1816-15 Morten Smidt Hansen Tveten

Morten ble födt 8 september og döpt[i] 7 november 1816. Foreldrene var « Oranist » Hans Tveten[ii] og Helenen [sic] Sophie föd Petersen fra Sandefjord. Fadrene ble Mad : Anthonet Augusta Petersen fra Slagens Prästegaard ; Mad : Warendorf i Sandefior [sic]; Jomfru Olsen hos General Mayländer; Hr Capit H: Ager; Hr [NN] : Hvidt ; Hr Melsom ; Hr Berg ; og Hr [NN] Schröeter : ikke färre enn aatte stykker!

Tveten hadde tidligere värt gift med Gunill Susana, f Lund, Lier, men hun var död ikke saa lenge i forveien: hun gikk bort 4 og ble begravet[iii] 11 mars 1815, 68 aar gammel men de hadde ikke noen barn sammen.

De fölgende aarene fikk Morten flere yngre söstre:

Först, Susanna Mathea, som kom til verden 6 september 1818 og ble döpt[iv] 13 januar 1819. Hun fikk fadrene Fru Oberstinde Gaarder; Jomfru Andrea Bull; Hr Pastor Petersen fra Jarlsberg; Consul Warendorph, Sandefjord; Lieut A:S: Schröeter; Christ. Waale; og Ludvig Höst, Fuldmegtig, Sandefjord.

To-og-et-halvt aar senere: nok en pike. Hun ble födt 22 mai og döpt[v] 30 august 1821 og fikk da navnet Anthonnette Augusta efter mormoren og fadrene Hr Grosserer Hvidt; Hr Christ. Waale; Hr Lieut Gaarder; Hr Studio: M. S. Petersen; Hr Studio: W: N: Schröeter; Mad Endresen i Aasgaardstrand; Jomfru I: M: Berg; og Jomfru Hagemann. Efter at det i menigheten har värt helt fast at der skulle väre fem fadre, fört opp i et fast skjema: gift kvinne, ugift kvinne, og tre menn er dette snudd paa hodet i dette tilfellet. Man mistenker at Tveten var en anelse snobbete – eller saa er det en ny tid som begynner aa vise seg, og dytte kvinnene enda lenger tilbake i bakgrunnen.

Aaret efter döde tanten Joakimine Christine Andersen F Smidt, 45 aar gammel, i Sandefjord natten[vi] mellom 5 og 6 oktober 1822 og ble begravet[vii] 22 samme maaned.

En tredje lillesöster kom til verden 19 august og ble döpt[viii] 7 desember 1825. Dette var Hanna Helene Ström og for henne ble fadrene Fru Silla Ager; Jomfru Trine Hvidt; Pastor Stephensen i Tiölling; Lieut Bruenech, Sandefjord; Leut Gaarder, Sandefjord; Hageman, Sandefjord; Lornsen, Sandefjord; Andresen, Sandefjord; og Nicolaj Endresen fra Börresogn.

Ved folketellingen i 1825[ix] finner man familien igjen i Sandefjord, Organisten og klokkeren, Madammen og de fire barna (med litt pussige versjoner av fornavnene) samt to tjenestepiker: den 33 aar gamle Birthe Johannesdatter og den 14 ½ aar gamle Petronelle Axelsdatter.

Saa blir igrunnen Morten borte: han er ikke konfirmert i Sandar, ser det ut til – men med den slags slektninger han hadde kan han ha blitt sendt til en prest eller til en skole eller til en handelsmann for aa bli videre utdannet.

Morthen Smith Tveten bodde i 1865[x] i Grimstad der han var skipsreder: han bodde i Storgaten og hadde kone – den 33 aar gamle Hilleborg Johanne – og fire barn: Hans (11); Helene Sophie (8); Christian Rosenberg (7); og Merlin Smith (1). I husstanden var der ogsaa to tjenestepiker paa henholdsvis 25 og 23 aar: Hanne Oline Hansdatter og Augusta Amanda Pedersdatter. Hvorfor Grimstad? Det kan man ikke vite, men det er verdt aa merke seg at der i byen bodde ogsaa en skipsreder som het Morten Smith Petersen som naa var 49 aar gammel. Det er vel usannsynlig at det ikke var noe slektskap her.

24 september 1869 döde en kjöpmann ved navn Smith Tveten – men usikkert fornavn – og vedkommende ble begravet[xi] 30 samme maaned. Det er vanskelig aa tenke seg dette er noen annen enn „vaar mann”.

I 1900[xii] finner man Hilleborg J Tveten som leieboer – ser det ut til – hos Jens Christensen Opsal, opprinnelig fra Aa Sogn, og hans familie. Jens var „Kjøbmand i Forretningen Arbeider silo” mens konen Anna Elisabeth „Fører Tilsyn i Husholdningen og i Meieriet” . De tre yngste barna gaar paa skole, men den eldste – Anna – „Deltar i Arbeide i Butikken og i Meieriudsalget.” Foruten familien bor der ogsaa Sidsel Skjævesland fra Øislebø sogn: hun er 21 aar gammel og „meierske”, mens Petra Ambrosia Nilsen, hun er 19, arbeider i husholdningen. Jens maa ha värt en moderne man: i huset i Storgaten hadde han i hovedbygninen „Forretningslokale 2 Butikker og Melkudsalg i 1ste Etage” mens i sidebygget var det „Fotografisk Atelier Bryggerhus, Vedbod og Locum.”

Hvornaar Hilleborg gikk bort eller hvor det ble av barna er ennaa ikke undersökt.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 20.
[ii] Se 249 Hans Tveten
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1815, side 97. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-102
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 42.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1821, side 69.
[vi] Jörgen Glöersen, Dödsfall i Norge 1763 – 1825, utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening, Mallingske Boktrykkeri, Oslo, 1964; p 15 i den trykte utgaven, p 17/510 i den elektroniske som er tilgjengelig gjennom http://old.genealogi.no/litteratur/gloersen_1/index.html
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1822, side 109. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-114
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 174. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-176
[xi] Kildeinformasjon: Aust-Agder fylke, Grimstad, Ministerialbok nr. A 1 (1869-1881), Døde og begravede 1869, side 199. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=807&idx_id=807&uid=ny&idx_side=-208