Det var i det store og hele tilfeldig at Ingebret Haavaldsen kom til, som 35 aaring, aa finne seg selv som bonde paa Elgesem i 1801[i]. Da var han gift Sidsel Aagesdatter[ii] fra Lingjem i Tjölling – tilsammen hadde de fire barn: Anne Marie (8), Hendrik (5); Haavald (4); og Anders (2). I huset hadde de ogsaa en „Pige” som het Kisti Zakariasdatter, og som da var 18 aar gammel.

Naar det kan sies at det var tilfeldighetene som förte ham til Elgesem var det ikke et spörsmaal om tilknytning men det faktum at han ikke bare var yngste sönn i familien, men ogsaa det siste barnet foreldrene fikk da han ble födt 3 og döpt[iii] 10 november 1765 og fikk fadrene Helle, David Pintzles; Pernelle Gulliksdatter Elgesem; David Sörensen Pintzle; Sören Guliksen Elgesem; og Gulik Pedersen Elgesem.

För denne tid hadde moren, Aase Halvorsdatter, födt 8 barn i löpet av 20 aar, alle med ektemannen Hoval Ingebretsen Elgesem.

Förste barn var en datter som kom til verden 26 og ble döpt[iv] 28 mai 1743. Da fikk hun navnet Mari og fadrene Anne, Gulik Elgesems; Anne Hansdatter Elgesem; Knud Jensen Elgesem; Gulik Nielsen Elgesem; og Henric Engebretsen Prestegaarden.

Neste var Anne, hun ble födt 3 og döpt[v] 8 august 1745. Denne gange ble fadrene Marthe, Anders Böes; Berthe, Tor Knudsen W Marums; Tor Knudsen W Marum; Ole Arvesen Pintzle; og Hans Sörensen Böe.

Anne fikk ikke vokse opp, hun döde litt over tre aar gammel 6 februar 1849 og ble begravet[vi] 9 samme maaned.

Saa – ved tredje forsök – fikk Ingebret og Aase en sönn. Han ble födt 24 januar 1748 og döpt[vii] 4 söndag efter trettendedagen, altsaa 31 januar[viii]. Gutten fikk navn efter farfaren Ingebrigt og fadrene var Helvi, Ole Pintzles; Kari Hansdatter Böe; Anders Böe; Gulik Elgesem; og Hans Sörensen Böe.

Ingebrigt óg döde som liten: fire og et halvt aar gammel gikk han bort 15 og ble begravet 20 august 1752.

Efter Ingebrigt kom nok en gutt, Hans. Hans saa dagens lys 10 og ble döpt[ix] 17 januar 1751 og fikk fadrene Mari, Christen Mellöstis; Mari Ingebretsdatter Stange; Ole Hotved; Henric Hucheröd; og David Sörensen Böe.

Saa fulgte en pike som fikk navnet Anne, som den avdöde sösteren. Anne den Andre ble födt 21 og döpt[x] 25 september 1753 og fikk fadrene Berthe, Tor Knudsen N Marums; Aase Sörensdatter Böe; Anders Drengsen Böe; Sören Hansen Böe; og Börge Andersen Böe.

Anne levet ikke opp men döde omkring seks og et halvt aar gammel 29 april 1753 og ble begravet[xi] fem dager senere paa 4 mai.

Efter Anne var neste barn igjen en gutt som fikk navnet Ingebret. Han kom til verden 15 og ble döpt[xii] 21 mars 1756 og fikk fadrene Kari Henricsdatter [?] Hucheröd; Anne Heljesdatter Hucheröd; Anders Drengsen Böe; Ole Ingebretsen Hotved; og Tor Knudsen Hotved.

Heller ikke denne Ingbret ble voksen:  knappe to og et halvt aar gammel döde han 3 og ble begravet[xiii] 7 september 1758.

Nok en pike kom til verden 30 mai 1760, hun fikk navnet Gunild da hun ble döpt[xiv] 8 juni samme aar og ved anledning hadde hun som fadre Kari, Henric Froms; Else Heljesdatter From; Jacob Hansen M Unneberg; Ole Ingebretsen Hotved; og Hans Iversen Grubbestad.

Gunild ble nesten tenaaring: hun mangle to maaneder paa trettenaarsdagen da hun döde 31 mars 1773 og ble begravet[xv] 4 april. Tre dager efter döde storebroern Hans, 22 aar gammel. Han gikk bort 7 april og ble begravet[xvi] 12 samme maaned.

Tre aar efter Gunild ble födt fikk foreldrene enda en datter 30 april og fikk henne döpt[xvii] 5 mai 1763. Da fikk hun navnet Anne og fadrene Marthe, Gulik Elgesems; Pernelle Guliksdatter Elsesem; Sören Guliksen Elgesem; Gulik Pedersen Elgesem; og Tor Knudsen N Marum.

Saa, endelig, ble Ingebret – den tredje ved den navnet i denne familien – födt 3 november 1765 og döpt[xviii] 10 samme maaned. Denne gangen ble fadrene Helle, David Pintzles; Pernelle Gulliksdatter Elgesem; David Sörensen Pintzle; Sören Guliksen Elgesem; og Gulik Pedersen Elgesem.

Maaneden för, 19 oktober 1765, hadde storesösteren Mari Hovaldsdatter giftet[xix] seg med Hans Aachesen, de var blitt forlovet 29 juni og hadde som kausjonister Sören Guliksen Elgesem og Hans Trulsen Böe. I 1801[xx] bodde paret ogsa paa Elgesem med fire hjemmevärende barn: Aage (26); Anne (19); Hans (17); og Mari (15).

Ingebret ble konfirmert[xxi] 16 söndag efter trefoldighet 1781, de var litt over tyve gutter i kullet.

Saa forsvinner Ingebret av syne noen aar, men gitt efterfölgende begivenheter er det naturlgi aa anta at lot seg verve i armeen for det som saadan, muligvis stasjonert i Tjölling, at man finner ham igjen 12 aar senere.

Juledagen 1788 döde Ingebrets far, Hoval, litt over 74 aar gammel. Han ble begravet[xxii] 4 januar 1789. Det var en söndag[xxiii]. Fölgende lördag, 10 januar, döde Aase. Hun ble begravet[xxiv] 18 samme maaned, 72 aar gammel.

Soldat Ingebret Hovalsen Helgesem giftet[xxv] seg 15 mars 1793 – han var muligvis forlovet 26 januar samme aar – med Sidsel Aagesdatter Lindjem. Cautionistene var Corporal Mathis Linghjem og og Hans Aagensen Helgesem.

I mellomtiden var sösteren Anne gaatt bort knappe 28 aar gammel; hun druknet paa Förrestad – muligvis gikk hun gjennom isen – og ble begravet[xxvi] 14 mars 1791.

Ingebret og hans unge kone – hun kan ikke ha värt mye mer enn 18 for i 1801 er hun oppgitt aa väre 25 – flyttet snart efter bryllupet – de hadde visst ikke mer enn tiden av veien – til Elgsem, der förste barn – Anne Maria[xxvii] – ble födt 25 oktober og döpt[xxviii] 3 november 1793 Hun fikk da fadrene Marie Michelsdatter Unneberg; J: Anne Andersdatter Vester Unnberg; Hans Gundersen Unneberg; Michel Olsen Unneberg; og Lars Hansen Unneberg.

Mens Ingebret og söstern Mari ser ut til aa väre de eneste overlevende – den eldste og den yngste av Hoval og Aase ni barn, saa kompenserte naa Ingebret: i löpet av de neste femten aarene fikk paret seks sönner:

Henrik kom til verden 17 og ble döpt[xxix] 24 juli 1796 og fikk fadrene Matzie Thorsdatter Elgesem; J: Ester Aagesdatter Lingelem; Jens Henriksen Westad; Gullich Pedersen Elgesem; og Even Hansen Lingelem.

Hoval saa dagens lys 9 januar og döpt[xxx] 21 samme maaned i 1798, fadrene hans ble Sirie Tolvsdatter Soelberg; J: Gunil Hansdatter Elgesem; Hans Aagesen Elgesem; Hans Evensen Deiborg [?]; og Henrich Aagesen Lingjem[xxxi].

Den tredje ble hetende Anders. Han ble födt 21 og döpt[xxxii] 27 juli 1800 og fikk som fadre Madsi Thorsdatter Elgesem; Ester Aagesdatter Lingjem i Tjölling; Gullik Jakobsen [?] Elgesem; Niels Pedersen [?] [NN] i Tjölling; og Hendrich Aagesen Lingjem i Tjölling.

Ved folketellingen i 1801[xxxiii] far man vite at mens Engelbricht var 35 aar gammel saa var Sissel 25: hun maa ha värt en meget ung mor i 1793, dersom aldersangivelsen er korrekt. Alle fire barna bor hos dem paa Elgesem og i tilleg har de en Pike, Kisti Zakariasdatter, som er 18 aar gammel.

Efter folketellingen fulgte sönnen Aage som ble födt 14 og döpt[xxxiv] 21 november 1802 – som fadre valgte foreldrene Madsi Thorsdatter Elgesem;            Marie Aagesdatter [NN] fra Tjölling; Gullik Jakobsen Elgesem; Aage Hendriksen [NN]; og Aage [?] Hansen Elgesem.

Tre aar senere ble det nok en gutt han ble födt 22 og döpt[xxxv] 29 september 1805 og fikk da navnet Hans og fadrene Mari Haavaldsdatter Elgesem; Marte Aagesdatter Elgesem; Povel Abrahamsen Elgesem; Lars Kristensen Skolmerød [?]; og Hendrik Aagesen Lindhjem fra Tiölling.

Thor ble födt 9 og döpt[xxxvi] 21 august 1808: fadene var Anne Hansdatter Elgesem; Johanne Aagesdatter Elgesem;          Aage Hendriksen Elgesem; Hendrik Aagesen [?] Elgesem; og Thor [NN] Elgesem.

Og saa – langt om lenge – en pike. Inger Marie ble födt 9 januar 1812 og döpt 19 samme maaned og hun fikk da fadrene Sibille Elgesem; Marie Engelbrechtsdatter Elgesem[xxxvii]; Gullik Pedersen Elgesem; Hans Hansen Elgesem; Abraham Povelsen Elgesem. Og det var antagelig siste barn i den familien.

Livet tok slutt omtrent paa samme maate som det gjorde for foreldrene – om enn i motsatt rekkefölge:

Sidsel döde 19 og ble begravet[xxxviii] 26 januar 1840: hun er notert som Sidsel  Maria og 67 aar gammel. To dager efter begravelsen, 28 januar 1840, döde Ingebret, 80 aar gammel. Han ble begravet[xxxix] 2 februar.


[ii] Se 1817-9 Sissel Aagesdatter
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1765, side 91. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-94
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1743, side 26. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-28
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1745, side 32. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-34
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1749, side 220. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-224
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1748, side 40. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-42
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 48. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-51
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1753, side 56. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-59
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1760, side 235. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-239
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1756, side 64. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-67
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1759, side 233. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-237
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1760, side 75. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-78
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1773, side 252. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-256
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1773, side 253. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-257
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1763, side 84. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-87
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1765, side 91. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-94
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1766, side 167. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-170
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1780-1784, side 142. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-145
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, Døde og begravede 1789, side 5. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-8
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, Døde og begravede 1789, side 5. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-8
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Ministerialbok nr. 4 (1779-1817), Ekteviede 1793, side 30-31. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8231&idx_id=8231&uid=ny&idx_side=-18
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1791, Trolovede 1791, side 20. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-22
[xxvii] Se 1817-8 Anne Maria Ingebrigtsdatter
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1793, side 35. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-37
[xxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1796, side 61. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-64
[xxx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1798, side 78. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-81
[xxxi] Muligvis den 23 aar gamle nasjonale soldaten som man finner paa Lingjem i Tjölling i 1801, se Digitalarkivet, 1801-telling for 0725 Tjølling, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f18010725&gardpostnr=24&personpostnr=308&merk=308#ovre
[xxxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1800, side 97. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-100
[xxxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1802, side 110. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-113
[xxxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1805, side 126. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-129
[xxxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1808, side 141. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-144
[xxxvii] Gjetningsvis, dette er nok Anne Marie – som kanskje ble kaldt Marie i det daglige.
[xxxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1840, side 720-721. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-307
[xxxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1840, side 720-721. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-307