennesker hvert aar döde av tilstanden ti-femten aar eter dette eksempelet[xxv].

I 1900 er det ingen av familien i hverken Sandefjord eller Sandar.


[i] Se 249 Hans Tveten
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sem, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1825), Ekteviede 1815, side 378-379. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8196&idx_id=8196&uid=ny&idx_side=-177
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 20.
[iv] Se 249 Hans Tveten
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 42.
[vi] Jörgen Glöersen, Dödsfall i Norge 1763 – 1825, utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening, Mallingske Boktrykkeri, Oslo, 1964; p 15 i den trykte utgaven, p 17/510 i den elektroniske som er tilgjengelig gjennom http://old.genealogi.no/litteratur/gloersen_1/index.html
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1822, side 109. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-114
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 174. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-176
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1837, side 514-515. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-200
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1839, side 716-717. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-305
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1852, side 52. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-58
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1854, side 156. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-162
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1857, side 32. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-34
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1859, side 58. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-64
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 8 (1862-1871), Fødte og døpte 1862, side 15. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1262&idx_id=1262&uid=ny&idx_side=-22
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1862, side 102. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-114
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1867, side 144. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-157
[xxii]Folketelling 1885 for 0706 Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053271001716
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 2 (1880-1894), Døde og begravede 1891, side 240. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4791&idx_id=4791&uid=ny&idx_side=-241
[xxiv] En diskusjon paa rootsweb er en av de få referanser som er funnet. Der skrives det: ” I’m not a doctor either but I am/was a classicist! “Vitia” is “flaws, > disease” and “cerebrum” is brain.”Org.” is an abbreviation probably for “organica”. So I’d translate this as “Organic disease of the brain.” I’d take this to > be something along the lines of a brain tumour, rather than damage to the brain caused by injury or simply mental disease or other problems but I may be > wrong. Most of my medical knowledge relates to the bits that don’t rot rather than the squishy bits!!” Dette fra http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/NORWAY/2008-07/1215008536
[xxv]Norges Officielle Statistik, række V.(Statistique officielle de la Norvege, série V.) http://www.ssb.no/a/histstat/nos/nos_v_140.pdf