1819-4 Andreas Frederich Schröder Antonisen Grön

Andreas – for aa forenkle navnet en smule – var sönn av Antoni Grön[i] og dennes kone Berthe Kistine Schröeter, sogneprestens datter, de hadde giftet seg et par aar tidligere. 

Han ble födt 13 april og döpt[ii] 13 juni 1819, og fikk som fadre Mad Schröeter; Jomfru [NN] Klavnes; Hr Hvidt; Hr Hagemann; Hr Melsom; Hr H Grön; Hr Grön; Hr W. Schröeter; og Hr J: Andersen.

Andreas Fredrik ble nok sendt av gaarde paa skole noksaa tidlig, for han er ikke konfirmert i Sandar, ser det ut til.

Derimot finner man ham i elevprotokollen for „Skien Lærde Skole 1823-1844”[iii]: han ble innmeldt i august 1833 og utmeldt i 1838. De siste tre aarene hadde han fri undervisning – men om det var av nöd eller av fortjeneste er ikke nevnt. Han gikk forövrig sammen med to av sönnene til kjøpmann Søeberg Sandefjord, Anton Magnus og Sophus Frederik[iv].

Da Andreas Fredrik gikk ut av skolen i Skien fikk han karakteren 2, og da han tok „anden examen” – tilsvarende forberedende – fikk han 3, og begynte aa studere medisin i Oslo. Han fikk embedseksamen i 1844 fikk han igjen karakteren 2 og slo seg saa ned i Christiania som praaktiserende lege[v].

I löpet av den fölgende ti arene arbeideet han opp en praksis, og giftet seg med Maren Bergitte – det er forelöbig ikke funnet noe bryllup for dette paret.

I 1865[vi] finner man Andreas hjemme i Pilestredet 3 i Christiania. Han er lege, gift med Maren Birgitte som er 38 og fra Oslo; sammen har de fire barn: Christian Fredrik (11); Dorthe Margrethe (9); Julius Severin (8); og Aimie Sophie (4). Praksisen maa haa gaatt saa noenlunde: de har ikke färre enn tre tjenestepiker – Berthe Jörgensdatter (44) fra Enebakk; Anne Marie Hansdatter (33) fra Christiania; og Anne Kirstine Niels. (29) fra Hönefossen.

Ti aar senere – i 1875[vii] – er familien foröket med to barn og flyttet fra Pilestredet til Stortingsgaten 8; de yngste barna er James Immanuel (f 1868) og Andreas Fredrik (f 1871). De har fremdeles tree tjenestepiker – denne gangen beskrevet som „tyende – Birte Jörgensdatter er fremdeles med, mens de to andre er Amalie Nielsen (20) fra Kraakstad og  Andrine Kristensen (27) fra Berg Sogn ved Fredrikshald.

Efter nok et tiaar er familien i 1885[viii] heller krympet, selv om de fremdeles bor paa samme addresse i Stortingsgaten 8 – men man faar aa vite at de bor i én av to leiligheter i annen etasje. Her er Andreas stadig praktiserende lege, og det gaar frem at konen nok er blitt kaldt Gitta i det daglige – og naa er det skrevet inn i folketellingen ogsaa. Av barna er det Aimèe, James og Andreas Fredrik som fremdeles er hjemmeboende. Tre tjenestepiker har de fremdeles: og Birte Jörgensdatter – naa kokke – er der fremdeles. De to andre er byttet ut: denne gangen er der – de maa väre söstre – Josefine og Anne Thoresen fra Oppegaard, henholdsvis 26 og 22 ar gamle.

11 mars 1894 sendte Dr Henrik Ibsen en hilsen: „Dr Henrik Ibsen frembærer sin hjerteligste og forbindtligste lykønskning i anledning af jubilæumsdagen.”[ix]

I april 1899 inviterte Andreas Fredrik Grön til middag, han skulle vel feire 80-aarsdagen, men Henrik Ibsen kunne ikke komme:

„Kristiania, den 7.4.99.
Herr doktor A. F. Grøn.
Jeg takker Dem hjerteligst for Deres elskværdige indbydelse til middagen den 13. dennes; men desværre er jeg i denne tid forhindret fra at deltage i nogensomhelst selskabelig sammenkomst.
Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.”[x]

 

Ibsen glemte imidlertid ikke grunnen til invitasjonen, for noe dager senere sendte han en liten note til:

„Herr Doktor A. F. Grøn, Ridder af St. Olafs ord. Dbg. p. p.
Victoria Terrasse 1,
hersteds.
Herr doktor A. F. Grøn!
Dr. Henrik Ibsen fremsender sin hjerteligste gratulation til fødselsdagen og ønsker Dem mange gode fremtidsår i usvækket livskraft.
Deres ærbødige
I.” [xi]

 

Den samme kilden som peker til disse tre notene fra Ibsen antyder ogsaa at Andreas Fredrik Schröeter kan ha värt Ibsens huslege en tid til en Christian Fredrik Sontun overtok i 1892. Dette nevnes ogsaa fordi Sontun senere ble overlege ved badet i Sandefjord og döde mens han hadde den stillingen i 1902[xii] – mens han ble boende i Hegdehaugsveien[xiii].

Ved folketellingen i 1900[xiv] er familien flyttet fra Stortingsgaten til Victoria Terasse 2. Konen er der ikke men to av barna: Aimèe, som naa er omkring 37 men ugift, og Andreas Fredrik som er knappe 30 og selv utdannet lege. Og som alltid: tre tejenstepiker med Birthe Jörgensdater i spissen – hun er naa blitt husholderske. De to andre er Anna Birgitte Hansen, en 18-aaring fra Östre Aker og stuepike, og Sigrid Birgitte, 16 aar og fra Lier; hun er „mellempige”. 

Andreas Fredrik döde i 1905, men det er ikke funnet noe begravelse – enda.


[i] Se 321 Anthony Grön
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 44.
[iv] Digitalarkivet, Elevprotokoll for Skien Lærde Skole 1823-1844, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=Elev1823
[v] ”Norske Studenter der har absolveret Examen Artium ved Christiania Universitet eller de artiumsberettigede Skoler : Oplysninger om Karaktererne til Artium, anden Examen og Embedsexamen samt Livsstilling”, p 46, Botten-Hansen, Paul, Christiania Universitet, Publisert: Christiania : Cammermeyer, 1893; elektronisk tilgjengelig ved Nasjonalbibliotekets nettsider; http://www.nb.no/nbsok/nb/2b44909175bd6a08734894412b06a00c?index=0, sett 22 mai 2013.
[ix] Henrik Ibsens Skrifter, brev, Universitetet i Oslo, http://ibsen.uio.no/BREV_1890-1905ht%7CB18940311AFG.xhtml sett 22 mai 2013.
[x] Henrik Ibsens Skrifter, brev, Universitetet i Oslo, http://ibsen.uio.no/BREV_1890-1905ht%7CB18990407AFG.xhtml sett 22 mai 2013.
[xi] Henrik Ibsens Skrifter, brev, Universitetet i Oslo, http://ibsen.uio.no/BREV_1890-1905ht%7CBudat18990413AFG.xhtml  sett 22 mai 2013.
[xii] Henrik Ibsens Skrifter, brev, Universitetet i Oslo, http://ibsen.uio.no/REGINFO_peChrSo.xhtml , sett 22 mai 2013