1818-4 Henrik Stoltenberg

Henrik Stoltenberg gjorde sin ene opptreden i Sandefjord da sönnen Henrik Anton ble födt utenfor ekteskap 13 april og fikk ham döpt[i] 26 samme maaned. Moren, Anne Pedersdatter[ii], utpekte Henrik Stoltenberg som hadde en eller annen funksjon- kanskje kontorist – hos Hr Hvidt som barnefar. Ved daapen fikk Henrik Anthon fadrene Mari Larsdatter Kamfiord; Inger Kistine Henriksdatter, Sandefjord; Hans Larsen Eftedal; Hans Larsen Hauen; og Thor Jensen, Sandefjord.

Det er ikke funnet noe konfirmasjon, ikke noe ekteskap, og han er ikke med i folketellingen i 1865 for hele landet, heller i 1825 for Sandefjord. Og selv om det heller ikke er funnet noen begravelse er det ikke urimelig a konkludere, inntil videre, at Henrik Anthon döde som barn, men kanskje paa et annet sted.

Det er ikke funnet noen opplysninger om Anne Pedersdatters opphave eller videre skjebne, og det er ogsaa usikker hvem Henrik selv var.

En kandidat som bedömmes som relativt brukelig er den Henrik Stoltenberg som i 1801 var en 24 aar gammel kjöpmann i Tönsberg. Han var da gift med Anne Magrethe Harboeog sammen hadde de en datter, Anne Nicoline, som var 2 aar gammel.

Dette er imidlertid saapass spekulativt at videre beskrivelse faar avvente flere opplysninger.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1818, side 35.
[ii] Se 1818-3 Anne Pedersdatter