1817-6 Caspar Fredrik Hageman

Caspar Fredrik ble födt 26 januar og döpt[i] 28 mars 1817: foreldrene var Kiöbmand Hr Hageman og dennes hustru Anne Margrete Falk. Ved daapen fikk han fadrene Fru Mathea Hageman; Jomfru Olsen; Capit: Ager  Hvidt; Lieut Hageman; og Ole Mörck.

I 1825[ii] finner man familien i Sandefjord: Casper Fredrik er 9 aar gammel, og sösknene Emilie Charolotte (17); Carl Frederick(15) er allerede sjömann; og Barthea (10) . De har ikke färre en tre tjenestepiker: Helvig Christensdatter (37); Petronelle Pdersedatter (25); og Johanne Svennungsdatter (23) samt en dreng – Hans Engebretsen som var 22 aar gammel.

Saa blir Caspar Fredrik helt vekk. Köbmand Balzer Christian Hageman döde 8 og ble begravet[iii] 14 april 1836. Han var da 66 aar gammel. Enken – Madame Anne Margrethe Hagemann födt Falch – levet videre i ganske mange aar: hun döde i Strömsö 29 mai og ble begravet[iv] 3 juni 1853.

Men Caspar er ingensteds aa finne – frem til en mulig fremtreden i 1865[v]. Dét aaret finner man i kvartal tre i Ladestedet Namsos en ”Sagfører” C Hagemann, 49 aar gammel og födt i Sandefjord. Det kan ikke väre mange av disse! Denne Hagemann er gift med Hansine, födt Lynum, som er 35 og opprinnelig fra Songs prestegjeld – hvor naa det kan väre. Sammen har de barna Frederik W (9); Carl E (6) og Ole L (3). De har nok hatt der forholdsvis romslig for selv om de selv er leieboere hos kjöpmannen Kristian Selläg har de en husjomfru fra Trondhjem – det er Marie Unsgaard som er 30, samt tjenestepikene Margrethe Olsdatter (20) fra Levanger og Elen Salamonsdatter (20) fra Namsos Landsogn.

Ved aa arbeide seg tilbake fra dette finner man at samme aar som moren döde, giftet Casper seg med Hansine Johanna Arentz Lynum : det skjedde da han var 36 ¾ aar og hun 23: vielsen[vi] fant sted 26 desember 1853. Hun var datter av lensmann Ole Lynum i Levanger;  han var allerede Sagförer – tilsynelatende i Namsos. Alle de tre barna var födt i Namsos.

Fredrik Wilhelm kom til verden 4 juni og ble döpt[vii]12 oktober 18 1856. Foreldrene er omtalt som Procurat. C. Hageman og H. Frue Hagemann föd Lynum – fadrene er ikke nevnt.

Carl Emil saa dagens lys 25 november 1859 og ble döpt[viii] 22 januar 1860 – naa er faren blitt sakförer av yrke – og fremdeles kun ”C” som fornavn. Heller ikke denne gangen er fadrene oppgitt – kanskje det var skikken i Namsos?

Tredjemann, Ole Lynum, ble födt 24 august og döpt[ix] juledagen 1862. Her faar man endelig bekreftet at faren er Casper F. Hagemann – men noen fadre er ikke notert.

To barn fulgte: Helga Fredrikke som ble födt 18 februar 1865 og döpt[x] 6 juli samme aar. Denne gangen er fadrene nedtegnet, haandskriften er een anne saa kanskje det var en ny prest. De var Fru M. Lund; Fru A. Lynum; Fröken Christie; Her [NN] Selläg; Sagförer Pedersen; og Sagf Hagemann.

Saa kom Töger – han fikk vel navn efter onkelen[xi] – 21 september 1867, han ble döpt[xii] 24 november samme aar og fikk som fadre Kiöpmennene Width og Selläg; Andr. [?] Lund; Fru Width; og Fru Hagemann.

„Stud. Merk.” Fredrik Wilhelm Hagemann, eldstesönnen, döde ung: han gikk bort 26 november 1878 og ble begravet[xiii] 3 desember.

Det er ikke slaatt fast hvornaar Caspar gikk bort, men han er ikke funnet i folketellingen for 1900[xiv], og der finner man dessforuten Hansine som enke i Steinkjer. Hun har datteren Helga boende hos seg i Torvgaten 165; hun har en tjenestepike – Petra Lund – som er 24 aar gammel og fra Kolvereid, og i huset bor ogsaa den 54 aar gamle enken Hedevig Jebe som, i likhet med Hansine, lever av rentepenger: det vil si, Hansine har ogsaa en pensjon. Hedevig Jebe bodde vansligvis i Trondhjem, og hvorfor hun var i Steinkjer er ikke kjent. Tilslutt bodde i huset en lärerinne ved folkeskolen. Det var 21 aar gamle Svanhild Lydia Kaurin som kom fra Husaa i Jemtland.

Ole Lynum – skrevet Lynum – driver agenturorretning i Oslo og har bosatt seg i Majorstuveien 15 i Oslo der han bor sammen med sin 31 aar gamle svensk-födte kone Antoinette og barna Evald (3) og Ebba (1). Forretningene har vel ikke gaatt saa värst: de holder seg med to tjenestepiker: Sofie Rask (29) fra Kornsjö og Karen Sofie Bernts (15) fra Hurum. De har en 27 aar gammel leieboer som er födt i Kristiania og som heter Robert Grönvold: interessant tatt i betraktning Ole Lynum’s tilknytning til Sandefjord og Grönvold-navnets ditto.

I Steinkjer[xv] finner man ogsaa Tøger, som var blitt „Adjunkt og skolebestyrer ved Stenkjær komm. høiere almenskole og skoleinspektør for Stenkjær folkeskole”. Han er naa 33 aar gammel og gift med Bolette Hirsch Hagemann, som var födt i Antwerpen og ikke mer enn 21 aar gammel. Samme har de en sönn – Are som kom til verden sommeren 1900 og fremdeles var spebarn da han ble talt opp. Og en tjenestepike: Johanna Isaksdatter Sneve som var 29 og fra Beitstaden.

I samme folketelling[xvi] finner man sönnen Karl Emil fremdeles hjemme i Namsos. Han er blitt utdannet farmasöyt og er blitt gift med Bertha Karoline, datter av Sofie Selläg som ogsaa bor i huset i Namsegaten. Karl Emil og konen har én datter, Ellen, som ble födt i 1892, og én tjenestepike – 18-aaring Kristine Olsen fra Vemundvik Sogn.

Hvornaar Hansine döde er ikke slaatt fast.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1817, side 27. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-30
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1836, side 704-705. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-299
[iv] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 14 (1848-1858), Døde og begravede 1853, side 299. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1137&idx_id=1137&uid=ny&idx_side=-300
[vi] Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Byen i Levanger, Ministerialbok nr. 720A01 (1836-1855), Ekteviede 1854, side 197. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2473&idx_id=2473&uid=ny&idx_side=-196
[vii] Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Namsos, Ministerialbok nr. 768A01 (1836-1865), Fødte og døpte 1856, side 72. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2509&idx_id=2509&uid=ny&idx_side=-78
[viii] Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Namsos, Ministerialbok nr. 768A01 (1836-1865), Fødte og døpte 1860, side 94. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2509&idx_id=2509&uid=ny&idx_side=-100
[ix] Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Namsos, Ministerialbok nr. 768A01 (1836-1865), Fødte og døpte 1862, side 118. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2509&idx_id=2509&uid=ny&idx_side=-126
[x] Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Namsos, Ministerialbok nr. 768A05 (1865-1874), Fødte og døpte 1866, side 15. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2513&idx_id=2513&uid=ny&idx_side=-19
[xi] Se 1807-9 Töger Baltzersen Hageman
[xii] Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Namsos, Ministerialbok nr. 768A05 (1865-1874), Fødte og døpte 1868, side 32. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2513&idx_id=2513&uid=ny&idx_side=-36
[xiii] Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Namsos, Ministerialbok nr. 768A07 (1874-1886), Døde og begravede 1878, side 421. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6604&idx_id=6604&uid=ny&idx_side=-181